Sağlık Hizmetleri MYO

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Sahel Taravati
Dr. Öğr. Üyesi Sahel Taravati Fizyoterapi
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Gengör
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Gengör Fizyoterapi
Öğr. Gör. Hüseyin Mahiroğlu
Öğr. Gör. Hüseyin Mahiroğlu Fizyoterapi