Sağlık Hizmetleri MYO

Akademik Kadro

Prof. Dr. Kaan Katırcıoğlu
Prof. Dr. Kaan Katırcıoğlu Anestezi Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çakır
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çakır Anestezi Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Erol Gökel
Prof. Dr. Erol Gökel Anestezi
Dr. Öğr. Üyesi Ferruh Bilgin
Dr. Öğr. Üyesi Ferruh Bilgin Anestezi