Anasayfa / İnovasyon ve Girişimcilik

İZTÜ İnovasyon ve Girişimcilik Birimi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Birimi üniversitemizin Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik farkındalığının ve kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir

Misyonumuz:  Ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve yenilikçilik ekosisteminin gelişimine, İzmir Tınaztepe Üniversitesinin Stratejik Öncelikleri rehberliğinde, bilimsel araştırma, yenilik ve teknoloji üretimi alanlarında kaynaklara ulaşımını  kolaylaştırıcı tecrübeli ve yetkin bir  arayüz olarak katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz: Üniversitemiz araştırmacı, öğrenci ve girişimcilerinin ulusal ve uluslararası kabul edilirliği olan bilimsel ve teknolojik projeleri üretebilmeleri amacıyla gerekli olan  alt yapıya ve  destek programlarına erişimlerini bilgi birikimimiz ve tecrübemizle kolaylaştırmaktır.

Faaliyetlerimiz:

İZTÜ Ar-Ge Stratejileri ve Politikaları

Birimimiz, Üniversitemizin ArGe politika ve stratejilerinin tanımlanmasına katkı vererek bu stratejiler ile uyumlu olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Farkındalık Geliştirme

Üniversitemiz için Ar-Ge, proje geliştirme ve yönetme, inovasyon, girişimcilik, yaratıcı iş fikri geliştirme kültürünün geliştirilmesine tanıtım, bilgilendirme ve eğitim ile katkı sağlamaktadır.

Proje Destekleri

Birimimiz, Avrupa Birliği, Tübitak vb ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma  proje ve ar-ge fonlarının tanıtımını yapmakta ve bu fonlardan daha fazla yararlanabilmek adına eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemektedir.

Proje hazırlama, başvuru, yürütme ve izleme süreçlerinde proje ekipleri ve yürütücülerine destek olmaktadır.

Kamu- Üniversite – Sanayi İşbirlikleri

Birimimiz,  Ar-Ge, inovasyon ve ticarileşme amaçlı olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri alanında üniversitemize katkı sağlamaktadır.

Sanayi odaklı, talebin sanayiden geldiği  Ar-Ge ve teknoloji temelli projelerin yanısıra

üniversite odaklı Ar-Ge projelerinin sanayi işbirliğinde hayata geçirilmesi amaçlı destek mekanizması rolünü üstlenmektedir.

Üniversitemizin , özellikle sağlık inovasyonu alanında olası kümelenme ve bölgesel işbirliği ve insiyatiflere katılım potansiyeli için düzenleyici kurumlar ve Teknoloji Transfer Ofisleri  ile işbirliği sağlamaktadır.

Fikri Hakların Yönetimi ve Ticarileşmesi

İnovasyon ve Girişimcilik Birimi, üniversitemiz içinde üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak (telif hakları,faydalı model, patent vb) amaçlı olarak bilgilendirme ve tarama faaliyetleri yapmaktadır. Bu fikri hakların ticarileşmesi yani uygulamaya geçmesi için de fikir değerlemesi ve teknoloji portföyü çalışmalarını yürütmektedir.

Girişimcilik

Birimimiz, ulusal ve uluslararası girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin aktif bir paydaşı olarak, üniversite içi şirketleşme ve teknoloji tabanlı girişimcilik hizmetleri vermekte ve bu kapsamda girişimci adaylarının gerek çekirdek gerekse büyüme sermayesi kaynaklarına ulaşmak için, destek programlarına erişmelerini ve mentörlük destekleri almalarını kolaylaştırmaktadır.

Teknolojik tabanlı ticarileşebilir fikirlerin geliştirilmesi için farkındalık çalışmalarını odağa alan birimimiz, farkındalık çalışmaları olarak:

  • Yaratıcı düşünme ve Fikir atölyeleri ve maratonları (ideathon, hackaton, vb)
  • Girişimcilik eğitimleri

Düzenlemektedir.

Ticarileşme potansiyeli olan iş fikirlerin geliştirilebilmesi için girişimci adaylarına:

  • iş planı oluşturma,
  • İş planı mentörlüğü,
  • Çekirdek sermayesi desteklerine erişim (hibe programları, melek yatırımcılar, vb)
  • İş fikri geliştirme kuluçka programlarına katılım

Destekleri vermektedir.

Proje ve iş fikirleriniz için İnovasyon ve Girişimcilik Birimimize ulaşmak için:

inovasyon@tinaztepe.edu.tr