• Ortodonti Ana Bilim Dalı

Ortodonti Ana Bilim Dalı

Ortodonti Ana Bilim Dalı, dişlerdeki çapraşıklıkların, çenelerdeki ve yüzdeki gelişimsel düzensizliklerin teşhisini, tedavisini ve önlenmesini üstlenen bir diş hekimliği dalıdır. Ortodontik tedavi ile dişlerin ve çenelerin konumları apareyler ve teller aracılığıyla düzeltilerek sağlıklı bir oklüzyon, yüz estetiği ve gülüş sağlanması hedeflenir.

Ortodonti Ana Bilim Dalının çalışma alanında olan konular; büyüme ve gelişim, sürme rehberliği, fonksiyonel anomaliler ve tedavileri, sabit tedaviler, hareketli plak tedavileri, ekstraoral tedaviler ortognatik cerrahi uygulamaları, dudak damak yarıklarıdır. Lisans düzeyinde ortodonti eğitimi 3. sınıfta teorik dersler ve laboratuvar çalışmaları ile başlamakta, 4 ve 5. sınıflarda klinik uygulamalarla devam etmektedir.