• Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (ADÇR) alanı, ağız boşluğu içindeki ve çevresindeki dokuların klinik ve radyodiagnostik olarak incelenmesine odaklanır. ADÇR Ana Bilim Dalında, ağız içi ve çevresindeki yapılara ait dokulardaki fizyolojik ve patolojik değişiklikler klinik ve radyolojik olarak değerlendirilir, konulan tanı sonucunda tedavi planı oluşturulur

Öğrencilerimize, modern fiziki ve teknik donanıma sahip kliniklerimizde etik ilkelere ve güncel bilimsel bilgilere dayalı diş hekimliği eğitimi vermek amaçlarımız arasındadır.

Radyasyon fiziği, radyobiyoloji, radyasyondan korunma, diş hekimliğinde kullanılan konvansiyonel radyografiler ve ileri radyodiagnostik teknikler, ağız hastalıkları, ağız içinde gözlenen benign ve malign tümörler, hasta anamnezi, klinik muayene ve teşhis yöntemleri ADÇR ana bilim dalının ilgi alanları arasındadır.