• Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı; çene, yüz ve oral bölgedeki sert ve yumuşak dokulara ait patolojilerin tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgilenen ana bilim dalıdır. Çalışma alanları, sürmüş veya gömülü dişlerin normal veya cerrahi çekimi, dental implant operasyonları, preprotetik cerrahi işlemleri, çenelerde görülen kist ve tümörlerin tedavileri, çene kırıklarının tedavisi, ortognatik cerrahi operasyonları, temporomandibuler eklem hastalıklarının tedavisi, çene enfeksiyonları, tükürük bezi hastalıklarının tedavisi gibi işlemleri kapsamakta olup bu tedaviler lokal veya genel anestezi altında yapılabilmektedir.