Doç. Dr. Füsun Gökkaya

Akademik Takvim

Doç. Dr. Füsun Gökkaya
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Fen Edebiyat
Ege Üniversitesi 1986-1990 Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans Sosyal Bilimler
Ege Üniversitesi 1991-1994 Enstitüsü, Gelişim Psikolojisi ABD
Doktora Sosyal Bilimler
Ege Üniversitesi 2009- 2015 Enstitüsü, Klinik Psikoloji ABD

 

Çalıştığı Kurumlar: 

 Özel Anaokulları 1990-1998

 • 1996-1998 Özel Saysen Anaokulu (Psikolog, Yönetici) 
 • 1993-1994 Göztepe Anadolu Meslek Lisesi Felsefe Grubu Öğretmenliği  (ücretli) 
 • 1992-1993 Özel Panda Çocuk Evi (Psikolog) 
 • 1991-1992 Özel Bizim Kulüp Çocuk Evi (Psikolog) 
 • 1990-1991 Özel Dokuz Eylül Anaokulu (Psikolog) 

MEB Rehber Öğretmen 1998- 2017

 • MEB Rehber Öğretmenlik/ Orta Öğretim Ders Kitabı Yazma ve Ortaöğretim Ders Programı Hazırlama Komisyonlarında (Matematik, İngilizce, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Trafik ve İlkyardım Dersi) Psikolojik Danışmanlık

Eskülap Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri-Psikoterapist 2008-devam  ediyor  

KKTC Yakın Doğu Üniversitesi 2017-2019

KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2019-2022

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Bölümü 2022- devam ediyor

Akademik Unvanlar: 

 • Yardımcı Doçentlik Tarihi: 01.09.2017
 • Doçentlik Tarihi: (Klinik Psikoloji) 29.05.2020

İdari Görevler:

 • İzmir Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

 

 

Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlananlar) 

 • Çakar, S. (2108, Haziran). Ebeveynleri Boşanmış ve Boşanmamış Ortaöğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Psikolojik Dayanıklılık. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. 
 • Bosta Yüce, N. (2018, Haziran). İntihar Davranışı Bulunan ve Bulunmayan Yeğin  Depresyonu Olan Bireylerin Umutsuzluk Düzeyi, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Açısından Karşılaştırılması. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. 
 • Nacar Hoca E. (2018, Eylül) Annelerin Bağlanma Stilleri ve Stresle Başa Çıkma Tarzları ile Maternal Bağlanmanın İlişkisi: Öz Duyarlılığın Aracı Rolü. Yakın Doğu Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.
 • Ünal, H (2018, Eylül). Sığınmacı ve Göçmenlerle Çalışan Bireylerin Davranışsal Niyet  Belirleyicileri. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. 
 • Doğruer, N (2019, Ocak). Çocukluk Çağı Travma Yaşantılarına Sahip Yetişkinlerde  Psikolojik Dayanıklılık ve Affetme. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. 
 • Erdem, B. (2019, Ocak). Problemli İnternet Kullanımının Sosyal Kaygı ve Yalnızlık ile İlişkisinin İncelenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.  
 • Duman, T. N. (2019, Ocak). Psikotrop İlaç Kullanımına Rağmen Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Devam Eden Vakalarda Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.
 • Bozkaya, S. (2019, Ocak). Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik ve Kaygı Düzeyleri. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.
 • Erişen, F. (2019, Ocak). Ergenlerde Öfke Düzeyi ve Öfke İfade Tarzları ile Duygusal Zeka ve Öz-Duyarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.
 • Koşar, B. (2019, Ocak). Ergenlerde Zeka Düzeyi, Bilişsel Esneklik, Özdüzenleyici  Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.  
 • Karaoğlu, M. B. (2019, Ocak).Evli Bireylerde Benlik Saygısının Çift Uyumu ve Cinsel  Doyum Üzerindeki Etkisi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji  Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.  
 • Karaca, H. (2019, Ocak). Ortaokul Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Mağduriyetle,  İnternet Bağımlılığı, Aile İşlevleri ve Ebeveynlerin İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin  İncelenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı.
 • Köse, E. (2019, Ocak). Sanatla Terapi Uygulamalarının Huzurevinde Kalan Yaşlıların  Yalnızlık ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyine Etkisi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.  
 • Akçor, A. (2019, Ocak). Yetişkinlerde Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirtileri ile  Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Arasındaki İlişkide Bilinçli Farkındalığın Etkisi. Yakın Doğu  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.  
 • Örek, C. (2019, Haziran). Öğretmenlerin Yaşam Doyumunu Yordayan  Faktörler: Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Mesleki Tükenmişlik ve İş Doyumu. Yakın  Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek  Lisans Programı.  
 • Önder, S.(2019, Haziran). Romantik Kıskançlık, Aldatmaya Yönelik Niyet ve Mutluluk.  Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek  Lisans Programı.  
 • Akdağ, S. (2019, Haziran). Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Üniversite Öğrencilerinde  Sosyal Uyumun Yordanması: Bilişsel Esneklik ve Yaratıcılık. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. 
 • Demir, K. (2019, Haziran). Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yürütücü İşlevler ve Çalışma  Belleği İle İlişkisi.Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji  Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.  
 • Civelek, M. (2019, Haziran).KPSS’ye Girmiş ve Atanamamış Öğretmen Adaylarında  Özsaygı, Kaygı ve Depresyonun Değerlendirilmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. 
 • Türkmen, C. (2019, Haziran). Kadın Öğretmenlerin Eşten Beklenti Düzeyi ve Evlilik  Doyumu.Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı  Yüksek Lisans Programı.  
 • Bulut, M. A. (2019, Haziran). Hipnozun Depresyon, Kaygı, Stres ve Yaşam Doyumu  Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik  Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.  
 • Dinçbaş, İ. (2019, Haziran). Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Öz Anlayış,  Okul Tükenmişliği, Depresyon - Anksiyete - Stres Düzeylerinin İncelenmesi. Yakın Doğu  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.  
 • Ertemel, A. (2019, Haziran). Emekli Astsubaylarda Psikolojik Belirtiler, Psikolojik  Yardım Arama Tutumları ve Yaşam Doyumu. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.  
 • Batı, D. (2021, Haziran). UKÜ Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens., Klinik  Psikoloji Ana Bilim Dalı, Bitirme Projesi. Kitlesel etki düzeyine sahip travmatik olaylar ve  sonrasında yaşanan ruhsal problemlerin incelenmesi.
 • Kurtcebe, Y. (2022, Ocak). Nesne İlişkileri  ve Şema Terapi Kuramına Göre Borderline Kişilik Bozukluğu, Bitirme Projesi. UKÜ, Sosyal Bilimler Ens., Klinik Psikoloji Anabilim Dalı.
 • İlçin, H. E. (2022, Şubat). Psikologların iş doyumu, mesleki öz yeterlilikleri, psikolojik iyi oluşları ve mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişki. UKÜ, Sosyal Bilimler Ens., Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı.
 • Çakır, E. (2022). Kovid-19 Pandemi Döneminde Özel Gereksinimli  Çocukların Annelerinin Algılanan Sosyal Destek ve Kovid-19 Fobisinin Psikolojik Yardım  Almaya ilişkin Tutumlarına Etkisi. UKÜ, Sosyal Bilimler Ens., Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı.
 • Özkan, S. Ö. (2022). Koronavirüs döneminde aktif olarak çalışmak zorunda kalan kişilerin belirsizliğe karşı tahammülsüzlük ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin koronavirüs-19 fobisi üzerindeki etkisi UKÜ Sosyal Bilimler Ens., Klinik Psikoloji Anabilim Dalı.
 • Uysal, M. (2022). Üniversitelerin Psikoloji ve Bazı Mühendislik Bölümleri Son Sınıf Öğrencilerinin Kendilik Farkındalığı, Empati ve Algılanan Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması. UKÜ, Sosyal Bilimler Ens., Klinik Psikoloji Anabilim Dalı. 
 • Yeni, E. N. (2022). Ortaokul Öğrencilerinde Algılanan Anne Baba  Tutumunun ve Zorbalıkla İlgili Bilişlerin Kardeş Zorbalığı Üzerindeki Etkisi. UKÜ, Sosyal  Bilimler Ens., Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı.
 • Göçmen, M. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve Ruhsal Belirtiler: Geriye Dönük Bir Çalışma. UKÜ, Sosyal Bilimler Ens., Klinik Psikoloji Anabilim Dalı.
 • Kadan, G. D. (2022). Yetişkinlerde Zorbalık: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Yüksek Lisans Tezleri (Devam edenler) 

 • Çekici Ö. (2020, devam ediyor). Üniversite Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik, Bilişsel Esneklik ve Beden Memnuniyeti Düzeylerinin Ortoreksiya Nervoza Üzerindeki Etkisi. UKÜ, Sosyal Bilimler Ens., Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı.
 • Arıl, K (2020, devam ediyor). Obez Olan ve Olmayan Bireylerin Çocukluk Çağı Travmaları, Psikolojik Belirtileri ve Duygusal Yeme Davranışları. UKÜ, Sosyal Bilimler Ens., Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı.
 • Kurtcebe, M. Z. (2021 devam ediyor). Yetişkin Zorbalığı, Narsisizm ve Ahlaki Kayıtsızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. UKÜ, Sosyal Bilimler Ens., Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı.
 • Yalmancı, G. (2021, devam ediyor). Çocukluk Dönemi Olumsuz Yaşantıları, Psikolojik Belirtiler ve Yetişkin Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. UKÜ, Sosyal Bilimler Ens., Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı. 

Doktora Tezleri

 • Aliusta, Z. (2020, devam ediyor). Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalığın Belirleyicileri:  Narsisizm, Savunma Biçimleri ve İnsani Değerler. Yakın Doğu Üniversitesi  Sosyal Bilimler Üniversitesi Genel Psikoloji Doktora Programı. Eş Danışman Yr. Doç. Dr. Ezgi  Ulu

Makale, Bildiri, Kitap, Kitap Bölümü ve Editörlük 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 • Gökkaya, F. ve Sütcü, S. T. (2015). Development and Evaluation of Psychometric Characteristics of the Inventory of Cognitions Related Bullying for Children. Anatolian Journal of Psychiatry, 16 (Supplement 1), 54-63, Turkishdoi 10,5455- apd.17346
 • of Psychiatry, 16 (Supplement 1), 54-63, Turkishdoi 10,5455- apd.17346 
 • Gökkaya, F. ve Özdel, O. (2016). The Effectiveness of Psychodrama Therapy in Reducing School Counselors’ Occupational Burnout. Anatolian Journal of Psychiatry, 17(5), 354-361. Turkish doi:10.5455/apd.202095 
 • Gökkaya, F. ve Sütcü, S. T. (2018). İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık Eğilimini Azaltmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Bir Müdahale Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 43(193), 91-108. 
 •  Aliusta, Z., Akmanlar, Z. ve Gökkaya, F. (2019). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry; 20 (special issue.1), 10-13. 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 • Gökkaya, F. ve Tekinsav Sütcü, S. (2020). An investigation of the prevalence of peer bullying among middle school students. Hacettepe University Journal of Education, 35(1), 40-54, doi: 10.16986/HUJE.2018042225
 • Tunçay, Ş. ve Gökkaya, F. (2020). A Meta review on parent training and therapies studies. Global Journal of Psychology Research: New Trendsand Issues, 10(1), 102-117. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan özet ya da tam metin bildiriler 

 • 6.3.1. Gökkaya, F. (2018). Mesleki Tükenmişliğin Klinik Yansımaları (Sözlü Bildiri, tam metin). 7THInternational Conference on Business Administration, 3-5 Mayıs, 2018, Çanakkale.  ISBN: 978-605-254-044-2 
 • 6.3.2.Nacar Hoca, E., Gökkaya, F., Tunçay, Ş. (2019). Annelerin Bağlanma Stiline Göre Öz  Duyarlık, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Maternal Bağlanma Düzeyleri (Sözlü Bildiri). VI.  Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 18-20 Nisan, 2019, Alanya. ISBN:  978-605-7602-29-9. 
 • 6.3.3. Doğruer, N. ve Gökkaya, F. (2019). Examine the Relationship Between Psychological  Resilience and Forgiveness in Adults (Sözlü Bildiri). Seventh International Mediterranean  Social Sciences Congress (MECAS VII)10-12 Eylül, 2019. Budapeşte. ISSN: 2566-3216 
 • 6.3.4. Çakar, S. ve Gökkaya, F. (2020). Ebeveynleri Boşanmış ve Boşanmamış Ortaöğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Psikolojik Dayanıklılık (Sözlü Bildiri, tam metin, 987- 997).  USBIK 2020 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 29-30-31 Ocak 2020, Kayseri Üniversitesi. ISSN: 978-625-400-229-86. 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Gökkaya, F. (2017). Peer Bullying in Schools: A Cognitive Behavioral Intervention Program in Child andAdolescent Mental Health. Maurer, H. M (edt.). INTECH Open Access Books Publish. ISBN 978-953-51-4986-6. 
 • Gökkaya, F. (2018). Prevention of Bullying: Cognitive- Behavioral Therapy Manual. Lambert Academic Publishing: Mauritius. ISBN: 978-613-4-97572-8 
 • Gökkaya, F. ve Gedik, Z. (2018). A School-Based Cognitive Behavioral Group Program For Anxious Youth. Lambert Academic Publishing: Mauritius. ISBN: 978-613- 9- 84287-2 
 • Gökkaya, F. (2019). Duyguları Fark Etme ve İfade Etme, Duygu Psikolojisi, F., Cirhinlioğlu (edt.) içinde, 2. Bölüm. Nobel Yayınevi. 
 • Gökkaya, F. (2020). Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Ailenin BDT Uygulamalarındaki Rolü, Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Terapiler (DSM-5 Odaklı), H. Arkar (edt.) içinde. Nobel Yayınevi. 
 • Gökkaya, F. ve Tunçay Ş. (2020). Çocuk ve Ergenlerde Öfke ve Öfkeyi Yönetmede Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları için Risk Oluşturan Durumlar ve Bilişsel Davranışçı Terapiler, H. Arkar (edt.) içinde. Nobel Yayınevi. 
 • Gökkaya F. ve Canbolat N. (2020). Empati. Duyguları Anlamak içinde 8. Bölüm, F., Cirhinlioğlu (edt.). Nobel Yayınevi. 
 • Gökkaya, F. (2022). Duygular. Psikolojiye Giriş içinde12. Bölüm, C. Şafak Öztürk (edt.), Nobel Yayınevi.
 • Mestci Sünerli, S., Gökkaya, F., Aliusta Denk, Z. (2022). Cyberbullying: An Overview of Cyberbullying. in Handbook of Research on Bullying in Media and Beyond, chapter 26, G. Sarı (edt.). IGI Global.
 • Gökkaya, F. ve Çelikay Söyler, H. (2023). Bilişsel Gelişim Bağlamında Nörogelişimsel Bozukluklar. Bilişsel Gelişim ve Desteklenmesi içinde 15. Bölüm, A. Bütün Ayhan ve U. Beyazıt (edt.). Nobel Yayınevi. 

Yazılan uluslararası kitaplarda editörlük 

 • Mestci Sunerli, S. (2021). Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi, F. Gökkaya (editör), Nobel Yayıncılık.

Yazılan ulusal kitaplarda editörlük 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 • Gedik, Z., Gökkaya, F. ve Sütcü, S. (2017). Kaygılı Çocuklara Yönelik Okul Temelli Bir Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi Programının Etkililiği: Pilot Bir Çalışma, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(34), 91-121. 
 • Gökkaya, F. ve Sütcü, S. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Zorbalık Eğilimi ile Empati  Arasındaki İlişkide Aleksitiminin Aracı Rolü. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 6(15), 43-64. 
 • Gökkaya, F. (2018). Farklı Zorbalık Statülerinde Yer Alan Ortaokul Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 25(2), 111- 124.
 • Gökkaya, F. (2019). Prevention of Occupational Burnout. İş ve İnsan Dergisi, 6 (1), 29-41. 
 • Nacar Hoca, E. ve Gökkaya, F. (2019). Bağlanma ve Maternal Bağlanma Konusunda Bir Derleme. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 1(1), 50-56. 
 • Mestçi, S.,Gökkaya, F. ve Ormankıran, B. (2019). Okul Öncesine Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerini Geliştirmede Duygu Düzenleme Eğitiminin Etkililiği: Bir Pilot Çalışma. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 4(1), 56-71. 
 • Gökkaya, F. (2019). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Annelerin Sürekli Kaygısı ve Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişki. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 2(9).
 • Gökkaya, F.,Güleç, M., Gülser, Z., Günel, E., Günak, G., Sandıkçıoğlu, B., Köse, B.,  İpek, A. K. ve Özkez¸ Y. (2019). Psikodrama Yöntemiyle Gerçekleştirilen Grup Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Umut, Yaşam Doyumu ve Öznel İyi Oluşları  Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 19(7), 83-95. 
 • Gökkaya, F., Işık, İ., Zorluoğlu, E., Bozdemir, T., Önkür, B., Kızıltan, R., Salıkyüz, S. ve Mıh, C. (2020). Türkiye’de Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi, Psikodrama ve Sanat Terapisi  Uygulanarak Gerçekleştirilmiş Etkililik Çalışmalarının İncelenmesi. Psikiyatride Güncel  Yaklaşımlar Dergisi, 12(2), 258-273.
 • Gökkaya, F., Gedik Z. ve Tunçay, Ş. (2020). Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına  Devam Eden Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerileri ile Annelerinin Empati Düzeyi ve  Duygu Düzenleme Stratejileri Arasındaki İlişki. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler  Dergisi, 22(2), 331-344. 
 • Gökkaya, F., Deniz, İ. ve Gedik, Z. (2020). Sosyal medya bağımlılığının sosyal onay  ihtiyacı ve beden memnuniyeti ile ilişkisi. Klinik Psikoloji Dergisi, 4(2), 94-105. Doi:  10.5455/kpd.260443.8m000023. 
 • Erişen, F., Füsun G., ve Fatih Y. (2021). 12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri  için Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler  Dergisi 4(8), 730–739. 
 • Gökkaya F., Yurdalan, F., Karagülmez K., Emeç, K. (2021). Psikoterapilerin  Etkililiğini Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 8(3), 396-423.
 • Bulut, M.  A., Gökkaya,  F. ve  Emeç,  K.  (2022).  Hipnoterapinin  Depresyon,  Kaygı,  Stres  ve  Yaşam  Doyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1): 28-43.
 • Duman, T. N., Gökkaya, F., Özger Arslan, M., Kaya, H. (2022). The Evaluation of the Effectiveness of Cognitive Behavioural Therapy in Cases with Ongoing Symptoms of Obsessive Compulsive Disorder Despite Psychotropic Medications. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1; 11(3),220-234. https://doi.org/10.5455/JCBPR.128698
 • Doğruer, N., Gökkaya, F., Volkan, E. ve Güleç, M. Predictors of Psychological Resilience: Childhood Trauma Experiences and Forgiveness. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar14(Ek 1), 1-1.
 • Dinçbaş, İ., Gökkaya, F., Çıvgın, U. (2023). Lise öğrencilerinin psikolojik belirti ve öz şefkat düzeylerinin okul tükenmişliği ile ilişkisi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(44), …DOI: 10.21550/sosbilder.1163818

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

 • Gökkaya, F., Sütcü, S. T. (2016). Akran Zorbalığı ile Empati ve Aleksitimi  Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sözlü Bildiri). 19. Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, 2016, İzmir. 
 • Gökkaya, F. (2017). “Al Ağaçlar: Zeytin Ağacının Gözünden Yaşam ve Ölüm” (Sanatçı  Muzaffer Bektaş’ın Resim Serisinin Psikolojik Tahlili) (Sözlü Bildiri). VI. Psikoloji ve Sanat  Sempozyumu, 2-3 Kasım, 2017, Bolu. 
 • Göçmen, M. ve Gökkaya, F. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Geçmiş Zorbalık Yaşantıları: Geriye Dönük (Retrospektif) Bir Değerlendirme. 21. Psikoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2022, İstanbul.
 • İlçin, H.E. ve Gökkaya, F. (2022). Türkiye’de Psikoloji Yüksek Lisansı Yapmak. 21. Psikoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2022, İstanbul.

Ulusal Kongrelerde Özeti Bildiri Kitabında Yayınlanan Çalıştay ve/veya Panel Yöneticiliği 

 • Gökkaya, F. (2016). Okullarda Barış Olsun: Akran Zorbalığını Önlemeye  Yönelik Çalışmalar. 19. Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül 2016, İzmir.
 • Gökkaya, F. (2018). Psikodrama Uygulaması ile Psikolog Olarak Alanda Çalışabilme  Cesaretine Ulaşmak. IV. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi, 25-27 Nisan  2018, Ankara. 
 • Gökkaya, F. (panel yöneticisi) (2018). Bağımlılığın Diğer Yüzü: Davranışsal Bağımlılık.  20. Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım 2018, Ankara. 
 • Gökkaya, F. (panel yöneticisi) (2022). Yetişkin Zorbalığı (F. Gökkaya, konuşmacı) Göçmen, M., Yeni, E.N. ve Gökkaya, F.  Öfke mi/ Saldırganlık mı / Şaka mı? Fark Edilmeyen Zorbalık! 21. Psikoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2022, İstanbul.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler 

 • Sorias, O., Bildik, T., Sütcü, S., Açık, Ö., Altıntaş, İ., Çelik, B.D., Gökkaya, F., Gürdal,  C., Karakaş, S., Kutlu, B. ve Sevi, E.S. (2010). Korku Avcısı: Anksiyete Bozukluğu Olan  Çocukların Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Bir Müdahale Programı Çalışma Kitabı. Sorias, O.,  Bildik, T. ve Sütcü, S (Ed.). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: İzmir. 

Projeler 

 • Korku Avcısı Projesi: Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Ege Üniversitesi Çocuk  Psikiyatrisi ABD Çocukluk çağı anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılacak bir bilişsel  davranışçı terapi yönteminin geliştirilmesi, kitap olarak basılması ve pilot uygulaması, 2007- 2009. 
 • MEB Avrupa Birliği Projesi: Turgutlu Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi  Ortaöğretim (4767-TU) Mesleki Eğitim Girişimleri Programı kapsamında Manisa ili Turgutlu  ilçesi meslek liseleri öğretmenlerine eğitim danışmanlığı, Eskülap Danışmanlık Merkezi,  Konuşmacı, 2009. 
 • AB Gençlik Girişimleri Eylem 1.2 “Rengarenk Gençlik” Projesi, Aile Semineri (Konuşmacı), Ocak, 2012. 

İdari ve Mesleki Görevler 

 • UKÜ Psikoloji Bölümü Öğrenci Danışmanlığı 2021-2022

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 

 • Türk Psikologlar Derneği
 • İzmir Psikodrama Derneği  

Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerine İlişkin Bilgiler

Doktora Tez Başlığı: İlköğretim öğrencilerinde zorbalık eğilimini azaltmaya yönelik bilişsel davranışçı bir müdahale programının geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi

Doktora Tez Danışmanı: Yr. Doç. Dr. Serap TEKİNSAV SÜTCÜ

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Anne-babaların cinsiyet rolü algıları ve cinsiyete uygun çocuk yetiştirme eğilimleri ile okul öncesi çocukların cinsiyet rolü gelişimi (oyuncak tercihi ile) arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şeyda Kozcu

Diğer Tez Çalışmaları

Psikodrama Bitirme Tezi Başlığı: Rehber Öğretmenler Tükenirse (AbdülKadir Özbek Psikodrama Enstitüsü).

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman Özdel

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi