Doç. Dr. Ceren Gölbaşı

Akademik Takvim

Doç. Dr. Ceren Gölbaşı
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum

DERECE ÜNİVERSİTE
LİSANS DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Y.LİSANS DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UZMANLIK İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ
Yıl Çalışma Türü
2018- 2019 T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı)
2017 -2018 T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı)
2015 -2017 T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı)
2011 -2015 T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistanlığı)
2010-2011 T.C. Sağlık Bakanlığı Fatsa Devlet Hastanesi (Pratisyen Hekim)

UZMANLIK TEZİ : ‘’Stres üriner  inkontinns hastalarında mini sling cerrahisi sonrası uzun dönem sonuçlar ve yaşam kalitesi testleri ’’ , 2015

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 1. Gezer C.,Ekin A.,Gölbaşı C.,’’Use of urea and creatinine levels in vaginal fluid for the diagnosis of preterm premature rupture of membranes  and delivery interval after membrane rupture’’, J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 May 26:1-7. doi: 10.1080/14767058.2016.1188072 (2016)
 2. Golbasi H1Ince O2Golbasi C3, “Effect of progesterone/estradiol ratio on pregnancy outcome of patients with high trigger-day progesterone levels undergoing gonadotropin-releasing hormone antagonist intracytoplasmic sperm injection cycles: a retrospective cohort study.” J Obstet Gynaecol.  2018 Oct 3:1-7. doi: 10.1080/01443615.2018.1504204.
 3. Gulseren V, Gölbaşı C “Isolated pulmonary metastases in patients with cervical cancer and the factors affecting survival after recurrence” DOI: 10.5603/GP.a2018.0102 Pubmed: 30508210  Ginekol Pol 2018;89(11):593-598.
 4. Gulseren V, Gölbaşı C “Stage IB1 cervical cancer treated with modified radical or radical hysterectomy: does size determine risk factors?” DOI: 10.5603/GP.a2018.0102 Ginekol Pol 2018;89(11):593-598.
 5. Gölbaşı C,Golbasi H,Taner C  ‘’Long -term outcomes and quality of life effects of single incision mini sling procedure in stress urinary incontinence patients’’  DOİ: 10.1016/j.ejogrb.2018.12.030 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 234 (2019) 10–13

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Gölbaşı C.,Taner C.,’’A young woman with a huge paratubal cyst ‘’, Cukurova Med J        2016;41(3):573-576
 2. Gümüs İ.,Ekin A.,Gölbaşı C.,’’Evaluating 101 cases with the anomaly of fetal central nervous system,’’ ,Perinatal Journal 2016;24(3):136-141 DOI: 10.2399/prn.16.0243003 (2016)
 3. Karakeçi A, Etfal TC, Keleş A, Gölbaşı C, Onur R.’’ Single –incision midüretral sling shows less pain and similar success rate in a short –term follow –up compared to the transobturator tape method in the treatment of stress urinary incontinence’’  Turk J Urol 2019; DOI: 10.5152/tud.2019.19105.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. ‘’Gebelikte Kanser Tanısı Alan Olguların Değerlendirilmesi ‘’ 2019 –DEÜ  Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Bahar Sempozyumu sözlü bildiri
 2. Gölbaşı C.,Ertaş E., Ondört yaşındaki adolesan mülteci kızda postkoital ciddi vulvar hematomun cerrahi yönetimi ve klinik izlemi:bir vaka sunumu, 14.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi TJOD, 2016
 3. Biler A.,Gölbaşı C., Overde yerleşim gösteren parazitik myom olgusu, , 14.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi TJOD, 2016
 4.  Taner C.,Sarıkaya S.,Besli C.,’’Non-immün hidrops fetalis olgularI ve gebelik prognozlarI’’, XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 19-22 Eylül 2013, Sarıgerme – Muğla

Diğer yayınlar

 1. Tjod izmir şube  toplantısı vaka takdimi 
  http://tjodizmir.org.tr/uploads/slaytlar/635370551221568750.pdf

Kitap Bölümü Yazarliği:

 1. Gölbaşı C, 2019
  ‘’Pelvik Kitlelere Yaklaşim ‘’ Akademisyen Kitabevi
  ‘’Overin Benign Hastaliklari ‘’ Akademisyen Kitabevi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Jinekoloji Ve Obstetri Derneği

Jinekolojik Endoskopi Derneği

Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

Tıbbi Konferans, Eğitim ve Kurs Katılımları

Yıl Kurs
2019 Perinatal Medicine İzmir Kongresi katılımı
2019 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi- Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi
  "Bilimsel Araştırma: Nasıl Okunur, Sunulur, Planlanır ve Yazılır?” Kursu
2019 T.C. Sağlık Bakanlığı “Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı

Kursu

Yıl Kurs
2019  DEÜ  Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Bahar Sempozyumu
2018 Fetal Ultrasonografi Kursu EÜTF, İzmir
2018 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Günleri İzmir
2018 Yüksek Riskli Gebelerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu CBÜ Manisa
2018 XII. Türk Alman Jinekoloji Kongresi
2017 T.C. Sağlık Bakanlığı “Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi”
2016-2019 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Günleri
2016 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi- Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi
  “Jinekolojik Robotik Cerrahi Kursu”
2015 3. Asistan Akedemisi Temel Ürojinokoloji Kursu, İzmir Katip Çelebi

Üniversitesi

Yıl Kurs
2015 5. Ege Ürojinokoloji Kursu , Ege Üniversitesi, İzmir
2015 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi
2014 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Prenatal Tanı Uygulamaları Kursu
2013 1. Ege Ultrason Günleri Fetal Anatomik Tarama Kursu
2013 1. ve 2. Trimesterde Ultrasonografi Taraması Kursu
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi