Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özden

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özden
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi 1999
Y. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2002
Doktora Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2009

 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araş.Gör Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1999-2002
Uzman Fizyoterapist Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 2002-2009
Dr.Fizyoterapist Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 2009-2011
Yrd.Doç.Dr. Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2011-2016
Dr.Öğr.Üyesi Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2017-Halen

Yaptığı ve Yönettiği Tezler

 1. ​Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı
  Şen A.“
  Osteoartritli Dizlerde Düzenli Kontrole Gelen ve Düzensiz Kontrole Gelen Hastaların Ev Egzersiz Programının Karşılaştırılması”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2002. (Danışman:  Prof. Dr. İzge Günal)
 2. Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı
  Şen A.
  Orta ve Ağır Şiddetli Astımlı Hastalarda Egzersizin Fonksiyonel Kapasiteye Etkisi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktora Programı, Doktora Tezi, İzmir, 2009. (Danışman:  Prof. Dr. Sevgi Özalevli)
 3. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
  1. Melike Gizem Kalaycı.Diz Osteoartritli Bireylerde Suda Ve Karada Yapılan Egzersizlerin Ağrı, Fiziksel Performans, Yaşam Kalitesi Ve Kinesiofobi Üzerine Etkisi. Şifa Üniversitesi Sağlık Biimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı, İzmir 2016.
  2. Fatmagül KahramanOmuz impingment sendromlu hastalarda tetik nokta prevelansı belirlenmesi ve tetik nokta tedavisinin ağrı, kas kuvveti ve fonksiyonel aktiviteye olan akut etkisinin araştırılması. Şifa Üniversitesi Sağlık Biimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programında başlatıldı, Ege Üniversitesine devredilerek tamamlandı, İzmir 2017.
  3. Petek CanovaKarpal Tünel Sendromu Olan Kadın Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörler. Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Biimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı, Lefke, Kıbrıs 2017.
  4. Aydın Özdinç. Sosyal Olarak Aktif Olan Ve Olmayan Yaşlı Bireylerde Depresyon, Öz Yeterlilik Algısı, Yaşam Kalitesi, Denge, Düşme Korkusu Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması.Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı, Lefke, Kıbrıs 2020.
  5. Barış Keçeci. Ön Diz Ağrısı Olan Bireylerde, Vastus Medialis Kas Kuvveti İle Eklem Pozisyon Hissi, Hareket Korkusu Ve Fonksiyonel Performans Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı, Lefke, Kıbrıs 2020.

Klinik Deneyimler

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Kliniği’nde;

 • Erken ve Geç Dönem Ortopedik Rehabitasyon Alanında Süpervisör olarak 3 yıl çalışmış (1999-2004)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde Erişkin ve Çocuk Hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon Alanlarında:

 • Prematüre Yoğun Bakım Ünitesinde ve Çocuk Yoğun Bakım ÜnitesindeSüpervisör olarak 4 yıl çalışmış (2005-2009)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Kliniği’nde:

 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Alanında Süpervisör olarak 1 yıl çalışmış (2010)

Fizyotouch Egzersiz Danışmanlık Merkezi:

 • 2 yıl çalışmış (2018-2019)

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler (Yaz Döneminde Verdiği Dersler Dahil):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Pulmoner Rehabilitasyon

2

2

80

Ortopedik Rehabilitasyon

2

2

80

Klinik Problem Çözme

2

0

60

İlkbahar

Pediatrik Rehabilitasyon II

2

1

70

Tedavi Hareketleri ve Prensipleri

2

2

80

2015-2016

Güz

Pulmoner Rehabilitasyon

2

2

80

Ortopedik Rehabilitasyon

2

2

80

Elektrofiziksel Ajanlar

2

2

90

İlkbahar

Pediatrik Rehabilitasyon II

3

1

70

Sporda Fizyoterapi

2

2

80

2018-2019

Bahar

Kinezyoloji-II

2

0

90

Ortopedik Rehabilitasyon

2

2

90

Yönetim ve Organizasyon

2

0

120

Araştırma Yöntemleri

2

0

90

Yaz Dönemi

Araştırma Yöntemleri

2

0

22

2019-2020

Güz

Manipülasyon-Mobilizasyon-I

0

4

50

Klinik Problem Çözme

2

0

90

Kinezyoloji-I

2

0

48

Pulmoner Rehabilitasyon

1

2

58

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities):​​

 1. Ünver B, Gocen Z, Sen A, Günal İ, Karatosun V. Letter to editor; Normal ranges of ulnar and radial deviation with reference to ulnar variance.J Int Med Res, 2008; 36:611-2. (SCI).
 2. Karatosun V, Ünver B, Özden A, Özay Z, Günal İ. Intra-articular hyaluronic acid compared to exercisetherapy in osteoarthritis of the ankle. A prospective randomized trial with long-term followupClin ExpRheumatol, 2008; 26: 288-94. (SCI).
 3. Ozalevli S, Özden A, Gocen Z, Cimrin AH. "Comparison of six-minute walking tests conducted withandwithout supplemental oxygen in patients with chronic obstructive pulmonary disease and exercise-induced oxygen desaturation.",Ann Saudi Med,2007;Mar-Apr;27(2): 94-100. (SCI-Expanded).
 4. Ozalevli S, Özden A, İtil O, Akkocklu A."Comparison of the Sit-to-Stand  Test with 6min walk test inpatients with chronic obstructive pulmonary disease.",Respir Med, 2007; Feb;101(2): 286-93.(SCI)
 5. Karatosun V, Unver B, Gocen Z, Sen A, Gunal I. "Intra-articular hyaluranic acid compared with progressive knee exercises in osteoarthritis of the knee: a prospective randomized trial with long-term follow-up",Rheumatol Int,2006; 26(4):277-84. Epub 2005 Mar 18.(SCI)
 6. Kirmit L, Karatosun V, Unver B, Bakirhan S, Sen A, Gocen Z."The reliability of hip scoring systems for total hip arthroplasty candidates: assessment by physical therapists"Clin Rehabil, 2005; 19(6):659-61.(SCI)
 7. Karatosun V, Unver B, Gocen Z, Sen A"Comparison of two hyaluronan drugs in patients with advancedosteoarthritis of the knee. A prospective, randomized, double-blind study with long term follow-up".Clin Exp Rheumatol, 2005;23(2): 213-218.(SCI)
 8. Gocen Z, Sen A, Unver B, Karatosun V, Gunal I. "The effect of preoperative physiotherapy and education on the outcome of total hip replacement:a prospective randomized controlled trial"ClinRehabil,2004;18(4):353-8.(SCI)
 9. Unver B, Gocen Z, Sen A, Gunal I, Karatosun V. "Normal ranges of ulnar and radial deviation withreference to ulnar variance"J Int Med Res, 2004;32(3): 337-40.(SCI)
 10. Sen A, Gocen Z, Unver B, Karatosun V, Gunal I. "The frequency of visits by the physiotherapist ofpatients receiving home-based exercise therapy for knee osteoarthritis".Knee,2004;11(2):151-3.(SCI Expanded)

Uluslararası hakemli dergilerde (SCI & SSCI & Arts and Humanities) yayınlanan Özettüründen yayınlar:

 1. Bakırhan S, Özden A, Bozan Ö, Ünver B, Karatosun V. Konservatif ve Cerrahi Tedavi Edilen Diz Osteoartritli Hastaların Fonksiyonel Aktiviteler Açısından Karşılaştırılması.Acta Orthop Traumatol Turc, 2009; 43: Suppl 1:105,SCI-Expanded (Özet)
 2. Bozan Ö, Özden A, Bakırhan S, Ünver B, Karatosun V. Diz Eklemi Patolojilerinde Fizyoterapi Programının Fiziksel Performans ve Fonksiyonlar Üzerine Erken Dönem Etkileri. Acta Orthop Traumatol Turc, 2009; 43:Suppl 1:103, SCI-Expanded (Özet)
 3. Özden A, Ozalevli S., Cımrın A.H. "Effects of exercise in patients with moderate to severeasthma". European Respiratory Journal, 2008; 32: Suppl 52.SCI-Expanded (Özet)
 4. Özalevli S, Kılınç O, Özay Z, Teoman N, Özden A, "The effects of cigarette consumption on exercise capacity and quality of life in terms of gender",European Respiratory Journal, 2006; 28(50): 630. SCI-Expanded (Özet)
 5. Uçan E, Öztürk B, Özmen A, Hayretdağ A, Özalevli S, Uçan O.N, Özden A. "Calculation of ‘’area under curve’’ at flow-volum curve idiopatic pulmoner fibrosis and relationship with other parameters’’. European Respiratory Journal, 2006; 28(50): 738.SCI-Expanded (Özet)
 6. Özalevli S, Özden A, Bulaç S,Akkoçlu A. "Quality of life in patients presenting with lung cancer and the affecting factors involved”.European Respiratory Journal, 2006; 28(50): 628.SCI-Expanded (Özet)
 7. Özalevli S,Hayretdağ A, Özden A, Uçan ES. ’’The effect of exercise in the patients with the diagnosis of interstitial lung fibrosis’’. European Respiratory Journal, 2006; 28(50): 372.SCI-Expanded (Özet)
 8. Ozalevli S., Özden A., Gocen Z., Itil O., Akkoçlu A.“The relationship of results of sit to stand test with exercise capacity and quality of life in patients with COPD.”European Respiratory Journal 2004; 24(SUP48): 632. SCI-Expanded (Özet)
 9. Özalevli S, Özden A, Özay Z, İtil O, Akkoçlu A. "Balance and affecting factors in patients with COPD’’. European Respiratory Journal 2004; 24(SUP48): 631.SCI-Expanded (Özet)

ULAKBİM listesinde yer alan Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, olgu sunusu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler:

 1. Kul Karaali, SavcıS,Özden A, Gencoğlu C, Duman N. The investigation of the effects of the very and mild term birth on the musculoskeletal system. ANATOLJFM_96641(Kabul aldı)
 2. Canova P, Ergin.G,BakırhanS,Özden A. Karpal tünel sendromlu hastalarda kas kuvvet ve enduransı üst ekstremite fonksiyonlarını etkiler mi?Turkish Journal Physiotherapy and Rehabilitation 2020; 31(1):58-65.
 3. Özden A.Psikososyal Sağlık ve Egzersiz. Türkiye Klinikleri Physiother Rehabil-Special Topics 2016; 2(1): 122-126.

Kitap Bölümü

Özden A.  Özay Z. ’’Germe (Streching) Egzersizleri’’ Bölümü. Terapatik Egzersiz: Güncel Yaklaşımlar Kitabı, Gelecek N (Editör). O’TIP Kitabevi, 2016:77-91, İZMİR.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan Özettüründen yayınlar:

 1. Özge Ertekin, Zeliha Özay, Ayşe Özden. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinde muskuloskeletal ağri ve fiziksel aktivite düzeyinin yaşam kalitesine etkisi. Fizyoterapi RehabilitasyonDergisi 2012; 23(1):118. (Özet)
 2. Özay Z, Özden A, Acar S, Malkoç M, Bektaş B. Tip 1 Diabetik Olgularda Denge, Kassal     Endurans, Fiziksel Aktivite ve Fonksiyonel Kapasitenin Belirlenmesi. Fizyoterapi RehabilitasyonDergisi 2011; 22(2):144. (Özet)
 3. Özden A, Kul Karaali H, Savcı S, Fırıncı F, Uzuner N, Karaman Ö. Kistik Fibrozisli Çocuklarda Pulmoner Fonksiyonlar, Fonksiyonel Kapasite ve Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Belirlenmesi.Fizyoterapi RehabilitasyonDergisi 2011; 22(2):170 (Özet)
 4. Kul Karaali H, Savcı S,Özden A, Gençoğlu C, Duman N. Preterm Doğan Okul Çağı Çocuklarında Doğum Haftası ve Doğum Ağırlığı ile Solunum Kapasitesi, Fonksiyonel Kapasite ve Kas Kuvveti Arasındaki İlişki.Fizyoterapi RehabilitasyonDergisi 2011; 22(2):120. (Özet)
 5. Bakırhan S, Özden A, Bozan Ö, Ünver B, Karatosun V. Konservatif ve Cerrahi Tedavi Edilen Diz Osteoartritli Hastların Fonksiyonel Aktiviteler Açısından Karşılaştırılması.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DergisiDergisi 2009; 20(2):155. (Özet)
 6. Bozan Ö, Özden A, Bakırhan S, Ünver B, Karatosun V. Diz Eklemi Patolojilerinde  Fizyoterapi Programının Fiziksel Performans ve Fonksiyonlar Üzerine Erken Dönem Etkileri. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2009; 20 (2):155. (Özet)
 7. Özalevli S,Özden A, Bulaç S, Akkoçlu A. Akciğer kanseri tanılı hastalarda göğüs fizyoterapi uygulamalarının etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi 2007; 18(2):138. (Özet)
 8. Özden A, Özalevli S, Çımrın A. Orta ve Ağır Şiddetli Astımlı Hastalarda Fonksiyonel Kapasite ve Etkileyen Faktörler. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi 2007; 18(2):113. (Özet)
 9. Özden A, Salik Y, Özalevli S, Çımrın AH. Orta ve ağır şiddetli astımlı hastalarda dispneye bağlı efor korkusunun değerlendirilmesi.Toraks Dergisi2007; 8(1):134. (Özet)
 10. Özden A., S.Özalevli, A Çımrın. Orta ve ağır şiddetli astımlı hastalarda fonksiyonel kapasite ve etkileyen faktörler. Toraks Dergisi2007; 8(1):26.(Özet)
 11. Uçan E, Öztürk B, Özmen A, Hayretdağ A, Özalevli S, Uçan O.N, Özden A. Eğri Altı Alan Hesaplamasının İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Yeri ve Diğer Parametrelerle İlişkisi.Toraks Dergisi 2006;7(1):56. (Özet)
 12. Özalevli S, Kılınç O, Özay Z, Teoman N, Özden A. Cinsiyete göre sigara tüketiminin egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine.Türk Toraks Dergisi 2006;7(1):136. (Özet)
 13. Özalevli S, Özden A, Bulaç S, Akkoçlu A. Akciğer kanseri olan olgularda yaşam kalitesi ve etkileyen faktörler.Türk Toraks Dergisi 2006;7(1):164. (Özet)
 14. Özalevli S,Hayretdağ A, Özden A, Uçan ES. İnterstisyel Akciğer Fibrozisi Tanılı Hastalarda Egzersizin Etkisi. Toraks Dergisi 2006; 7(1):144-145. (Özet)
 15. Özalevli S, Yılmaz Ö, Cankurtaran F, Özden A, Kömüs N, Sevinç C. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) obstrüksiyon şiddetine göre egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi değerlerinin karşılaştırılması. Türk Toraks Dergisi 2005;6(1):98. (Özet)
 16. Özalevli S, Özden A, Özay Z, İtil O, Akkoçlu A. KOAH’ta Fonksiyonel Bağımsızlık. Türk Toraks Dergisi 2004; 5(1):172. (Özet)
 17. Özalevli S, Özden A, Salık Y, İtil O, Çımrın A, Akkoçlu A. KOAH’ta denge Fonksiyonu ve etkileyen faktörler. Türk Toraks Dergisi 2004; 5(1):171. (Özet)
 18. Karatosun V, Ünver B, Özden A, Göcen Z. Osteoartritli ayak bileklerinde intraartiküler hyaluronik asit uygulamasının erken sonuçları. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Journal of Arthroplasty & Arthroscopic Surgery 2004;15 (2):118. (Özet)
 19. Karatosun V, Ünver B, Göcen Z, Şen A, Günal İ.Osteoartritli dizlerde progresif diz egzersizleri ile intra-artikular hyaluronik asid uygulamasının karşılaştırılması: prospektif randomize uzun süre takipli bir çalışma. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Journal of Arthroplasty & Arthroscopic Surgery 2003;14 (3): 204. (Özet)
 20. Karatosun V, Ünver B, Göcen Z, Şen A. Osteoartritli dizlerin tedavisinde farklı moleküler ağırlıklı hyalüronik asid uygulamalarının karşılaştırılması. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Journal of Arthroplasty & Arthroscopic Surgery 2003;14(3): 205 (Özet)
 21. Göcen Z, Şen A, Ünver B, Karatosun V, Günal İ. Total kalça Artroplastisi uygulanacak osteoartritli hastalarda preoperatif egzersizin ve hasta eğitiminin etkinliğinin belirlenmesi. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Journal of Arthroplasty & Arthroscopic Surgery 2003;14(3): 202. (Özet)
 22. Şen A, Göcen Z, Ünver B, Karatosun V, Günal İ. Osteoartritli dizlerde düzenli kontrole gelen ve düzensiz kontrole gelen hastaların ev egzersiz programının karşılaştırılması.Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Journal of Arthroplasty & Arthroscopic Surgery 2003;14(3): 203. (Özet)
 23. Göcen Z, Şen A, Ünver B, Karatosun V, Günal İ. Total kalça Artroplastisi uygulanacak osteoartritli hastalarda preoperatif egzersizin ve hasta eğitiminin etkinliğinin belirlenmesi.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2002; 13(3):156. (Özet)
 24. Şen A, Göcen Z, Ünver B, Karatosun V, Günal İ. Osteoartritli dizlerde düzenli kontrole gelen ve düzensiz kontrole gelen hastaların ev egzersiz programının karşılaştırılması. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2002; 13(3):155. (Özet)
 25. Ünver B, Karatosun V, Günal İ, Şen A, Göcen Z. Proksimal Humeral Epifizeal Kırıkların Sapan Atel ile Tedavisinde Rehabilitasyon. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2002; 13(3):155. (Özet)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 

 1. Karatosun V, Ünver B, Özden A, Özay Z, Gunal I. "Intra-articular hyaluronic acid compared to exercise therapy in osteoarthritis of the ankle A prospective randomized trial with long term follow-up". EFFORT, 2008, FRANSA, Mayıs 2008, Uluslararası Hakemli Organizasyon.
 2. Özden A, Özalevli S, Çımrın A. "Orta ve Ağır Şiddetli Astımlı Hastalarda Egzersizin Etkisi". Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, SERİK, Nisan 2008, Uluslararası Hakemli Organizasyon.
 3. Özden A, Özalevli S, İtil O, Çımrın A, Akkoçlu A, Uçan ES. "Ağır Şiddetli KOAH'lı HastalardaEksaserbasyon Döneminde Uygulanan Göğüs Fizyoterapisinin KalpHızı, Kan Basıncı ve Solunum Frekansı Üzerine Etkisi". VII. Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C., Nisan 2008, Uluslararası Organizasyon.
 4. Şenduran M, Özden A, Bakırhan S, Ünver B. "Muskuloskeletal Hastalığı olan Bireylerde Fizyoterapi Sonrası Memnuniyet Düzeyinin Değerlendirilmesi". 7. Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C, Nisan 2008, Uluslararası Organizasyon.
 5. Özalevli S, Hayretdağ A, Özden A, Uçan ES. "İntertisyel Akciğer Fibrozisi Tanılı Hastalarda Egzersizin Etkisi". VII. Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C., Nisan 2008, Uluslararası Organizasyon.
 6. Özden A, Özalevli S, Çımrın A. "Orta ve Ağır Şiddetli Hastalarda Egzersizin Etkisi". VII. Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C., Nisan 2008, Uluslararası Organizasyon.
 7. Özden A, Özalevli S, Uçan ES. "Pnömoni Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Hastane içi Göğüs Fizyoterapisinin Etkileri". VII. Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C., Nisan 2008, Uluslararası Organizasyon.
 8. Özden A, Özalevli S, Kılınç O, Uçan E. "Erişkin Kistik Fibrozisinde Göğüs Fizyoterapisinin Etkinliği (Olgu Sunumu)". VII. Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C., Nisan 2008, Uluslararası Organizasyon.
 9. Özden A, Şenduran M, Bakırhan S, Ünver B, Karatosun V. "Diz osteoartriti olan olgularda fiziksel performans testlerinin yaş, boy ve vücut ağırlığı ile ilişkisinin incelenmesi". 7. Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C, Nisan 2008, Uluslararası Organizasyon.
 10. Şenduran M, Özden A, Bakırhan S, Ünver B, Karatosun V. "Diz osteoartritli bireylerde süpervize egzersiz programının fiziksel fonksiyonlar üzerine etkisi: pilot çalışma". 7. Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C, Nisan 2008, Uluslararası Organizasyon.  
 11. Özalevli S, Sen A, Cankurtaran F, Sevinç C. "The comparison of exercise capacity and quality of life levels in elderly COPD patients according to their age". 3rd Congress Of The International Association Of Physical Therapists Working With Older People, İSTANBUL, Kasım 2006, Uluslararası Hakemli organizasyon.
 12. Şen A, Göcen Z, Ünver B, Karatosun V, Günal İ. "Osteoartritli dizlerde düzenli kontrole gelen ve düzensiz kontrole gelen hastaların ev egzersiz programının karşılaştırılması". 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2002, Uluslararası Hakemli organizasyon.
 13. Özalevli S, Yıldırım Y, Şen A. "Discussing the Hand-Grip and Pinch-Grip Measurements in Patients with Chronic Airway Limitations". The 4th International Scientific Conf. of Physical Therapy, MISIR, Mart 2001, Uluslararası Hakemli organizasyon.
 14. Gelecek N., Şen A., Algun Z.C. "The efficacy of the rehabilitation program on the operated Carpal Tunnel Syndrome". 3rd International Physical Therapy and Rehabilitation, İZMİR, Eylül 2000, Uluslararası organizasyon.
 15. Ünver B, Şen A, Karatosun V, Günal İ. "Rehabilitation of Thrust Plate Prosthesis". 3rd International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, İZMİR, Eylül 2000, Uluslararası Hakemli organizasyon.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1. Melike Gizem KALAYCI, Ayşe ÖZDEN, Sema SAVCI. Diz osteoartritli bireylerde su içi egzersizlerin ağrı, fonksiyonel durum ve hareket korkusu üzerine etkisi. 3. Fizyoterapi Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu. Sueno Belek Kongre Merkezi 25-30 Ekim 2016, Antalya.
 2. Fatmagül Kahraman, Ayşe Özden, Sema Savcı, Görkem Dizdar. Omuz impingment sendromlu hastalarda tetik nokta prevelansı ve ağrı üzerine akut etkisinin belirlenmesi. 3. Fizyoterapi Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu. Sueno Belek Kongre Merkezi 25-30 Ekim 2016, Antalya.
 3. Bozan Ö, Tuna H, Özden A, Özay Z, Gök NY, Çakır A. 7-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencileri ile Ebeveynlerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi İlişkilerinin Değerlendirilmesi. 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Ekim 2015, Ankara.
 4. Görkem Dizdar, Ayşe Özden, Eser Akdemir, İlker Özden. Serebral palsili olgularda seri alçılamanın ayakbileği eklem hareket açıklığı üzerine etkisinin belirlenmesi. 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Ekim 2015, ANKARA
 5. Ayşe Özden, Hayriye Kul Karaali, Sema Savcı, Özkan Karaman, Nevin Uzuner. Kistik Fibrozisli çocuklarda yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyonu (vest) ve aktif solunum teknikleri döngüsünün (ASTD) etkinliğinin karşılaştırılması. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 9-11 Mayıs 2013, Denizli.
 6. Özden A ,Karaali H, Savcı S, Gençoğlu C, Duman N. Okul Çağı Çocuklarında Düşük  Doğum Ağırlığının Solunum Kapasitesi, Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 5.Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, Ankara.
 7. Özden A, Kul Karaali H, Savcı S, Fırıncı F, Uzuner N, Karaman Ö. Kistik Fibrozisli Çocuklarda Postür Bozuklukları, Kas Kuvveti, Pulmoner Fonksiyonlar, Dispne ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 5.Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, Ankara.
 8. Arman C, Baran Ö, Bozdoğan E, Çaylak R, Göçen Z, Gunal I, Karatosun V, Kertiş G, Manisalı M, Özcan Ö, Şen A, Uyulgan B, Ünver B, Yazıcıoğlu M. "Kienbock etioloji ve tedavisinde yük dağılımı ve ulnar varyans".  VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, 2002; 133-5.
 9. Ünver B, Şen A, Göcen Z, Karatosun V, Günal İ. "Sapan atel ile tedavi edilen deplase proksimal humerus kırıklarının hızlandırılmış rehabilitasyon pogramı sonuçları.",III. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, ANKARA, Kasım 2001, Hakemli organizasyon.

Atıflar

Yayın-1:Karatosun V, Ünver B, Özden A, Özay Z, Günal İ. Intra-articular hyaluronic acid compared to exercise therapy in osteoarthritis of the ankle. A prospective randomized trial with long-term followup. Clin Exp Rheumatol, 2008; 26: 288-94.(Time Cited:69)

CITING ARTICLES

 1. Yiying Qi, Gang Feng, Weiqi Yan. Mesenchymal stem cell-based treatment for cartilage defects in osteoarthritis. Molecular Biology Reports, May 2012; 39(5): 5683–5689.
 2. Antonio Gigante, Leonardo Callegari. The role of intra-articular hyaluronan (Sinovial®) in the treatment of osteoarthritis. Rheumatology International, April 2011; 31(4): 427–444.
 3. Abate, M.; Pulcini, D.; Iorio, A. D.; Schiavone, C. Viscosupplementation with Intra-Articular Hyaluronic Acid for Treatment of Osteoarthritis in the Elderly. Current Pharmaceutical Design, February 2010; 16(6): 631-640(10).
 4. Ke-Vin Chang, MD Ming-Yen Hsiao, MD Wen-Shiang Chen, MD, PhD Tyng-Guey Wang, MD Kuo-Liong Chien. Effectiveness of Intra-Articular Hyaluronic Acid for Ankle Osteoarthritis Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2013;94: 951-60.
 5. Alberto Migliore, Francesca Giovannangeli, Emanuele Bizzi, Umberto Massafra, Andrea Alimonti, Bruno Laganà, Andrea Diamanti Picchianti, Valentina Germano, Mauro Granata, Prisco Piscitelli. Viscosupplementation in the management of ankle osteoarthritis: a review. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, January 2011,131(1): 139–147.
 6. Sascha Colen, Daniel HaverkamP, Michiel Mulier, Michel P. J. van den Bekerom. Hyaluronic Acid for the Treatment of Osteoarthritis in all Joints Except the Knee. BioDrugs, April 2012; 26(2): 101–112.
 7. Yasuhiro Ogawa et all.: Phase I study of a new radiosensitizer containing hydrogen peroxide and sodium hyaluronate for topical tumor injection: A new enzyme-targeting radiosensitization treatment, Kochi Oxydol-Radiation Therapy for Unresectable Carcinomas, Type II (KORTUC II). International Journal of Oncology, March 2009; 34(3) : 609-618.
 8. Shiho Tokuhiro et all. Development of a novel enzyme-targeting radiosensitizer (KORTUC) containing hydrogen peroxide for intratumoral injection for patients with low linear energy transfer-radioresistant neoplasms. ONCOLOGY LETTERS2010; 1: 1025-1028.
 9. Phuc Van Pham, Khanh Hong-Thien Bui, Dat Quoc Ngo, Lam Tan Khuat,1 and Ngoc Kim Phan. Transplantation of Nonexpanded Adipose Stromal Vascular Fraction and Platelet-Rich Plasma for Articular Cartilage Injury Treatment in Mice Model. Journal of Medical Engineering 2013; 1-7.
 10. Kai Huang et all. Effect of dehydroepiandrosterone on aggrecanase expression in articular cartilage in a rabbit model of osteoarthritis. Molecular Biology Reports, June 2011; 38(5): 3569–3572.
 11. DeGroot, Henry III MD; Uzunishvili, Sofia MD; Weir, Robert MD; Al-omari, Ali MD; Gomes, Bruna BS: Intra-Articular Injection of Hyaluronic Acid Is Not Superior to Saline Solution Injection for Ankle Arthritis: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. jBJS, January 2012; 94(1): 2–8.
 12. Khanh Hong-Thien Bui , Triet Dinh Duong , Nhan Thanh Nguyen , Thanh Duc Nguyen , Vien Tuong Le , Viet Thanh Mai , Nhan Lu-Chinh Phan , Dung Minh Le , Ngoc Kim Phan , Phuc Van Pham . Symptomatic knee osteoarthritis treatment using autologous adipose derived stem cells and platelet-rich plasma: a clinical study. Biomedical Research and Therapy 2014; 1(1): 2-8.
 13. J. Runhaar et al.: Identifying potential working mechanisms behind the positive effects of exercise therapy on pain and function in osteoarthritis; a systematic review. Osteoarthritis and Cartilage, July 2015; 23(7): 1071–1082.
 14. Benjamin Bloch et all. Current Concepts in the Management of Ankle Osteoarthritis: A Systematic Review. The Journal of Foot and Ankle Surgery, September–October 2015; 54(5): 932–939.
 15. J. Lucas y Hernandez, V. Darcel, D. Chauveaux, O. Laffenêtre. Viscosupplementation of the ankle: A prospective study with an average follow-up of 45.5 months. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 2013; 99: 593—599.
 16. M. Abate, C. Schiavone, V. Salini:Hyaluronic acid in ankle osteoarthritis: why evidence of efficacy is still lacking? . Clin Exp Rheumatol 2012; 30: 277-281.
 17. Rao, Smitaa; Ellis, Scott J; Deland, Jonathan T; Hillstrom, Howard. Nonmedicinal therapy in the management of ankle arthritis. Current Opinion in Rheumatology, March 2010; 22(2): 223–228.
 18. Timo Schmid, Fabian G. Krause. Conservative Treatment of Asymmetric Ankle Osteoarthritis. Foot and Ankle Clinics, September 2013; 18(3): 437–448.

Yayın-2:Gocen Z, Sen A, Unver B, Karatosun V, Gunal I. The effect of preoperative physiotherapy and education on the outcome of total hip replacement: a prospective randomized controlled trial. Clınıcal Rehabılıtatıon, JUN 2004;18(4):353-358.(Times Cited:118)

CITING ARTICLES

 1. Karin ValkenetIngrid GL van de PortJaap J DronkersWouter R de VriesEline LindemanFrank JG Back. The effects of preoperative exercise therapy on postoperative outcome: a systematic review. Clinical Rehabilitation Feb 2011; 25(2): 99-110.
 2. Jason A. Wallisy, Nicholas F. Taylorz. Pre-operative interventions (non-surgical and non-pharmacological) for patients with hip or knee osteoarthritis awaiting joint replacement surgery – a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis and Cartilage, 2011 Dec; 19(12):1381-1395.
 3. D Santa Mina, H Clarke, P Ritvo Source. Effect of total-body prehabilitation on postoperative outcomes: a systematic review and meta-analysis.SEP 2014; 100(3):196-207.
 4. S Jack, M West, MPW Grocott. Perioperative exercise training in elderly subjects.Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2011 Sep; 25(3):461-72.
 5. E Coudeyre, C Jardin, P Givron, P Ribinik. Could preoperative rehabilitation modify postoperative outcomes after total hip and knee arthroplasty? Elaboration of French clinical practice guidelines. Annales de Réadaptation et de Médecine Physique April 2007; 50(3): 189-197.
 6. SD Gill, H McBurney. Does exercise reduce pain and improve physical function before hip or knee replacement surgery? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2013; 94:164-76.
 7. TJ Hoogeboom, E Oosting, JE Vriezekolk, C Veenhof. Therapeutic validity and effectiveness of preoperative exercise on functional recovery after joint replacement: a systematic review and meta-analysis. PLoS One May 2012; 7(5): 1-13.
 8. V Sharma, PM Morgan, EY Cheng. Factors influencing early rehabilitation after THA: a systematic review. Clinical Orthopaedics and Related Research June 2009; 467(6): 1400–1411.
 9. A Louw, I Diener, DS Butler. Preoperative education addressing postoperative pain in total joint arthroplasty: review of content and educational delivery methods.Physiother Theory Pract. 2013 Apr; 29(3):175-94.
 10. A Lübbeke, D Suvà, T Perneger. Influence of preoperative patient education on the risk of dislocation after primary total hip arthroplasty. Arthritis & Rheumatism (Arthritis Care & Research) April 15, 2009; 61(4): 552–558.
 11. PR Nielsen, J Andreasen. Costs and quality of life for prehabilitation and early rehabilitation after surgery of the lumbar spine. BMC Health Services Research 2008, 8:209.
 12. DP Lemanu, PP Singh, AD MacCormick, B Arroll. Effect of preoperative exercise on cardiorespiratory function and recovery after surgery: a systematic review. World Journal of Surgery, April 2013; 37(4): 711–720.
 13. PE Ferrara, A. Rabini, L. Maggi. Effect of pre-operative physiotherapy in patients with end-stage osteoarthritis undergoing hip arthroplasty. Clin Rehabil. 2008 Oct-Nov; 22(10-11): 977-86.
 14. E Oosting, MP Jans, JJ Dronkers. Preoperative home-based physical therapy versus usual care to improve functional health of frail older adults scheduled for elective total hip arthroplasty: a pilot. Arch Phys Med Rehabil, April 2012; 93(4): 610–616.
 15. Thomas J Hoogeboom, Jaap J Dronkers, Cornelia HM van den Ende. Preoperative therapeutic exercise in frail elderly scheduled for total hip replacement: a randomized pilot trial.Clin Rehabil. 2010 Oct; 24(10): 901-910.
 16. Leitlinie. Behandlung akuter perioperativer und posttraumatischer Schmerzen: Heinz Laubenthal 2008.
 17. Vukomanović Aleksandra, Popović Zoran, Đurović Aleksandar, Krstić Ljiljana. The effects of short-term preoperative physical therapy and education on early functional recovery of patients younger than 70 undergoing total hip arthroplasty. Vojnosanitetski pregled 2008; 65(4): 291-297.
 18. Medical Advisory Secretariat. Bariatric surgery: an evidence-based analysis. Ontario Health Technology Assessment Series 2005; 5(1): 1–148.
 19. R Snow, JGranata, AVS Ruhil, K Vogel, M McShane. Associations between preoperative physical therapy and post-acute care utilization patterns and cost in total joint replacement. JBJS, October 1st, 2014: 96(19):165(1-8).
 20. KM Thomas, KA Sethares. An investigation of the effects of preoperative interdisciplinary patient education onunderstanding postoperative expectations following a total joint arthroplasty. Orthopaedic Nursing, November-December 2008; 27(6): 374–381.
 21. Barbay K. Research evidence for the use of preoperative exercise in patients preparing for total hip or total knee arthroplasty.Orthopaedic Nursing, May-June 2009; 28(3): 127–133.
 22. Jenson C.S. Mak, Marlene Fransen, Matthew Jennings,  Lynette March et al. Evidence‐based review for patients undergoing elective hip and knee replacement. Journal Of Surgery, Jan-Feb 2014; 84(1-2):17-24.
 23. Nankaku M, Tsuboyama T, Akiyama H et al. Preoperative Prediction of Ambulatory Status at 6 Months After Total Hip Arthroplasty. Physical Therapy, 1 January 2013; 93(1): 88–93.
 24. Swierstra BA, Vervest AMJS, Walenkamp GHIM, Schreurs BW, Spierings PTJ, Heyligers IC et al. Dutch guideline on total hip prosthesis. Acta Orthopaedica, 2011 Oct; 82(5): 567-576.
 25. GR Hunt, G Crealey, BVS Murthy, GM Hall. The consequences of early discharge after hip arthroplasty for patient outcomes and health care costs: comparison of three centres with differing durations of stay. Clinical Rehabilitation, October 28, 2009; 23: 1067–1077.
 26. L Wang, M Lee, Z Zhang, J Moodie, D Cheng; et al. Does preoperative rehabilitation for patients planning to undergo joint replacement surgery improve outcomes? A systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2016;6: 1-15.
 27. Daniel Santa Mina, Celena Scheede-Bergdahl, Chelsia Gillis, Francesco Carli. Optimization of surgical outcomes with prehabilitation. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2015; 40(9): 966-969.
 28. CJ Cabilan, S Hines, J Munday. The effectiveness of prehabilitation or preoperative exercise for surgical patients: a systematic review. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports. Jan 2015; 13(1): 146–187.
 29. I  Papanastassiou, R Anderson, N Barber, C Conover. Effects of preoperative education on spinal surgery patients. SAS Journal, December 2011; 5(4):120-124.
 30. Ottawa panel members. Ottawa panel evidence-based clinical practice guidelines for patient education programmes in the management of osteoarthritis. Health Education Journal, June 2011; 2.
 31. R Bitterli, JM Sieben, M Hartmann. Pre-surgical sensorimotor training for patients undergoing total hip replacement: a randomised controlled trial. Int J Sports Med 2011; 32(9): 725-732.
 32. V Karatosun, B Unver, I Gunal. Hip arthroplasty with the thrust plate prosthesis in patients of 65 years of age or older: 67 patients followed 2–7 years. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, April 2008; 128(4): 377–381.
 33. M Nankaku, T Tsuboyama, R Kakinoki et al. Prediction of ambulation ability following total hip arthroplasty B. Journal of Orthopaedic Science, July 2011, 16(4): 359–363.
 34. DJ Biau, R Porcher, A Roren, A Babine. Neither pre-operative education or a minimally invasive procedure have any influence on the recovery time after total hip replacement. International Orthopaedics, August 2015; 39(8): 1475–81.
 35. Jason A. Wallis, Kate E. Webster, Pazit Levinger, Cynthia Fong & Nicholas F. Taylor. A pre-operative group rehabilitation programme provided limited benefit for people with severe hip and knee osteoarthritis, Disability and Rehabilitation 2014; 36(24): 2085-2090.
 36. S Pouwels, D Hageman et al. Preoperative exercise therapy in surgical care: a scoping review. Journal of Clinical Anesthesia Sep 2016; 33:476-90.
 37. Karatosun V., Gunal İ., Unver B., Gultekin A.Thrust plate prosthesis for osteonecrosis of the femoral head: Short-term results of 15 patients followed 2–6 years. Journal of Orthopaedic Science, September 2006; 11(5): 450-53.
 38. A Gawel, SE Brown, JC Collins et al. Does pre-operative physical therapy improve post-surgical outcomes of patients undergoing a total knee and/or total hip arthroplasty? A systematic review. J Journal: Physiotherapy Practice and Research, 2013; 34(1): 9-20.
 39. CJ Cabilan, S Hines, J Munday. The impact of prehabilitation on postoperative functional status, healthcare utilization, pain, and quality of life: a systematic review.Orthopaedic Nursing, July/August 2016; 35(4): 224–237.
 40. Norhaini RN, Lee Susan, Plummer Virginia. The effectiveness of orthopedic patient education in improving patient outcomes: a systematic review protocol Majid. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, January 2015; 13(1): 122–133.
 41. NA Ricci, IB Coimbra. Exercise therapy as a treatment in osteoarthritis of the hip: a review of randomized clinical trials. Rev. Bras. Reumatol.,July/Aug. 2006; 46(4): 273-280.
 42. Peter Salmon, Gillian R Hunt, Burra VS Murthy, Seamus O’Brien, David Beverland, Martin C Lynch and George M Hall. Patient evaluation of early discharge after hip arthroplasty: development of a measure and comparison of three centres with differing durations of stay. Clinical Rehabilitation 2013; 27(9): 854–863.
 43. S Bakirhan, B Ünver, V Karatosun. The effect of femoral stem length on inpatient rehabilitation outcomes. American Journal of Clinical Medicine Research, 2013; 1(1): 9-14.

Yayın-3:Kirmit L, Karatosun V, Unver B, Bakirhan S, Sen A, Gocen Z. The reliability of hip scoring systems for total hip arthroplasty candidates: assessment by physical therapists.Clinical Rehabilitation. 2005 Sep;19(6):659-661.(Times Cited: 43)

 CITING ARTICLES

 1. Thorborg K, Roos EM, Bartels EM, et al. Validity, reliability and responsiveness of patient-reported outcome questionnaires when assessing hip and groin disability: a systematic review. Brıtısh Journal Of Sports Medıcıne, Dec 2010; 44(16):1186-1196.
 2. Wamper KE, Sierevelt IN, Poolman RW, et al. The Harris hip score: Do ceiling effects limit its usefulness in orthopedics?Acta Orthopaedıca Dec 2010;81(6):703-707.
 3. Brantingham JW, Globe GA, Cassa TK, et al. A Sıngle-Group Pretest Posttest Desıgn Usıng Full Kınetıc Chaın Manıpulatıve Therapy Wıth Rehabılıtatıon In The Treatment Of 18 Patıents Wıth Hıp Osteoarthrıtıs.Journal Of Manıpulatıve And Physıologıcal Therapeutıcs, Jul-Aug 2010; 33(6): 445-457.
 4. Crow JB, Gelfand B, Su EP.Use of joint Mobilization in a Patient With Severely Restricted Hip Motion Following Bilateral Hip Resurfacing Arthroplasty.Physıcal Therapy, Dec 2008; 88(12):1591-1600.
 5. Steppacher SD, Tannast M, Ganz R, et al.Mean 20-year followup of bernese periacetabular osteotomy. Clınıcal Orthopaedıcs And Related Research, Jul 2008; 466(7):1633-1644.
 6. Gaston MS, Tiemessen CH, Philips JE. Intra-articular hip viscosupplementation with synthetic hyaluronic acid for osteoarthritis: efficacy, safety and relation to pre-injection radiographs. Archıves Of Orthopaedıc And Trauma Surgery, Dec 2007; 127(10):899-903.

Yayın-4:Karatosun V, Unver B, Gocen Z, Sen A.Comparison of two hyaluronan drugs in patients with advanced osteoarthritis of the knee. A prospective, randomized, double-blind study with long term follow-up. CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGYMAR-APR 2005; 23 (2):213-218.(Times Cited: 46)

CITING ARTICLES

 1. Gigante A, Callegari L. The role of intra-articular hyaluronan (Sinovial(A (R))) in the treatment of osteoarthritis. Rheumatology Internatıonal,Apr 2011; 31(4):427-444.
 2. Huang TL, Hsu HC, Yao CH, et al. Antı-Inflammatory And Structure Protectıve Effects Of Hyaluronans: Are These Effects Molecular Weıght Dependent?Bıomedıcal Engıneerıng-Applıcatıons Basıs Communıcatıons, Feb 2011; 23(1):13-20.
 3. Baltzer AWA, Moser C, Jansen SA, et al. Autologous conditioned serum (Orthokine) is an effective treatment for knee osteoarthritis. OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE,FEB 2009; 17(2):152-160.
 4. Atay T, Aslan A, Baydar ML, et al. The efficacy of low- and high-molecular-weight hyaluronic acid applications after arthroscopic debridement in patients with osteoarthritis of the knee. Acta Orthopaedıca Et Traumatologıca Turcıca, Aug-Oct 2008;42(4):228-233.
 5. Karatosun V, Unver B, Ozden A, et al. Intra-articular hyaluronic acid compared to exercise therapy in osteoarthritis of the ankle. A prospective randomized trial with long-term follow-up.Clınıcal And Experımental Rheumatology, Mar-Apr 2008;26(2):288-294.
 6. Heyworth BE, Lee JH, Kim PD, et al. Hylan versus corticosteroid versus placebo for treatment of basal joint arthritis: A prospective, randomized, double-blinded clinical trial. Journal Of Hand Surgery-Amerıcan Volume, Jan 2008; 33A(1):40-48.
 7. Reichenbach S, Blank S, Rutjes AWS, et al. Hylan versus hyaluronic acid for osteoarthritis of the knee: A systematic review and meta-analysis. Arthrıtıs & Rheumatısm-Arthrıtıs Care & Research, Dec 2007; 57(8):1410-1418.
 8. Waddell DD. Viscosupplementation with hyaluronans for Osteoarthritis of the knee - Clinical efficacy and economic implications. Drugs & Agıng, 2007;24(8):629-642.
 9. Eyigor S, Hepguler S, Sezak M, et al. Effects of intra-articular hyaluronic acid and corticosteroid therapies on articular cartilage in experimental severe osteoarthritis. Clınıcal And Experımental Rheumatology, Nov-Dec 2006; 24(6):724-724.
 10. Bellamy N, Campbell J, Robinson V, et al. Viscosupplementation for the treatment of osteoarthritis of the knee. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS,  April 2006; 2:  Article Number: CD005321.

Yayın-5:Karatosun V, Unver B, Gocen Z, Sen A.,Gunalet I.Intra-articular hyaluranic acid compared with progressive knee exercise in osteoarthritis of the knee: prospective randomized trial with long-term follow-up. Rheumatology Internatıonal,  Feb 2006; 26(4):277-284.(Times Cited: 37)

CITING ARTİCLES

 1. Kawasaki T, Kurosawa H, Ikeda H, et al. Therapeutic home exercise versus intraarticular hyaluronate injection for osteoarthritis of the knee: 6-month prospective randomized open-labeled trial. Journal Of Orthopaedıc Scıence, Mar 2009;14(2):182-191.
 2. Karatosun V, Unver B, Ozden A, et al. Intra-articular hyaluronic acid compared to exercise therapy in osteoarthritis of the ankle. A prospective randomized trial with long-term follow-up. Clınıcal And Experımental Rheumatology, Mar-Apr 2008;26(2): 288-294.
 3. Heyworth BE, Lee JH, Kim PD, et al. Hylan versus corticosteroid versus placebo for treatment of basal joint arthritis: A prospective, randomized, double-blinded clinical trial. Journal Of Hand Surgery-Amerıcan Volume, Jan 2008; 33A(1):40-48.
 4. Arnold W, Fullerton DS, Holder S, et al. Viscosupplementation: Managed care issues for osteoarthritis of the knee. JOURNAL OF MANAGED CARE PHARMACY, MAY 2007; 13(4):S3-S19.
 5. Stitik TP, Blacksin MF, Stiskal DM, et al. Efficacy and safety of hyaluronan treatment in combination therapy with home exercise for knee osteoarthritis pain. Archıves Of Physıcal Medıcıne And Rehabılıtatıon, Feb 2007; 88(2):135-141.

Yayın-6:Unver B, Gocen Z, Sen A, et al. Normal ranges of ulnar and radial deviation with reference to ulnar variance. Journal Of Internatıonal Medıcal Research, May-Jun 2004; 32(3): 337-340.  (Times Cited: 10)

CITING ARTICLES

 1. Turan AC, Uzun B, Unal M, et al. Investigation of radioulnocarpal joint load distribution effects of radial shortening osteotomy for the treatment of Kienbock disease: a biomechanical study. EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, 2010;21(2):98-103.
 2. Unver B, Karatosun V, Bakirhan S.Reliability of Goniometric Measurements of Flexion in Total Knee Arthroplasty Patients: with Special Reference to the Body Position.Journal Of Physıcal Therapy Scıence, Aug 2009;21(3):257-262.
 3. Unver B, Gocen Z, Sen A, et al. Normal ranges of ulnar and radial deviation with reference to ulnar variance. J Int Med Res 2004; 32: 337-340.

Yayın-7:Sen A, Gocen Z, Unver B, et al. The frequency of visits by the physiotherapist of patients receiving home-based exercise therapy for knee osteoarthritis. Knee  Apr 2004;11(2): 151-153.(Times Cited: 19)

CITING ARTICLES

 1. Kocak FU, Unver B, Karatosun V, et al. Associations between Radiographic Changes and Function, Pain, Range of Motion, Muscle Strength and Knee Function Score in Patients with Osteoarthritis of the Knee. Journal Of Physıcal Therapy Scıence, Feb 2009;21(1):93-97..
 2. Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Of Systematıc Revıews, 2008;4: Article Number: CD004376.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 1. Fizyoterapi Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu.Sueno Belek Kongre Merkezi 25-30 Ekim 2016, Antalya (1 Poster ve  1 Sözlü bildiri)
 2. I.Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 12-14 Mayıs, Celal Bayar Üniversitesi,2016.(katılımcı olarak)
 3. 1.Multipl Skleroz’da Fizyotarapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 10-11 Mart 2016, İzmir.(İzlenimci - Katılımcı Olarak)
 4. 3.Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi 9-11 Ekim 2015, Windham Hotel ,Ankara(Sözlü b,Poster b Katılımcı Olarak)
 5. 8Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü Etkinliği. Dokuz Eylül ÜniversitesiSürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Bordo Salon 8 Eylül 2015,İzmir ((Davetli konuşmacı)
 6. 5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre ve kültür Merkezi 20-25 Mayıs 2015, Bolu (Davetli konuşmacı)
 7. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 9-11 Mayıs 2015, Denizli (Sözlü.b,Poster b.)
 8. Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu, 5-7 Mart,İzmir. (İzlenimci - Katılımcı Olarak)
 9. 5.Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, 25-28 Mayıs ,Rixos Grand AnkaraOtel, 2011 (Tebliğ / Bildiri Sunma (1 Poster, 1Sözlü b.)
 10. 3.UlusalFizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 14-16 Mayıs  2011 (Tebliğ / Bildiri SunmaPoster, Sözlü vb.)
 11. MOVEMENT SCIENCE Health Science and Engineering Perspectives, Narlıdere, 2010 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)
 12. Aktiviteyle Değişen Geleceğimiz Sempozyumu, İzmir, 2010(İzlenimci - Katılımcı  Olarak)
 13. Türk Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi Serik/Antalya 2008 (Poster, Sözlü b.)
 14. "VII.REHABİLİTASYON GÜNLERİ, K.K.T.C., 2008 (Davetli Konuşmacı Olma)
 15. I.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2007(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster,Sözlüb.)
 16. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Kemer/Antalya, 2006(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)
 17. VII. Pediatri Günleri Balçova/İzmir 2005 (İzlenimci-Katılımcı)
 18. 1. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi, İzmir, 2005 (Bildiri Sunma (Poster b.)
 19. Türk Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Kemer/Antalya, 2005 (Bildiri Sunma(Poster, Sözlü v.b.)
 20. Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi,Belek/Antalya, 2004 (Bildiri Sunma(Poster, Sözlü v.b.)
 21. 4.Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri Çeşme, 2005(İzlenimci-Katılımcı)
 22.  3. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri Kuşadası, 2004(İzlenimci-Katılımcı)
 23. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi İstanbul,2003 (İzlenimci-Katılımcı)
 24. IX. Fizyoterapi'de Gelişmeler Sempozyumu, Ürgüp, 2002 (Bildiri Sunma (Poster b.)
 25. 6.Türk Spor Yaralanmaları ve Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Antalya, 2002  (Poster, Sözlü v.b.))
 26. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, Ankara, 2001 (Bildiri Sunma (Sözlü bildiri.))
 27. XII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2001 (Bildiri Sunma (Poster,Sözlü v.b.))
 28. 3rd International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, İzmir, 2000 (BildiriSunma (Poster, Sözlü v.b.)
 29. Turkısh- Egyptıan Physıotherapy Days 2000, İzmir, 2000(İzlenimci (Katılımcı Olarak)
 30. 2. Balçova Termal Balneoloji ve Rehabilitasyon Günleri, İzmir, 1999(İzlenimci –Katılımcı Olarak)
 31. Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, İzmir, 1998(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

Katıldığı Kurslar

 1. Matwork Eğitmenlik Sertifika Programı, Uluslararası Pilates Federasyonu, 18-22.Aralık, 2017, İzmir.
 2. Reformer-1 Eğitm Sertifika Programı, Uluslararası Pilates Federasyonu, 22-23.Aralık, 2017, İzmir.
 3. Kinesio Taping Association International Certificate of Course Completion 24-25 October,2015, Izmir.
 4. Çocuklarda Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları Kursu, 8 Ekim 2015 Wyndham Hotel, Ankara.
 5. Brian Mulligan’s Concepts MOBİLİSATION WITH MOVEMENT, NAGS ETC.1-4 March 2014.
 6. Pediatrik Pulmoner Rehabilitasyon Kursu, 5.Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara, 2011
 7. Lumbar, cervical and thoracal region manipulation and mobilisation course including its assessment and treatment technigue, on September 18-19th, 2010, İzmir, TURKEY
 8. Movement Science Health Sience and engineering Perspectives Special Meeting with Workshop and Courses 3D Gait Analysis Course, İzmir, 2010
 9. Movement Science Health Science and Engineering Perspectives OptoElectronicPlethysmography Workshop, İzmir, 2010
 10. Thera-Band Egzersiz Eğitim Kursu 19-20 Ocak, İzmir, 2008
 11. Pulmnner Rehabilitasyonda Temel Prensipler Kursu, Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi, Antalya, 2008
 12. Pulmnner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım KursuToraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Kemer/Antalya, 2006
 13. Kardiyopulmoner Egzersiz Testi Kursu, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Kemer/Antalya, 2005
 14. Solunum Fizyolojisi Kursu Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Belek/Antalya, 2004 

Kazanılan Ödüller ve Teşekkür Belgeleri

 1. DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Birinciliği, Bireysel Ödül, 2009
 2. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, En iyi 3.poster ödülü, 2009
 3. 7. Rehabilitasyon Günleri 11-13 Nisan 2008 KKTC, Teşekkür Belgesi, Bireysel Ödül, 2008
 4. DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü SCI yayını Teşekkür Belgesi, Bireysel Ödül, 2004
 5. DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü SCI yayını Teşekkür Belgesi..., Bireysel Ödül, 2004-2005
 6. VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, En İyi Araştırma Ödülü, Grup Ödülü, 2002
 7. DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 1998-1999 Okul Üçüncülüğü, Bireysel Ödül, 1999
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi