Anasayfa / Üniversite / Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğrencilerinin iş hayatına entegre olmaları, gelecekteki kariyer seçimleri ve profesyonel hayata daha kolay geçiş yapmaları ile ilgili konularda kendilerini yönlendirmek amacı ile kurulmuş bir merkezdir.

Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına kariyerlerinin gelişim ve planlanması sürecinde, akademik eğitim hedeflerinin oluşturulması yönünde ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında kendilerini tanımalarını sağlamaya ve mesleki eğilimlerini, bu eğilimleri doğrultusundaki olanaklarını belirlemeye yöneliktir.

Ayrıca bireysel özellikleriyle piyasa koşullarına uygun olarak kariyerlerini şekillendirme konusundadestekvermeverekabetkoşullarındagüçlübirerprofesyonelçalışanolmalarına katkı sağlamayıhedeflemektedir.

Öğrencilerin üniversiteye devam ederken iş dünyasını da takip ederek eğitimlerine yön vermeleri için çeşitli konularda eğitim almaları sağlanacak olup iş hayatına daha iyi hazırlanmaları için seminer ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

Öğrenci, mezun ve mensuplarımızın kariyer gelişimlerine katkı sağlamak için sürekli gelişen, farklılıklar yaratabilen bir Merkez olmaktır.

İZTÜ öğrencilerinin seveceği ve başarılı olabileceği bir kariyere hazırlamak,

Kazanmış oldukları İZTÜ değerleri ile iş ortamına yararlı olmalarını kolaylaştırmak,

Türkiye’deki üniversite kariyer merkezleri arasında örnek alınan bir Merkez olmak

SevgiliÖğrencimiz, Okulumuza başlangıcından mezuniyetine kadar olan gelişim yolculuğunun her sürecinde sahip olduğun potansiyelini en üst düzeye taşıyabilmen için her an destek olmaya hazırız.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğrencilerine göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz!

Üniversitemizdeki tanınırlığınızı arttırmak, işe alım, uygulama süreçleri ve gereksiniminiz olan nitelikli işgücüne ulaşmak için sizlerle işbirliği yapmış olmaktan memnuniyet duyarız.

İşbirliklerimiz sonucu;

  • Kariyer merkezimizde iş ve uygulama olanaklarınızı yayınlayabiliriz.
  • Kariyer Etkinlikleri düzenleyebiliriz.
  • Eğitim, seminer, atölye çalışması, yarışma gibi etkinliklerinizi öğrencilerimize iletebiliriz.
  • Uygulamalarımız için kurumunuzla işbirlikleri yapabiliriz.

Ekibimiz ile iletişime geçmek için bize ulaşın.

iztu.kariyer@tinaztepe.edu.tr

Kariyer ve akademik eğitim planlamalarına ve kararlarına yol göstermek üzere yüksek eğitim, meslek seçimleri, iş dünyası, iş hayatı gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Profesyonel hayat, iş dünyası,işdünyasındakiyaklaşımlar,ilerlemelerveişolanaklarıhakkındaayrıntılıbilgive network sunarak, kendilerine uygun akademik birimler seçmeleri, değişim programları, Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmeyi planlayan öğrencilereyurtiçiveyurtdışındakiüniversitelerveprogramlarlailgilibilgileriaktarmakve başvuru süreçlerinde destekolmaktayız.

İş hayatını daha yakından tanımak için uygulama, gönüllü çalışmalar, yarı-zamanlı çalışmalar gibi tecrübe edinebilecekleri uygulamalarda yer almalarına destek oluyoruz.

Profesyonel iş yaşamına girmeyi düşünen öğrenciler için; iş arama platformlarında onlara özgeçmiş hazırlama teknikleri sunarak, mülakat aşamaları, profesyonel ilişkiler kurarak iş networkunu geliştirme becerileri gibi konularda konferanslar düzenleyip öğrencilerin iş hayatına hazırlamalarınadestek oluyoruz.

Mezunların takibi, onlarla iletişimin sağlanması ve kendileriyle ortak etkinlikler düzenlenecektir.Mezunlar Derneği ile koordineli olarak düzenlenecek kariyer günleri, fuarları, firma ziyaretleri, stajlar, yurtdışı öğrenim bursları,vs.yoluylaakademik/işdünyasıilegeliştirilenilişkilerinsonucuolarakmezunların mesleklerini icra edebilecekleri alanlardaki istihdamına katkı sağlanacaktır. Ayrıca girişimci ve kendiişlerini kurmak isteyenler teşvik edilerek destek bulmaları konusunda önerilerde bulunulacaktır.

Etkinlikler