Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencimiz Naz Gökdemir’in projesine TÜBİTAK’tan destek!
24-11-2022

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencimiz Naz Gökdemir’in projesine TÜBİTAK’tan destek!

Öğrencimizin yaşam kalitesi ile ilgili İZTÜ Hemşirelik Bölümünde Prof. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt’ün danışmanlığında hazırladığı projesi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Programı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Üniversitemizin gelişmiş ve çok sayıdaki hastaneleri sayesinde öğrencilerimizi proje üretmeye cesaretlendiriyor ve kanıt temelli çalışmalarla hasta bakımının kalitesini artırmayı hedefliyoruz.

Prof. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt ve öğrencimiz Naz Gökdemir’i kutluyor, bilimsel çalışmalarda başarılarının devamını diliyoruz.

Projede; Yaşlı popülasyonun artması ve yaşam süresinin uzaması ile birlikte gün geçtikçe kronik hastalığı olan birey sayısı artmaktadır. Bu projede, yıllara yaşam katmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla bireylerin kronik hastalık yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.