Öğrencimizin Projesine TÜBİTAK Desteği
17-04-2024

Öğrencimizin Projesine TÜBİTAK Desteği

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Elif Kelekçibaşı,

Dr. Öğr. Üyesi Gönül Düzgün’ün danışmanlığında yürüttüğü “Palyatif Bakım Hemşirelerinin Onurlu Ölüme Bakış Açısı” başlıklı projesi ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK desteği almaya hak kazanmıştır.

Projede, terminal dönemdeki hastaların son anına kadar onurunu korumayı hedefleyen fenomenolojik yaklaşımla palyatif bakım hemşirelerinin onurlu ölüme bakış açılarını ortaya koymaktır.