Öğrencimizin Projesine “TÜBİTAK Desteği”
04-06-2024

Öğrencimizin Projesine “TÜBİTAK Desteği”

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi Simay Duran, Dr. Öğr. Üyesi Serap Tekbaş’ın danışmanlığında yürüttüğü “Gebelerin Doğum İnançlarının Doğum Korkusuna ve Doğum Şekline Karar Verme Durumlarına Etkisinin Değerlendirilmesi” başlıklı projesi ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK desteği almaya hak kazanmıştır.

Projede, doğum inancı kadınların doğum eylemine yaklaşımını göstermektedir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de gebelik sürecindeki kadınlar doğumlarını nerede, nasıl ve kiminle yapacağını planlamaktadır. Bu süreçteki anne adayları çeşitli doğum inançlarıyla doğum tercihlerini şekillendirmektedir. Kadınların doğum tercihlerinin genellikle doğum öncesi dönemde şekillenmektedir. Sezaryen oranlarının artmasının nedenlerine yönelik çalışmalar mevcut olsa da sezaryen oranlarındaki artış devam etmektedir. Dolayısıyla sezaryen oranlarındaki artışa neden olan faktörlerin tespit edilmesine yönelik araştırmalar önemini korumaktadır. Gebenin doğumu tıbbi bir süreç olarak mı, doğal bir süreç olarak mı algıladığı yani doğum inancının belirlenmesi bu inancın yol açtığı sonuçların da saptanmasını sağlayabilir. Bu nedenle çalışmada doğum inancının doğum korkusuna etkisi ve doğum yöntemi seçimine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Değerli akademisyenimizi ve öğrencimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz.