Öğrencimizin Projesine TÜBİTAK Desteği
24 /Nisan/ 2024

Öğrencimizin Projesine TÜBİTAK Desteği

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi Hande Topçu, Dr. Öğr. Üyesi Çiler Yeyğel’in danışmanlığında yürüttüğü “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanma Durumları ve Genital Hijyen Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı projesi ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK desteği almaya hak kazanmıştır.

Projede, öğrencilerin sosyal medya kullanım durumları ile genital hijyen davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.