Anasayfa / Ukrayna’ dan Yatay Geçiş için Üniversitemize Başvuru Yapan Öğrencilerin Dikkatine

Ukrayna’ dan Yatay Geçiş için Üniversitemize Başvuru Yapan Öğrencilerin Dikkatine

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak Dönem 1 için 7 ve Dönem 2 için 11 kişilik kontenjan açılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’nın 13.04.2022 tarih E-75850160-301.06.01-28010 sayılı yazısının 1.maddesinde belirtilen ‘’Bu öğrencilerden başarı sıralaması şartı aranmayacaktır. Yükseköğretim kurumları ilan ettikleri kontenjandan fazla başvuru olması durumunda, kendilerinin belirleyeceği nesnel ilkeler doğrultusunda sıralama yapacaktır.’’ ifadesinden hareketle sıralamanın nasıl yapılacağı konusunda 18.04.2022 tarihinde İzmir Tınaztepe Üniversitesi Senato toplantısında ve 18.04.2022 tarih ve 15 toplantı sayılı İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Dönem 1 (1. Sınıf) “Genel Değerlendirme Sınavı’’ 20 Nisan 2022 saat: 10:30 – 12:20’ de

    Dönem 2 (2. Sınıf) “Genel Değerlendirme Sınavı’’ 20 Nisan 2022 saat: 13:30 – 15:20’ de

yapılacaktır.

2- Her dönem için ayrı sınav uygulanacaktır. Dönem 2’ ye yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin Dönem 1 sınavına girmesi sınıf intibakının yapılabilmesi için zorunludur.

3- “Genel Değerlendirme Sınavı’’ sonucunda 100 puan üzerinden 60 puan ve üzeri alan adaylar Tıp Fakültesi İntibak ve Muafiyet Komisyonunca değerlendirilerek alınan Senato kararı uyarınca uygun sınıfa intibakları yapılacaktır.

4- Bu sınavın değerlendirilmesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Sınavda Dönem 1 için ilk 7’ ye giren öğrenciler asil, sonraki 7’ deki öğrenciler ise yedek adaylar olarak belirlenecektir. Dönem 2 için ilk 11’ e giren öğrenciler asil, sonraki 11’ deki öğrenciler ise yedek adaylar olarak belirlenecektir.  Sınav sonucu aynı olan aday öğrenci bulunması durumunda aynı yıla ait Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) sonucuna öncelik verilecektir.  YKS başarı sıralaması değerlendirilemediği durumlarda (farklı yıllara ait YKS sonucu olması, YKS sonucunun olmaması gibi) ortaöğretim başarı puanı dikkate alınacaktır.

5-Tüm sınavlar test usulü basılı evrak ve yüz yüze olarak İzmir Tınaztepe Üniversitesi kampüsünde yapılacaktır. Sınava girecek öğrenciler yanlarında mutlaka fotoğraflı kimlik belgelerini getirmek zorundadır. (Öğrenciler yanında sınav için gerekli kalem, silgi vb. gereç getirmelidir.)

6- İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş için başvuran öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’nın 13.04.2022 tarih E-75850160-301.06.01-28010 sayılı yazısının 3.maddesinde belirtilen şekilde öğrencinin intibakı uygun bulunan sınıfa yazılı rızası alınarak yerleştirilecektir.

Sınava girecek öğrenci listesi için tıklayınız.