Anasayfa / Etik Kurullar

Etik Kurullar

Değerli Akademisyenlerimiz,

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Müdahalesiz Klinik Araştırmalar Etik Kurulu faaliyete geçmiş olup, başvurularla ilgili bilgi ve formlara https://tinaztepe.edu.tr/etik-kurul/  adresinden ulaşılabilir.

Rektörlük

Etik Kurulların Kapsamı

Bilimsel Araştırmalar Yayın Etik Kurulu (İZTÜBAYEK)

 1. Yapılmış olan, akademik ünvanların elde edilmesi aşamasında ve sonrasında yapılan her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,
 2. Lisansüstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırma geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,
 3. Yükseköğretim kurumları mensuplarınca yurt içinde ve yurt dışında her çeşit basın, görsel ve işitsel yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her türlü yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını,
 4. Yükseköğretim kurumları mensuplarınca biyomedikal araştırmalarda kullanılacak deneklerde ve ekoloji ile ilgili çalışmalarda yapılan etik ihlallerin değerlendirilmesini kapsar.

 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 1. Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan müdahaleli ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünlerin klinik araştırmaları, klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.
 2. Gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları ve vücut dışında kullanılan (in vitro) tıbbi tanı cihazları ile yapılan performans değerlendirme dâhil olmak üzere tüm tıbbi cihaz klinik araştırmaları ile kök hücre çalışmalarını ve gen tedavisi klinik araştırmaları ve farmakogenetik çalışmalarını klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.
 3. Sağlık beyanı ile satılan ürünlere ait klinik araştırmalara, klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.
 4. Yukarıda a,b,c maddelerinde belirtilen ürünler ile yapılan tedavi yöntemlerine ait klinik araştırmalara, klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.
 5. Anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılan retrospektif çalışmalar veya arşiv taramaları; kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında (önceden) elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar; hücre ve doku kültürleriyle yapılacak in vitro çalışmalar; tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalde yapılacak araştırmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar; antropometrik ölçümlere dayalı olarak yapılan araştırmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirildiği araştırmalar, Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun kapsamı dışındadır.
 6. Gönüllü insanlar üzerinde kozmetik ürün veya hammaddeleri ile yapılacak olan etkinlik ve güvenlilik çalışmaları ile insanlar üzerinde yapılacak olan 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde yer alan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının klinik araştırmaları, Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun kapsamı dışındadır.

Müdehalesiz Klinik Çalışmalar Etik Kurulu

 1. Kadavra çalışmaları, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılan retrospektif çalışmalar veya arşiv taramaları; kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında (önceden) elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar; hücre ve doku kültürleriyle yapılacak in vitro çalışmalar; tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalde yapılacak araştırmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar; antropometrik ölçümlere dayalı olarak yapılan araştırmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirildiği çalışmaları ve bu çalışmaların yapılacağı klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.
 2. Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan müdahaleli ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünlerin ve sağlık beyanı ile satılan ürünlerin klinik araştırmalarını, tüm tıbbi cihaz klinik araştırmaları ile kök hücre çalışmalarını ve gen tedavisi klinik araştırmaları ve farmakogenetik çalışmalarını ve bunlarla yapılan tedavi yöntemlerine ait klinik araştırmaları, gönüllü insanlar üzerinde kozmetik ürün veya hammaddeleri ile yapılacak olan etkinlik ve güvenlilik çalışmaları ile insanlar üzerinde yapılacak olan 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde yer alan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının klinik araştırmaları bu Yönergenin kapsamı dışındadır.