Anasayfa / Akademik İlanlar

Akademik İlanlar

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi: 28.07.2021

Son Başvuru Tarihi: 11.08.2021

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim elemanları alınacaktır.

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

SAYI

ARANILAN NİTELİKLER

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak,

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak, bu alanda Doçentlik belgesine sahip olmak, Acil Obstetrik Kanamaya Müdahale İleri Cerrahi Eğitimi almış olmak, Genel anestezik maddelerin dişilerin üreme kapasitesine etkisi hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi/ Doçent/Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak,

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak,

Genel Cerrahi alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak, bu alanda Doçentlik belgesine sahip olmak, Laparoskopik kolorektal cerrahi, Sitoredüktif cerrahi (SRC) ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HİPEK), Basınçlı İntraperitoneal Aerosol Kemoterapi (PIPAC), Temel cerrahi Endoskopi, Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi (ERCP) konularında eğitim almış olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak,

İç Hastalıkları alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dalı yapmış olmak. Doçentliğini Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında almış olmak ve bu alanda ulusal yeterlilik belgesine sahip olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak,

İç Hastalıkları alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak.

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıp fakültesi mezunu olmak,

Acil Tıp alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak,

Tıbbi Farmakoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp fakültesi mezunu olmak,

Tıbbi Farmakoloji alanında doktora ya da tıpta uzmanlık yapmış olmak, ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından 80 ve üzerinde İngilizce dil puanına sahip olmak.

Tıp
Fakültesi

Anatomi

Dr. Öğr. Üyesi/ Doçent/

1      

Tercihen Tıp fakültesi mezunu olmak,

Anatomi alanında tıpta uzmanlık ya da doktora yapmış olmak. ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından 80 ve üzerinde İngilizce dil puanına sahip olmak.

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi/ Doçent/ Profesör

3

Tıp fakültesi mezunu olmak,

İç hastalıkları alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi/ Doçent/ Profesör

1

Tıp fakültesi mezunu olmak,

İç hastalıkları alanında tıpta uzmanlık, onkoloji alanında yan dal yapmış olmak.

Beyin Cerrahisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Tıp fakültesi mezunu olmak,

Beyin cerrahisi alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak , Cerrahi nöroanatomi laboratuvarı ve endoskopik kadavra diseksiyonu konusunda deneyimli olmak.

Beyin Cerrahisi

Doçent/ Profesör

1

Tıp fakültesi mezunu olmak,

Beyin cerrahisi alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Anestezi ve Reanimasyon

Dr. Öğr. Üyesi/ Doçent/ Profesör

2

Tıp fakültesi mezunu olmak,

Anestezi ve Reanimasyon alanında tıpta uzmanlık yapmış /doçentliğini almış olmak.

Psikiyatri

Dr. Öğr. Üyesi/

Doçent/

2

Tıp fakültesi mezunu olmak,

Psikiyatri alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr. Üyesi/ Doçent/ Profesör

2

Tıp fakültesi mezunu olmak,

Ortopedi ve Travmatoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak

Tıbbi Fizyoloji

Dr. Öğr.Üyesi/ Doçent

1

Tercihen Tıp fakültesi mezunu olmak,

Tıbbi Fizyoloji alanında tıpta uzmanlık ya da doktora yapmış /doçentliğini almış olmak. ÜDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından 80 ve üzerinde İngilizce dil puanına sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Eczane Hizmetleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,

Eczacılık işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak, Farmakoekonomi ve farmakoepidemiyoloji alanında ders vermiş olmak, Klinik araştırmalar yapmış olmak.

Eczane Hizmetleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp fakültesi mezunu olmak,

Dermatoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Malign melanom ile ilgili çalışma yapmış olmak. Diyabetis mellitusa eşlik eden dermatolojik hastalıklarla ilgili çalışma yapmış olmak .Mikobakteriyel deri enfeksiyonları ilgili çalışma yapmış olmak.

Otopsi

Yardımcılığı

Öğr.Gör.

1

Medikal Fiziği ve İş güvenliği alanında yüksek

lisans yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Endodonti alanında doçentliğini almış olmak, Ulusal ve uluslararası bilimsel projelerde yürütücülük deneyimi olmak, En az 1 yıl yurtdışı

mesleki deneyimi olmak, Endodontik mikrobiyoloji

ve mikrosızıntı alanlarında yayınları bulunmak.

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,

Diş Hastaliklari ve Tedavisi alanında doçentliğini almış olmak, En az 5 yıl yurtdışı deneyimi olmak, Ağız kanserleri risk değerlendirmesinde genetik

çalışma yapmış olmak.

Ağız Diş Çene Cerrahisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,

Cerrahi sonrası gelişen ödemin azaltılması ve kemik dokunun iyileşmesinin hızlandırılması ile

ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Dr. Oğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Çeneler ve paranazal sinüslerin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar

yapmış olmak.

Gerekli Belgeler:

1-Birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe 2-YÖK Formatında özgeçmiş

3-Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 4-2 adet vesikalık fotoğraf

  • Nüfus cüzdanı örneği
  • Noter onaylı diploma fotokopileri / Lisans, Yüksek Lisans, Doktora. (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması).
  • Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında eğitim verildiğine dair belge
  • Yayın Dosyası (1 Adet hard copy +Profesörler için 5, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri için 3’ er Adet Flash Disk şeklinde teslim edilmelidir)

Yayın dosyaları; bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanlar, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetiminizde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, Üniversite veya Enstitüsüne katkıları kapsayan bilgi ve belgelerin yer aldığı, Profesör başvuruları için 6 takım dosya, Doçent ve Doktor Öğr. Üyesi başvuruları için ise 4 takım dosyadan oluşmalıdır. Dosyada yer alan eserlerden biri, başlıca araştırma eseri olarak seçilmelidir. 1 takım dosya hard copy (kâğıt baskı) olarak, diğer dosyalar ise, elektronik ortamda ayrı ayrı olmak üzere flash diske kaydedilerek teslim edilmelidir.

Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ya da elektronik ortamda başvuran adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlanımız www.tinaztepe.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ

Adres: Aydoğdu Mahallesi, 1267/1 Sokak, No: 4 35400 Buca/İZMİR

Telefon: 0850 822 4988 351/1-1