Anasayfa / Akademik İlan 10.08.2022

Akademik İlan 10.08.2022

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

10.08.2022 TARİHLİ 31919 SAYILI RESMİ GAZETE AKADEMİK İLAN

İlan Tarihi: 10.08.2022

Son Başvuru Tarihi: 24.08.2022

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

SAYI

ARANILAN NİTELİKLER

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş Çene Cerrahisi

Prof.

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olmak. Baş-boyun bölgesi kanserleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak. Ortognatik cerrahi konusunda çalışmış ve tecrübeli olmak.

Protetik Diş Tedavisi

Dr.Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlık yapmış olmak. İmplant destekli diş üstü protezlerin trabeküler kemiğe etkileri konusunda çalışmış olmak. Fonksiyonel apareylerin mandibuler kondile etkileri üzerine çalışmış olmak.

Restoratif Diş Tedavisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Restoratif Diş Tedavisi alanında uzmanı olmak. Nanomalzeme temelli biyoaktif restoratif materyallerin geliştirilmesine yönelik çalışma yapmış olmak. Kompozit rezin restorasyonların ışık geçirgenliği üzerine çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Prof./Doç./Dr.Öğr.Üyesi

1

Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji alanında Doktora yapmış olmak .

Öğretim Görevlisi

2

Dil ve Konuşma Terapisi alanında Yüksek Lisans yapmış ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 4 yıl çalışıyor olmak.

Ebelik

Dr.Öğr.Üyesi

2

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Ebelik alanında Doktora yapmış olmak

Hemşirelik

Dr.Öğr.Üyesi

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak

Dr.Öğr.Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak

    Odyoloji

Prof./Doç./Dr.Öğr.Üyesi

1

Odyoloji veya Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında Doktora yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi alanında Doktora yapmış olmak. Eczane hizmetleri bölümünde ders vermiş olmak.

İlk ve Acil Yardım

Dr.Öğr.Üyesi

2

Tıpta Uzmanlık Eğitimini Acil Tıp alanında yapmış olmak

Optisyenlik

Dr.Öğr.Üyesi

1

Fizik lisans mezunu olup, Fizik alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Optisyenlik alanında belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders vermiş olmak

Ortopedik Protez ve Ortez

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık alanı lisans programlarından mezun olmak koşuluyla Ortopedik Protez ve Ortez ön lisans veya Ortopedik Protez ve Ortez Yüksek Lisans mezunu olmak. Tercihen Ortopedik Ortez Protez alanında en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

Biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak, Enfeksiyon Biyolojisi alanında Doktora yapmış olmak, Bilimsel araştırma ve proje deneyimi olmak

Dr.Öğr.Üyesi

1

Hayvan Islahı ve Genetiği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyomühendislik alanında Doktora yapmış olmak, Bilimsel araştırma ve proje deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Anatomi

Dr.Öğretim Üyesi

1

Anatomi alanında Doktora yapmış olmak, Kadavra fiksasyonu ve kesitsel anatomi konularında çalışma yapmış olmak, Kadavra diseksiyonunda deneyimli olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof.

1

Tıpta Uzmanlık Eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında yapmış olmak. Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak

Fizyoloji

Prof./Doç/Dr.Öğr.Üyesi

1

Tıpta Uzmanlık Eğitimini ya da Doktorasını Fizyoloji alanında yapmış olmak

Kalp Damar Cerrahisi

Doçent

1

Tıpta Uzmanlık Eğitimini Kalp Damar Cerrahisi alanında yapmış olmak. Aynı alanda Doçent olmak. Koroner bypass cerrahisinde koroner endarterektominin anjiografik sonuçları ile ilgili çalışma yapmış olmak

Tıbbi Farmakoloji

Prof./Doç/Dr.Öğr.Üyesi

1

Tıpta Uzmanlık Eğitimi ya da Doktorasını Tıbbi Farmakoloji alanında yapmış olmak

Tıbbi Mikrobiyoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

Tıpta uzmanlık Eğitimini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yapmış olmak. Tıbbi Parazitoloji alanında Doktora yapmış olmak

"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

 Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgah e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak,

4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği Fakülte/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora),(e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak,

4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan Fakülte/ Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazacakları dilekçelerine, aşağıda istenen belgeleri ekleyerek İnsan Kaynakları Birimine iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;

 • Özgeçmiş(YÖK Formatında),
 • ALES sonuç belgesi (ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak),
 • Yabancı dil sınav sonuç belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak),
 • Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir)
 • Onaylı lisans Transkripti,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 3 Adet vesikalık fotoğraf,
 • Adli sicil belgesi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • İkametgâh,
 • Askerlik terhis belgesi,
 • e-Devletten hizmet belgesi,

Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Başvuru Yapılacak Adres: İzmir Tınaztepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi Aydoğdu Mah.1267/1 Sok.No.4 35400 Buca/İZMİR

 İrtibat numarası: 0850 822 49 88

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Müracaatlar elden veya posta/kargo yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Görevlisi Başvuru Takvimi

İlan Başvuru Tarihi

10 Ağustos 2022

Son Başvuru Tarihi

24 Ağustos 2022

Ön Değerlendirme

29 Ağustos 2022

Sınav Tarihi

31 Ağustos 2022

Nihai Değerlendirme

02 Eylül 2022

Ön değerlendirme Sonuçları ve    nihai    değerlendirme sonuçları Üniversitemizin tinaztepe.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği tablosu kullanılacaktır.