Anasayfa / 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine İlişkin Alınan Yeni Kararlar

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine İlişkin Alınan Yeni Kararlar

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30 Mart 2023 tarihinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınan yeni kararları üzerine Üniversitemiz Senatosu 03.04.2023 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

03.04.2023 tarihinden itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere;

 

1. Teorik derslerin, uzaktan (çevrim içi) eğitim yönteminin yanı sıra devam şartı aranmaksızın isteyen öğrencilerin katılacağı şekilde haftalık ders programlarında belirtilen dersliklerde yüz yüze eğitim yöntemiyle yapılmasına ve ihtiyaç halinde çevrim dışı eş zamanlı olmayan (asenkron) eğitim materyalleri ile desteklenmesine,

2. Nisan ayına ertelenmiş olan, laboratuvarlarda ya da uygulama alanlarında yapılan dersler ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinin (mesleksel beceriler gibi) ilgili akademik birimler tarafından hazırlanacak haftalık programlar çerçevesinde devam zorunluluğu aranarak yüz yüze yapılmasına, yüz yüze katılamayan öğrenciler için ilgili akademik birimlerin hazırlayacağı programa göre bahar yarıyılı sonunda final sınavlarına girmeden önce yüz yüze telafi dersleri yapılmasına,

3. Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin tüm uygulamalı eğitimlerinin ve bitirme sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

4. Bahar yarıyılındaki tüm ara sınavların “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak uzaktan eğitim yöntemleriyle çevrim içi yapılmasına,

5. Bahar yarıyılındaki final, bütünleme ve tek ders sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

6. Çevrim içi yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin; ödevler, projeler, açık uçlu, çoktan seçmeli veya kısa sınavlar şeklinde yapılmasına ve bu süreçte Öğrenme Yönetim Sistemi etkinliklerinin kullanılmasına,

7. Yüksek lisans derslerinin ve tez savunma sınavlarının yapılış şeklinin (çevrim içi/yüz yüze) ise programların özelliğine bağlı olarak ilgili akademik birimler tarafından belirlenmesine,

8. Akademik takvimin yapılacak değişikliklere göre yeniden düzenlenmesine,

9. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarı yılı için alınan kararların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılabilecek yeni düzenlemeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Senatosu