Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yönetim

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Çağın Şentürk

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Çağın Şentürk
Doç. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt
Prof. Dr. Esra Özer
Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Dr. Öğr. Üyesi Egemen Vardarlı

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Çağın Şentürk
Doç. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt
Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Dönmez