Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar İç Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi Gönül Düzgün
Dr. Öğr. Üyesi Gönül Düzgün İç Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans