Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Prof. Dr. Arzu Tuna
Prof. Dr. Arzu Tuna Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çalışkan
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çalışkan Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi Berna Dizer
Dr. Öğr. Üyesi Berna Dizer Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans