İzmir Kalkınma Ajansı ile Bilim, Eğitim, Sağlık Konularında Toplantı İzmir Tınaztepe Üniversitesinde Gerçekleşti
13-02-2024

İzmir Kalkınma Ajansı ile Bilim, Eğitim, Sağlık Konularında Toplantı İzmir Tınaztepe Üniversitesinde Gerçekleşti

İzmir Kalkınma Ajansı ile Bilim, Eğitim, Sağlık Konularında Toplantı İzmir Tınaztepe Üniversitesinde Gerçekleşti

Bilginin topluma faydalı hale getirilmesi fikri ile yola çıkan İzmir Tınaztepe Üniversitesi merkezlerinin üniversite bünyesinden yürütülen faaliyetleri İzmir Kalkınma Ajansı yetkililerine anlatıldı.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi ev sahipliğinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Güvençer’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ve İZKA Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Dr. Saygın Can Oğuz, Yeşil Büyüme Politikaları Birim Başkanı Emine Bilgen Eymirli, Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birimi Başkanı Dr. Muhittin Sencer Özen’in yanı sıra İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Özer, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gökel, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Neşe Atabey, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kaan Katırcıoğlu, Genel Sekreter Hasibe Çelen ve merkez müdürleri katıldı.

2022 yılında kurulan, üniversitemizin bilime ve araştırmaya olan somut ilgisini gösteren, hücre biyolojisi ve biyoteknoloji alanında donanımlı 350 m2’lik laboratuvar alanına sahip Galen Araştırma Merkezi’nin TÜBİTAK ve TUSEB destekli projeleri hakkında bilgi veren İzmir Tınaztepe Üniversitesi Galen Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurulma sürecinden, üniversitede geleneksel olarak düzenlenen Galen Tıp Günleri’nden, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile ileride İZTÜ Teknokent’e dönüştürülme hedefi ile planlanan Yapay Zeka ve Tıbbi Uygulamalar Merkezi’nden bahsetti. Galen Araştırma Merkezinde geliştirilen ve hayata geçirilmesi planlanan ilaç geliştirme çalışmalarına da İzmir Kalkınma Ajansı’dan destek beklediklerini belirtti.

Üniversitenin bir diğer merkez çalışması olan Simülasyon Merkezi için Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağın Şentürk, tıp eğitiminin temelinde pratiğin olmasının önemini vurgulayarak üniversite kurulması planlanan Simülasyon Merkezi’nin sadece tıpta pratik için değil, uygulamalı sınavlara, araştırmaya, eğitimlere hizmet edecek, müfredatta yer alacak bir yapıda olacağını paylaştı. Tıpta hatayı en aza indirmenin simülasyon üzerinde yapılan pratik eğitimle mümkün olduğunu belirtilen Şentürk, böyle bir merkezin kurulmasının öğrencilere klinik alan yaratmakta yaşanabilecek zorluğun önüne geçeceğini, İzmir Tınaztepe Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin yanı sıra uzmanlık alanında kendini geliştirmek isteyen hekimlerin pratik çalışmalarını yürütüp araştırma yapabilecekleri bir alan sunacağını belirtti. Bölgenin sağlık hizmeti kapasitesi açısından simülasyon merkezinin İZTÜ liderliğinde tüm İzmir’e ve Ege Bölgesine hizmet verecek yöntemle geliştirilmesinin ve desteklenmesinin kıymetli ve desteklemeye değer olduğu İZKA Genel Sekreteri tarafından paylaşıldı.

Üniversite kampüsünde Rektörlüğe bağlı olarak faaliyete başlayacak ve hazırlıklarının yakın zamanda tamamlanacağı Dil-Konuşma-Yutma ve Çoklu Disipliner Bozukluklar Uygulama ve Araştırma Merkezi için sunum yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlim Aksu, merkezin dil, konuşma, yutma, fizyoterapi, odyoloji ve ergoterapi alanlarında bütünleşik bir yapıda hizmet vereceğini belirtti. Bu merkezde çocuk ve yetişkin bireylere yönelik terapi ve rehabilitasyon çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra ilgili alanlarda eğitim gören öğrencilerin uygulama alanı ve sağlık uzmanlarının araştırma merkezi olması yönünde hedeflerinden bahsederek İZKA ile yürütülecek iş birliklerinin merkezin ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Toplantıda söz alan Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Hüseyin Can, bölgenin sağlık hizmeti alanında desteklenmesinde büyük rol oynayan Tınaztepe Sağlık Grubu’nun 20 yılı aşkın süredir İzmir’deki hastaneleri ile faaliyet gösterirken yakın zamanda sağlık turizmi alanında da hizmet vermeye başlayacağı, bu sayede bölgenin sağlık turizmi alanında büyük bir kapasite kazanacağını, üniversitenin de Tınaztepe Sağlık Grubu’ndan aldığı güç ile bu alanda gerekli akademik çalışmaları yürüteceğini katılımcılarla paylaşıldı. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde 2023-2024 akademik yılında açılan Sağlık Turizmi Yüksek Lisans Programı ile kendine sağlık turizmini kariyer olarak oluşturan ve güncel bilgi ve uygulamalarla sektörün ihtiyaçlarını karşılayan uzmanlar yetiştirmenin amaçlandığını belirtti.

İzmir Tınaztepe Üniversitesinde gerçekleşen toplantıda İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Birim Başkanları İZKA’nın dünden bugüne gelişimini, iş birliklerini ve desteklerini anlatırken iş birliği içinde bulundukları üniversitelerin arasında İzmir Tınaztepe Üniversitesinin de yer almasının İzmir adına atılan önemli bir adım ve katkı olacağını belirttiler.

Ulusal kalkınma hedefleri için bölgesel ve bölgeler arası iş birliğinin öneminin vurgulandığı toplantıda, İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz “İzmir, Türkiye ekonomisine onlarca sektörde katkı sağlıyor. Bu sebeple İzmir’de derinleşmeyi ve ilerlemeyi hedefliyoruz. Sağlık alanında yaşanacak gelişimler de İzmir’in gelişiminde önemsenmesi gereken konuların başında geliyor.” diyerek bu anlamda İzmir Tınaztepe Üniversitesine sağlanacak katkıların kamuya hizmet eden nitelik taşıması ve desteklenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Toplantı, İzmir Kalınma Ajansı ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi iş birliğinin çerçevesi hakkında görüşlerin paylaşılması ile son erdi.