BİLİMSEL ARAŞTIRMADA AKADEMİSYENLERİMİZE ÖDÜL
01-11-2023

BİLİMSEL ARAŞTIRMADA AKADEMİSYENLERİMİZE ÖDÜL

BİLİMSEL ARAŞTIRMADA AKADEMİSYENLERİMİZE ÖDÜL

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE)’na bağlı Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği (PALHEMDER)  ve Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği (PASHİDER) liderliğinde 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen özel sektör ve ilgili bakanlıkların yer aldığı 5. Ulusal 3. Uluslararası Multidisipliner Palyatif Bakım Kongresi’nde Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Dr. Öğr. Üyesi Gönül Düzgün'ün ilk isim olarak yer aldığı ve İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Dr. Gökşen Polat'ın da bulunduğu “3. Yaş Üniversitesi Öğrencilerinin Palyatif Bakımda Gönüllük Hizmetleri” konulu bilimsel araştırma “Sözel Bildiri İkincilik Ödülü”nü almaya hak kazanmışlardır.

3.Yaş Üniversitesi Öğrencilerinin Palyatif Bakımda Gönüllük Hizmetleri Araştırması Hakkında

Palyatif bakım hastaları için özellikle Avrupa ve İngiltere’de gönüllü olarak hastalara destek olan kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri bulunmaktadır. Türkiye’de gönüllü hizmetlere ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve önemi hem hastalar hem de sağlık hizmeti sunan profesyonel ekip açısından önemi anlaşılmaktadır. Palyatif bakım için gönüllülük hizmetine ihtiyaç duyacak ilk sıradaki kişiler dinç ve dinamik olup sonrasında bu hizmeti almak isteyecek olan 65 yaş ve üstü emekli bireylerdir. Üçüncü Yaş Üniversitesi öğrencileri emeklilik sonrası üretim faaliyetlerinden kısmen koparak sosyal, kültürel ve sürekli öğrenme boyutunda üniversitelere bağlı gönüllü akademisyenlerle sürdürülen ikinci üniversite okuma şansıyla sosyal hayattan kopmadan kendilerini gerçekleştirme imkânı bulmaktadırlar. Yüksek farkındalığı olan üçüncü yaş üniversite öğrencilerinin fiziksel yeterliliklerinin yanında sosyal, kültürel ve ekonomik donanımları çerçevesinde palyatif bakımda hastalara sunacakları gönüllü hizmetler hem hasta hem toplum hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunacağı düşünülmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak bu araştırmanın amacı; 65 yaş üstü 3. yaş üniversitesi öğrencilerine palyatif bakım kursu ile bilgilendirme ve farkındalık sağlamak, gönüllülük yapabilecekleri alanları gerekçeleri ile öğrenmek ve en dinç dinamik ve öğrenmeye üretmeye gönüllü hevesli olan yaşlı popülasyonun sonraki çalışmalar için gönüllü profili çıkarmaktır. Araştırma evrenini Ege Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri oluşturmuştur ve örneklem seçimine gidilmeyip tüm evren örneklem olarak değerlendirilecektir. Araştırmaya alınma kriterleri; 3. Yaş öğrencisi olma, 60 yaş ve üzerinde olma, palyatif bakım ile ilgili 16 saat eğitim almış olma, fiziksel ya da yazma, duyma/konuşma ile ilgili bir engeli bulunmama, araştırmaya katılmaya gönüllü olmaktır. 3. Yaş üniversitesi öğrencilerine 16 saatlik palyatif bakım eğitimi verildikten sonra yazılı olarak palyatif bakımda gönüllülük yapmak istedikleri alanlar gerekçeleriyle birlikte istenmiş olup geriatrik popülasyonda ilk defa gönüllülük profili çıkarılmıştır.