Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Dönmez

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Dönmez
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik

2015-2019 Doktora: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Aydın.
2012-2013 Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, İzmir.
2009-2011 Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu, Ebelik  Bölümü, İzmir.

1.2. DİPLOMALAR VE BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM BELGELERİ

1.2. 1. Diplomalar

 

Başlama–Bitirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu - Lisans

2009-2011

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Yüksek Lisans

2012-2013

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Doktora

2015-2019

1.2.2. Başarı Belgeleri

No

Programın Adı

Kurum

Tarih

 1.  

Rahim İçi Araç Uygulama

İzmir SSK Doğumevi

01-31 Ocak 1994, İzmir

 1.  

Aile Planlaması Eğitimlerini Güçlendirme Programı- Eğitim Metodolojisi ve Klinik Becerilerin Standardizasyonu- Aile Planlaması Uygulama Eğitimcisi

SB Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

3-7 Nisan 1995, İstanbul

 1.  

Aile Planlamasında Danışmanlık

SB Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

12-13 Aralık 1996, İzmir

 1.  

Hemşire Eğitim Kursu

1.Ulusal Aile Planlaması Kongresi-Kurs

14-17 Nisan 1999, Ankara

 1.  

Aile Planlaması Tazeleme Eğitici Eğitimi

SSK Genel Müdürlüğü

26-30 Nisan 1999, İstanbul

 1.  

Nursing Interventions Classification &Nursing Outcomes Classification: NIC&NOC

1.İnternatinal&8.National Nursing Congress, Course

30-31 October 2000, Antalya

 1.  

Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Hizmet Sunucuları ve Eğitimcileri Tazeleme Eğitimi

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü,

30 Eylül-04 Ekim 2002, Balıkesir

 1.  

Sterilizasyon ve Reuse

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15-18 Mayıs 2003, İzmir

 1.  

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Kursu

TC Sağlık bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve İzmir Tabip Odası

18-20 Kasım 2003, İzmir

 1.  

Yeni cilt altı kontraseptif implant uygulaması

3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Kurs

20-23 Nisan 2003, Ankara

 1.  

Anne Sütünün Özendirilmesi ve Bebek Dostu Hastane

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK İzmir Bölge Müdürlüğü

18-20-21 Mayıs 2004, İzmir

 1.  

Sterilizasyona Genel Bakış

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24 Kasım 2005

 1.  

Cinsiyete Dayalı Şiddet Olgularına Sağlık Personelinin Yaklaşımı Eğitimi

Türkiye Üreme Sağlığı Programı

2006, İzmir

 1.  

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitim Programı

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği

5-6 Nisan 2006, Ankara

 1.  

Hastane Enfeksiyonları Eğitimi

SB Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

9 Şubat 2006, İzmir

 1.  

ISO 9001:2000 Standart, Dokümantasyon ve İç Tetkik Eğitimi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

19-20-21 Mart 2007, İzmir

 1.  

Hizmet Kalite Standartları

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

27-28 Mayıs 2010, İzmir

 1.  

Güvenli Annelik Hizmet Kullanıcı Eğitim/Danışmanlık Programı Eğitici Eğitimi

Türkiye Aile Planlaması Vakfı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

1-3 Eylül 2010, İzmir

 1.  

PROJECT CYCLE MANAGEMENT (How to Prepare Projects to EU Funded Programmes)-

Mahalli İdareler Derneği

Business School of Netherland/Amsterdam (BSN)

Mart 2011, İzmir

 1.  

İlkyardımcı Eğitimi

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi İlk Yardım Eğitim Merkezi

16-17 Mayıs 2013, İzmir

 1.  

Neonatal Resüsitasyon Kursu

TC Sağlık bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

11-13 Haziran 2013

 1.  

Kişisel Gelişim İletişim Eğitimi 2013

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

3 Mart 2014, Uzaktan Eğitim, Ankara

 1.  

Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

1 Ağustos 2015, Uzaktan Eğitim, Ankara

 1.  

Doğum öncesi hazırlık eğitici eğitimi

Şifa Üniversitesi

19-20 Şubat 2015, İzmir

 1.  

İlkyardımcı Eğitimi

Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi

25-26 Haziran  2015, İzmir

 1.  

İlkyardım Eğitmeni Kursu

Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi

25-29 Haziran 2015, İzmir

 1.  

Bilimsel Araştırma Yapma, Yazma ve Sunma Kursu

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi

16 Nisan 2015, İzmir

 1.  

Araştırmadan Bildiriye Kursu

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi

9 Şubat 2017

 

1.2.4. TEZLER (YÜKSEK LİSANS, DOKTORA)

1.2.4.1. Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı) Tezi

HPV (+) Kadinlarda Sağlikli Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) Geliştirmenin Serviks Kanseri’ni Önlemeye Etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2013 (Danışman: Doç. Dr. Birsen KARACA SAYDAM).

1.2.4.2. Doktora Tezi           

Adölesan Dönemde Evlenen Kadinlarin Üreme Sağliği Davranişlari: Bir Karma Yöntem Çalişmasi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı Doktora Programı, Doktora Tezi, Aydın, 2019 (Danışman: Prof.Dr. Zekiye KARAÇAM).

1.2.5. TEZDEN YAYINLANAN MAKALE VE BİLDİRİLER

Yükseklisans Tezi

Makale:  Dönmez A, Saydam BK. HPV (+) Kadinlarda Sağlikli Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) Geliştirmenin Serviks Kanseri’ni Önlemeye Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri 7Dergisi 2019;2(3): 81-87.

Bildiri: Dönmez A, Saydam BK. HPV (+) Kadinlarda Sağlikli Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) Geliştirmenin Serviks Kanseri’ni Önlemeye Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. 2017, Aydın.

Doktora Tezi                        

Makale: Hazırlanıyor…

Bildiri: Adölesan Evliliklerin Kadın Üreme Sağlığına Etkisi, Uluslararası Necati Bey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 26-28 Ekim 2018, Balıkesir.

Adölesan dönemde evlenen kadınların üreme sağlığı davranışları: bir karma yöntem çalışması, 5. Ulusal 4. Uluslar arası Ebelik Kongresi, 6-9 Kasım 2019, Ankara. Sözel Sunum Üçüncülük Ödülü

 

Değ. Ölçütü

 

Puan

EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

F.36-Hemşirelik ve Beden Eğitimi Yüksekokulları için: Son beş yılda verilmiş lisans ve lisansüstü dersler (Her yarıyılda en çok üç ders için ders başına)

1.

F.36

-

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

Araştırma Yöntemleri

TOPLAM:  1

GENEL TOPLAM PUAN:

 Üniversite ve Üniversite Dışında Yaptığı Görevler

2012-Devam ediyor: SB Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Eğitim Birimi, Ebe

1994-2012: SSK Ege (Tepecik) Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Aile Planlaması Eğitim Merkezi, Sorumlu Ebe

1992-1994: SSK Ege (Tepecik) Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Aile Planlaması Eğitim Merkezi, Ebe

1992: SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Aile Planlaması Eğitim Merkezi Kurucu Üyeliği, Ebe

1990-1992: SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Jinekoloji-Obstetri Kliniği, Ebe

1988-1990: SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Doğumhane, Ebe.

Üyesi Olduğu Mesleki Kuruluşlar

Türk Ebeler Derneği

Ebelikte Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı 2018-EKİM DÖNEMİ İngilizce Dil Puanı: 66.250

Değ. Ölçütü

Puan

KİTAPLAR

B.16-Yurtiçinde Yayınlanan Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

1.

B.16

 

Dönmez A, Can HÖ. Sağlık Eğitimi, Toplum Ebeliği Ders Kitabı. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ISBN: 978-605-7578-37-2

TOPLAM:

GENEL TOPLAM PUAN:

 

Değ. Ölçütü

Puan

BİLDİRİLER

C.18 -Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiri

 1.  

C.18

 

2006-Ertopcu K, Inal MM, Ozenc Z, Dönmez A. Yildirimkaya G, Ozelmas I, and Tinar S. Contraception again with IUD after IUD dislocation and IUDş pregnancy (evaluation of 6412 cases). The 9th Congress of the European Society of Contraception, Istanbul, Turkey- May, 2006.

 1.  

C.18

 

2017- Dönmez A, Er M, Karaçam Z. Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Yaşadığı Gebeliğe Bağlı Fiziksel Sağlık Sorunlarının İncelenmesi. 2nd International Science Symposium, Tbilisi Yunus Emre Turkish Cultere Center, 2017, Tbilisi, Georgia.

 1.  

C.18

 

2017- Canbay FÇ, Çoban A, Dönmez A. Türkiye’de Gebelikte Şiddet: Sistematik Derleme. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. Sözel Bildiri 2017, Aydın.

 1.  

C.18

 

2018- Dönmez A, Karaçam Z, Yeşil Y, Gürsoy G, Oruç P. Kadın-Doğum İle İlgili Birimlerde Ebelik ve Diğer Öğrenci Uygulamalarının Kurumsal Açıdan Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, 07-09 Kasım 2018, İzmir.

 1.  

C.18

 

2018-Dönmez A, Karaçam Z. Hizmet İçi Eğitimlerin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, 07-09 Kasım 2018, İzmir.

TOPLAM: 5

GENEL TOPLAM PUAN:

 

Değ. Ölçütü

Puan

BİLDİRİLER

C.19-Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiri

1.

C.19

 

2000- Ertopcu K, Senol S, Donmez A, Coskun S,  Vardar S, Yetkin S, Bicer O, Ozelmas I.  The evaluation of intervally and postabortively applied Copper (Cu)T 380 A intrauterine devices in a five year period ( a total of 1731 cases). 6th Congress Of The European Socıety Of Contraception Ljubljyana, Slovenia - June 28 – July 1, 2000.

2.

C.19

 

2002- Ertopcu K, Unluoglu H,  Donmez A,  Bicer O, Ergin I, Ozelmas I. 5 years follow-up of intrauterine devices applicated during cesarian sections Turkey). 7th Congress Of The European Socıety Of Contraception Genova, Italy - April 10 -13, 2002.

3.

C.19

 

2003-Ertopcu K., Ozenc Z, Donmez A, Yetkin S, Bicer EO, Ergin I, Vardar Ş, Ozelmas I. Mirena ve menstrual düzensizlikler. 3.Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara.

4.

C.19

 

2003- Ertopcu K., Ozenc Z, Donmez A,, Ozelmas I. Minilaparotomide 10 yıl (2451 olgu). 3.Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara.

5.

C.19

 

2003- Ertopcu K., Ozenc Z, Donmez A,, Vardar Ş, Bicer EO, Yetkin S, Ergin I, Ozelmas I. Üreme sağlığı ve üniversite öğrencileri. 3.Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara.

6.

C.19

 

2004-Ertopcu K., Inal MM, Donmez A, Ozelmas I, Tinar S. Interval versus Postabortive Counseling: Demographic Characteristics and Effect of Reproductive Desire on Method Selection (14332 cases). The 8th Congress of the European Society of Contraception, June 2004 Edinburgh, Britain.

7.

C.19

 

2004-Ertopcu K, Inal MM, Donmez A, Ergin I, Yetkin S, Vardar S, Bicer O, Ozelmas I. Effect of Contraception on Depression: Comparison of Edinburgh and Beck Depression Scales. The 8th Congress of the European Society of Contraception, Edinburgh, Britain, June 2004.

8.

C.19

 

2004-Inal MM, Ertopcu K, Nayki C, Nayki U, Donmez A, Vardar S. Ozelmas I, Tinar S. Effect of Subdermal Contraceptive Implant (Implanon®) on Hormonal Parameters. The 8th Congress of the European Society of Contraception, June, 2004, Edinburgh, Britain.

9.

C.19

 

2006-Inal MM, Kose S, Ertopcu K, Demirci F, Donmez A, Oztekin D, Ozelmas I,Tinar S. Chlamydia: Prevalance Study of Turkish Population. The 9th Congress of the European Society of Contraception, İstanbul, Turkey, May 2006.

10.

C.19

 

2006- Ertopcu K, Inal MM, Ozenc Z, Donmez A, Ozdemir F, Ozelmas I, Tınar S. Evaluation of Placental Retentions after 8536 Uterine Evacuations. The 9th Congress of the European Society of Contraception, İstanbul, Turkey, May 2006.

11.

C.19

 

2006-Inal MM, Kose S, Ertopcu K, Avci ME, Donmez A, Ergin I, Ozelmas I, Tinar S. Vaginal Infections in Family Planning Regular Visitors. The 9th Congress of the European Society of Contraception, İstanbul, Turkey, May 2006.

12.

C.19

 

2008- Donmez A, Ertopcu K, Ozelmas I, Taşyurt A, Akın A. Aile Planlaması Kliniğine başvuran kadınların özelliklerinin 11 yıllık sürede Değerlendirilmesi (Toplam 52505 Olgu). 1.Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-18 Ekim 2008.

13.

C.19

 

2010- Ertopcu K, Yildirim Y, Ozelmas I, Donmez A, Tinar S, Tasyurt A. Laparoscopic and minilaparotomic extraction of intraabdominal intra uterine devices (evaluation of 36 cases). The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 15:sup1, 60-201, DOI:

10.3109/13625181003733194

14.

C.19

 

2010- - Ertopcu K, Yildirim Y, Ozelmas I, Donmez A, Akın A, Tinar S, Tasyurt A. Demographic characteristics and contraceptive methods of family planning clients (evaluation of 52505 cases). The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 15:sup1, 60-201, DOI:10.3109/13625181003733194

15.

C.19

 

2013- Ertopcu K, Donmez A, Saydam BK, Yildirim Y. One Year Follow Up Of Mirena (Evaluation Of 273 Cases In 10 Years). (First Global Conference On Contraception, Reproductive And Sexual Health, 22- 25 May 2013, Copenhagen, Denmark. Abstracts of Poster Presentations, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 18:sup1, S90-S264, DOI: 10.3109/13625187.2013.793038. 

16.

C.19

 

2013- Dönmez A, Ceber E, Ertopçu K. Family Planning Methods Of Women's After Abortion: Evaluation Of 10390 Cases Based On Demographic And Reproductive Characteristics. (First Global Conference On Contraception, Reproductive And Sexual Health, 22- 25 May 2013, Copenhagen, Denmark. Abstracts of Poster Presentations, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 18:sup1, S90-S264, DOI: 10.3109/13625187.2013.793038. 

17.

C.19

 

2017- İcke S, Sarican ES, Donmez A, Sogukpinar N. New Solution To Birth Pain: Reflexology.  3rd European Congress on Intrapartum Care Making Birth Safer, Poster Bildiri,  May 25 – 27 2017. Stockholm.

18.

C.19

 

2018-Dönmez A, Karaçam Z, Sakaoğlu HH, Canbulut N. Sezaryen Doğum Oranları Ve Kadınların Doğum Şekli Tercihi İle İlişkisi. 1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, 07-09 Kasım 2018.

TOPLAM:

GENEL TOPLAM PUAN:

 

Değ. Ölçütü

Puan

BİLDİRİLER

C.21-Ulusal ve Uluslar Arası Katılımlı Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

1.

C.21

 

1996- Ertopçu K, Dönmez A, Coşkun S. Sağlık Personelinin Sterilizasyon yöntemler ile ilgili bilgilerinin değerlendirilmesi ve hizmet içi eğitimin önemi. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 26-27 Eylül 1996, İzmir.

2.

C.21

 

1997- Dönmez A. İnterval RİA Uygulamaları ve Danışmanlığında Ebe ve Hemşirenin Rolü (1393 Olgunun Değerlendirilmesi). Dokuz Eylül Üniversitesi 5. Ulusal Hemşirelik Kongresi- 2-4 Temmuz 1997, İzmir.

3.

C.21

 

2000- Dönmez A, Ertem G, Altınbaş Ş, Turpçulu A, Ertopçu K. Aile Planlaması Danışmanlığında Hemşirenin Rolü. I. Ulusal Klinisyen Hemşireler ve Ebeler Kongresi,  4-7 Mayıs 2000, Antalya.

4.

C.21

 

2011- Dönmez A, Yetkin S, Canbulut N, Akhanca FA, Denizci Z, Çelik N, Korkmaz E, Saydam BK, Çeber E. Aile Planlaması Hizmetlerinde Ebe’nin Rolü. I. Uluslararası II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu.

5.

C.21

 

2011- Denizci Z, Akhanca FA, Dönmez A, Çeber E. Ulusal sağlik sistemleri ülke örnekleri. I. Uluslararası II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu.

6.

C.21

 

2014- Koçak YÇ, Yücel U, Dönmez A, Dal NA, Saydam BK. İzmir’de bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların kürtaj ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. 1. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014, Eskişehir.

7.

C.21

 

2019-Dönmez A, Karaçam  Z. Adölesan dönemde evlenen kadınların bebek sağlığını korumaya yönelik uygulamaları. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2019, Sivas.

8.

C.21

 

2019-Karaçam Z, Dönmez A, Doğan H, Üstündağ H. Kadınların Kaygı Düzeyleri ve Stres İle Baş Etme Yöntemlerinin İncelenmesi. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2019, Sivas.

9.

C.21

 

2019- Dönmez A, Gencay SK, Karaçam  Z. Doğum Sonrası Bebeğini Sosyal Koruma Altına Vermek Durumunda Olan Annelerin Özellikleri. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 6-9 Kasım 2019, Ankara.

10.

C.21

 

2019- Dönmez A, Yıldırımkaya G. Genç Sağlıkçıların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 6-9 Kasım 2019, Ankara.

TOPLAM: 10

GENEL TOPLAM PUAN:

 

Değ. Ölçütü

Puan

BİLDİRİLER

C.22-Ulusal ve Uluslar Arası Katılımlı Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler

(C.22-Değerlendirme Ölçütü:)

1.

C.22

 

1996- Ertopçu K, Dönmez A, Coşkun S, Turpçulu A, Türkmenoğlu İ, Menteşeoğlu S, Özalp S. SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesine Doğum İçin Başvuran Gebelerin Yakınlarının Hizmet Kalitesini Değerlendirmesi. SSK 50.Yıl Tıp Kongresi- 23-25 Ekim 1996, İstanbul. 

2.

C.22

 

Dönmez A, Coşkun S, Vardar S, Bicer O, Yetkin S, Tetik N, Baştan P, Tanfer E, Turpçulu A, Ertopcu K, Ozelmas I. Aile Planlaması Kalite Geliştirme Projelerinde Özel Dal Hemşireliğinin Rolü. 1. Uluslararası 8.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim-2 Kasım 2000, Antalya.

3.

 

C.22

 

2012- Balçık M, Sert E, Dönmez A, Çeber E. Postpartum Dönemde Yenidoğan Bakımına İlişkin Verilen Ebelik Eğitiminin Önemi. 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya.

4.

C.22

 

2012-Akhanca A.,Çelik N, Dönmez A. Hipnoanestezi ile doğum ve ebelik. 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya.

5.

 

 

C.22

 

2012- Dönmez A, Akhanca A., Denizci Z, Balçık M, İçke S, Öztürk CH Ebelikte Uzmanlaşma. 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya.

6.

C.22

 

2012- Denizci Z,Akmeşe ZB, Dönmez A, Genç RE, Soğukpinar N. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 0-1 Yaş Çocuk Bakımında Uygulanan Geleneksel Uygulamalar Hakkında Bilgi Düzeyleri. 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya.

7.

C.22

 

2012- Soğukpınar N,  Dönmez A,, Genç R,  Baykal Akmeşe Z,  Denizci ZZ. Anne Sütünü Arttırmaya Yönelik Annelerin Sık Kullandıkları Geleneksel Uygulamalar. 3.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Kongresi, Malatya, Türkiye, 11 Nisan  2012.

8.

C.22

 

2013-Korkmaz E, Balçık M, Dönmez A, Turfan EÇ. Term Ve Preterm Bebek Annelerinin Maternal Bağlanma Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. II. Uluslararası III. Ulusal Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013, Antalya.

9.

 

C.22

 

2013- İçke S, Sarıcan ES, Donmez A, Soğukpınar N.  Doğum Ağrısına Yeni Çözüm: Refleksoloji - 1.Ulusal Doğum Kongresi 24-26 Nisan 2013, İstanbul.

10.

C.22

 

2014- Donmez A, Saydam BK, Altunay E, Demirelöz M, Başgün A, Hadimli A, Canbulut N. Gebelik Döneminde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi, 1.Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 – Mart 2014, İzmir.

11.

C.22

 

2014- Donmez A, Ertopçu K, Saydam BK. Laktasyonel Amenore Metodu ve İstenmeyen Gebelikler. 1.Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 – Mart 2014, İzmir.

12.

C.22

 

2014- Altunay E, Donmez A, Er M. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Algısı ile Meslek Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  1.Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21 -22 Mart 2014, İzmir.

13.

C.22

 

2014- Altunay E, Er M, Donmez A. Sağlık Çalışanlarının Lisans Eğitimlerini Değerlendirme Düzeyleri ile Özyeterlik-Etkililik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21 - 22  Mart 2014, İzmir.

14.

C.22

 

2014- Garip S, Aytaş M, Ekşioğlu A, Demirelöz M, Dönmez A, Turfan EÇ. Ebelik Öğrencilerinin ve Klinikte Çalışan Ebe/Hemşirelerin Uygulamalara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmes., 1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014, İzmir.

15.

C.22

 

2014-Kaçar F, Aksoy SÖ, Mete G, Dönmez A, Aydın C. Proktolojik hastalık nedeniyle opere edilecek hastalarda alternatif tedavi yöntemleri kullanma durumları. 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16 – 20 Nisan 2014, Antalya.

16.

C.22

 

2014- Dönmez A, Ertopçu K. Postpartum Kontrasepsiyonda Ebe’nin Rolü.  1. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014, Eskişehir.

17.

C.22

 

2014- Dönmez A, Saydam BK, Sarıcan SE, Ekti RG, Karacan G, Pektaş S. Ebelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi Ve Geliştirilmesi. 1. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014, Eskişehir.

18.

C.22

 

2014- Dönmez A, Özel A., Güler S, Gürsoy G, Turan D, Gül A.  Mezuniyet Sonrası Eğitimde Örnek Bir Model: Tepecik Eğitim Ebe/Hemşireliği, 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18-19 Aralık 2014, İzmir.

19.

C.22

 

2014- Dönmez A, Er M, Gürsoy E, Özler E, Gül A, Ertopçu K.  Adölesan Ve İleri Yaş Gebeliklerde Obstetrik Öykülerin İncelenmesi. 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18-19 Aralık 2014, İzmir.

20.

C.22

 

2014-  Er M, Dönmez A, Gürsoy E, Patak A, Gül A, Ertopçu K. Doğum Sayısının Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi. 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18-19 Aralık 2014, İzmir.

21.

C.22

 

2015- Dönmez A, Çoban A, Er M, Canbay F. Anne ve Yenidoğan Sağlığında Güvenli Annelik Uygulamalarının Önemi. Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 5-7 Kasım 2015, İzmir.

22.

C.22

 

2015-  Dönmez A, Er M, Karakuş M., Ertopçu E. Antenatal Danışmanlık Ve Doğum Sonu Gebelikten Korunma. Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 5-7 Kasım 2015, İzmir.

23.

C.22

 

2017- Demir BK, Şentürk S, Kircali M, Atak A, Donmez A. Genç sağlıkçılarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin Vücut Kitle İndekslerine Göre Değerlendirilmesi. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017, Antalya.

24.

C.22

 

2018- Ergüden AS, Fidanboy S, Işık H, Oral E,Yeşil Y, Ekşioğlu A, Dönmez A, Çeber Turfan E, Öztürk Can H. Gebelerin Nonobstetrik Travmalara Maruziyet Durumlarının İncelenmesi. 5. Uluslararası, 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 03-05.05.2018, Amasya.

25.

 

C.22

 

Koca E, Karatepe E, Baran C, Dönmez A, Karaçam Z. Kadınların İstenmeyen Bebeğin Terk Edilmesi Ve Terk Edilen Ortamlara İlişkin Görüşleri, 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2019. Sivas.

TOPLAM:25

GENEL TOPLAM PUAN:

 

Değ. Ölçütü

Puan

BİLDİRİLER

C.23-Ulusal ve Uluslar Arası Katılımlı Konferans

1.

C.23

 

2001- Dönmez A.  Aile Planlaması Kalite Geliştirme Projelerinde Özel Dal Hemşireliğinin Önemi. 12-18 Mayıs 2001 Hemşirelik Haftası Etkinliği, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 16 Mayıs 2001, Ankara.

2.

C.23

 

2003-Dönmez A.  2000’li yıllarda Hemşirelik ve Ebelik Hizmetlerinde Stratejik Planlama, Türk Hemşireler Derneği, 2003, İzmir.

3.

C.23

 

2013-Dönmez A. Çoğul bebeklerin anne sütü ile beslenmesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı, 2013, İzmir.

4.

C.23

 

2014-Dönmez A.  Çoğul bebeklerin anne sütü ile beslenmesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı, 2014, İzmir.

5.

C.23

 

2014-Dönmez A. Kontrasepif Danışmanlık ve RİA Uygulamasında Ebenin Rolü. I. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014, İzmir.

6.

C.23

 

2015-Dönmez A. Neden bilimsel araştırma yapmalıyız? Bilimsel Araştırma Yapma, Yazma ve Sunma Kursu, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2015, İzmir.

7.

C.23

 

2015-Dönmez A. Proje nedir? Sağlık alanında projenin önemi, Proje Yönetiminde Multidisipliner Yaklaşım, 2015, İzmir.

8.

C.23

 

2017-Dönmez A. Eğitim Hemşiresi Bakış Açısıyla Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Sorunları, Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı, 2017, İzmir.

9.

C.23

 

2018- Dönmez A.  Ebe ve Hemşireler İçin Eğitici Eğitimi, 2018, İzmir.

10.

C.23

 

2018-Dönmez A.  Doğum Ağrısı ve Non-farmakolojik Analjezik Yöntemler. Ebelik Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Semineri, 2018, İzmir. 

11.

C.23

 

2019- Dönmez A.  Günümüzde sık karşılaşılan Problemler: Adölesan Üreme Sağlığı ve Gebelikler. Ege Üniversitesi “Uygulamalı AÇSAP ve Uygulamalı Doğum Bilgisi” Dersi, 2019, İzmir.

12.

C.23

 

2019- Dönmez A.  Danışmanlık Becerileri. Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi, Tepecik EAH, 26-28.06.2019.

13.

C.23

 

2019-Dönmez A. ICPD-Üreme sağlığı haklarına erişimde ebe ve hemşirelerin rolü, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD +25) Çerçevesinde Üreme Sağlığı ve Hakları; Demokrasi Üniversitesi, 21.10.2019.

14.

C.23

 

2019- Dönmez A. ICPD çerçevesinde adölesan evlilikler ve üreme sağlığı sorunları, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD +25) Çerçevesinde Gençlik ve Üreme Sağlığı,  Tepecik EAH, 31.10.2019.

15.

C.23

 

2019- Dönmez A. Toplumlarda Doğum Algısı Nasıl Değişir? Normal doğumda sürdürülebilir uygulamalar-2, Tepecik EAH, 28.11.2019.

16.

C.23

 

2019- Dönmez A. Üreme Sağlığı ve Ebelik, 4.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Kongresi, 6-9.12.2019.

17.

C.23

 

2019- Dönmez A. Uluslararası ebelik sempozyumu: sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ebelik, Uluslararası nüfus ve kalkınma konferansı (ICPD) çerçevesinde üreme sağlığı hakları, 26.12.2019.

18.

C.23

 

2020- Dönmez A.  Postpartum Kontrasepsiyon, 4.Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, Bolu, 26-29.02.2020.

19.

C.23

 

2020-Dönmez A.  Danışmanlık Becerileri. Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi, Tepecik EAH, 11-13.03.2020.

20.

C.23

 

2020- Dönmez A. Emzirme ve Meme Bakımı, Anne ve Bebek İletişimi, Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu, Tepecik EAH, 27-29.01.2020.

TOPLAM: 20

GENEL TOPLAM PUAN:

 

Değ. Ölçütü

Puan

Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik

D.30- Yurt içinde yayınlanan kitaplarda editörlük

1.

D.30

-

---

TOPLAM:

GENEL TOPLAM PUAN:

 

2.2.5. YAPILAN ATIFLAR (YAYIN BAŞINA, KENDİ ATIFLARI HARİÇ)

 

Değ. Ölçütü

 

Puan

 

YURT DIŞI YAYINLARDA YAPILAN ATIFLAR

E.31-SCI Kapsamındaki Dergilerde Yapılan Atıflar  (Kendi Atıfları Hariç)

1.

E.31

1

Aghaways, I., Anwer Wahid, S., Ali, R. H. G., Sabir, F., & Kakamad, F. H. (2016). Migration of an intrauterine device to the left inguinal region, the first reported case. International Journal of Surgery Case Reports, 28, 68–70. doi:10.1016/j.ijscr.2016.09.030. (Atıf: A.5-Makale No:1)

2.

E.31

1

Magalov I, Aliyeva R, Polukhova A. Deep infiltrating endometriosis surrounding T- shape copper IUD displaced into the lower anterior abdominal wall. AMAJ 2016; 2: 53-55. (Atıf: A.5-Makale No:1)

3.

E.31

1

Kaya C. and Ekin M. Laparoscopic Management of Abdominal Pregnancy Replaced in the Vesicouterine Pouch and Sacrouterine Ligament. Gynecol Obstet Reprod Med 2017;23(3):171-173

4.

E.31

1

Uçar MG, Çakır T, İlhan TT, Çelik Ç. Conservative management of postmenopausal woman with prolonged use of the dislocated intrauterine device which was also unnoticed while hysterectomy. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2015;4:1565-7. (Atıf: A.5-Makale No:2)

TOPLAM

4

GENEL TOPLAM PUAN:

   

 

Değ. Ölçütü

 

Puan

 

YURT DIŞI YAYINLARDA YAPILAN ATIFLAR

E.32-SCI Dışındaki Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yapılan Atıflar

(Kendi Atıfları Hariç)

1.

E.32

 

Şimşek HN, Demirci H, Bolsoy N. Sosyal Destek Sistemleri ve Ebelik. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi / DÜ Sağlık Bil Enst Derg. Journal of Duzce University Health Sciences Institute / J DU Health Sci Inst. ISSN: 2146-443X sbedergi@duzce.edu.tr 2018; 8(2): 97-103. (Atıf: A.10-Makale No:3)

TOPLAM

1

GENEL TOPLAM PUAN:

 

 

Değ. Ölçütü

 

Puan

 

YURT İÇİ YAYINLARDA YAPILAN ATIFLAR

E.34- SCI ve uluslararası indekslerce tarananlar dışında yurt içinde ve dışında yayınlanan hakemli ve süreli dergilerde yapılan atıflar

(Kendi Atıfları Hariç)

1.

E.34

 

Şenoğlu A, Çoban A, Karaçam Z.  İstenmeyen Gebelikler ve İsteyerek Yapılan Düşüklerin Değerlendirilmesi Evaluation of Unintended Pregnancies and Induced Abortions. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi . Archives Medical Review Journal 2019;28(4):300-305 doi:10.17827/aktd.474072. (Atıf: E.34-Makale No:1)

TOPLAM:  1

GENEL TOPLAM PUAN:

2. YAYIN LİSTESİ VE YAYINLAR

2.2. ARAŞTIRMA YAYINLARI

 1. Bilimsel Makaleler

Değ. Ölçütü

Puan

MAKALELER

A.1-SCI (Science Citation Index) Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.

A.1

 

Ertopcu K, Nayki C, Ulug P, Nayki U, Gultekin E, Donmez A, Yildirim Y. 2014. Surgical removal of intra-abdominal intrauterine devices at one center in a 20-year period. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2014.

2.

A.1

 

Nayki U, Nayki C, Ulug P, Kulhan M, Erdonmez A, Ertopcu K and Yildirim Y. 2015. Health& Medical Informatics-Menstrual Bleeding Patterns and Development of Ovarian Cysts in Turkish Levonorgestrel- Releasing Intrauterine System Users. J Health Med Informat 2015, 6:4 http://dx.doi.org/10.4172/2157-7420.1000194.

TOPLAM: 2

GENEL TOPLAM PUAN:

 

Değ. Ölçütü

Puan

MAKALELER

A.5-SCI Dışındaki Uluslar Arası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.

A.5

 

Dönmez A, Er M, Karaçam Z. Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Yaşadığı Gebeliğe Bağlı Fiziksel Sağlık Sorunlarının İncelenmesi. Life Sciences. 2018. 13 (1), 1-10.

TOPLAM:

GENEL TOPLAM PUAN:

 

Değ. Ölçütü

Puan

MAKALELER

A.9-SCI ve Uluslar Arası İndekslerce Taranan Dergiler Dışındaki Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.

A.9

 

Karacan (Ertem) G, Demir Ü, Dönmez A. Ertopçu K. 2000. DMPA Kullanan Kadınların Yöntemi Seçme Nedenleri Ve Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesiA.Ü.H.Y.O Dergisi, 2000, Cilt:3, Sayı:1, 23-28.

2.

A.9

 

Saydam BK, Ertopçu K, Dönmez A. 2006. Aile Planlaması Hizmetlerinde Memnuniyeti Etkileyen Faktörler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2006, 22(1):197-210.

3.

A.9

 

Demir BK, Şentürk S, Kircali M, Atak A, Donmez A. Genç sağlıkçılarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin Vücut Kitle İndekslerine Göre Değerlendirilmesi. İzmir Katip Celebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2019; 4(1): 7-11.

TOPLAM: 3

GENEL TOPLAM PUAN:

 

Değ. Ölçütü

Puan

MAKALELER

A.10-SCI ve Uluslar Arası İndekslerce Taranan Dergiler Dışındaki Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Derlemeler

1.

A.10

 

Ertopçu K, Dönmez A. Emzirme ve Gebelikten Korunma; Uygulamalarda Dikkate Alınması Gerekenler. Sağlık ve Toplum, Sayı: 1 Ocak-Nisan 2015.

2.

A.10

 

 Dönmez A, Özkan AÇ, Canbay FC. 2016. İstenmeyen gebelik ve güvenli olmayan düşüklerin çözümünde ebenin rolü  TAF Preventive Medicine Bulletin. 2016. 15 (5), 450-457.

3.

A.10

 

Dönmez A, Karaçam Z. 2017. Annenin Duygusal İyiliği: Jean Ball’ın Deck-Chair (Şezlong) Teorisi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. 2017. 27 (1), 7-12.

TOPLAM:3

GENEL TOPLAM PUAN:

 

1.2.3. Bilimsel Toplantılara Katılım Belgeleri

No

Toplantının Adı

Düzenleyen Kurum

Tarih

 1.  

Sağlık Bakımında Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Uluslararası Sempozyumu

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

3-5 Kasım 1993, İzmir

 1.  

Eğitimcilerin Danışmanlık Eğitimi-Workshop

SSK/SEATS Aile Planlaması Projesi, AVSC International-TURCO

5-9 Temmuz 1994, İzmir

 1.  

Eğitimcilerin Eğitimi Workshop

SSK/SEATS Aile Planlaması Projesi

3-7 Nisan 1995, İstanbul

 1.  

Aile Planlamasında Kaliteli Hizmet Sunumu-Workshop

SSK/SEATS Aile Planlaması Projesi

18-20 Aralık 1995, Ankara

 1.  

Eğitimcilerin Danışmanlık Eğitimi-Workshop

SSK/SEATS Aile Planlaması Projesi

6-9 Haziran 1995, Gaziantep

 1.  

1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

Türk Jinekoloji Derneği

2-6 Haziran 1996, Antalya

 1.  

SSK 50.Yıl Tıp Kongresi

Sosyal Sigortalar Kurumu

23-25 Ekim 1996, İstanbul

 1.  

Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 1997

FIGO&İstanbul Jinekoloji Derneği

2-5 Nisan 1997, İstanbul

 1.  

“Sürekli Kalite İyileştirme” Eğitim Toplantısı

SSK/SEATS Aile Planlaması Projesi

8-9 Nisan 1997, İzmir

 1.  

“Yönetim Bilgi Sistemi” Eğitim Toplantısı

SSK/SEATS Aile Planlaması Projesi

10 Nisan 1997, İzmir

 1.  

2.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

Türk-Alman Jinekoloji Derneği

16-20 Mayıs 1997, Antalya

 1.  

5.Ulusal Hemşirelik Kongresi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2-4 Temmuz 1997, İzmir

 1.  

3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

Türk-Alman Jinekoloji Derneği

19-23 Mayıs 1999, Antalya

 1.  

2. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

16-17 Eylül 1999, İzmir

 1.  

1. Ulusal Aile Planlaması Kongresi

SB AÇSAP Genel Müdürlüğü, Türkiye İnfertilite Vakfı, Gazi Üniversitesi

14-17 Nisan 1999, Ankara

 1.  

1.Uluslararası&8.Ulusal Hemşirelik Kongresi

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

October 29-November 2 2000, Antalya

 1.  

I. Ulusal Klinisyen Hemşireler ve Ebeler Kongresi

Türk Hemşireler Derneği

4-7 Mayıs 2000, Antalya

 1.  

1.Uluslararası&2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

TürkJinekoloji ve Obstetri Derneği

20-23 Nisan 2001, Ankara

 1.  

3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

TürkJinekoloji ve Obstetri Derneği

20-23 Nisan 2003, Ankara

 1.  

4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

TürkJinekoloji ve Obstetri Derneği

20-23 Nisan 2005,  Ankara

 1.  

Hastane Enfeksiyonları Kongresi

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği

6-9 Nisan 2006, Ankara

 1.  

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi

Dokuz Eylül Üniversitesi

13-16 Ekim 2009, İzmir

 1.  

11th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health

European Society of Contraception and Reproductive Health

19-22 May 2010

 1.  

AB Hibe Programları Proje Hazırlama

Mahalli İdareler Derneği

20-24 Mart 2011, İzmir

 1.  

1.Uluslararası 2.Ulusal Ebelik Kongresi

Ebeler Derneği

13-16 Ekim 2011, Safranbolu

 1.  

Uluslararası Katılımlı Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Kongresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

30 Ekim-3 Kasım 2013, İzmir

 1.  

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

20-22 Haziran 2013, İzmir

 1.  

Aile İçi Şiddet Sempozyumu

Celal Bayar Üniversitesi

4 Ekim 2013, Manisa

 1.  

Sağlıkta Şiddet Sorunu Sempozyumu-1

Ege Eylül Üniversitesi TıpFakültesi, Yaşar Üniversitesi, Türk Tabipler Odası

23 Kasım 2013, İzmir

 1.  

1.Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu

Türk Tabipler Derneği

19 Mart 2014, İzmir

 1.  

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik, Bakım Kalitesi ve Örgütsel Kültür: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Rolü

Ege Eylül Üniversitesi TıpFakültesi

22 Nisan 2014, İzmir

 1.  

I.Uluslararası-5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü

24-26 Nisan 2014, Eskişehir

 1.  

1.Ege Ebelik ve Doğum Kongresi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

21-22 – Mart 2014, İzmir

 1.  

Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği Sempozyumu

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

7 Kasım 2014

 1.  

1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi

Ege Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

18-19 Aralık 2014, İzmir

 1.  

9.Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Günü

Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

14 Ekim 2015, Aydın

 1.  

2. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

4-6 Mayıs 2016, İzmir

 1.  

Temel Yaşam Desteği-Mavi Kod

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim ve Simülasyon Merkezi

23.12.2016, İzmir

 1.  

Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği Sempozyumu

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

25 Kasım 2016

 1.  

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Uygulama Eğitiminde Öğrenci, Okul, Hastane Açısından Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

SB İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

23 Şubat 2017, İzmir

 1.  

Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı

Hemşirelik Eğitimi Derneği

23-24 Mart 2017, İzmir

 1.  

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi.

Adnan Menderes Üniversitesi

29 Haziran-01 Temmuz 2017, Aydın.

 1.  

2nd International Science Symposium-ISS2017

NWSA-Yunus Emre Enstitüsü

05-08 September 2017, Tbilisi, Georgia

 1.  

Ebelik ve Hemşirelikte Profesyonelleşme Sempozyumu

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

9 Mayıs 2018, İzmir

 1.  

Normal Doğumda Sürdürülebilir Uygulamalar Sempozyumu

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 Mayıs 2018, İzmir

 1.  

1.Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Derneği

07-09 Kasım 2018, İzmir

 1.  

Uluslararası Necati Bey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

UNESAK

26-28 Ekim 2018, Balıkesir

 1.  

3.Uluslararası 12.Ulusal İleri Yaş Sempozyumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Geriatri Derneği

27-28 Şubat 2019, İzmir

 1.  

TÜBİTAK 1001, 1002, 3501 Projesi Hazırlama Teknikleri Eğitimi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24 Nisan 2019, İzmir

 1.  

Watson’ın İnsan Bakım Kuramı Sempozyumu

 SB Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi

21-22 Şubat 2019, İzmir

 1.  

4.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Kongresi,

Ebeler Derneği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

6-9 Kasım 2019, Ankara

 1.  

4. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi

Koru Hastaneleri, Anadolu Ebeler Derneği, UNFPA

20-23 Şubat 2020, Bolu

 1.  

Sağlık Hizmeti Sunucularına Yönelik Erken ve Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi- Kapasite Güçlendirme Çalıştayı

UNFPA

25-26 Şubat 2020, İzmir

PROJELER

 

Değ. Ölçütü

 

Puan

EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

F.43-Ulusal örgütlerce (DPT, TUBİTAK, TUBA ve benzeri) desteklenen tamamlanmış araştırma projesinde araştırıcı olarak çalışmak

1.

F.43

 

1994-1997, Sosyal Sigortala Kurumu & Service Expansion and Technical Support (SSK/SEATS) Aile Planlaması Projesi, Uygulayıcı

2.

F.43

 

1998-2000, Management Sciences for Health (MSH) Aile Planlaması Kayıt Sistemi, Uygulayıcı

3.

F.43

 

2002, Implanon Uygulama ve Kabul Edilebilirlik Çok Merkezli Pilot Çalışması Sağlık Bakanlığı AÇSAP Derialtı Kontraseptif İmplant Projesi, Uygulayıcı

4.

F.43

 

2007, “Medikal Abortus Çok Merkezli Çalışması” Dünya Sağlık Örgütü, “Gynuity Health Projects”, Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gynuity Health

5.

F.43

 

2015- Araştırma Projesi, Saydam BK, Dönmez A. HPV(+)Kadınlarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını (SYBD) Geliştirmenin Serviks Kanserini Önlemeye Etkisi - Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:13/ASYO/003 (Yüksek Lisans Tezi C.18-Bildiri No:5)

TOPLAM:  5

GENEL TOPLAM PUAN:

ÖDÜLLER

Değ. Ölçütü

Puan

Yurt İçi Tamamlanmış Araştırma Projeleri ve Ödülleri

F.48- Sürekli ve periyodik olarak verilen bilimsel nitelikli ulusal ödül almak

1.

F.48

 

2014-Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Örnek İnsan Ödülü

2.

F.48743ğerlendirme Ölçütü: 5al Duş”

 

2014- Koçak YÇ, Yücel U, Dönmez A, Dal NA, Saydam BK. İzmir’de bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların kürtaj ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi, 1. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Teşvik Ödülü, 24-26 Nisan 2014, Eskişehir.

3.

F.48

 

2019-Dönmez A, Adölesan Dönemde Evlenen Kadınların Üreme Sağlığı Davranışları: Bir Karma Yöntem Çalışması, 5.Ulusal 4.Uluslararası Ebelik Kongresi, 6-9 Kasım 2019, Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü,

4.

F.48

 

2020- Konak Rotary Kulübü, 2019-2020 Dönemi, Üstün Başarı Ödülü

TOPLAM: 4

GENEL TOPLAM PUAN:

2.2.7. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME

Değ. Ölçütü

Puan

Bilimsel Toplantı Düzenleme

G.52. Ulusal ve Uluslar arası katılımlı sempozyum, panel, workshop ve seminerlerde düzenleme kurulu/bilim kurulu üyeliği

1.

G.52

 

Lider Kadın Eğitimi Programı- Bornova Belediyesi& Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Derneği 16-27.12.2013, Düzenleme Kurulu Üyesi

2.

G.52

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ebeler ve Hemşireler Günü Etkinliği, 07. Mayıs. 2014, Düzenleme Kurulu Üyeliği

3.

G.52

 

 Bilimsel Araştırma Yapma, Yazma ve Sunma Kursu, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2015, Düzenleme Kurulu Üyeliği

4.

G.52

 

Araştırmadan bildiriye kursu, 2017, Düzenleme Kurulu Üyeliği

5.

G.52

 

Genç Sağlıkçılara; Sağlıklı Böbrek İçin Sağlıklı Yaşam Biçimi, Dünya Böbrek Günü Böbrek Hastalığı ve Obesite, 2017, Düzenleme Kurulu Üyeliği

6.

G.52

 

1. Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 24 Temmuz-11 Ağustos 2017, Düzenleme Kurulu Üyeliği

7.

G.52

 

Ebelik ve Hemşirelikte Profesyonelleşme,09.05.2018, Düzenleme Kurulu Üyeliği

8.

G.52

 

Normal Doğumda Sürdürülebilir Uygulamalar, 02.02.2018, Düzenleme Kurulu Üyeliği

9.

G.52

 

Uluslararası Palyatif Bakım- Bakım Verenlerin Sağlığı Çalıştayı, 21.06.2018, Sekreterya

10.

G.52

 

Dönmez A.  Ebe ve Hemşireler İçin Eğitici Eğitimi, 2018, İzmir.

11.

G.52

 

Ebelik ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Semineri, 27.12.2018, Düzenleme Kurulu Üyeliği

12.

G.52

 

Ebelik ve Hemşirelik Semineri, Palyatif Bakım ve İngiltere Deneyimi, 28.12.2018, Düzenleme Kurulu Üyeliği

13.

G.52

 

2. Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 3 Aralık-21 Aralık 2018, Düzenleme Kurulu Üyeliği

14.

G.52

 

Liderlik ve Ekip Çalışması, 10.01.2019,  Düzenleme Kurulu Üyeliği

15.

G.52

 

Malpraktis Davalarından Korunma ve Zorunlu Hekim Poliçelerinin (Sigortaların) Kullanımı, 16.01.2019,  Düzenleme Kurulu Üyeliği

16.

G.52

 

3.Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 2019, Düzenleme Kurulu Üyeliği

17.

G.52

 

Mesleki sorunlarımız mesleki sorumluluğumuzdur ,sempozyum-çalıştay, 2019,  Düzenleme Kurulu Üyeliği

18.

G.52

 

Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD +25) Çerçevesinde Üreme Sağlığı ve Hakları;  21.10.2019.

19.

G.52

 

Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD +25) Çerçevesinde Gençlik ve Üreme Sağlığı; 31.10.2019.

20.

G.52

 

Toplumlarda Doğum Algısı Nasıl Değişir, Normal doğumda sürdürülebilir uygulamalar-2; 28.11.2019,

TOPLAM: 20

GENEL TOPLAM PUAN:  2ir, Düzenleme Kuruluu, 03-04 Mayıs 2007, gency, Self-care Practices and Obesity Among Rural Midlife Women, Bulletin luxembour

3.         DİĞER FAALİYETLER

3. 1. KOMİSYON ÇALIŞMALARI

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

1.

2012 – Devam Ediyor: Eğitim Komisyonu

2.

2014- T.C.S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, RİA Uygulama Eğitimleri Bilim Komisyonu Üyesi, 2014, Ankara.

 
3.2. DERGİ, GAZETE, İNTERNET HABERLERİ
 

DERGİ, GAZETE, İNTERNET HABERLERİ

1.

2000-Slovenya'da İzmir SSK'nın başarısı, http://www.hurriyet.com.tr/ege/slovenya-da-izmir-ssk-nin-basarisi-39167639.

2.

21 Mart 2014-İlklerin kongresi, , http://www.bizimizmir.net/ilklerin-kongresi-23056

3.

2014-Sağlikta Örnek İnsan Ödülü, http://ssyv.org.tr/saglikta-ustun-hizmet-odulleri/saglikta-ornek-insan-odulu/ 

4.

2018-Tepecik Hastanesi’nde “Ebelik ve Hemşirelikte Profesyonelleşme" Sempozyumu, https://www.gercekhaberci.com/tepecik-hastanesi-nde-ebelik-ve-hemsirelikte-profesyonellesme-sempozyumu/64205/

5.

27 Aralık 2018- İntra Partum Bakım, Tepecik EAH tarafından Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ana Bilim Dalı işbirliği ve Ebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin katkıları ile, https://tepecikeah.saglik.gov.tr/TR,289829/ebelik-ve-kadin-sagligi-hemsireligi-semineri-duzenlendi.html

6.

27 Aralık 2018-İntra Partum Bakım, Tepecik EAH tarafından Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ana Bilim Dalı işbirliği ve Ebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin katkıları ile, https://tepecikeah.saglik.gov.tr/TR,289829/ebelik-ve-kadin-sagligi-hemsireligi-semineri-duzenlendi.html

7.

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sözcüsü Azra Akın ile Doktor Ebe Ayşegül Dönmez "Özgüvenli Anne Sohbetleri"1 - Gebelik öncesi ve gebelik, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=Rb-MZ2VNyf4

8.

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sözcüsü Azra Akın ile Doktor Ebe Ayşegül Dönmez "Özgüvenli Anne Sohbetleri"2- Doğum, 2019,  https://www.youtube.com/watch?v=SAIHoHJFdkY

9

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sözcüsü Azra Akın ile Doktor Ebe Ayşegül Dönmez "Özgüvenli Anne Sohbetleri"3- Doğum Sonrası Bölüm 1, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=BJfqsUiUZz0

10

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sözcüsü Azra Akın ile Doktor Ebe Ayşegül Dönmez "Özgüvenli Anne Sohbetleri"3- Doğum Sonrası Bölüm 2, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=Rdc5D41w6Ws

11

14 Mayıs 2019- SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ebelik ve Hemşirelik Haftaları” kutlama etkinlikleri kapsamında, "Mesleki sorunlarımız mesleki sorumluluğumuzdur" teması ile düzenlenen Ebelik ve Hemşirelik Sempozyumu, 2019, https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-hastanenin-ilk-doktor-unvanini-alan-hemsire-yeliz-akatina-plaket-verildi-11-681-81690.html

12.

14 Mayıs 2019-Tepcik Hastanesi’nde Ebelik ve Hemşirelik Sempozyumu. SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ebelik ve Hemşirelik Haftaları” kutlama etkinlikleri kapsamında, "Mesleki sorunlarımız mesleki sorumluluğumuzdur" teması ile düzenlenen Ebelik ve Hemşirelik Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.. https://www.egehurbakis.com/tepcik-hastanesi-nde-ebelik-ve-hemsirelik-sempozyumu/168144/

13.

2019-Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi, SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, , https://tepecikeah.saglik.gov.tr/TR,354820/anne-sutu-ve-emzirme-danismanligi-egitimi-verildi.html

14.

04 Kasım 2019-Tepecik’te Gençlik ve Üreme Sağlığı konuşuldu. “Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD +25) Çerçevesinde Gençlik ve Üreme Sağlığı”  etkinliği iki oturum olmak üzere Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlendi. Etkinlik, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. https://www.softhaber.com/tepecik-te-genclik-ve-ureme-sagligi-konusuldu/313/

15.

04 Kasım 2019-Tepecik Hastanesi’nde Gençlik ve Üreme Sağlığı Etkinliği düzenlendi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğiyle “Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD +25) Çerçevesinde Gençlik ve Üreme Sağlığı” etkinliği düzenlendi. https://gazeteyenigun.com.tr/tepecik-hastanesinde-genclik-ve-ureme-sagligi-etkinligi-duzenlendi/11795

16.

04 Kasım 2019- Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğiyle “Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD +25) Çerçevesinde Gençlik ve Üreme Sağlığı” etkinliği düzenlendi. https://www.habergundemim.com/saglik/tepecik-hastanesinde-genclik-ve-ureme-sagligi-etkinligi-duzenlendi-h75866.html

 

TEŞEKKÜR BELGELERİ ve DİĞER FAALİYETLERİ

1.

SSK Ege (Tepecik) Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Aile Planlaması Eğitim Merkezi Çalışmaları, 2012, İzmir.

2.

1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014, İzmir

3.

“Bilimsel Araştırma Yapma, Yazma ve Sunma Kursu”. TC. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 16 Nisan 2015, İzmir

4.

Eğitim Hemşiresi Bakış Açısıyla Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Sorunları, Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı, 2017, İzmir.

5.

1. Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 24 Temmuz-11 Ağustos 2017, İzmir.

6.

1.Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 26 Mart-25 nisan 2018, İzmir.

7.

Ebelik ve Hemşirelikte Profesyonelleşme Sempozyumu,09.05.2018, İzmir.

8.

Normal Doğumda Sürdürülebilir Uygulamalar, 02.02.2018, İzmir.

9.

Uluslararası Palyatif Bakım- Bakım Verenlerin Sağlığı Çalıştayı, 21.06.2018, İzmir.

10.

Ebe ve Hemşireler İçin Eğitici Eğitimi, 2019, İzmir.

11.

Ebelik ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Semineri, 27 Aralık 2018, İzmir.

12.

3.Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 2019, İzmir.

13.

Diyabet Sempozyumu 2019, İzmir.

14.

Ege Üniversitesi “Uygulamalı AÇSAP ve Uygulamalı Doğum Bilgisi”, 2019, İzmir.

15.

Ebe ve Hemşirelik Sempozyumu, 9 Mayıs 2019, İzmir

16.

Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD +25) Çerçevesinde Üreme Sağlığı ve Hakları;  21.10.2019.

17.

Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD +25) Çerçevesinde Gençlik ve Üreme Sağlığı; 31.10.2019.

18.

2019- Dönmez A. Üreme Sağlığı ve Ebelik, 4.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Kongresi, 6-9.12.2019, Ankara.

18.

Toplumlarda Doğum Algısı Nasıl Değişir, Normal doğumda sürdürülebilir uygulamalar-2; 28.11.2019, İzmir.

20.

2019-Dönmez A. Uluslararası ebelik sempozyumu: sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ebelik, Uluslararası nüfus ve kalkınma konferansı (ICPD) çerçevesinde üreme sağlığı hakları, 26.12.2019, İzmir.

21.

2019- Dönmez A. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu, Tepecik EAH, 27-29.01.2020, İzmir.

22.

2020- Dönmez A.  Postpartum Kontrasepsiyon, 4.Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, Bolu, 26-29.02.2020, Bolu.

 

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi