Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Aktaş

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Aktaş
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji ABD. BURSA 2004/2011

Çalıştığı Kurumlar

 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji ABD. Araştırma Görevlisi  BURSA 2004/2011
 • Sağlık Bakanlığı Ergani Devlet Hastanesi Ergani/DİYARBAKIR  2012 Mayıs-2012 Kasım                                                                    
 • Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi  DİYARBAKIR 2012 Kasım- 2019 Ocak
 • SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi  DİYARBAKIR 2019 Ocak- 2021 Haziran
 • Tınaztepe Buca Hastanesi İZMİR 2021 Temmuz’dan itibaren çalışmaya devam etmekte

Tez Çalışması

“Üst Klival Bölgeye Transnazal Yaklaşımda Cerrahi Limitler: Mikroanotomik Çalışma”, Tıpta Uzmanlık Tezi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA, 2011

Board Sertifikası

Türk Nöroşirurji Derneği “Türk Nöroşirurji Yeterlik Yazılı Sınavı” (25.10.2009)

Araştırmalar ve Yayınlar

 1. Thoracolumbar İnterfascial Plane Block with the Application of Local Anesthesia in the Management of Postoperative Pain in Patients with Lomber Disk Surgery Bicak M, Aktas U, Salik F, Akelma H, Bicak EA, Kaya S. Turk Neurosurg. 2021;31(5):757-762. doi: 10.5137/1019-5149
 2. Paraplegia Due to Spinal Cord Infarction After Coronary Artery Bypass Graft Surgery Sevuk U, Kaya S, Ayaz F, Aktas U. J Card Surg. 2016 Jan;31(1):51-6. doi: 10.1111/jocs.12666. Epub 2015 Nov 10
 3. Spondylodiscitis: evaluation of patients in a tertiary hospital. Kaya S, Ercan S, Kaya S, Aktas U, Kamasak K, Ozalp H, Cinar K, Duymus R, Boyaci MG, Akkoyun N, Eskazan AE, Temiz H. J Infect Dev Ctries. 2014 Oct 15;8(10):1272-6
 4. Multiple extracranial metastases from secondary glioblastoma: a case report and review of the literature. Taskapilioglu MO, Aktas U, Eser P, Tolunay S, Bekar A. Turk Neurosurg. 2013;23(6):824-7
 5. Odontoid kırıklarında C1-C2 posterior  stabilizasyon. Taşkapılıoğlu Ö, Başaran E, Aktaş U, Doğan Ş. The Journal of Turkish Spinal Surgery. 2013 Apr  24;2 : 135-141
 6. Anatomical restrictions in the transsphenoidal, transclival approach to the upper clival region: a cadaveric, anatomic study. Aktas U, Yilmazlar S, Ugras N. J Craniomaxillofac Surg. 2013 Sep;41(6):457-67.
 7. A Case of Spınal Intradural Extramedullary Hydatıd Cyst Mımıckıng a Spınal Tumor. Özmen A,Bekar A,Tolunay  Ş, Heper Y, Yılmaz E, Helvacı S, Zorlu S, Aktaş U. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi  33(2) 572-575, 2013
 8. Olfaktor oluk meningiomalarında klinik deneyimler. Yılmazlar S, Aktas U, Kaplan T, Işık S, Eser P Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 38(1) 19-23, 2012
 9. Effect of Reoperation on Survival of Patients With Glioblastoma. Bekar A, Taşkapılıoğlu Ö, Moralı T,  Kuytu T,  Aktaş U, Kaplan T, Tolunay Ş. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 29:(1) 30; 000-000, 2012
 10. Lumbal facet cyst a case report. Taşkapılıoğlu Ö, Aktaş U, Güler T, Korfalı E. The Journal of Turkish Spinal Surgery.  22(2) 137-140, 2011

Bildiriler

 1. Bekar A, Aktas U, Kaplan T, Taşkapılıoğlu Ö, Moralı T, Bilgin H. CT-Guided bilateral selective percutaneus high cervical cordotomy in cancer pain. European society for stereotactic and functional neurosurgery. XIX Congres. 22-25 September 2010. Athens/Greece.
 2. Savran M, Doğan Ş, Aktaş U, Korfalı E, Bekar A, Yılmazlar S. Antibiyotik emdirilmiş eksternal ventriküler drenaj seti (EVDS) kullanımının enfeksiyon üzerine etkisi. Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi. 18-22 Nisan 2008. Belek/Antalya
 3. Savran M, Aktaş U, Işık S, Moralı T, Yılmazlar S , Bekar A. Koroid pleksus papillomunun spinal metastazı: Olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi. 18-22 Nisan 2008. Belek/Antalya
 4. Aktaş U, Savran M, Türkkan A, Özcan T, Taşkapılıoğlu Ö, Kocaeli H, Korfalı E. Oksipital ensefalosel: Tanı, tedavi, sonuçlar. Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2009. Girne/KKTC
 5. Savran M, Aktaş U, Bekar A, Yalçınkaya U. Periferik sinir tümörünü taklit eden fibromiksoid sarkom. Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2009. Girne/KKTC
 6. Kuytu T, Aktaş U, Bekar A, Yerci Ö. İntradiploik dermoid tümörün 15 yıllık doğal seyri. Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi. 17-21 Nisan 2009. Girne/KKTC
 7. Bekar A, Aktaş U, Kaplan T, Taşkapılıoğlu Ö, Moralı T, Bilgin H. Kanser ağrısında BT eşliğinde selektif perkütan yüksek servikal kordotomi. Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi. 14-18 Mayıs 2010. Belek/Antalya
 8. Bekar A, Kuytu T,  Aktaş U, Taşkapılıoğlu Ö, Bilgin H. BT eşliğinde bilateral selektif perkütan yüksek servikal kordotomi. Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi. 14-18 Mayıs 2010. Belek/Antalya
 9. Bekar A, Taşkapılıoğlu Ö, Moralı T,  Kuytu T,  Aktaş U, Kaplan T, Tolunay Ş. Glioblastome multiforme tedavisinde reoperasyonun sağkalım üzerine etkisi. Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi. 14-18 Mayıs 2010. Belek/Antalya
 10. Işık S, Bekar A, Aktaş U, Taşkapılıoğlu Ö, Başaran E. Çöken cilt flebi sendromu sonrası kranioplasti ile nörolojik düzelme. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi. 22-26 Nisan 2011. Belek/Antalya
 11. Aktaş U, Moralı T, Taşkapılıoğlu Ö, Korfalı E. Lomber faset kisti. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi. 22-26 Nisan 2011. Belek/Antalya
 12. Taşkapılıoğlu Ö, Aktaş U, Eser P, Tolunay Ş, Bekar A. Sekonder glioblastome multiformeden gelişen ekstrakranial metastazlar: Olgu sunumu.                                                                                                                     
 13. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi. 22-26 Nisan 2011. Belek/Antalya

Kitap Bölümü

 1. Travmatik Beyin Hasarı ve Endokrin Sorunlar Çocuk ve Ergenlerde Endokrin Aciller, Orient yayınları, Aralık 2019
 2. Hipofiz ve Hipotalamus Cerrahisi Çocuk ve Ergenlerde Hipofiz ve Hipotalamus Hastalıkları, Orient yayınları, Aralık 2019

Kurs Katılımları

 1. Enteral ve Parenteral Beslenme Kursu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA 2005
 2. Enteral ve Parenteral Beslenme Kursu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA 2009
 3. Klinik Laboratuar İlişkileri Kursu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA 2009
 4. Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA 2010
 5. Travmalı Hastaya Acil Yaklaşım Kursu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA 2010
 6. Klinik Araştırmalar Kursu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA 2010
 7. Kan Ürünleri Kullanım Kursu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA 2010
 8. Hastane Enfeksiyonları Kursu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA 2010
 9. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu Kursu. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Sapanca 2011
 10. Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım Kursu. DİYARBAKIR 2015
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi