Dr. Öğr. Üyesi Serap Tekbaş

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Serap Tekbaş
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
E-Posta:

Derece Alan       Üniversite Yıl
Doktora Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014
Yüksek Lisans  Halk Sağlığı Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2009
Lisans  Hemşirelik Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu 2004    
Lise Hemşirelik 70. Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 1999

 

Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Kliniği, (2000-2011 klinik hemşiresi).

Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi- Balkan Onkoloji Hastanesi, (2011-2014 klinik sorumlu hemşiresi).

Gediz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, (2014- 2016 Yrd.Doç.Dr)

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.D, (2017-2022 Yrd.Doç.Dr.)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 
1. Sarpkaya Güder, D., & Tekbaş, S. (2022). The Effect of Sexual Health Course on Students’ Level of Belief in Sexual Myths. International Journal of Sexual Health, 34(2), 267-276.
2. Ayeni, O. B., & Tekbaş, S. (2022). Prevalence, frequency, and affecting factors of intimate partner violence against pregnant women in Osun State, Nigeria. Violence and gender, 9(1), 36-41. 
3. Tekbaş, S., Şahin, N. H., & Sayın, N. C. (2021). The Effect of Treatment on Quality of Life, Symptoms, and Social Life in Gynecologic Cancer Patients. Clinical Nursing Research, 10547738211052387
4. Tekbas, S., & Pola, G. (2020). Evaluation of gender equality attitudes of Turkish and Foreign Nursing Students at a Private University. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(5), 884
5. Süt K.H., Kaplan P, Süt N, Tekbaş S. (2012) “The assessment of quality of life in femaleTurkish patients with overactive bladder”. Int J Nursing Pract, 18: 20-27
6. B. Tokuç, G. Ekuklu, Avcıoğlu S. (2009). Domestic Violence Agains Married in Edirne. Journal of İnterpersonal Violence jul 8 25:832-847
 
Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
1. Tekbaş S., Yılmaz Ü.D. Meme kanserinde radyoterapi uygulanan hastanın hemşirelik bakımı. Uzun Ö, editör. Meme Kanseri ve Hemşirelik Bakımı. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.28-34. 
 
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
1. Tekbaş S., Savaşan A. 5. Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ile Bakım Davranışları Arasındaki İlişki. 10 Aralık 2021 (sözel sunum).
2. Tekbaş S. Geçmişten Günümüze Toplumsal Cinsiyet ve Hemşirelik II. Uluslararası IV. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi. 18-20 Kasım 2021 (sözel sunum).
3. Fougang D.C., Kuete M, Tekbaş S. Prevalence and risk factors of genital warts among HIV infected women versus HIV negative women in the centre region of Cameroon. 35th International Papillomavirus Conference & Basic Science, Clinical and Public Health Workshops Kyoto, Japan, March 27-31, 2023 November 15-19, 2021 (poster).
4. Fougang D.C., S.Tekbaş S Üniversite Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsü ve Aşılama Konusundaki Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi 2. Uluslararası 3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi 18-19 Aralık 2020 (sözel sunum)
5. Fougang D.C. Tekbaş S. Gelişmekte Olan Ülkelerde Servikal Kanserden Korunma 2. Uluslararası 3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi 18-19 Aralık 2020 (poster).
6. Duran S., Tekbaş S., Vural G..Roy’ un Adaptasyon Modeline Göre Bir Sezaryen Vakasının Tartısılması.2.Uluslararası 3.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi 2019 (sözel sunum).
7. Duran S., Tekbaş S, Vural.G Kolcaba’ nın Konfor Kuramına Göre Bir Dogum Sonu Vakanın Incelenmesi. 2.Uluslararası 3.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi 2019 (sözel sunum).
8. Akalpler Ö, Sarpkaya D, Tekbaş S, G.Vural. Annelerin Emzirme Öz-yeterliliği ile Anne Sütü Yeterlilik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi 2019 (sözel sunum).
9. Tekbaş S, G.Pola G. Some Socio-Demographic Variables and Gender Equality Attitudes of Students in a Faculty of Nursing, 3rd International Conference on Nursing (ICON-2019) (sözel sunum).
10. Tekbaş S. Baba ile Ten-Tene Temasın Yenidoğan ve Baba Üzerine Etkileri. 1.Uluslararası 3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 2018 (sözel sunum).
11. Tekbaş S. Adölesan Gebeliğin Anne ve Bebek Sağlığına Etkileri. I. Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2016 (poster). 
12. Tekbaş S, B. Karaöz. Fiziksel Engelli Olmanın Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası Döneme Etkileri. II. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 2015 (En iyi sunum 3.lük ödülü) (sözel sunum).
13. Tekbaş S, N. C. Sayın Evaluation of Anxiety Scores In Pregnant Women Undergoing Amniocentesis, 1st International Clinical Nursing Research Congress 2012 (poster).
14. Tekbaş S, Dedeoğlu B, İ. Çiçin İ A Case Of Treatment And Patıent Endometrıum Cancer Nursıng Care, 1st International Clinical Nursing Research Congress, 2012 (poster).
15. Tekbaş S, Esen S, Topçu, Çelebi M.S. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik A.D. Öğrencilerinin Vajinal Akıntı Ve Bireysel Hijyen Hakkındaki Bilgi Düzeyleri 9.Uluslararası Öğrenci Hemşire Kongresi 2010 (poster).
 
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. Tekbaş S, Çiçin F, Sayın N.C. Olgu Sunumu:Over Kanseri Olan Hastanın Tedavi ve Hemşirelik Bakımı. 20. Ulusal Kanser Kongresi 2013 (poster).
2. Dedeoğlu B, Tekbaş S, Ö. Erol, S. Kurt Hemşirelik Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzlarının Belirlenmesi Ulusal Öğrenci Hemşire Kongresi 2012 (poster).
3. Tekbaş S, Dedeoğlu B, Topçu M, Kaçmaz R, Esen S Sigaranın kadın üreme sağlığı üzerine etkileri Ulusal Öğrenci Hemşire Kongresi 2012 (poster).
4. Gülşen E,  Erdoğan B,  Türkmen E, Uzunoğlu S, Üstündağ S, Tekbaş S, Çiçin İ. Kanser Hastalarında Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Çekimi Sonrası Kontrast Madde Nefropatisi Gelişme Riski Ve Prediktif Faktörler, 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi. 2011(poster).
5. Tekbaş S, Süt K.H. P. Kaplan P Jinekolojik Kanser Tanısı Almış Ve Tedavi Sürecinde Bulunan Hastalarda Yaşam Kalitesi.8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2010 (poster).
6. Süt H K, Tekbaş S, Kaplan P. Aşırı aktif mesane sıklığı ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2010.
7. Tekbaş S, Süt K.H., Kaplan P. Jinekolojik Cerrahi Geçirmiş Hastaların Operasyon Sonrası Kan Tablosu Değişimleri. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2010 (poster).
8. Ekuklu G, Avcıoğlu S, B. Tokuç. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Çevresel Risk Algılama Düzeyleri XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2008 (poster).
9. Tokuç B, Ekuklu G, Avcıoğlu S. Edirne’de Evli Kadınlarda Aile İçi Şiddet: Toplum Tabanlı Bir Prevelans Çalışması XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2008 (poster).
 
Yürütülen Yüksek Lisans Tezleri
1. Determination the Knowledge Level Risky Behaviors on Sexually Transmitted Diseases among Near East University Students 2019.
2. Domestıc Vıolence Agaınst Pregnant Women And The Assessment Of Contrıbutıng Factors In Osun State Nıgerıa 2020.
3.Nurses' Knowledge, Beliefs and Barriers Regarding to Kangaroo Care in Erbil 2021.
4.  Knowledge and Behavior of The Students of Toward Human Papillomavirus and Vaccination in Near East University 2020.
5.  Effect of Female Genital Mutilation on Obstetric, Gynecologic Outcome and Sexual function in Ibadan, Nigeria.
 
Atıf Yapılan Yayınlar
1. Tokuç B, Ekuklu G, Avcıoğlu S Domestic Violence Against Married in Edirne. Journal of İnterpersonal Violence 2009 jul 8 25:832-847.  (Atıf Sayısı:88)
2. Süt K.H.,Kaplan P, N Süt, S Tekbaş. The assessment of quality of life in female Turkish patients with overactive bladder. Int J Nursing Pract, 2011;18: 20-27.(Atıf Sayısı:14)
3. Tekbas, S., & Pola, G. (2020). Evaluation of gender equality attitudes of Turkish and Foreign Nursing Students at a Private University. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36 (5), 884.(Atıf Sayısı:4).
4. Tekbaş, S., Şahin, N. H., & Sayın, N. C. (2021). The Effect of Treatment on Quality of Life, Symptoms, and Social Life in Gynecologic Cancer Patients. Clinical Nursing Research, 10547738211052387. (Atıf Sayısı:1)
5. Ayeni, O. B., & Tekbaş, S. (2022). Prevalence, frequency, and affecting factors of intimate partner violence against pregnant women in Osun State, Nigeria. Violence and gender, 9(1), 36-41.  (Atıf Sayısı:1)
6. Sarpkaya Güder, D., & Tekbaş, S. (2022). The Effect of Sexual Health Course on Students’ Level of Belief in Sexual Myths. International Journal of Sexual Health, 34(2), 267-276.  (Atıf Sayısı:1)

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Düzenleyici Olarak Görev Alma

1. I.Nursoloji (Hemşirelik Bilimi) Sempozyumu 21-22 Mayıs 2021 (Düzenleme Kurulu)
2. II. Nursoloji (Hemşirelik Bilimi) Sempozyumu 20-21 Mayıs 2022 (Sempozyum Sekreteri)
3. I.Ulusal Hemşireler Arası Yaratıcı Sağlık Eğitim Materyali Geliştirme Yarışması ve Sergisi 12-13 Aralık 2021 (Koordinatör)

Üye Olunan Dernekler

Türk Hemşireler Derneği
Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği
Hemşirelik Eğitim Derneği

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi