Dr. Öğr. Üyesi Serap Demir Filiz

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Serap Demir Filiz
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik

Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, 2012-2019. (Erasmus Programı ile hareketlilik, Instituto Politecnico De Bragança –IPB, 4 ay)

Tez Konusu: Profesyonel Voleybolcularda Serum 25(OH)D Vitamin Düzeylerinin Beslenme, Antropometri ve Performans Parametreleri ile İlişkisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. F. Gülhan Samur

Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyetetik Anabilim Dalı, 2009-2012.

Tez Konusu: Üç Nesil Kadının Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Antropometrik Ölçümleri İlişkisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu

Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2005-2009.

 

Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı 2010-Halen
Klinik diyetisyen Dr. Ateş Şendil Kliniği, Beslenme ve Diyet Departmanı, Spor Beslenmesi Uzmanı 2017-Halen
Kurum diyetisyeni Şirket bünyesinde Ankara Üniversitesi Merkez Yemekhanesi, 2009 (Ekim-Aralık)
Kurum diyetisyeni Mehmet Akif Kız Yurdu Merkez Yemekhanesi ve Kafeteryalar 2009 (Temmuz-Ekim)

 

 

Ulusal/Uluslararası Makaleler

 1. Demir S, Yürük AA. Traınıng Of Elıte Cyclıst- 80 Km Event: Effects On Hydratıon Status, Urıne Densıty And Paın Ratıngs (mon-o254, Poster, Özet Bildiri). Clinical Nutrition. 2018;37(1). ISSN: 0261- 5614.
 2. Demir S, Yürük AA. The Relationship Between Maximal Oxygen Intake, Body Fat and Bone Marker Measurements in Different Sports Branches (Orijinal Araştırma). H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017;4(3).
 3. Pekcan G, Samur G, Demir S. Et al. Population based study of obesity in Turkey: results of the Turkey Nutrition and Health Survey (TNHS)-2010 (Orijinal Araştırma). Progress in Nutrition. 2017;19(3):248-256 .DOI: 10.23751/pn.v19i3.5607
 4. Aksoy B, Dikmen D, Bilgiç P, Ersoy G, Fisunoğlu M, Kızıl M, Demir S et al. Protein Intake and Dietary Protein Quality of Adults: Urban and Rural Disparity ın Turkey (Orjinal Araştırma). Rev Esp Nutr Hum Diet. 2016; 20(1):406-41.1
 5. Aksoy B, Bilgiç P, Dikmen D, Ersoy G, Fisunoğlu M, Kızıl M, Karaağaoğlu N, Demir S. Et al. The Relation Between Dairy Consumption and Plasma Concentrations of Branhed-Chain Amino Acids (P- 405) (Orjinal Araştırma). Rev Esp Nutr Hum Diet. 2016;20(1):633-653.
 6. Pekcan G, Yılmaz D, Erçim R, Akyol A, Ayaz A, Bilgiç B, Büyüktuncer-Demirel Z, Dikmen D, Ersoy G, Rakıcıoğlu N, Samur G, Aksoy B, Yuruk AA, Bellikci E, Cakmak A, Celik F, Ersoy N, Fisunoglu, Demir S. Assessment Of Dietary İntake Among Adults Living in Urban Ankara Province [Unpublished]; 2014.
 7. Demir S, Karaağaoğlu N. Üç Nesil Kadınlarda Obezite ile Beden Algı Durumu ve Zayıflamaya Yönelik Uygulamalar (Orijinal Araştırma). Beslenme ve Diyet Dergisi. 41(1):18-26.

Ulusal/Uluslararası Bildiriler

 1. Demir S, Yürük AA. Traınıng Of Elıte Cyclıst- 80 Km Event: Effects On Hydratıon Status, Urıne Densıty And Paın Ratıngs (mon-o254). ESPEN. 1-4 Eylül 2018, Madrid.
 2. Demir S, Şendil A. Süper Lig Futbolcularının Sezon Öncesi Hazırlık Döneminde Vücut Bileşimlerinin ve Seçilmiş Bazı Fizyolojik Test Sonuçlarının Karşılaştırılması (Sözel Bildiri). Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi- Gastrointestinal Hastalıklar. 5-7 Ekim 2017, İzmir.
 3. Demir S, Melekoğlu E. Beslenme İlintili Hastalıklarda Metabolik Ve Biyokimyasal Değişiklikler Kursu V: Vaka-2: Romatoid Artrit (Konuşmacı). Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu [Özet- Kongre Kitapçığı], 2015, Ankara.

Ulusal Kitap Bölümü

Hacettepe Üniversitesi BDB Öğretim üye/yardımcıları. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 (TBSA, 2010), Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu, Ankara: HÜ BDB; Şubat 2014. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Yayın No: SB-SAG- 2014/02.

Ulusal/Uluslararası Poster Sunumları

 1. Demir S, Yürük AA. Training Of Elite Cyclist- 80 Km Event: Effects on Hydration Status, Urine Density and Pain Ratings (Poster Sunumu). ESPEN 2018, Madrid, İspanya.
 2. Çetin C, Demir S, Açıkgöz A, Yalçın T. Süt ve süt ürünleri tüketiminin akciğer kanseri gelişim riski ve mortalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi (Poster Sunumu). Dünya Süt Gününde Süt ve Sağlık Temasıyla; Beslenme ve Sağlık İç İçe Sempozyumu. Mayıs 2016, İzmir.
 3. Demir S, Açıkgöz A, Yalçın T, Çetin C. Farklı hayvan sütlerinin enerji ve besin ögelerinin karşılaştırılması (Poster Sunumu). Dünya Süt Gününde Süt ve Sağlık Temasıyla; Beslenme ve Sağlık İç İçe Sempozyumu. Mayıs 2016, İzmir.
 4. Açıkgöz A, Yalçın T, Çetin C, Demir S. Süt ve süt ürünleri tüketimi ile kolorektal kanser riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Poster Sunumu). Dünya Süt Gününde Süt ve Sağlık Temasıyla; Beslenme ve Sağlık İç İçe Sempozyumu. Mayıs 2016, İzmir.
 5. Yalçın T, Çetin C, Demir S, Açıkgöz A. Süt ve süt ürünleri ile diyabet ilişkisi (Poster Sunumu). Dünya Süt Gününde Süt ve Sağlık Temasıyla; Beslenme ve Sağlık İç İçe Sempozyumu. Mayıs 2016, İzmir.
 6. Demir S, Karaağaoğlu N. Üç nesil kadınlarda süt ve süt ürünleri tüketim durumlarının karşılaştırılması (Poster Sunumu). Dünya Süt Gününde Süt ve Sağlık Temasıyla; Beslenme ve Sağlık İç İçe Sempozyumu. Mayıs 2016, İzmir.
 7. Demir S, Almeida de Souza J. Farklı pozisyonlardaki Portekizli Profesyonel Lig Futbol Oyuncularının Antropometrik Ölçümleri ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi (Poster sunumu). Hacettepe Üniversitesi 6. Antrenman Bilimleri Kongresi. Haziran 2015, Ankara.
 8.  

Hakemlikler

 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi – 2019

Projeler

 • Profesyonel Voleybolcularda Serum 25(OH)D Vitamini Düzeyi ile Beslenme Durumu ve Fiziksel Performans İlişkisi, Yüksek Öğrenim Kurumları tarafından destekli Bilimsel Araştırma Projesi. Araştırmacı, 29.03.2018- 29.09.2019 (Tamamlanan Proje)
 • Hacettepe Üniversitesi BDB, T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 (TBSA, 2010), Ankara: HÜ BDB; Şubat 2014. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Yayın No: SB-SAG-2014/02.

Ulusal/Uluslararası Bilimsel Etkinlik Katılımları

 • Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri I. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Katılımcı) Ankara 2007
 • Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri II. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Katılımcı) Ankara 2009
 • Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (Organizasyon Komitesi) 2010- Ankara 2010
 • Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Organizasyon Komitesi) Ankara 2011
 • Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (Organizasyon Komitesi) 2012- Ankara 2012
 • Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Organizasyon Komitesi) Hacettepe Üniversitesi- Merkez Kampüs, Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 2013
 • Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (Organizasyon Komitesi, Raportör) T.C Sağlık Bakanlığı ve H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2010-2014
 • Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (Organizasyon Komitesi) 2014 Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüs, Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 2014
 • TDD Eğitimleri, Hastalıklarda Diyet Tedavisinin Klinik Uygulamalara Yansıması Sempozyumu- II (Katılımcı) Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Halil Akçiçek Konferans Salonu, Ankara 2014
 • VI. Ulusal Obezite Kongresi (Katılımcı) Türk Diyabet ve Obezite Vakfı, İstanbul 2014
 • VI. Ulusal Obezite Kongresi Bariyatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kursu (Sertifika Programı, Katılımcı) Türk Diyabet ve Obezite Vakfı, İstanbul 2014
 • Beslenme İlintili Hastalıklarda Metabolik Ve Biyokimyasal Değişiklikler Kursu V: Romatoid Artrit (Konuşmacı) Hacettepe
 • Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara 2015
 • 6. Antrenman Bilimi Kongresi (Sözel Bildiri) Hacettepe Spor Bilimleri Fakültesi, 30 Haziran-2 Temmuz, Ankara 2015
 • HÜ Sağlık Bilimleri Ensitüsü, Bilimsel Yayıncılık Kursu- III (Katılımcı) HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 14 Mart 2015
 • TDD Nütrisyonda Güncel Yaklaşımlar Kursu (Katılımcı) Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Kongre Merkezi, 24 Ekim 2015
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Süt Sempozyumu (5 Poster) Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir 2016
 • Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, Gastrointestinal Hastalıklar (Sözel Bildiri) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 5-7 Ekim, İzmir 2017
 • HÜ Beslenme ve Diyetetik Günleri VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Katılımcı) Swissotel, Ankara, 11-13 Mayıs 2017
 • Turkey Health & Sports Forum: Sports Nutrition, Sports Nutrition Weekend (Katılımcı) 27 Ocak, İstanbul 2018
 • Nutrition for Sports, Exercise and Weight Management Course (Sertifika Programı) 12 Mayıs, Grand Pera Cercle D’Orient Salonu, İstanbul 2018
 • TDD Eğitimleri, Bariatrik Cerrahi ve Beslenme Sempozyumu (Katılımcı) 24-25 Mart, Güven Hastanesi, Ankara 2018
 • Global Sports Wellness & Physiotherapy Summit (Katılımcı) 12 Mayıs, Grand Pera Cercle D’Orient Salonu, İstanbul 2018
 • ESPEN, Madrid (40th) ( Poster) 1-4 Eylül, Madrid, İspanya 2018
 • 9. Ulusal Obezite Kongresi (Katılımcı) 22-25 Kasım, Swissotel, Ankara 2018
 • Spor Yaralanmalarında Beslenme Reçetesi (Konuşmacı) Spor Fizyoterapistleri Derneği, 3. Modül Eğitim Basamakları. Ankara, Güven Hastanesi 14 Mart Salonu, 2 Aralık 2018
 • Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Semineri (Katılımcı) 22 Aralık, Holiday INN, Ankara 2018
 • I.Ulusal Egzersizde Beslenme, Metabolizma ve Performans Sempozyumu (Sempozyum Organizasyon Komitesi) 23-24 Şubat, Litai TBB Konukevi, Ankara 2019
 • Diyetisyenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını (Katılımcı) – Prof Dr Sevinç Yücecan H.Ü. SBF BDB Bilimsel Toplantılar, 25 Ocak, HÜ Kültür Merkezi 2019
 • “Neden Şişmanlıyoruz, neden zayıflamıyoruz?” (Katılımcı) – Prof Dr Okan Bülent Yıldız HÜ. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Seminerleri/Konferanslar, Beytepe Yerleşkesi B Blok (Yeni Bina) 2. Kat Seminer Salonu, 25 Şubat 2019
 • Obezitenin Kronobiyolojisi (Katılımcı) – Prof Dr Selçuk Dağdelen H.Ü. SBF BDB Bilimsel Toplantılar, 27 Şubat, HU Kültür Merkezi 2019
 • Nütrigenetikte Güncel Yaklaşımlar, H.Ü. Asistan Eğitimi Sunumları (Konuşmacı) H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turuncu Amfi, 20 Mart 2019
 • Fermente Besinler: Ne Kadar Probiyotikler? (Katılımcı) – Prof Dr Efsun Karabudak H.Ü. SBF BDB Bilimsel Toplantılar, 21 Mart, HU Kültür Merkezi 2019
 • Gıda Güvenliği Açısından Isıl İşlem Kontaminantlarının Değerlendirilmesi (Katılımcı) – Prof Dr Vural Gökmen H.Ü. SBF BDB Bilimsel Toplantılar, 29 Nisan, HU Kültür Merkezi 2019
 • Fruktoz-Sağlık İlişkisi: Gerçekler ve Çelişkiler (Katılımcı) – Prof Dr Gül Kızıltan H.Ü. SBF BDB Bilimsel Toplantılar, 23 Mayıs, HU Kültür Merkezi 2019
 • İştah Regülasyonunda Fonksiyonel Besinler (Katılımcı) – Armağan Aytuğ Yürük/ Zeynep Göktaş HÜ SBF BDB Araştırma Görevlisi Eğitim Seminerleri, Turuncu Amfi, 25.10.2019
 • Bariatrik Cerrahi Öncesi ve Sonrası Beslenme (Katılımcı) – Ömer Faruk Karabulut/ Aylin Açıkgöz HÜ SBF BDB Araştırma Görevlisi Eğitim Seminerleri, Turuncu Amfi, 8.11.2019
 • Sürdürülebilir Beslenme: Hayal mi, Gerçek mi? (Katılımcı) – Arzu Kabasakal Çetin/ Derya Dikmen HÜ SBF BDB Araştırma Görevlisi Eğitim Seminerleri, Turuncu Amfi, 22.11.2019
 • Mindfulness 101 Atolyesi, Erhan Ali Yılmaz, Workinton Next Level, 30.11.2019, Ankara 2019
 • Yaşlı Bireylerde Bilişsel Performansın Azalmasını Önleyebilecek Besin ve Diyet Modelleri (Katılımcı) – Ebru Melekoğlu/ Neslişah Rakıcıoğlu HÜ SBF BDB Araştırma Görevlisi Eğitim Seminerleri, Turuncu Amfi, 20.12.2019
 • Akdeniz Diyeti En Sağlıklı Diyet Modeli Olabilir mi? (Katılımcı) – Elif Esra Duran/ Nesli Ersoy HÜ SBF BDB Araştırma Görevlisi Eğitim Seminerleri, Turuncu Amfi, 24.01.2020
 • Obezitede Güncel Yaklaşımlar (Katılımcı) 17-18 Ocak Ankara Medipol Üniversitesi, Ankara 2020
 • COVID-19 günlerinde Nütrisyon Tedavisinde Yüksek Protein ve Vitaminler (Katılımcı) Webinar- Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (Online Eğitimler) 2020

Dernek Üyelikleri

Türkiye Diyetisyenler Derneği - 2010- halen

Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği - 2018- halen

Resmi Görevlendirme İle Görevli Olunan Komisyonlar

Erasmus Staj Hareketliliği Komisyonu - 2019- halen

Seçme ve Seçilme Komisyonu - 2016- halen

Mezun İzleme Komisyonu - 2017-halen

Tanıtım Komisyonu (Bölüm, Üniversite) - 010-2017

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi