Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bozan

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bozan
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi 1997 
Y.Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 2007

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

Yüksek Lisans Tezi: Yaşlılarda Düşmeye Neden Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Danışman:  Prof. Dr. Lamia PINAR

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi: Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Etkisi

Danışman:  Prof.Dr. Minuse Ozlen PEKER

 

Görev Unvanı  Görev Yeri Yıl
Fizyoterapist Balçova Termal Tesisleri Temmuz 1997-Aralık 1997
Araş.Gör Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 1997-2010
Dr.Fizyoterapist

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilimdalı

2010-2011
Yrd. Doç. Dr. İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2011-2013
Yrd. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2013-2014
Yrd. Doç. Dr. Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2014-2016

Projelerde Yaptığı Görevler :

1- “Lateral Epikondilit Tedavisinde Radial Basınç Dalga Tedavisinin (RPWT) Etkinliğini İncelenmesi” - Prof. Dr. Bayram ÜNVER, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, 2009-2010. (Yardımcı Araştırmacı)

İdari Görevler:

 1. İzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Mart 2011- Temmuz 2013.
 2. İzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2011- Temmuz 2013.
 3. İzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokul Kurulu Üyesi Mart 2011- Temmuz 2013.
 4. İzmir Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,  Yönetim Kurulu Üyesi Kasım 2011- Temmuz 2013.
 5. İzmir Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Müdür Yardımcılığı Kasım 2011- Temmuz 2013.
 6. İzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Erasmus Bölüm Koordinatörü Nisan 2013- Temmuz 2013.

A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1 Tuna H, Bozan O, Elibol N, Unver B. Are the physical activity habits of Turkish physiotherapists associated with their physical activity promotion and counseling? Physiother Theory Pract. 2020 Feb 25:1-12. doi: 10.1080/09593985.2020.1729909. [Epub ahead of print

A2   Tuna H, Bozan O, İlçin Ö, Gürpınar B. The Relationship Between Fear of Falling and Functional  Fitness Among Older Adults Living in Rest Home. Journal Of The Indian Academy of Geriatrics. ( Accepts Letters February 2020)

A3  Bakırhan S, Bozan Ö,  Ünver B,  Karatosun V. Evaluation of functional characteristics in patients with osteoarthritis.  Acta Orthop Bras. 2017;25(6):248-52.

A4. Nalbant A, Bozan O, Unver B. Which is the most useful patient based measurement in femoroacetabular impingement. Hip Int 2016;26(supple 2): s35.

A5  Narin S, Ünver B, Bakırhan S, Bozan Ö, Karatosun V.Cross-cultural adaptation,reliability and validity of the Turkish version of the  Hospital for Special   Surgery  (HSS) Knee  Score. Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(3):241-248.

A6  Tuna H, Bozan Ö, Bakırhan S, Elibol N. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Fizyoterapistlik Mesleğini Araştırma ve Tercih Etme Süreçleri. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2012; 23(1): Suppl :117.

A7 Bozan Ö Tuna H, Elibol N, Bakırhan S. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Fizyoterapistlik Mesleğine Bakışı. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2012; 23(1): Suppl :116.

A8 Bozan Ö, Bakırhan S, Ünver B, Karatosun V. Cinsiyetin Gonartrozlu Hastalarda Fonksiyonel  Diz Skorları Üzerine Etkisi. Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45:Suppl 1:324.

A9 Bakırhan S, Bozan Ö, Ünver B, Karatosun V.  Gonartrozlu Hastaların Fiziksel ve Fonksiyonel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45:Suppl 1:324. 

A10  Bozan Ö, Koçyiğit F, Cankurtaran F, El Ö, Gülbahar S, Peker M. Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi. Turkish Journal of Geriatrics 2010,13(2): 92-98, SCI Expanded.

A11  Bakırhan S, Özden A, Bozan Ö, Ünver B, Karatosun V. Konservatif ve Cerrahi Tedavi Edilen Diz Osteoartritli Hastaların Fonksiyonel Aktiviteler Açısından Karşılaştırılması. Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43:Suppl 1:105

A12  Bozan Ö, Özden A, Bakırhan S, Ünver B, Karatosun V. Diz Eklemi Patolojilerinde Fizyoterapi Programının Fiziksel Performans ve Fonksiyonlar Üzerine Erken Dönem Etkileri. Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43:Suppl 1:103

A13  Bozan Ö, Koçyiğit F, Cankurtaran F, El Ö, Gülbahar S, Peker M,"Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Yaşam kalitesi ve Ağrıya Etkisi", Acta Orthop Traumatol Turc, 43/Suppl.1/120/2009, 2009, ,SCI-Expanded,

A14   El Ö, Peker O, Koşay C, Iyilikci L, Bozan Ö, Berk H. Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy, Journal of Child Neurology, 2006; 21(12):1009-12

A15  Yozbatıran N, Dönmez B, Kayak N, Bozan Ö. Electrical stimulation of wrist and fingers for sensory and functional recovery in acute hemiplegia", Clinical Rehabilitation, 2006, 20(1), 4-1

A16.  Bozan Ö., Koçak G., Pınar L.,"Yaşlılarda Denge Bozukluklarının Düşmeye Etkisi",    Osteoporos Int,2005;16,Suppl 2198.

B. Atıflar

B1. Title: Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic-    type cerebral palsy

Author(s): El O, Peker O, Kosay C, et al.

Source: JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY   Volume: 21   Issue: 12   Pages: 1009-1012 Published: DEC 2006

Times Cited: 6

CITING ARTICLES

Title : Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic-type cerebral palsy

Author(s): El, O

Source: JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY Volume: 21 Issue: 12 Pages: 1009-1012 Published: DEC 2006

1. Title: Effects of botulinum toxin A on calf muscles in children with cerebral palsy: a systematic review

Author(s): Koog YH, Min BI

Source: CLINICAL REHABILITATION   Volume: 24   Issue: 8   Pages: 685-700 Published: AUG 2010

Times Cited: 0

2. Title: Multılevel Botulınum Toxın Type A As A Treatment For Spastıcıty In Chıldren Wıth Cerebral Palsy: A Retrospectıve Study

Author(s): Unlu E, Cevikol A, Bal B, et al.

Source: CLINICS   Volume: 65   Issue: 6   Pages: 613-619   Published: JUN 2010

Times Cited: 0

3. Title: Outcome Measures Used in Studies of Botulinum Toxin in Childhood Cerebral Palsy: A Systematic Review

Author(s): Baird MW, Vargus-Adams J

Source: JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY   Volume: 25   Issue: 6   Pages: 721-727 Published: JUN 2010

Times Cited: 1

4. Title: Correspondence on "Outcome Measures Used in Studies of Botulinum Toxin in Childhood Cerebral Palsy: A Systematic Review"

Author(s): Bares M, Minks E, Husarova I, et al.

Source: JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY   Volume: 25   Issue: 6   Pages: 793-794 Published: JUN 2010

Times Cited: 0

5. Title: A randomized controlled trial to compare two botulinum toxin injection techniques on the functional improvement of the leg of children with cerebral palsy

Author(s): Xu KS, Yan TB, Mai JN

Source: CLINICAL REHABILITATION   Volume: 23   Issue: 9   Pages: 800-811

Published: SEP 2009

Times Cited: 0

6.   Title: Botulınum Toxın Type A In The Treatment Of Lower-Lımb Spastıcıty In Chıldren Wıth Cerebral Palsy

Author(s): Camargo CHF, Teive HAG, Zonta M, et al.

Source: ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA   Volume: 67   Issue: 1   Pages: 62-68 Published: MAR 2009

Times Cited: 1

7.Comparison Of Efficacy And Side Effects Of Oral Baclofen Versus Tizanidine Therapy With Adjuvant Botulinum Toxin Type A İn Children With Cerebral Palsy And Spastic Equinus Foot Deformity

By: Dai, Alper I.; Aksoy, Sefika N.; Demiryurek, Abdullah T.

Journal Of Chıld Neurology   Volume: 31   Issue: 2   Pages: 184-189   Published: Feb 2016

8.Effects Of Extracorporeal Shock Wave Therapy On Spasticity İn Patients After Brain Injury: A Meta-Analysis

By: Lee, Jin-Youn; Kim, Soo-Nyung; Lee, In-Sik; Et Al.

Journal Of Physıcal Therapy Scıence   Volume: 26   Issue: 10   Pages: 1641-1647   Published: Oct 2014

9.Functional Outcomes Of Multilevel Botulinum Toxin And Comprehensive Rehabilitation İn Cerebral Palsy

By: Balbaloglu, Ozlem; Basaran, Aynur; Ayoglu, Hilal

Journal Of Chıld Neurology   Volume: 26   Issue: 4   Pages: 482-487   Published: Apr 2011

B2. Title: Electrical stimulation of wrist and fingers for sensory and functional recovery in acute hemiplegia

Author(s): Yozbatiran N, Donmez B, Kayak N, et al.

Source: CLINICAL REHABILITATION   Volume: 20   Issue: 1   Pages: 4-11   Published: JAN 2006

Times Cited: 11

CITING ARTICLES

Title: Electrical stimulation of wrist and fingers for sensory and functional recovery in acute hemiplegia

Author(s): Yozbatiran, N

Source: CLINICAL REHABILITATION Volume: 20 Issue: 1 Pages: 4-11 Published: JAN 2006

1. Title: Comparison of Four Evaluation Approaches in Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Treatment in Two Incomplete Tetraplegic Subjects

Author(s): Perdan J, Kamnik R, Ceru B, et al.

Source: NEUROMODULATION   Volume: 13   Issue: 3   Pages: 238-244   Published: JUL 2010

Times Cited: 0

2. Title: Interventions for sensory impairment in the upper limb after stroke

Author(s): Doyle S, Bennett S, Fasoli SE, et al.

Source: COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS   Issue: 6 Article Number: CD006331   Published: 2010

Times Cited: 0

3. Title: Effects of Somatosensory Stimulation on Motor Function After Subacute Stroke

Author(s): Conforto AB, Ferreiro KN, Tomasi C, et al.

Source: NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR   Volume: 24   Issue: 3 Pages: 263-272   Published: MAR 2010

Times Cited: 2

4. Title: Electrical stimulation as a means for achieving recovery of function in stroke patients

Author(s): Popovic DB, Sinkjaer T, Popovic MB

Source: NEUROREHABILITATION   Volume: 25   Issue: 1   Pages: 45-58   Published: 2009

Times Cited: 1

5. Title: Motor Training of Upper Extremity With Functional Electrical Stimulation in Early Stroke Rehabilitation

Author(s): Mangold S, Schuster C, Keller T, et al.

Source: NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR   Volume: 23   Issue: 2 Pages: 184-190   Published: FEB 2009

Times Cited: 1

6. Title: Driving Motor Recovery After Stroke

Author(s): Richards L, Hanson C, Wellborn M, et al.

Conference Information: Workshop of the American-Society-for-Neurorehabilitation, JUN, 2007 Cincinnati, OH

Source: TOPICS IN STROKE REHABILITATION   Volume: 15   Issue: 5   Pages: 397-411   Published: SEP-OCT 2008

Times Cited: 4

7. Title: Functional electrical stimulation (FES) may modify the poor prognosis of stroke survivors with severe motor loss of the upper extremity - A preliminary study

Author(s): Alon G, Levitt AF, McCarthy PA

Source: AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION Volume: 87   Issue: 8   Pages: 627-636   Published: AUG 2008

Times Cited: 7

8. Title: Effects of antecedent TENS on EMG activity of the finger flexor muscles and on grip force

Author(s): Dickstein R, Kafri M

Source: SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH   Volume: 25   Issue: 2   Pages: 139-146   Published: 2008

Times Cited: 0

9. Title:Effect of finger tracking combined with electrical stimulation on brain reorganization and hand function in subjects with stroke

Author(s): Bhatt E, Nagpal A, Greer KH, et al.

Source: EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH   Volume: 182   Issue: 4   Pages: 435-447 Published: OCT 2007

Times Cited: 5

10. Title: Functional electrical stimulation enhancement of upper extremity functional recovery during stroke rehabilitation: A pilot study

Author(s): Alon G, Levitt AF, McCarthy PA

Source: NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR   Volume: 21   Issue: 3 Pages: 207-215   Published: MAY-JUN 2007

Times Cited: 31

11. Title:Effects of home-based sensory and motor amplitude electrical stimulation on arm dysfunction in chronic stroke

Author(s): Sullivan JE, Hedman LD

Source: CLINICAL REHABILITATION   Volume: 21   Issue: 2   Pages: 142-150 Published: FEB 2007

Times Cited: 12

12.A "matched"sensory reference can guide goal-directed movements of the affected hand in central post-stroke sensory ataxia

By: Osumi, Michihiro; Sumitani, Masahiko; Otake, Yuko; et al.

EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH   Volume: 236   Issue: 5   Pages: 1263-1272   Published: MAY 2018

13.Rehabilitation Interventions for Upper Limb Function in the First Four Weeks Following Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Evidence

By: Wattchow, Kimberley A.; McDonnell, Michelle N.; Hillier, Susan L.

ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION   Volume: 99   Issue: 2   Pages: 367-382   Published: FEB 2018

14.A robot-aided visuo-motor training that improves proprioception and spatial accuracy of untrained movement

By: Elangovan, Naveen; Cappello, Leonardo; Masia, Lorenzo; et al.

SCIENTIFIC REPORTS   Volume: 7     Article Number: 17054   Published: DEC 6 2017

15.Upper Extremity Proprioception After Stroke: Bridging the Gap Between Neuroscience and Rehabilitation

By: Findlater, Sonja E.; Dukelow, Sean P.

JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR   Volume: 49   Issue: 1   Pages: 27-34   Published: JAN-FEB 2017

16.Peripheral nerve stimulation effectiveness in the upper limb function recovery of patients with a stroke sequel: systematic review and meta-analysis

By: Obiglio, Mariana; Mendelevich, Alejandro; Jeffrey, Sofia; et al.

REVISTA DE NEUROLOGIA   Volume: 62   Issue: 12   Pages: 530-538   Published: JUN 16 2016

17.The State-of-the-Science on Somatosensory Function and Its Impact on Daily Life in Adults and Older Adults, and Following Stroke: A Scoping Review

By: Carey, Leeanne M.; Lamp, Gemma; Turville, Megan

OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH   Volume: 36   Issue: 2   Supplement: S   Pages: 27S-41S  Published: APR 2016

18.Somatosensory deficits after stroke: a scoping review

By: Kessner, Simon S.; Bingel, Ulrike; Thomalla, Goetz

TOPICS IN STROKE REHABILITATION   Volume: 23   Issue: 2   Pages: 136-146   Published: 2016

19.The impact of functional training on postural stability and body composition in women over 60

By: Wiszomirska, I.; Krynicki, B.; Kaczmarczyk, K.; et al.

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS   Volume: 55   Issue: 6   Pages: 654-662   Published: JUN 2015

20.The effectiveness of proprioceptive training for improving motor function: a systematic review

By: Aman, Joshua E.; Elangovan, Naveen; Yeh, I-Ling; et al.

FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE   Volume: 8     Article Number: 1075   Published: JAN 28 2015

21.EFFECTS OF TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL NEUROPATHIC PAIN

By: Kilinc, Muhammed; Livanelioglu, Ayse; Yildirim, Sibel Aksu; et al.

JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE   Volume: 46   Issue: 5   Pages: 454-460   Published: MAY 2014

22.High- Versus Low-Frequency Stimulation Effects on Fine Motor Control in Chronic Hemiplegia: A Pilot Study

By: Doucet, Barbara M.; Griffin, Lisa

TOPICS IN STROKE REHABILITATION   Volume: 20   Issue: 4   Pages: 299-307   Published: JUL-AUG 2013

23.A pilot study of sensory feedback by transcutaneous electrical nerve stimulation to improve manipulation deficit caused by severe sensory loss after stroke

By: Kita, Kahori; Otaka, Yohei; Takeda, Kotaro; et al.

JOURNAL OF NEUROENGINEERING AND REHABILITATION   Volume: 10     Article Number: 55   Published: JUN 13 2013

24.Stroke rehabilitation: recent advances and future therapies

By: Brewer, L.; Horgan, F.; Hickey, A.; et al.

QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE   Volume: 106   Issue: 1   Pages: 11-25   Published: JAN 2013

25.Valid and reliable instruments for arm-hand assessment at ICF activity level in persons with hemiplegia: a systematic review

By: Lemmens, Ryanne J. M.; Timmermans, Annick A. A.; Janssen-Potten, Yvonne J. M.; et al.

BMC NEUROLOGY   Volume: 12     Article Number: 21   Published: APR 12 2012

26.Functional neuromuscular stimulation to improve severe hand dysfunction after stroke: Does inhibitory rTMS enhance therapeutic efficiency?

By: Theilig, Steven; Podubecka, Jitka; Boesl, Kathrin; et al.

EXPERIMENTAL NEUROLOGY   Volume: 230   Issue: 1   Special Issue: SI   Pages: 149-155   Published: JUL 2011

Times Cited: 35

27.LONG-TERM EFFECTIVENESS OF NEUROMUSCULAR ELECTRICAL STIMULATION FOR PROMOTING MOTOR RECOVERY OF THE UPPER EXTREMITY AFTER STROKE

By: Lin, Ziling; Yan, Tiebin

JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE   Volume: 43   Issue: 6   Pages: 506-510   Published: MAY 2011

Times Cited: 23

B3. Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Turkish version of the Hospital for Special Surgery (HSS) Knee Score

By: Narin, Selnur; Unver, Bayram; Bakirhan, Serkan; et al.

Acta Orthopaedıca Et Traumatologıca Turcıca   Volume: 48   Issue: 3   Pages: 241-248   Published: 2014

CİTİNG ARTİCLES

1-Does a Program Based on Cognitive Behavioral Therapy Affect Kinesiophobia in Patients Following Total Knee Arthroplasty? A Randomized, Controlled Trial With a 6-Month Follow-Up

By: Cai, Libai; Gao, Huanhuan; Xu, Huiping; et al.

Journal Of Arthroplasty   Volume: 33   Issue: 3   Pages: 704-710   Published: MAR 2018

2-Assessing Minimal Detectable Changes and Test-Retest Reliability of the Timed Up and Go Test and the 2-Minute Walk Test in Patients With Total Knee Arthroplasty

By: Yuksel, Ertugrul; Kalkan, Serpil; Cekmece, Senol; et al.

Journal Of Arthroplasty   Volume: 32   Issue: 2   Pages: 426-430   Published: FEB 2017

3-Health-related quality of life and clinical outcomes following medial open wedge high tibial osteotomy: a prospective study

By: Ihle, Christoph; Ateschrang, Atesch; Gruenwald, Leonard; et al.

Bmc Musculoskeletal Dısorders   Volume: 17     Article Number: 215   Published: MAY 18 2016

4-Does a weight-training exercise programme given to patients four or more years after total knee arthroplasty improve mobility: A randomized controlled trial

By: Unver, Bayram; Bakirhan, Serkan; Karatosun, Vasfi

Archıves Of Gerontology And Gerıatrıcs   Volume: 64   Pages: 45-50   Published: MAY-JUN 2016

5-Relıabılıty Of The 50-Foot Walk Test And 30-Sec Chaır Stand Test In Total Knee Arthroplasty

By: Unver, Bayram; Kalkan, Serpil; Yuksel, Ertugrul; Et Al.

Acta Ortopedıca Brasıleıra   Volume: 23   Issue: 4   Pages: 184-187   Published: Jul-Aug 2015

6-Role of clinical nursing path combined with traditional Chinese dialectical nursing in the treatment of knee osteoarthritis

By: Zhang, Chunyan; Sun, Chunxia

Internatıonal Journal Of Clınıcal And Experımental Medıcıne   Volume: 8   Issue: 4   Pages: 6171-6178  Published: 2015

B4.The Effect Of Exercıse Traınıng On Muscle Strength And Balance In Postmenopausal Osteoporosıs

By: Bozan, O; Kocyigit, Figen; Cankurtaran, Feyzan; Et Al.

Turkısh Journal Of Gerıatrıcs-Turk Gerıatrı Dergısı   Volume: 13   Issue: 2   Pages: 92-98   Published: 2010

CİTİNG ARTİCLES

1.Effects of Balance-Coordination, Strengthening, and Aerobic Exercises to Prevent Falls in Postmenopausal Patients With Osteoporosis: A 6-Month Randomized Parallel Prospective Study

By: Dizdar, Meltem; Irdesel, Jale Fatma; Dizdar, Oguzhan Sitki; et al.

Journal Of Agıng And Physıcal Actıvıty   Volume: 26   Issue: 1   Pages: 41-51   Published: JAN 2018

2.The effects of clinical pilates exercises on bone mineral density, physical performance and quality of life of women with postmenopausal osteoporosis

By: Angin, Ender; Erden, Zafer; Can, Filiz

Journal Of Back And Musculoskeletal Rehabılıtatıon   Volume: 28   Issue: 4   Pages: 849-858   Published: 2015

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

C1. Atalan P, Genç G, Gençer C, Saygılı F, Tuna H, Bozan Ö. Yetişkinlerde Günlük Aktivite Seviyesi İle Denge ve Düşme Riski Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1st International Health Science and Life Congress, 2-5 May 2018, Burdur.

C2. Tuna H, Elibol N, Bozan Ö, Bakırhan S, Ünver B. Türkiye’deki Fizyoterapistlerin Fiziksel Aktiviteye Bakış Açılarının İncelenmesi. 1st International Health Science and Life Congress, 2-5 May 2018, Burdur. ( Sözel sunum)

C3.  Nalbant A, Bozan O, Unver B. Which is the most useful patient based measurement in femoroacetabular impingement. EHS 12th  Congress 6-9 September 2016,  Munich.  ( Sözel sunum)

C4. Bakırhan S, Ünver B, Bozan Ö, Karatosun V, Günal İ. Investigation of the Effects of femoral stem length on hip and knee muscle strength.İSTA 28TH ANNUAL CONGRESS, 30 September- 3 October 2015, VIENNA AUSTRIA.

C5.Bozan Ö, Algun Z, Tekin N. Düşme Görülen Yaşlılarda Fonksiyonel Değerlendirme, Akademik Geriatri, Mayıs 2010, K.K.T.C.

C6.Ünver B, Bozan Ö, Bakırhan S, Karatosun V. The Effect of Body Mass Index and Gender on the Physical Activity Level in the University Students. 15th ECSS Congress, 23-26 July 2010, ANTALYA.

C7.Ünver B, Bozan Ö, Bakırhan S, Karatosun V. Sex Differences and Representative       Values for Four Lower Extremity Alignment Measures in Turkish People. 15th ECSS Congress, 23-26 July 2010, ANTALYA.

C8. Karatosun V, Bakırhan S, Bozan Ö, Ünver B. The Investigation of the Effects of Height and Weight on the Lower Extremity Angular Deviations. 15th ECSS Congress, 23-26 July 2010, ANTALYA.

C9. Bozan Ö, Koçyiğit F, Cankurtaran F, El Ö, Gülbahar S, Peker Ö. Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Etkisi, VII. Rehabilitasyon Günleri, Nisan 2008,   K.K.T.C.

C10. Bozan Ö, Karadibak D, Cankurtaran F. Postoperatif Abdominal Cerrahide Pulmoner Fizyoterapinin İnsentif Spirometre ve Mobilizasyon Üzerine Etkisi, VII. Rehabilitasyon Günleri, Nisan 2008, K.K.T.C.

C11. Bozan Ö., Koçak G., Pınar L.,"Yaşlılarda Denge Bozukluklarının Düşmeye Etkisi", 3. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Nisan 2005, ANTALYA.

C12. EL Ö., PEKER Ö., KOŞAY C., İYİLİKÇİ L., BOZAN Ö., BERK H.,"Botulinum toxin a injection for spastycyty in diplegic type cerebral palsy", 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, ANTALYA, Eylül 2004, Uluslararası organizasyon

C13. Özalevli S, Akkoçlu A, Göcen Z, Bozan Ö, Ceylan E,"Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Olguların Kısıtlı oldukları Günlük Yaşam Aktiviteleri İle Akciğer, Egzersiz Kapasitesi Ve Yaşam Kalitesi Değerleri Arasındaki İlişki", Türk Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, ANTALYA, Nisan 2003, Uluslararası Hakemli organizasyon

C14. Özalevli S, Bozan Ö , Göcen Z, Cımrın AH. Comparison of the results of exercise while breathing room air and additional oxygen support. 17. Asia Pasific Congress on Diseases of the Chest, İSTANBUL,  Ağustos 2003.

C15. Göcen Z., Çapanoglu Ö., Taylan M.,"Occupational Therapy of Upper Extremity   Lesions", 3rd International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, İZMİR, Eylül 2000, Uluslararası organizasyon

C16.Çapanoglu Ö., Göcen Z., Taylan M.,"Effect of Occupational Therapy in the Treatment of Hand and wrist Injuries", 3rd International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, İZMİR, Eylül 2000, Uluslararası organizasyon

C17.YURDALAN SU, Çapanoglu Ö, Tulum Z, Oto Ö,"Determination of the effective position in the use of insentive spirometer in the patients with coronary artery bypass", 3rd International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, İZMİR, Eylül 2000, Uluslararası organizasyon

C18.YURDALAN SU, Yilmaz Ö, Bozan Ö, Cimbiz A, Oto Ö,"Our Physiotherapy Experience in Orthotopic Heart Transplantation", New Era in Physical Therapy, MISIR, Mart 1999, Uluslararası organizasyon

C19.Çapanoğlu Ö, Gelecek N,"Stiff elbow rehabilitasyon sonuçları", 6.Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C., Nisan 1998, Uluslararası organizasyon( Sözel Sunum)

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. Cankurtaran F,Akalın E, Baydar M, Gülbahar S, Bozan Ö. Ayak Bileği Fonksiyonel İnstabilitesi  Olan Hastalarda İzokinetik ve Proprioseptif Egzersizlerin Etkinliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;7(1):139-148.

D2.    Bakırhan S, Özden A, Bozan Ö, Ünver B, Karatosun V. Konservatif ve Cerrahi Tedavi Edilen Diz Osteoartritli Hastların Fonksiyonel Aktiviteler Açısından Karşılaştırılması. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2009;20(2):155

D3.  Bozan Ö, Özden A, Bakırhan S, Ünver B, Karatosun V. Diz Eklemi Patolojilerinde Fizyoterapi Programının Fiziksel Performans ve Fonksiyonlar Üzerine Erken Dönem Etkileri. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2009;20(2):155

D4. Bozan Ö, Koçyiğit F, Cankurtaran F, El Ö, Gülbahar S, Peker M,"Postmenopozal Osteporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi", Osteoporoz Dünyasından, 2008;14:108, 2008.

D5. Narin S, Bozan Ö, Cankurtaran F, Bakırhan S. Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Fizyoterapi Programının Fonksiyonel Kapasite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;22(3):137-143

D6. El Ö, Peker Ö, Bozan Ö, Berk H, Koşay C. Serebral Palsi Hastalarının Genel Özellikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007; 2, 75-80

D7.  Narin S, Bozan Ö, Cankurtaran F, Bakırhan S. Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Fizyoterapi Programının Fonksiyonel Kapasite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2006;17(3):157.

D8.  Bakırhan S, Cankurtaran F, Bozan Ö, Narin S. Lumbal Disk Hernili Hastalarda Denge ve Yürüme Fonksiyonlarının, Fiziksel Performans ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2006;17(3):177.

D9.Cankurtaran FŞ, Başak Öğün, Mine Taylan, Özgür Bozan. Kanserli hastalarda boyun diseksiyonunun fonksiyonel sonuçlar ve yaşam kalitesine etkisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2006;17(3): 214.

D10. Bozan Ö, Yozbatıran N, Şengün I. Bir Olgu Nedeniyle Guillain Barre      Sendromunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon", Türk Nöroloji dergisi, 2003, 9(3): 89-99

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E1. İlçin N, Tuna H, Bozan Ö, Gürpınar B.   Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Kadınlarda Grup Egzersizlerinin Fiziksel Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, 25-28 Nisan 2018, Antalya. ( Sözel sunum)

E2. Tuna H, Bozan Ö, Bilgin A, İlçin N. Yaşlılarda Egzersiz Alışkanlığının Yorgunluk ve Yürüme Hızları Üzerine Etkisi. XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, 25-28 Nisan 2018, Antalya.

E3. Bozan Ö, Tuna H, Özden A, Özay Z, Gök NY, Çakır A. 7-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencileri ile Ebeveynlerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi İlişkilerinin Değerlendirilmesi. 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 9-11 Ekim 2015, Ankara.

E4.Tuna H, Bozan Ö, İlçin N, Bilgin A. Yaşlılarda kognitif düzey ile fonksiyonel uygunluk parametreleri arasındaki ilişki. 4. Ulusal Alzheimer Kongresi 20-23 Mart 2014 Çeşme-izmir.

E5. Tuna H, Bozan Ö, İlçin N, Bilgin A. Yaşlılarda düşme korkusunun fonksiyonel uygunluk üzerine etkisi. 15.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi  10-12 Nisan 2014 Ankara.

E6. Cankurtaran F, Akalın E, Baydar M,Gülbahar S, Bozan Ö. Ayak Bileği Fonksiyonel İnstabilitesi Olan Hastalarda İzokinetik ve Proprioseptif Egzersizlerin Etkinliği.Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 17-20 Nisan 2014 İstanbul.   (Sözel sunum) 

E7  Bozan Ö, Koçyiğit F, Cankurtaran F, El Ö, Gülbahar S, Peker M. Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Yaşam Kalitesi ve Ağrıya Etkisi", XXI. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Kasım 2009, Çeşme-İZMİR

E8.Bozan Ö, Özden A, Bakırhan S, Ünver B, Karatosun V. Diz eklemi patolojilerinde fizyoterapi programının fiziksel performans ve fonksiyonlar üzerine erken dönem etkileri. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme-İZMİR

 E9.Bakırhan S, Özden A, Bozan Ö, Unver B, Karatosun V. Konservatif ve Cerrahi Tedavi Edilen Diz Osteoartritli Hastaların Fonksiyonel Aktiviteler Açısından Karşılaştırılması. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme-İZMİR, Hakemli Organizasyon

 E10. Bozan Ö, Özden A, Bakırhan S, Ünver B, Karatosun V. Diz Eklemi Patolojilerinde Fizyoterapi Programının Fiziksel Performans ve Fonksiyonlar Üzerine Erken Dönem Etkileri. 2.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, İZMİR

 E11.Bakırhan S, Özden A, Bozan Ö, Ünver B, Karatosun V. Konservatif ve Cerrahi Tedavi Edilen Diz Osteoartritli Hastların Fonksiyonel Aktiviteler Açısından Karşılaştırılması. 2.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, İZMİR

 E12.Bozan Ö, Koçyiğit F, Cankurtaran F, El Ö, Gülbahar S, Peker Ö. Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi, 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Ekim 2008, ANTALYA

E13. Narin S, Bozan Ö, Cankurtaran F, Bakırhan S. Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Fizyoterapi Programının Fonksiyonel Kapasite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. XI.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, İSTANBUL (Sözel sunum)

E14.Bakırhan S, Cankurtaran F, Bozan Ö, Narin S. Lumbal Disk Hernili Hastalarda Denge ve Yürüme Fonksiyonlarının, Fiziksel Performans ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. XI.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, İSTANBUL

E15.Cankurtaran FŞ, Başak Öğün, Mine Taylan, Özgür Bozan. Kanserli hastalarda boyun diseksiyonunun fonksiyonel sonuçlar ve yaşam kalitesine etkisi, 11. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, , Kasım 2006, İSTANBUL

E16.Bozan Ö., Pınar L.Yaşlılarda Alt Ekstremite Kas Kuvvetinin Düşmeye Etkis, I.       Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi, Eylül 2005, İZMİR

E17.Arslan Y, Gülbahar S, Kızıl R, Yılmaz S, Angın S, Bozan Ö, Peker Ö.Diz     osteoartritinde denge koordinasyon ve propriosepsiyon egzersizlerinin etkinliği, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Haziran 2005, BODRUM

E18.Özlem El, Özlen Peker, Can Koşay, Leyla İyilikçi, Özgür Bozan, Haluk Berk,"Diplejik Tip Serebral Palsili Olgularda Botulinum Toksin A Uygulamasının Fonksiyonel Sonuçları", XXXV. Geleneksel Çubukçu Günleri, Türkiye?de Çocuk Özürlülüğü ? Neredeyiz ? Nerede Olmalıyız ?, Kasım 2004, İSTANBUL.

E19. Peker Ö., Berk H., El Ö., Koşay C., Bozan Ö.,"Dokuz Eylül Üniversitesi Serebral Palsi Polikliniği", XXXV. Geleneksel Çubukçu Günleri, Türkiye?de Çocuk Özürlülüğü ? Neredeyiz ? Nerede Olmalıyız?, Kasım 2004, İSTANBUL

E20. Nuray YOZBATIRAN, Birgül DÖNMEZ, Nuray KAYAK, Özgür BOZAN,"Akut Hemiplejide Elektrik Stimulasyonunun El Bileği ve Parmaklarda Sensoriyel ve Motor Geri Dönüş Üzerine Etkisi", 10.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Ekim 2004ANTALYA,

E21.Bozan Ö., Pınar L.,"Yaşlılarda Düşmeye Neden Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi", DEÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mezuniyet Töreni Bilimsel Etkinliği, İZMİR, Eylül 2003.

E22. Bozan Ö., Pınar L.,"Yaşlılarda Düşmeye Neden Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi", Türk Fizyolojik Bilimler Dern. 28.Ulusal Fizyoloji Kongresi, İZMİR, Eylül 2002.

E23. YURDALAN SU, Çapanoglu Ö, Cımbız A, Oto Ö,"Koroner bypass'li olgularda farkli pozisyonlarda insentif spirometre performansi", TÜSAD, XXV. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, Haziran 1999.

F. Katıldığı Bilimsel Toplantılar

F1.    Spor Fizyoterapistleri Derneği Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2016.  (Davetli Konuşmacı)

F2.    1. Multipl Skleroz’da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 10-11 Mart 2016.( Katılımcı- Oturum Başkanlığı)

F3.     12. TUSYAD Kongresi, 23-27 Eylül 2014, İzmir (Bilimsel Kurul, Oturum Başkanlığı).

F4.       IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 09-11 Mayıs 2013. (Davetli Konuşmacı, Bilim ve Koordinasyon Kurulu)

F5.     1. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi ve III. Geriatrik Fizyoterapi Kongresi, 2012.( İzlenimci- Katılımcı olarak)

F6.      XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Ürgüp- Nevşehir, 2012.( Katılımcı- Poster sunum)

F7.      XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,  Belek Antalya, 2011.( Katılımcı- Poster sunum)

F8.     I. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi, İzmir, 2011.( Katılımcı- Oturum Başkanlığı)

F9.     MOVEMENT SCIENCE Health Science and Engineering Perspectives, Narlıdere,2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

F10.    Aktiviteyle Değişen Geleceğimiz Sempozyumu, İzmir, 2010(İzlenimci - Katılımcı  Olarak)

F11.     XXI. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Çeşme,2009(Tebliğ /   Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)

F12.     2.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, 2009(Tebliğ / Bildiri Sunma    (Poster,Sözlü v.b.)

F13.     "VII.REHABİLİTASYON GÜNLERİ, K.K.T.C., 2008(Davetli Konuşmacı Olma)

F14.     XI. Fizyoterapi?de Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, 2006(Tebliğ / Bildiri Sunma Poster,Sözlü v.b.)

F15.     Bilimsel Araştırmalar: Bilgi Üreten Topluma Geçiş Sempozyumu, İzmir, 2005(İzlenimci -Katılımcı Olarak)

F16.     1. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi, İzmir, 2005(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster,   Sözlüv.b.)

F17.     Türk Fizyolojik Bilimler Dern. 28.Ulusal Fizyoloji Kongresi, İzmir, 2002(Tebliğ /  Bildiri Sunma(Poster, Sözlü v.b.)

F18.     Bilimsel Araştırma Projelerinin Planlanması, Hazırlanması ve Desteklenmesi, İzmir,2001( izlenimci-katılımcı olarak)

F19.     3rd International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, İzmir, 2000(Tebliğ / BildiriSunma (Poster, Sözlü v.b.)

F20.     Turkısh- Egyptıan Physıotherapy Days 2000, İzmir, 2000(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

F21.     Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Günleri, İzmir, 1998(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

F22.     6. Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C., 1998(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)

F23.     1. Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, İzmir, 1998(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

F24.    3. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Günleri, İzmir, 1998(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

F25.    Ortopedi ve Travmatolojide Temel Bilimler, İzmir, 1998(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

F26.    II. Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, İzmir, 1998(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

F27.   1. Balçova Termal Balneoloji ve Rehabilitasyon Günleri, İzmir, 1997(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

F28.   5. Rehabilitasyon Günleri, İzmir, 1997(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

F29.   3.Rehabilitasyon Günleri, İzmir, 1995(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

F30.   2. Rehabilitasyon Günleri, İzmir, 1994(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 1. Bozan Ö. “Osteoporozda Fizyoterapi”. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Algun ZC (ed)., Nobel Tıp Kitapevi, 2013, İSTANBUL.
 2. Bozan Ö, Donat H. ‘Kalistenik Egzersizler’.Terapatik Egzersizler,Gelecek N(ed).O’TIP Kitapevi, 2016, İZMİR.
 3.  Donat H, Bozan Ö. ‘Grup Egzersizleri’.Terapatik Egzersizler,Gelecek N(ed).O’TIP Kitapevi, 2016, İZMİR.

Üyesi Olduğu Bilimsel Organizasyonlar

 1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği
 2. İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği

Teşekkür Belgeleri: 

1-Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 25. Kuruluş Yıldönümü, Teşekkür Belgesi, 2017.

2-Spor Fizyoterapistleri Derneği, Teşekkür Belgesi, 7-8 Mayıs 2016.

3-1. Multipl Skleroz’da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, Teşekkür Belgesi,10-11 Mart 2016.

4- Kinesiotaping Kursu, Teşekkür Belgesi, 2015.

5-12. TUSYAD Kongresi, Teşekkür Belgesi, 23-27 Eylül 2014.

6- IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Teşekkür Belgesi, 2013.

7- I. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi, Teşekkür Belgesi, 2011.

8- Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Eğitim ve Tedavi Hizmetleri ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifika Alınma Çalışmaları, Teşekkür Belgesi, 2010.

9- Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mezuniyet Töreni Bilimsel Etkinliği, Teşekkür Belgesi,2003.

10- Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Teşekkür Belgesi,2003.

11- Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Şükran Belgesi, 1998.

Davetli Konuşmacı Olarak Katıldığı Ulusal Kongre ve Sempozyumlar:

Osteoporozda Fizyoterapi. VII. Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C, 11-13 Nisan 2008.

Osteoporozda Fizyoterapi Yaklaşımları. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 09-11 Mayıs 2013.

Post-Op Rehabilitasyon: Bankart.  Sporda Omuz Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, İzmir,  7-8 Mayıs 2016.

Düzenleme Komitesinde Yer Aldığı Ulusal Kongre ve Sempozyumlar

1TUSYAD Kongresi, 23-27 Eylül 2014, İzmir (Bilimsel Kurul, Oturum Başkanlığı).

2.  IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 09-11 Mayıs 2013.  (Bilim ve Koordinasyon Kurulu)

3. 1. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi, 23-25 Aralık 2011, İzmir. (bilimsel kurul üyeliği)

4.    VII.Rehabilitasyon Günleri, K.K.T.C., 11-13 Nisan 2008, Bilimsel Komite.

5.   3. Uluslararası Katılımlı Fizyoterapi- Rehabilitasyon Kongresi, 21-24 Eylül 2000,Sosyal Komite.

6.  VI. Rehabilitasyon Günleri, 24-25 Nisan 1998, Sosyal Komite.

Katıldığı Kurslar

1.   Kinesio Taping Course, 24-25 Ekim 2015, İzmir.

2.   European Resuscitation Council. Acil Yaşam Desteği.26 December 2014, izmir

3.   Lumbar, cervical and thoracal region manipulation and mobilisation course including its   assessment and treatment technigue, on September 18-19th, 2010, İzmir, TURKEY

4.    Movement Science Health Sience and engineering Perspectives Special Meeting with Workshop and Courses 3D Gait Analysis Course, İzmir, 2010

5.    Movement Science Health Science and Engineering Perspectives OptoElectronic Plethysmography Workshop, İzmir, 2010

6.    Beden Farkındalık Tedavisi (Body Awarenes Therapy) uygulamalı eğitim programı.Psikiyatrik Fizyoterapi, 2009.

7.   Neurodevelopment Treatment Bobath Semineri, İzmir, 2008

8.    Tekerlekli Sandalye Basketbol 2.Aşama Sınıflandırma Kursu, Ankara, 2001

9.    Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Klasifikasyon Kursu, Antalya, 2000

            Kazanılan Ödüller

           1.  21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, “ Diz eklemi patolojilerinde fizyoterapi programın fiziksel performans ve fonksiyonlar üzerine erken dönem etkileri. Bozan Ö, Özden A, Bakırhan S, Ünver B” En iyi 3.poster ödülü, 2009

           2. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Postmenopozal Osteoporozda                    Egzersiz Eğitiminin Yaşam Kalitesi ve Ağrıya Etkisi. Bozan Ö, Koçyiğit F, Cankurtaran F, El Ö, Gülbahar S, Peker M. En iyi 2.poster ödülü,2009

          3 XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, ” Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Kadınlarda Grup Egzersizlerinin Fiziksel Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. İlçin N,Tuna H, Bozan Ö, Gürpınar B. Sözel Bildiri 1.lik ödülü, 2018.

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi