Dr. Öğr. Üyesi Merve Yılmaz

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Merve Yılmaz
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik

Tarih

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans
(2004-2008)

Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik

Yüksek lisans
(2012-2014)

Ege Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Kronik Hastaliklar ABD Diyabet Destek Yüksek Lisansi

Tez: Tip 1 ve tip 2 Diyabetli Bireylerde Yeme Tutum Durumlarının, Yaşam Kalitesi ve Metabolik Kontrol Üzerine Etkisi

Doktora 
(2014- 2019)

Ege Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Iç Hastaliklar ABD Yaşlı Sağlığı Doktorası

Tez: Yaşli Parkinson Hastalarinda Sarkopeni ile Malnütrisyon Ilişkisi

DENEYİMLER

08.2008-02.2009

Gaziantep Tanı-Med Tıp Merkezi 

2009- 2020

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç hastalıkları Klinik Diyetisyeni

2020- halen İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 

SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Yilmaz M, Atilla FD, Sahin F, Saydam G., The effect of malnutrition on mortality in hospitalized patients with hematologic malignancy. Support Care Cancer. 2019 Jul 4. doi: 10.1007/s00520-019-04952-5.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Saraç Z.F., Yilmaz M., "Yaşlılık ve sağlıklı beslenme", Ege Journal of Medicine, 2015
 2. Yılmaz M., Çetinkalp Ş., "The Association of Eating Attitudes between Metabolic Control and Quality of Life in Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus", British Journal of Medicine & Medical Research , vol.13, pp.1-8, 2016
 3. Savas S, Yilmaz M., Self Reported Dysphagia is not Associated with Sarcopenia Defined by the Revised EWGSOP2 Criteria and Regional Thresholds at the Hospital Among Ambulatory Older Patients. Mater Sociomed. 2019 Dec;31(4):253-257. doi: 10.5455/msm.2019.31.253-257

Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 

 1. Yılmaz M., Savaş S., Aksu K., Akçiçek F., “To Ensure Awareness About Patients With Systemic Sclerosis”, IX th International Nutrition and Dietetics Congress,2014, Turkey
 2. Savaş E.S., Yılmaz M., Öztürk M., Kilavuz A., Yalçin M.A., Saraç Z.F., et al.,"Hastanede yatan geriatrik hastalarda malnütrisyon ile kas gücü arasındaki ilişki", 7. Akademik Geriatri kongresi, Antalya, Türkiye. 28-31 Mayıs 2014, cilt.1, no.1, ss.180-180
 3. Savaş E.S., Kılavuz A., Yilmaz M., Ozturk M., Saraç Z.F., Akçiçek S.F., "P379: A cross sectional study – the prevalence of sarcopenia in internal medicine department in relation with nutritional, functional status and physical activity", European Geriatric Medicine, vol.5, pp.200-201, 201
 4. Yılmaz M., Çetinkalp Ş., Akçiçek F., “Yetişkin Diyabetli Bireylerde Yeme Tutum Durumu, Yaşam Kalitesi, Ve Metabolik Kontrolün Yaş İle İlişkisi”. 8. Akademik Geriatri Kongresi 2015, Türkiye
 5. Kondakçı D., Kılavuz A., Savaş S., Yılmaz M., Kerry Z., Saraç F., Akçiçek F., “Yaşlı Dinapeni İe Otonomi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. 8. Akademik Geriatri Kongresi 2015, Türkiye
 6. Yılmaz M., Özdemir Kutbay N., Çetinkalp Ş., "Multipl Doz İnsülin Enjeksiyon ile İnsülin Pompası Kullanan Yetişkin Diyabetlilerin Metabolik Durumlarının Karşılaştırılması", 51.Ulusal Diyabet Kongresi, 2015, Türkiye.
 7. Yılmaz M., Özdemir Kutbay N., Çetinkalp Ş., "Yetişkin Diyabetlilerde Multipl Doz İnsülin Enjeksiyonu ile İnsülin Pompası Kullanımının Yaşam Kalitesine Etkisi", 51.Ulusal Diyabet Kongresi, 2015, Türkiye.
 8. Yılmaz M., Çetinkalp Ş., "Tip 1 ve Tip 2 Diyabetli Bireylerin Yeme Tutum Durumları İle Yaşam Kalitesi Ve Metabolik Kontrol Arasındaki İlişki", 51.Ulusal Diyabet Kongresi, 2015, Türkiye.
 9. Savaş E.S., Yılmaz M., Saraç Z.F., Akçiçek S.F., "Is dysphagia associated with hand grip strength and fat-free mass at the hospital in older adults", 14th International Congress of the European Geriatric Medicine Society, 2018, vol.9, pp.1-367
 10. Yilmaz M., Savaş E.S., Saraç Z.F., Akçiçek S.F., "Determination Of Malnutrition Prevalence in Older Inpatients By The New Espen Criteria", 2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 2018, Türkiye
 11. Yılmaz M., Seyidoglu D., Uluer H., Savaş E.S.,” P230: Validity of Turkish Version of Short of Short Nutritional Asessment Questionaire (SNAQ) for Inpatients", Clinical Nutrition, September 2018 Volume 37, Supplement 1, Page S116vol.37.(40th ESPEN congress)
 12. Yılmaz M., Atilla F.D., Uluer H., Sahin F., Saydam G.” P105- oo", Clinical Nutrition, September 2018 Volume 37, Supplement 1, Page S197vol.37.(40th ESPEN congress)
 13. Yılmaz M., Seyidoğlu D., Acarer A., ‘OP45: Frailty and Related Factors in Elderly Patients with Parkinson’s’, Clin Sci Nutr 2019;1(Suppl 1): p27(11th KEPAN Congres)

Sözel Sunumlar

 1. Yılmaz M., Savaş E.S., "Yeni bir malnütrisyon tarama testi olan “Minimal Yeme Gözlem ve Beslenme Formu”nun Mini Nütrisyonel Değerlendirme Kısa Form ve Malnütrisyon Universal Tarama Testi ile karşılaştırılması", 2. İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda Nütrisyon Sempozyumu 2018, İzmir, Türkiye, , ss.11-11-Sözel Sunum
 2. Merve Yılmaz, Yaşlıda Bası Yarası ve Nütrisyon Desteği,  2. İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda Nütrisyon Sempozyumu 18 Ekim 2018  -Konuşmacı
 3. Yılmaz M.,Savaş E.S., “Revize EWGSOP Kriterleri İle Sarkopeni, Hastane de Yatan Yaşlı Hastalarda Difaji ile İlişkili Midir?” 3. İleri Yaş Sempozyumu 2019-Sözel Sunum
 4. Yılmaz M., Seyidoğlu D., Acarer A., Yaşlı Parkinson Hastalarında Kırılganlık ile İlişkili Faktörler, Kepan Nisan 2019, Antalya, Sözel Sunum

KURS KATILIMLARI

 • Karbonhidrat Sayımı Kursu (Ankara, 2014)
 • 9. Adriatic Club of Clinical Nutrition (ACCN) (April 1, Antalya, 2017)
 • LLL kursları

DERNEK ÜYELİKLERİ

 • Türkiye Klinik Enteral Parenteral Beslenme Derneği 2016-halen
 • Ege Geriatri Derneği 2010-halen
 • Türkiye Diyetisyenler Derneği 2010-halen
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi