Araş. Gör. Gökşen Polat Topçuoğlu

Akademik Kadro

Akademik Takvim

Araş. Gör. Gökşen Polat Topçuoğlu
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik

Doktora: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği- Halen-Ders Dönemi

Yüksek Lisans: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği (23/07/2019) (Gno : 3.54)

Lisans: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlik Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü (09/06/2017) (Gno: 3.43) Fakülte ve Bölüm 2.si

Lise: İzmir Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi (2013)

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

Gestasyonel Diyabette Öz Yeterlilik Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2019.

Danışman: Doç.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL

SINAVLAR

 • ALES (2018) : 75,4
 • YÖKDİL (2017) : 80,0

Yabancı Dil

İngilizce:

 • Okuma : İyi
 • Yazma : Çok iyi
 • Konuşma : Orta

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğrenci Hemşire

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk E.A.H KBB Servisi, Nefroloji Servisi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, Kadın Doğum Kliniği, Büyük Çocuk Kliniği, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi,

Acil Servis

2013-2016

İntörn Hemşire

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Post-op Yoğun Bakım, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Prematüre Yoğun Bakım, Çiğli Bölge Eğitim

Hastanesi Palyatif servisi.

2016-2017

Mentör Hemşire

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk E.A.H Endokrin-

Romotoloji Kliniği

2018-2019

Hemşire

Medicalpark Hastanesi Hematoloji Servisi

2018

Hemşire

Tınaztepe Galen Hastanesi VİP servisi

2020-…

 1. Investigation of the Effect of Web- Based Diabetes Education on Metabolic Parameters in People with Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial” Journal of Infection and Publich Health, April 2020 (SSCI, SCI-Exp) .
 2. “Self-Effıcacy Scale In Gestastional Dıabetes: A Scale Development Study  “Acta Medica Mediterranea, 2020, 36:pp: (SSCI,SCI- Exp).
 3. Roper, Logan ve Tierney’in Yaşam  aktiviteleri  Modeline  Göre  Geriatrik  Bireyde  Kronik Lenfoid Lösemi: Olgu Sunumu., 2. Uluslararası 11. Ulusal İ zmir İ leri Yaş Sempozyumu, Poster Sunumu.
 4. Türkiye’de Diyabet Tedavisinde Kullanılan Hipoglisemik Bitkilerin Etkinliği: Sistematik Derleme 2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler Ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi,Sözel Sunumu.
 5. Cilt Problemi Olan Hastalara Uygulanan Aromaterapi Yağlarının Etkinliği: Sitematik Derleme 2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları  Kongresi Sözel Sunumu.
 6. Geriatrik Bireylerde Retinopati Risk Faktörleri: Sistematik Derleme, 3. Uluslararası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, Sözel Sunumu.
 7. Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Derlemesi, 3. Uluslararası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu , Sözel Sunumu.
 8. Hemşirelikte Mobil Uygulamalar. 3.Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı (TIP-CIH 2020),Sözel Sunumu.
 9. Nursing Studies ın Cochrane Which Is Shown As The Gold Standard: Lıterature Research. International Conference on Nursing 2nd Internatıonal Congress on Nursing (İCON-2018), Sözel Sunumu.
 10. The Posıtıon and Importance of Genetıc Nursing ın Chronical Dıseases : A Lıterature Study. International Conference on Nursing 2nd Internatıonal Congress on Nursing, İCON-2018, Sözel Sunumu.
 11. Managament Ratıonal Drug Use ın Elderly : Lıterature Study. International Conference on Nursing 2nd Internatıonal Congress on Nursing (İCON-2018), Sözel Sunumu.
 12. Gerıatrıc Paın Approach and Maıntenance Management : Lıterature Study.’’ International Conference on Nursing 2nd Internatıonal Congress on Nursing, Sözel Sunumu.
 13. Determination Health Beliefs and Attitudes of The Elderly with Diabetes Based on Health Belief Model. International Conference on Nursing 2nd Internatıonal Congress on Nursing (İCON-2018), Sözel Sunumu.
 14. Geriatrik Bireylerde Hastalığı Kabullenişin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi. 6.Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sözel Sunumu.
 15. Türkiye’de 2007-2018 Yılları Arasında Yayınlanmış Olan Hemşirelik Alanında Yapılmış Kanıta Dayalı Klinik Araştırmaların İncelenmesi : Sistematik Derleme. 1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Sözel Sunumu.
 16. Neuman Sistemler Modeline Göre Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hemodiyalizli Hastanın Bakım Planı Örneği: Olgu Sunumu. 1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Poster Sunumu.
 17. The Effects of a Diabetes Coaching on the Care of Diabetic Individuals”., Recent Science in Health Science., Ed:Palemen Milchev Chernopolski., Nelya Nukpanovra Shapekova., Behire Sancar., Bilal Ak., St.Kliment Ohridski University Press, Sofia,368-375.,2019.,ISBN 978-954-07- 4760- 6, Uluslararası Kitap Bölümü.
 18. The Evidence Based Copmrasion of Hypoglisemia Protocols in Turkey and in the World”., Recent Science in Health Science., Ed:Palemen Milchev Chernopolski., Nelya Nukpanovra Shapekova., Behire Sancar., Bilal Ak., St.Kliment Ohridski University Press, Sofia,368-375.,2019.,ISBN 978- 954-07-4760-6 Uluslararası Kitap Bölümü.
 19. Endokrin Sistem Hastalıklarında Kullanılan Güncel Klavuzlar ve Hemşirelik Yönetimi, Endokrin Hemşireliği’’ Editör : Elif Ünsal Avdal Hipokrat Yayınevi Kitap Bölümü (yayın aşamasında).
 20. Neuman Açık Sistemler Modeline Göre Akut Myeloid Lösemi : Olgu Sunumu. 1. Ankara Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Poster sunumu.
 21. Romatoid Artritte Aromaterapi Masajı: Literatür Derleme. 5. Ulusal Romotolojik Rehabilitasyon Kongresi, Sözel sunumu
 22. Cochrane Collaboration Türkçe Çevirmeni (2016-Halen) Yayın Yeri: www.kanıtlar.com

Kurs ve Sertifikalar

 • Amerikan Kültür İngilizce Kursu (C1 Seviyesi-2018 C2 Seviyesi)
 • Wall Street English İngilizce Kursu (Halen)
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Uygulamalı Ölçüm Aracı Geliştirme ve Uyarlama Program Sertifikası
 • İnsülin Uygulamalarında Son Teknolojinin Kullanımı Kurs Sertifikası
 • Hemşireler için temel EKG Kursu Katılım Belgesi
 • İSO 9001- Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimi-Türkçe/İngilizce Sertifikası
 • İSO 13485- Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimi-Türkçe/İngilizce Sertifikası
 • İSO 45001- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi- Türkçe/İngilizce Sertifikası
 • GMP- İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi- Türkçe/İngilizce Sertifikası
 • GLP- İyi Laboratuar Uygulamaları Eğitimi- Türkçe/İngilizce Sertifikası

Görevli Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 1. Düzenleme Kurulu Üyeliği, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Diyabet Sempozyumu, 14 Kasım 2019, İzmir
 2. Düzenleme Kurulu Üyeliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diyabet Günleri Etkinliği, 19 Kasım 2019, İzmir
 3. Konuşmacı, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 12 Mayıs Hemşirelik Haftası Paneli, Masaj Uygulamaları, 2016
 4. Konuşmacı, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Diyabet Sempozyumu, 14 Kasım 2019, İzmir
 5. Konuşmacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diyabet Günleri Etkinliği, 19 Kasım 2019, İzmir
 6. Öğrenci Değerlendirici, HEPDAK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı, 2016
 7. Öğrenci Değerlendirici, İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 2017
 8. Öğrenci Değerlendirici, Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı, 2017
 9. Öğrenci Değerlendirici, Akreditasyon Öğrenci Değerlendiricisi Görevi, 2017
 10. Konuşmacı, Diyabet Şenliği, İnsülin Uygulamaları Eğitimi, 2019 (Halka Yönelik)

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY VE KURSLARA KATILIM

Xi.Ege Diyabet Günleri Kursu

2013

IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi

2016

İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hemşirelik ve Ebelik

Öğrencilerinin Yaşadığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

2017

Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama

Çalıştayı

2017

2.Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu

2018

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu

2018

2.Uluslararası Hemşirelik Kongresi (İCON-2018)

2018

EBSCO-2018

2018

Türkiye IDEUs-eu Konferansı

2018

Dokuz Eylül Hemşirelik Fakültesi SPSS ve AMOS uygulamalı Ölçek

Geliştirme Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Kursu

2018

1.Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Hemşirelik Haftası Sempozyumu

2018

1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

2018

1.Onkoloji Hemşireliği Kongresi

2018

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Programları (Erasmus+) Proje Hazırlama

2018

3. Uluslararası 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu

2019

Hemşirelikte Kariyer Sempozyumu Geçmişten Günümüze Hemşirelik

2019

Diyabet Sempozyumu Katılım Belgesi

2019

Hemşirenin Eğitimci Rolünün Toplum Üzerine Etkisi Sempozyumu

2019

Tınaztepe Sağlık Kurumu Hemşirelik Haftası Sempozyumu Katılım

Belgesi

2019

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu-2

2019

2. Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım

Uygulamaları Kongresi

2019

5. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

2019

İKÇÜ    Atatürk   Eğitim   Araştırma   Hastanesi   14             Kasım     Diyabet

Sempozyumu

2019

Güncel Acil Tıp Konuşmaları

2019

6.Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi

2019

Hemşireliği Görünür Kılma Yolunda Değişim Öncülüğü Sempozyumu

2020

HEMED- Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik: Sorunlar, Çözüm

Önerileri, Geleceği Planlama : Çalıştayı

2020

Dahiliye Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar

2020

Hemşirelikte Liderlik Çalıştayı- Katılım Belgesi

2020

9. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi

2020

Teşekkür Belgeleri

 1. Panelist, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 12 Mayis Hemşirelik Haftası Paneli, 2016
 2. Değerlendirici, HEPDAK Öğrenci Değerlendiricisi, 2019
 3. Konuşmacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diyabet Günleri Etkinliği, 2019
 4. Konuşmacı, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 14 Kasım Diyabet Sempozyumu, 2019
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi