Dr. Öğr. Üyesi Gökşen Polat

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Gökşen Polat
Sağlık Hizmetleri MYO
İlk ve Acil Yardım

DOKTORA: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği (07/08/2023)

Yüksek Lisans: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği (23/07/2019) (Gno : 3.54)

 

LİSANS: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlik Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü (09/06/2017) (Gno: 3.43) Fakülte ve Bölüm  2.si

 

LİSE: İzmir Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi (2013)

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

Diyabetli Bireylere Yönelik Geliştirilen Yapay Zekâ Tabanli Mobil Sanal Asistanin Maliyet Etkinliği, Hastaneye Yatirilma Orani, Özbakim Ve Hipoglisemi Üzerine Etkisi (2021-GAP-SABF-0022) İzmir,2023

Danışman: Prof.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

Gestasyonel Diyabette Öz Yeterlilik Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2019.

Danışman: Doç.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL

SINAVLAR

ALES (2018) : 75,4

YÖKDİL (2017) : 80,0

YÖKDİL (2023): 70,0

YABANCI DİL

İngilizce:

Okuma : İyi

Yazma : Çok iyi

Konuşma : Orta

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2020-2023

Öğr.Gör.Dr.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı

2023-…..

DİĞER GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

UZEM SBF BİRİM SORUMLUSU

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2020-….

SINAV MERKEZİ BİRİM SORUMLUSU

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2022-….

 

 1. Investigation of the Effect of Web- Based Diabetes Education on Metabolic Parameters in People with Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial” Journal of Infection and Publich Health, April 2020 (SSCI, SCI-Exp) .
 2. “Self-Effıcacy Scale In Gestastional Dıabetes: A Scale Development Study “Acta Medica Mediterranea, 2020, 36:pp: (SSCI,SCI- Exp).
 3. ‘‘The Effect Of Family Support And Family Conflict On Treatment Compliance In Type 2 Diabetes’’ Prog Health, 2020, (SSCI, SCI-Exp).
 4. Orem’in Öz Bakim Eksikliği Kuramina Göre Diyabet Teknolojileri. DEUHFED 2021.
 5. Rozzano Locsin Teknolojik Yeterlilik Teorisine Göre Uzaktan Diyabet Bakımı. Türk Diyabet Hemşireliği Dergisi, 2021.
 6. Covid-19 Pandemisinde Diyabet Yönetimi ve Diyabet Hemşirelerinin Sorumlulukları. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021. 
 7. Determining the Nursing Interventions First-Year Nursing Students Want to Perform in Clinical Practices: A Cross-Sectional Study, Journal of Nursing Practices and Research (JNPR), 2023.
 8. Izmir Earthquake Experience of Healthcare Professionals During Pandemics: A Qualitative Study, Sağlık Akademisi Kastamonu (SAK), 2023.
 9. Roper, Logan ve Tierney’in Yaşam aktiviteleri Modeline Göre Geriatrik Bireyde Kronik Lenfoid Lösemi: Olgu Sunumu., 2.  Uluslararası  11.  Ulusal  İ zmir  İ leri  Yaş Sempozyumu, Poster Sunumu.
 10. Türkiye’de Diyabet Tedavisinde Kullanılan Hipoglisemik Bitkilerin Etkinliği: Sistematik Derleme 2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler Ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Sözel Sunumu.
 11. Cilt Problemi Olan Hastalara Uygulanan Aromaterapi Yağlarının Etkinliği: Sitematik Derleme 2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi Sözel Sunumu.
 12. Geriatrik Bireylerde Retinopati Risk Faktörleri: Sistematik Derleme, 3. Uluslararası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, Sözel Sunumu.
 13. Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Derlemesi, 3. Uluslararası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu , Sözel Sunumu.
 14. Hemşirelikte Mobil Uygulamalar. 3.Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı (TIP-CIH 2020), Sözel Sunumu.
 15. Nursing Studies ın Cochrane Which Is Shown As The Gold Standard: Lıterature Research. International Conference on Nursing 2nd Internatıonal Congress on Nursing (İCON-2018), Sözel Sunumu.
 16. The Posıtıon and Importance of Genetıc Nursing ın Chronical Dıseases : A Lıterature Study. International Conference on Nursing 2nd Internatıonal Congress on Nursing, İCON-2018, Sözel Sunumu.
 17. Managament Ratıonal Drug Use ın Elderly: Lıterature Study. International Conference on Nursing 2nd Internatıonal Congress on Nursing (İCON-2018), Sözel Sunumu.
 18. Gerıatrıc Paın Approach and Maıntenance Management: Lıterature Study.’’ International Conference on Nursing 2nd Internatıonal Congress on Nursing, Sözel Sunumu.
 19. Determination Health Beliefs and Attitudes of The Elderly with Diabetes Based on Health Belief Model. International Conference on Nursing 2nd Internatıonal Congress on Nursing (İCON-2018), Sözel Sunumu.
 20. Bireylerde Hastalığı Kabullenişin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi. 6.Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sözel Sunumu.
 21. Türkiye’de 2007-2018 Yılları Arasında Yayınlanmış Olan Hemşirelik Alanında Yapılmış Kanıta Dayalı Klinik Araştırmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme. 1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Sözel Sunumu.
 22. Neuman Sistemler Modeline Göre Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hemodiyalizli Hastanın Bakım Planı Örneği: Olgu Sunumu. 1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Poster Sunumu.
 23. The Effects of a Diabetes Coaching on the Care of Diabetic Individuals”., Recent Science in Health Science., Ed:Palemen Milchev Chernopolski., Nelya Nukpanovra Shapekova., Behire Sancar., Bilal Ak., St.Kliment Ohridski University Press, Sofia,368-375.,2019.,ISBN 978-954-07-4760- 6, Uluslararası Kitap Bölümü.
 24. The Evidence Based Copmrasion of Hypoglisemia Protocols in Turkey and in the World”., Recent Science in Health Science., Ed:Palemen Milchev Chernopolski., Nelya Nukpanovra Shapekova., Behire Sancar., Bilal Ak., St.Kliment Ohridski University Press, Sofia,368-375.,2019.,ISBN 978- 954-07-4760-6 Uluslararası Kitap Bölümü.
 25. Endokrin Sistem Hastalıklarında Kullanılan Güncel Klavuzlar ve Hemşirelik Yönetimi, Endokrin Hemşireliği’’ Editör : Elif Ünsal Avdal Hipokrat Yayınevi Uluslararası Kitap Bölümü.
 26.  Pankreas Hastalıkları. Editör: Elif Ünsal Avdal Hipokrat Yayınevi, ISBN 978- 605-7874-84-9, (Uluslararası Kitap Bölümü)
 27. Yara İyileşmesi Sürecinde Hemşirelik Bakımı. Editör: Elif Ünsal Avdal Hipokrat Yayınevi, ISBN 978- 605-7874-84-9, (Uluslararası Kitap Bölümü)
 28. Kardiyovasküler Hastalıklarda Primer Ve Sekonder Korunma. Editör: Fisun Şenuzun Aykar, Zeynep Özer. Akademisyen Yayınevi, (Uluslararası Kitap Bölümü)
 29. Akıllı Telefon Uygulamaları ve Sosyal Medya. Sağlık Alanında Yeni Eğilimler-1: Sağlık Bilişimi, İnovasyon, e-sağlık Uygulamaları. Editör: Jülide Gülizar Yıldırım, Melike Ertem. (Uluslararası Kitap Bölümü)
 30. Asit Baz Denge ve Dengesizlikleri. Medical Nursing. (Uluslarası Kitap Bölümü).
 31. Diabetes Mellitus. Vakalarla İç Hastaliklari Hemşireliği. Editör Doç. Dr. Gülsüm Nihal ÇÜRÜK, Doç. Dr. Songül KARADAĞ (Uluslarası Kitap Bölümü).
 32. Paraneoplastic Rheumatologic Manifestations. Oncology Educatıon For Nurses: Clınıcal Approaches And Research Studıes. Editör, Asst. Prof. Vildan Kocatepe, Assoc. Prof. Dr Atakan Demir, MSc. Yağmur Ergin Bayramlar (Uluslarası Kitap Bölümü).
 33. Paraneoplastic Dermatologic Manifestations. Oncology Educatıon For Nurses: Clınıcal Approaches And Research Studıes. Editör, Asst. Prof. Vildan Kocatepe, Assoc. Prof. Dr Atakan Demir, MSc. Yağmur Ergin Bayramlar (Uluslarası Kitap Bölümü).
 34. Diyabetli Hasta Bakımında Yapay Zeka ‘nın Yeri. Sağlık Bilimleri Araştırmaları-Researches in Health Sciences. Sofia, St.Kliment Ohridski University Press. (Uluslarası Kitap Bölümü).
 35. Acil Serviste Çalışanların Algılanan Stres Düzeyleri İle Karar Stratejileri Arasındaki İlişki.   1.Uluslararası 6. Ulusal Acil Kongresi. Sözel Sunum.
 36. Neuman Açık Sistemler Modeline Göre Akut Myeloid Lösemi: Olgu Sunumu. 1. Ankara Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Poster sunumu.
 37. Romatoid Artritte Aromaterapi Masajı: Literatür Derleme. 5. Ulusal Romotolojik Rehabilitasyon Kongresi, Sözel sunumu.
 38. Malign Gliom Tanili Hastanin Neuman Sistemler Modeline Göre Palyatif Bakimi: Olgu Sunumu. 3.Palyatif Bakım E-Sempozyumu, Sözel sunumu.
 39. Diyabetik Ayak Bakımı Teknolojilerindeki Gelişmeler Üzerine Sistematik Bir Derleme 2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Sözel sunumu.
 40. Palyatif Bakımda Dispne Yönetimi: Tamamlayıcı ve İntegratif Terapilerin Sistematik Derlemesi. 2.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, 2021, Sözel sunum.
 41. Palyatif Bakımda Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Terapilerin Yorgunluk Semptomuna Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Derlemesi. 2.Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, 2021, sözel sunum.
 42. Metabolik Sendrom Latin Amerika Kongresi.
 43. Mobile Application Developed for Individuals with Diabetes: My Sugar Application. TIPCIH, sözel Sunum.
 44. Cochrane Collaboration Türkçe Çevirmeni (2016-Halen). Yayın Yeri: www.kanıtlar.com

KURS ve SERTİFİKALAR

 • Amerikan Kültür İngilizce Kursu (C1 Seviyesi-2018 C2 Seviyesi)
 • Wall Street English İngilizce Kursu (C1)
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Uygulamalı Ölçüm Aracı Geliştirme ve Uyarlama Program Sertifikası
 • İnsülin Uygulamalarında Son Teknolojinin Kullanımı Kurs Sertifikası
 • Hemşireler için Temel EKG Kursu Katılım Belgesi
 • İSO 9001- Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimi-TÜRKÇE/İNGİLİZCE Sertifikası
 • İSO 13485- Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimi-TÜRKÇE/İNGİLİZCE Sertifikası
 • İSO 45001- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi- TÜRKÇE/İNGİLİZCE Sertifikası
 • GMP- İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi TÜRKÇE/İNGİLİZCE Sertifikası
 • GLP- İyi Laboratuar Uygulamaları Eğitimi- TÜRKÇE/İNGİLİZCE Sertifikası
 • Yeni Nesil İnsülin Uygulamaları Kursu Katılım Belgesi
 • Mındfulness Sertifikası
 • Stres Altında Psikodrama Eğitimi Sertifikası (İZTÜSEM)
 • İlk Yardım Eğitici Sertifikası
 • Temel İyi Klinik Uygulamalar (Başarı Belgesi)
 • Temel USG Kursu Eğitim Sertifikası

GÖREVLİ OLARAK KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 1. Düzenleme Kurulu Üyeliği, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Dünya Sağlık Haftası Sempozyumu,  7-8 Nisan 2021, İzmir
 2. Düzenleme Kurulu Üyeliği, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Hemşirelik Haftası Etkinliği,
 3. Düzenleme Kurulu Üyeliği, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Diyabet Sempozyumu, 14 Kasım 2019, İzmir
 4. Düzenleme Kurulu Üyeliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diyabet Günleri Etkinliği, 19 Kasım 2019, İzmir
 5. Sekreterya, 2.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 2020
 6. Konuşmacı, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Dünya Sağlık Haftası Sempozyumu,  7-8 Nisan 2021, İzmir
 7. Konuşmacı, Eege Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi, 2021, İzmir
 8. Konuşmacı, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 12 Mayis Hemşirelik Haftası Paneli, Masaj Uygulamaları, 2016
 9. Konuşmacı, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Diyabet Sempozyumu, 14 Kasım 2019, İzmir
 10. Konuşmacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diyabet Günleri Etkinliği, 19 Kasım 2019, İzmir
 11. Öğrenci Değerlendirici, HEPDAK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı, 2016
 12. Öğrenci Değerlendirici, İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 2017
 13. Öğrenci Değerlendirici, Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı, 2017
 14. Öğrenci Değerlendirici, Akreditasyon Öğrenci Değerlendiricisi Görevi, 2017
 15. Konuşmacı, Diyabet Şenliği, İnsülin Uygulamaları Eğitimi, 2019 (Halka Yönelik)
 16. Düzenleme kurulu üyeliği, Mentör-Menti Eğitimi, 2021
 17. Moderatör, Mavi Gölgem Ege Diyabetliler Derneği, 2021
 18. Sunucu, Diyabet Kongresi, 2021
 19. Konuşmacı, Yara Bakımı Webinarı (ÖHDER), 2021
 20. Düzenleme Kurulu Üyeliği, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Dünya Sağlık Haftası Sempozyumu,  7-8 Nisan 2022, İzmir
 21. Konuşmacı, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Dünya Sağlık Haftası Sempozyumu,  7-8 Nisan 2022, İzmir
 22. Düzenleme Kurulu Üyeliği, 3. Uluslararası 5.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 2022.
 23. Bilimsel Kurul Üyeliği, Uluslararası Palyatif Bakım Hemşireliği Kongresi, 6-8 Ekim 2022, Malatya
 24. Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Konuşmacı, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, I.Uluslararası Diyabet Sempozyumu  18 Kasım 2022, İzmir
 25. Konuşmacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diyabette Multidisiplener Yaklaşım Sempozyumu-1 28 Kasım 2022, İzmir
 26. Düzenleme kurulu üyeliği, Mentör-Menti Eğitimi, 2022

KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

 KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY VE KURSLARA KATILIM

Xi.Ege Diyabet Günleri Kursu

2013

IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi

2016

İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Yaşadığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

2017

Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama Çalıştayı

 

2017

2.Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu

2018

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu

2018

2.Uluslararası Hemşirelik Kongresi (İCON-2018)

2018

EBSCO-2018

2018

Türkiye IDEUs-eu Konferansı

2018

Dokuz Eylül Hemşirelik Fakültesi SPSS ve AMOS uygulamalu Ölçek Geliştirme Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Kursu

2018

1.Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Hemşirelik Haftası Sempozyumu

2018

1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

2018

1.Onkoloji Hemşireliği Kongresi

 

2018

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları (Erasmus+) Proje Hazırlama

2018

3. Uluslararası 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu

2019

Hemşirelikte Kariyer Sempozyumu Geçmişten Günümüze Hemşirelik

2019

Diyabet Sempozyumu Katılım Belgesi

2019

Hemşirenin Eğitimci Rolünün Toplum Üzerine Etkisi Sempozyumu

2019

Tınaztepe Sağlık Kurumu Hemşirelik Haftası Sempozyumu Katılım Belgesi

2019

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu-2

2019

2. Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

2019

5. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

2019

İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 14 Kasım Diyabet Sempozyumu

2019

Güncel Acil Tıp Konuşmaları

 

2019

6.Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi

2019

Hemşireliği Görünür Kılma Yolunda  Değişim Öncülüğü Sempozyumu

2020

HEMED- Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Geleceği Planlama : Çalıştayı

2020

Dahiliye Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar

2020

Hemşirelikte Liderlik Çalıştayı- Katılım Belgesi

2020

9. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi

2020

Hemşirelikte Uzaktan Eğitim ve Sanal Simülasyon Uygulamaları

2020

3.Palyatif Bakım E-Sempozyumu

2020

2.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

2020

3.Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı

2020

Hemşirelikte Bugünün Konusu, Yarının Yenilikleri: HEMŞİRELİKTE İNOVASYON Sempozyumu

2020

İZTÜ Dünya Hemşirelik Haftası Sempozyumu

2021

İZTÜ Hemşirelik Haftası Etkinliği

2021

Diyabet Teknolojileri Sempozyumu

2021

Palyatif Bakım Kongresi

2021

3. Uluslararası 5.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

2022

4.Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı

2022

Temel Ultroson Kursu

2021

Uluslararası Diyabet Teknolojileri Sempozyumu

2022

Güvenli İlaç ve İnfüzyon Uygulamaları Kursu

2023

NİV Kursu

2023

 

TEŞEKKÜR BELGELERİ

 1. Panelist, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 12 Mayis Hemşirelik Haftası Paneli, 2016
 2. Değerlendirici, HEPDAK Öğrenci Değerlendiricisi, 2019
 3. Konuşmacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diyabet Günleri Etkinliği, 2019
 4. Konuşmacı, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 14 Kasım Diyabet Sempozyumu, 2019
 5. Konuşmacı, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Dünya Sağlık Haftası Etkinliği, 2021
 6. Konuşmacı, Ege Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi, Diyabetle Yaşam I, 2021, İzmir
 7. Konuşmacı, Ege Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi, Diyabetle Yaşam II, 2021, İzmir
 8. Konuşmacı, ÖHDER Yara Bakımı, 2021
 9. Konuşmacı, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, 2. Dünya Sağlık Haftası Etkinliği, 2022
 10. Konuşmacı, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, I.Uluslarası Diyabet Sempozyumu, 2022

PROJE

 • Diyabet Hastaları İçin Yapay Zeka Tabanlı Android Asistanı- Araştırmacı- (BAP-2023)
 • Androidim Diyabet (TÜBİTAK 1001-2022)-Halen

DERNEK ÜYELİĞİ

 • HEPDAK – Öğrenci Değerlendirici 2015-2019
 • HEMED – Dernek Üyesi 2021
 • TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ- Dernek Üyesi 2021

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi