Prof. Dr. Erol Gökel

Akademik Takvim

Prof. Dr. Erol Gökel
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan
Anestezi

Derece

Alan

Kurum

Yıl

Lisans

Tıp Doktoru

Hacettepe Üniversitesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesi

1972-1978

Tıpta uzmanlık

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1-Elisabeth-Krankenhaus, Rheydt, Mönchengladbach, Almanya

1979-1983

2-Dreifaltigkeits-Hospital, Lippstadt, Almanya

1983-1984

Uzman Doktor

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dreifaltigkeits-Hospital, Lippstadt, Almanya

1984-1985

Türkiye’de Tıpta Uzmanlık Denklik Sınavı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (D.E.Ü.T.F.) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

1986

Uzman Doktor

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

D.E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

1987

Öğretim Görevlisi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

D.E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

1989

Yardımcı Doçent

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

D.E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

1991

Doçent

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

D.E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

1991

Profesör

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

D.E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

1998-2021

Profesör

Anestezi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (S.H.M.Y.O.) İzmir

2023-

Görev

Kurum

Yıl

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Anestezi Programı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (S.H.M.Y.O.)  İzmir

2023-

Anabilim Dalı Başkanlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (D.E.Ü.T.F.) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

2015-2021

(İki dönem)

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı

D.E.Ü. Tıp Fakültesi

2011-2017

 (İki dönem)

Fakülte Kurulu Üyeliği 

D.E.Ü. Tıp Fakültesi

2011-2017

(İki dönem)

Başhekim Yardımcılığı

D.E.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi

2015- 2016

D.E.Ü. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Danışma Kurulu Üyeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi

2020-2021

D.E.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi, COVID-19 Kurulu üyeliği

D.E.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi

2020-2021

D.E.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Transfüzyon Komitesi üyeliği,

D.E.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi

2016-2021

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi, S.H.M.Y.O. Anestezi Teknikerliği ve Ameliyathane Hizmetleri Programlarının meslek derslerinin yürütülmesi ve D.E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından programlar için görevlendirilen öğretim üyelerinin koordinatörlüğü görevi 

D.E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi S.H.M.Y.O.

2013-1019

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Transfüzyon Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

2013-2014

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şube Başkanlığı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

2011-2013

D.E.Ü. S.H.M.Y.O. Anestezi Programı Başkanlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi S.H.M.Y.O.

2011-2012

D.E.Ü. S.H.M.Y.O. Kurulu Üyeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi S.H.M.Y.O.

2011-2012

D.E.Ü. Tıp Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (Doçent)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

1995-1996

D.E.Ü. S.H.M.Y.O. Anestezi Teknikerliği Programı’nın yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi S.H.M.Y.O.

1994-1998

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi, Dönüşümlü Sorumlu Öğretim Üyesi

D.E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

D.E.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1991-1997

Merkezi Ameliyathaneden Dönüşümlü Sorumlu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

D.E.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi

1991-1997

D.E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajından Dönüşümlü Sorumlu Öğretim Üyesi

D.E.Ü.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

1991-1997

 

F-1

Yönetiminde tamamlanmış tıpta uzmanlık tezleri

F-1-1

“Erişkin Hastalarda Uygun LMA Boyutunun Belirlenmesinde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması” Uzm. Dr. Yasemin ŞİŞECİOĞLU (DARK), Kasım 2013-Haziran-2019.

F-1-2

“Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Postanestezik Bakım Ünitesi (PABÜ)'nin Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi İşleyişi Üzerine Etkilerinin Araştırılması” Uzm. Dr. Ayten ERKAN, Ocak 2012-Mart 2017.

F-1-3

“Elektif Şartlarda Opere Edilecek Hastalarda Ayrıntılı Bilgilendirme ve Diazepamın Preoperatif Anksiyete Düzeyine Etkilerinin Karşılaştırılması” Uzm. Dr. Sultan ŞIVĞIN, Temmuz 2009-Ağustos 2013.

F-1-4

“Elektrokonvülsif Tedavide Propofol ile Propofole Remifentanilin Değişik Dozlarını Eklenmenin Hemodinami Derlenme ve Nöbet Süresi Üzerine Etkileri” Uzm. Dr. Canan İKİZ, Ekim 2007-Ekim 2011.

F-1-5

“Pulmoner Hipertansiyon Oluşturulmuş Ratlarda Desfluranın Etkisi” Uzm. Dr. Müge ADANALI, Haziran 2006-Ocak 2011

F-1-6

“Kolonoskopi İçin Sedasyon Uygulamalarında Etomidat-Remifentanil ve Propofol-Remifentanil Kombinasyonlarının Karşılaştırılması” Uzm. Dr. Salime TOKLU, Ekim 2003-Mayıs 2007.

F-1-7

“Hemorajik Şok Rat Modelinde Resüsitasyon Sıvılarının No-Reflow Fenomenine Etkileri” Uzm. Dr. Selda ATEŞ, Aralık 1999-Aralık 2003

F-1-8

“Tavşanlarda Epidural Kateter Yolu ile Verilen Magnezyum Sülfatın Motor ve Duyu Blok Yapıcı Etkisi Var mıdır?” Uzm. Dr. Selman KONAKÇI, Mart 1998-Mart 2002.

F-1-9

“Sevofluran ile İnhalasyon Anestezisi ve İntravenöz Anestezi Uygulanan Olgularda Rokuronyum ile Oluşturulan Nöromusküler Bloğun Değerlendirilmesi” Uzm. Dr. Aynur ATAY, Ağustos 1996-Ağustos 2000.

F-1-10

“Sezaryen İndüksiyonunda Uygulanan Süksinilkolin ve Rokuronyumun Anne ve Yenidoğan Üzerine Etkilerinin Propofol ve Tiyopental Etkisi Altında Karşılaştırılması” Uzm. Dr. Noyan KOROĞLU, Haziran 1996-Haziran 2000.

F-1-11

“Tavşanlarda Propofol, İzofluran ve Sevofluranın Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması” Uzm. Dr. Deniz Ayhan ÇATAL, Mart 1994-Mart 1998.

F-1-12

“Alt Abdominal Cerrahide Propofol-Alfentanil Anestezisi” Uzm. Dr. Aysun ÖZGÖREN, Nisan 1990-Nisan 1994.

A-1

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

A-1-1

Konakci S, Küçükgüçlü S, Gökmen AN, Akhisaroğlu M, Idiman F, Kuvaki Balkan B, Gökel E, Öçmen E, "Epidural Administration of Magnesium Sulfate in the Rabbit: Can It Induce Motor and Sensory Blockade?", Neurophysiology, 44/6/448-454/2012, 2012.

A-1-2

Günenç SF, Kuvaki Balkan B, İyilikçi L, Gökmen A, Yaman A, Gökel E, "Use Of Laryngeal Mask Airway in Anesthesia for Treatment Of Retinopathy of Prematurity", Saudi Med J, 32/11/ 1127-1132/ 2011, 2011.

A-1-3

Toklu S, İyilikçi L, Gönen C, Çiftçi L, Günenç SF, Şahin E, Gökel E, "Comprasion of Etomidate-Remifentanil and Propofol-Remifentanil Sedation in Patients Scheduled for Colonoscopy", Eur J Anaesthesiol, 2009 May; 26(5):370-6, 2009. Araştırma (Research)

A-1-4

Türkkal DC, Gökmen N, Yıldız A, İyilikçi L, Gökel E, Sağduyu K, Günerli A, "A Cross-Over, Post- Electroconvulsive Therapy Comparison of Clinical Recovery from Rocuronium Versus Succinylcholine", Journal of Clinical Anesthesia, 20, 589-593, 2009.

A-1-5

İyilikçi L, Kuvaki Balkan B, Gökel E, Günerli A, Ellidokuz H, "The Effects of Alfentanil or Remifentanil Pretreatment on Propofol Injection Pain", J Clin Anesth., 2004 Nov; 16(7): 499-502., 2004.

A-1-6

Kuvaki Balkan B, İyilikçi L, Günenç SF, Üzümü H, Kara H.C., Çelik L, Durak İ, Gökel E, "Comparison of Sedation Requirements for Cataract Surgery Under Topical Anaesthesia or Retrobulbar Block", European Journal of Ophthalmology, 14(6)473-477/2004, 2004. Araştırma (Research)

A-1-7

Kuvaki B, Gökmen N, Günenç SF, Kara HC, Üzümlü H, Özden G, Söylev M, Gökel E, "EMLA Does Not Permit Pain-Free Retrobulber Injection", Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 47: 739-741., 2003. Araştırma (Research)

A-2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

A-2-1

Kuvaki Balkan B, Günenç SF, İyilikçi L, Gökel E, Yaman A, Berk A, "The Laryngeal Mask Airway (LMA) in Paediatric Ophthalmic Anaesthesia Practice", European Journal of Anaesthesiology, 2005/22/67-79, 2005.

A-2-3

Gökel E, Arkan A, Günerli A, Sağıroğlu E, Karcı A, Mavioğlu Ö, "Eine Seltene Komplikation mit Expiratorischer Obstruktion", Der Anaesthesist, Supplementum FV 1.15, 38. Band, 1989.

A-2-4

A Arkan, E Gökel, A Günerli, İ Akıntürk, E Sağıroğlu, Ç Ataç, A Karcı, "Kombination von Thiopental-Prilocain Infusionen bei Intrakraniellen Aneurysma Operationen", Orta Avrupa Anestezi Kongresi (ZAK), Insbruck, Avusturya, Eylül 1989.

A-3

ÜAK Tarafından kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

A-3-1

Hancı V, Öner Ö, Özduran E, Gökel E, "Youtube as a source of information about Percutan Tracheostomy: Percutan Tracheostomy on YouTube", Gazi Medical Journal, Accepted 22 Agu 2022.

A-3-2

Canan İkiz, Günenç SF, İyilikçi Karaoğlan L, Özbilgin Ş, Ellidokuz H, Cimilli HC, Zehra Mermi, Gökel E, "Effects of Propofol and Propofol-Remifentanil Combinations on Haemodynamics, Seizure Duration and Recovery During Electroconvulsive Therapy", Turk J Anaesth Reanim, 49/01/144-51/2021, 2021.

A-7

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

A-7-1

İyilikçi Karaoğlan L, Aksu Erdost H, Gökmen AN, Kuvaki Balkan B, Hepağuşlar H, Koca U, Olguner ÇG, Karcı A, Maltepe F, Özkardeşler Özgül S, Hancı V, Yurtlu BS, Günenç SF, Erkin Y, Aydın Taşdöğen, Öçmen E, Özbilgin Ş, Küçükgüçlü S, Gökel E, "Configuration of the Anesthesia Clinic in the COVID-19 Pandemic: Dokuz Eylül Faculty of Medicine Anesthesiology and Reanimation Department", Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 2022;62(2):221-231, 2022.

A-7-2

Erkan A, Gökel E, Hancı V, İnal DG, "Postanestezik Bakım Ünitesinin Cerrahi Olgularda Preoperatif Bekleme Süresine ve Yoğun Bakım Olgu Profili Üzerine Etkileri", DEÜ Tıp Derg, Kabul 16 Aralık 2021, 2021.

A-7-3

Hancı V, Özbilgin Ş, Taşdöğen A, Yurtlu BS, Kuvaki Balkan B, Gökel E, "Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi: Eğiticilerin Bakış Açısı", Ege Klin Tıp Derg, 59/2/163-169/2021, 2021.

A-7-4

Selda Ateş, Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Erol Gökel, Çimen Olguner, Mustafa Olguner, Zahide Elar, Serpil Paksoy, Şerafettin Canda, Feza M. Akgür, "Hemorajik Şok Sonrası Farklı Resüsitasyon Sıvılarının No-Reflow Fenomenine Etkileri", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(1): 21-28, 2006. Araştırma (Research)

A-8

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

A-8-1

Koroğlu N, İyilikçi L, Koroğlu LV, Atay A, Gökel E, "Sezaryen Olgularında Hızlı Endotrakeal Entübasyonda Rokuronyum ve Süksinilkolinin Karşılaştırılması", Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 30, 6, 173-180, 2002.

A-8-2

A Atay, Kuvaki Balkan B, N Koroğlu, Gökel E, "Sevofluran ve İntravenöz Anestezi Sırasında Rokuronyumun Oluşturduğu Nöromusküler Bloğun Değerlendirilmesi", Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 30/2/64-68/2002, 2002.

A-8-3

Çatal D, Gökmen N, Koroğlu N, Taplu A, Koçdor H, Gökel E, "Tavşanlarda Propofol, İsofluran ve Sevofluran'ın Renin-Anjiotensin-Aldosteron Sistemi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması", Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 29:6:245-250, 2001. Araştırma (Research)

A-8-4

İyilikçi L, Çatal D, Gökel E, Onat U, Kalkan Ş, "Endoskopik Mesane Girişimlerinde İntravezikal Lidokain Uygulaması", Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası, 28/162-165, 2000.

A-8-5

Kuvaki Bahar, Atila Ş, Özkut F, İyilikçi L, Durak İ, Söylev Bajin M, Gökel E, "Katarakt Cerrahisinde Hasta Kontrollü Sedasyon", Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası, 28/6/322-326/2000, 2000.

A-8-6

İyilikçi L, Tezcan G, Gökel E, "Laringeal Maskenin Derin Anestezi Altında ve Uyanık Hastalarda Çıkarılması Sırasında Gelişen Komplikasyonlar ve Hemodinamik Değişikliklerin Karşılaştırılması", Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 27, 8, 423-426, 1999.

A-8-7

Erol Gökel, “KOAH ve Anestezi”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi”, 24-28 Ekim, Bursa, 1997.

A-8-8

Erol Gökel, “Zor Entübasyonun Önceden Tahmini”, II. Güz Sempozyumu, Ege Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, Sabancı Kültür merkezi, 11 Ekim 1997, İZMİR.

A-8-9

Erol Gökel, “Ekstremite Travmaları ve Yağ Embolisi Sendromu” Kış Sempozyumu (Anestezi ve Yoğun Bakım), 7-10 Aralık 1995, Bursa.

A-8-10

A Arkan, S Küçükgüçlü, A Küpelioğlu, F Maltepe, E Gökel, E Sağıroğlu, "Tavşanlarda Sacral Epidural Kanalın Kronik Kateterizasyonu İçin Yeni Bir Teknik", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 34(3-4), 171-174 (1995), 1995.

A-8-11

S Küçükgüçlü, A Arkan, A Küpelioğlu, F Maltepe, E Gökel, "Tavşanda Epidural Klonidin Uygulamasının Nörotoksik Etkisi", Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası, 21, 269 (1993), 1993.

A-8-12

Mavioğlu O, Alıcı E, Arkan A, Gokel E, Kuvaki B, "The Wake-Up Test and SSEP Monitoring During Spinal Surgery", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 3:3 1992.

A-8-13

F Maltepe, E Gökel, A Arkan, E Sağıroğlu, A Karcı, "Nöro-Anestezi'de Propofol-Fentanyl ile Tiyopental-Prilokain-Fentanyl Sürekli İnfüzyonları Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(1), 74-79 (1991), 1991.

A-8-14

Arkan A, Karcı A, Gökel E, Sağıroğlu E, Maltepe F, "Açık kalp cerrahisinde propofol-fentanil sürekli infüzyonu ile total intravenöz anestezi", Ege Tıp Dergisi, 30/83-86/1991, 1991.

A-8-15

Kirişoğlu M Ü, T Mertol, E Gökel, Ş Canda, M Güner, Ü Acar, “Tavşanlarda Hemorajik Hipotansif Serebral İskemi Modeli”, Ege Nörolojik Bilimler Dergisi Cilt 7, Sayı 1-2, 1990.

A-8-16

Günerli A, Arkan A, Akıntürk İ, Sağıroğlu E, Gökel E, Saatçılar G, Karaalioğlu E, "Abdominal Cerrahi Girişimlerde Genel Anestezi ile Epidural Analjezi Kombinasyonunun Genel Anestezi ile Karşılaştırılması", Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası, 18; 145-148, 1990, 1990,

A-8-17

Gökel E, Arkan A, Günerli A, Sağıroğlu E, Karcı A, "Genel Anestezi Altında Yapılan Kraniyotomilerde İnsizyon Yerine % 1'lik Prilocain (Citanest) İnfiltrasyonu ile Hemodinamik Değişikliklerin Kontrolü", Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası, 18; 134-136, 1990, 1990.

A-8-18

Erol Gökel, Atalay Arkan, Emel Sağıroğlu, Fikret Maltepe, Çimen Ataç, "Değişik Priming Zamanlarının Vekuronyumun Yaptığı Maksimal Depresyonun Oluşma Süresine Etkileri", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (3): 607-609, 1990.

A-8-19

Erol Gökel, Atalay Arkan, Ayşe Karcı, Emel Sağıroğlu, Çimen Ataç, "Düşük Taze Gaz Akımlı Anestezi Uygulaması", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (3): 599-602, 1990.

A-8-20

Gökel E, Arkan A, Sağıroğlu E, Maltepe F, "Nöro-Anestezi’de Tiyopental-Prilokain Sürekli İnfüzyon Tekniği", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(4)/ 1000-1003 /1990, 1990.

A-8-21

Gökel E, Arkan A, Sağıroğlu E, Karcı A, Maltepe F, Erkin Y, "Propofol'ün İntravenöz Enjeksiyonu Sırasındaki Ağrı/Yanma'nın Önlenmesinde Kullanılan Çeşitli Yöntemlerin Etkinliği", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(4)/ 1004-1007/ 1990, 1990.

A-8-22

Arkan A, M Djavani, E Gökel, E Sağıroğlu, G Güner, A Karcı, “Glycopyrrolate (Robinul) ve Atropinin Peroperatuvar Kalp Dakika Atım Hızı ve Ritmi Üzerine Etkileri ile Mide Sekresyonu, Volüm-pH Değişiklikleri”, Ege Tıp Dergisi (Ege Üniv Tıp Fak Dergisi) 29 (3): 603-606, 1990.

A-8-23

A Arkan, E Gökel, A Karcı, E Sağıroğlu, E Alıcı, F Maltepe, Erkin Y, "Total Intravenous Anaesthesia with Propofol in Orthopaedic Spine Surgery and The Wake-Up Test", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 1(4), 40-43 (1990), 1990.

A-8-24

Arkan A, Akıntürk İ, Günerli A, Gökel E, Sağıroğlu E, Karcı A, "Spinal Epidural Kombinasyon Anestezisinde Meperidin", Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası, 17; 265-267, 1989, 1989.

A-8-25

Atalay Arkan, Erol Gökel, Ali Günerli, İbrahim Akıntürk, Emel Sağıroğlu, Çimen Ataç, Ayşe Karcı, "Minimal Taze Gaz Akımlı Anestezi Uygulaması", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28 (6): 2493- 2502, 1989.

A-8-26

Ali Günerli, Atalay Arkan, İbrahim Akıntürk, Erol Gökel, Emel Sağıroğlu, Ömür Mavioğlu, Çimen Ataç, Ayşe Karcı, "Premedikasyonda Oral Olarak Kullanılan Flunitrazepamın Oral Diazem ve İntramüsküler Diazem-Atropin Kombinasyonu ile Karşılaştırılması", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28 (4): 1435-1444, 1989.

A-8-27

Arkan A, Günerli A, Gökel E, Akıntürk İ, Sağıroğlu E, Karcı A, "Çocuk Anestezisinde Vekuronyum Bromid’in Priming Yöntemi ile Uygulanması", Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası, 17; 113- 115, 1989, 1989.

A-9

Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap eleştirisi, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

A-9-1

İyilikçi L, İkiz C, Adıyaman E, Gökel E, Günerli A, "Ameliyathane Dışı Deneyimlerimiz: Gebe Olgularda Anestezi (10 olgu)", Turk J Anaesth Reanim, 41:65-7,2013, 2013.

A-9-2

B. Kuvaki, E. Gökel, Ö. Erdem, "Cücelerde (Dwarfizm) Anestezi Uygulamaları (Bir Olgusu Nedeniyle: Akondroplazik Bir Gebede Sezaryen Girişimi için Anestezi)", Anestezi Dergisi, 5/4/186-188/1997, 1997.

B-3

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

B-3-1

İyilikçi L, D Çatal, E Gökel, M Güzelsoy, “Hemodynamic Effects Of General Anesthesia and Intravesical Bupivacaine For Endoscopic Bladder Surgery”, XIII. Congress of the European Association of Urology, 21-25th March 1998, Barcelona, Spain.

B-3-2

İyilikçi L, D Çatal, E Gökel, M Güzelsoy, “Hemodynamic effects of general anesthesia and intravesical bupivacaine for endoscopic bladder surgery”, Congress of European Society of Anaesthesiology, April 1998, Barcelona, Spain.

B-3-3

Arkan A, Küçükgüçlü S, Maltepe F, Gökel E, Sağıroğlu E, A New Technique For Chronic Catheterisation of The Sacral Hiatus in The Rabbits, 10th World Congress of Anaesthesiologists, 12-19 June, 1992, The Hague, Netherlands.

B-5

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri

B-5-1

Özata F, Kuvaki Balkan B, Küçükgüçlü S, Kadam Z, Gökel E, "LMA Unique ve I-gel Uygulamasında Baş-Boyun Pozisyonlarının Orofaringeal Kaçak Basıncına Etkisi", TARD, 45.Ulusal Kongresi, Manavgat, Ekim 2011.

B-5-2

İyilikçi L, İkiz C, Gökel E, Günerli A, "Gebe Olgularda Ameliyathane Dışı Anestezi Deneyimlerimiz", Kış sempozyumu, Bursa, Mart 2011.

B-5-3

Toklu S, İyilikçi L, Gönen C, Çiftçi L, Şahin E, Gönenç F, Gökel E, "Kolonoskopi İçin Sedasyon Uygulamalarında Etomidat-Remifentanil ve Propofol-Remifentanil Kombinasyonlarının Karşılaştırılması", TARD Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2007.

B-5-4

Ateş S, Ateş O, Hakgüder F, Gökel E, Olguner Ç, Olguner M, Elar H, Paksoy S, Canda MŞ, Akgür F, "Hemorajik Şok Sonrası Farklı Resüsitasyon Sıvılarının No-Reflow Fenomenine Etkileri", XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Eylül 2004.

B-5-5

Konakçı S, Gökmen A, Küçükgüçlü S, İdiman F, Kuvaki Balkan B, Gökel E, "Tavşanlarda Epidural Kateter Yoluyla Verilen MgSO4’ın Motor ve Duyu Blok Yapıcı Etkisi Var mıdır?", TARD 37. Ulusal Kongresi, Kemer-Antalya, Kasım 2003.

B-5-6

Atay A, Kuvaki B, Koroğlu N, Gökel E, "Sevofluran Anestezisi ve İntravenöz Anestezi Uygulanan Olgularda Rokuronyum ile Oluşturulan Nöromusküler Bloğun Değerlendirilmesi", XXXIV. TARK, Kuşadası, Ekim 2000.

B-5-7

Sağıroğlu E, Arkan A, Gökel E, Maltepe F, Küçükgüçlü S, Mavioğlu Ö, “Geriatrik Anestezi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Beş Yıllık Retrospektif Çalışma”, 1. Geriatri Kongresi, 27-29 Nisan 1992, Balçova Termal Tesisleri, İzmir.

B-5-8

Gökel E, Arkan A, Karcı A, Sağıroğlu E, Maltepe F, Erkin Y, "Propofol'ün İntravenöz Enjeksiyonu Sırasında Oluşabilen Ağrı/Yanma'ya Karşı Kullanılan Bazı Yöntemlerin Etkinliği", XXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Kasım 1990.

B-5-9

Arkan A, Karcı A, Gökel E, Sağıroğlu E, Maltepe F, "Açık Kalp Cerrahisinde Propofol ve Fentanil Kontinü İnfüzyonu ile Total İntravenöz Anestezi", XXIV. TARK, Antalya, Kasım 1990.

B-5-10

E Gökel, A Arkan, İ Akıntürk, E Sağıroğlu, A Karcı, Ç Ataç, "Vekuronyum İçin Değişik Priming Zamanlarının Maksimal Depresyon Süresine Etkileri", XXIII. TARK, Samsun, Eylül 1989.

B-5-11

Arkan A, Gökel E, Sağıroğlu E, Güner Akdoğan G, Karcı A, "Glycopyrrolate (Robinul) ve Atropin’in Mide Sekresyonu Volümüne, pH’sına ve Kalp Dakika Atım Sayısına Etkilerinin Karşılaştırılması", XXIII. Türk Anest ve Rean Kongresi, Samsun, Eylül 1989.

B-5-12

Arkan A, E Gökel, A Günerli, İ Akıntürk, “Minimal Taze Gaz Akımlı Anestezi Uygulaması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-27 Eylül 1989, Samsun.

B-5-13

Gökel E, Arkan A, Günerli A, Sağıroğlu E, Karcı A, "Genel Anestezi Altında Yapılan Kraniyotomilerde İnsizyon Yerine %1’lik Prilokain İnfiltrasyonu ile Hemodinamik Değişikliklerin Kontrolü", XXII. Türk Anest ve Rean Kongresi, Ankara, Ekim 1988, Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 18,134- 136, 1988.

B-5-14

Arkan A, Akıntürk I, Günerli A, Sağıroğlu E, Gökel E, Karcı A, "Spinal Epidural Kombinasyonunda Dolantin", XXII. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Ekim 1988, Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası, 265-267, 1988.

B-5-15

Günerli A, Arkan A, İ Akıntürk, E Sağıroğlu, E Gökel, G Saatçılar, “Abdominal Cerrahi Girişimlerde Genel Anestezi ile Epidural Analjezi Kombinasyonunun Genel Anestezi ile Karşılaştırılması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. 26-28 Ekim l988, Ankara.

B-6

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri

B-6-1

Erkan A, Gökel E, Hancı V, İnal DG, "Postanestezik Bakım Ünitesinin Cerrahi Olgularda Preoperatif Bekleme Süresine ve Yoğun Bakım Olgu Profili Üzerine Etkileri", TARK 2017, Antalya, Ekim 2017.

B-6-2

Şıvğın Til S, Gökel E, Hancı V, Öçmen E, Sezgin A, Alkın T, Ellidokuz H, "Psikolojik ve Farmakolojik Premedikasyonun Preoperatif Anksiyete Düzeyine Etkileri", TARK 2013 TARD, 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 2013.

B-6-3

Adanalı M, Günenç S, Gökmen A, Yılmaz O, Karaman C, Gökel E, "Pulmoner Hipertansiyon Oluşturulmuş Ratlarda Desfluranın Sağ Ventrikül Basıncı Üzerine Etkisinin Araştırılması", TARD, 45.Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2011.

B-6-4

İkiz C, Günenç S, İyilikçi L, Ellidokuz H, Cimilli H, mermi Z, Gökel E, "Elektrokonvülsif Tedavide (EKT) Propofol ile Propofol- Remifentanil Kombinasyonlarının Nöbet Süresi, Hemodinami ve Derlenme Üzerine Etkileri", TARD 45. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2011.

B-6-5

Kuvaki B, Günenç F, İyilikçi L, Yaman A, Berk T, Gökel E, "Pediyatrik Oftalmik Girişimlerde Laringeal Maske Uygulamalarımız", TARD 37. Ulusal Kongresi, Kemer-Antalya, Kasım 2003.

B-6-6

İyilikçi L, Kuvaki B, Günerli A, Gökel E, Ellidokuz H, "Propofol Enjeksiyon Ağrısını Önlemede Alfentanil ve Remifentanil Ön İlaç Uygulamalarının Karşılaştırılması", TARK 2002, Antalya, Ekim 2002.

B-6-7

Kuvaki B, İyilikçi L, Günenç S, Üzümcü H, Kara H, Lider Ç, Durak İ, Gökel E, "Katarakt Cerrahisinde Retrobulber Blok ile Topikal Anestezinin Hasta Kontrollü Sedasyon Uygulamasına Etkisi", XXXV. TARK, Antalya, Ekim 2001.

B-6-8

Kuvaki B, Atila Ş, Özkut F, İyilikçi L, Durak İ, Söylev M, Gökel E, "Katarakt Cerrahisinde hasta kontrollü sedasyon", XXXII. TARK, Mersin, Ekim 1999.

B-6-9

Kuvaki B, Küçükgüçlü S, Gökel E, Günenç F, "Omurga Cerrahisinde Alfentanil-Propofol ile Alfentanil- Midazolam Anestezi Yöntemlerinin Wake-Up Testine Etkilerinin Karşılaştırılması", Ortopedik Anestezi Sempozyumu, Erzurum, Mart 1998.

B-6-10

Kuvaki B, E Gökel, Ö Erdem, “Akondroplazik hastalarda anestezi uygulaması (Bir olgu nedeniyle)”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 24-28 Ekim, Bursa, 1997. Kongre kitabı S: 417.

B-6-11

İyilikçi L, Gökmen A, Gökel E, "Canlı Donörden Karaciğer Naklinde İlk Anestezi Deneyimimiz (Olgu Sunumu)", XXXI. TARK 1997, Bursa, Ekim 1997.

B-6-12

İyilikçi L, G Tezcan, E Gökel, “Laringeal maskenin derin anestezi altında ve uyanık hastalarda çıkarılması sırasında gelişen komplikasyonlar ve hemodinamik değişikliklerin karşılaştırılması”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 24-28 Ekim, Bursa, 1997. Kongre kitabı S: 377.

B-6-13

İyilikçi L, D Çatal, E Gökel, M Güzelsoy, “Mesane Biyopsileri ve Sistoskopi Uygulamalarında İntravezikal Bupivakain ile Anestezi: Hemodinamik Etkilerinin Genel Anestezi ile Karşılaştırılması”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 24-28 Ekim, Bursa, 1997. Kongre kitabı S: 298.

B-6-14

İyilikçi L, Çatal D, Özsel H, Gökel E, Arkan A, "Yüksek Kardiyak Riskli Bir Hastada Nonkardiyak Cerrahide Anestezi İndüksiyonu ve İdamesi", VI. Kış Sempozyumu Uludağ Üniversitesi, Bursa, Aralık 1996.

B-6-15

İyilikçi L, M Akdoğan, E Gökel, “Takayasu Arteritinde Anestezi (Olgu sunumu)”, VI Kış sempozyumu, 5-8 Aralık 1996, Uludağ, Bursa. Kongre Kitabı; S113.

B-6-16

Küçükgüçlü S, H Özsel, A Türköz, C Bozkurt, E Gökel, “Hayat Kurtarıcı Bir Laringeal Maske Uygulaması (Olgu nedeni ile)”, 30. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29 Ekim 1996, İstanbul. Kongre Kitabı; P82, S 99.

B-6-17

Maltepe F, Acar Ş, Gökel E, Sağıroğlu E, Tezcan G, Oto Öztekin, “Siyanotik Kalp Hastalıklı Çocuklarda Premedikasyonun Kardiyorespiratuar Etkileri”, XXX. TARK, 25-29 Ekim 1996, İstanbul.

B-6-18

Türköz Ayda, Gürsoy Yavuz, Gökel E, Küçükgüçlü S, Çatal Deniz, "Femur Fraktürünü Takiben Oluşan Bir Yağ Embolisi Vakası", XXIX. TARK, Mersin, Ekim 1995. Olgu sunumu,

B-6-19

Erkin Y, Gökel E, Kömürcüoğlu A, Karakılıç Z, Kılıçarslan S, Çelikkaleli C, "Timpanoplasti Ameliyatlarında TİVA (Propofol-Fentanil) ile İnhalasyon (Forane) Anestezisinin Karşılaştırılması", XXIX. TARK, Mersin, Ekim 1995.

B-6-20

Gökel E, Arkan A, Küçükgüçlü S, Kuvaki Balkan B, Sağıroğlu E, "Deneysel Anestezi Uygulamalarında Keçi ve Koyunların Kolay Orotrakeal İntübasyonu İçin Yeni Laringoskop", 28. TARK, İstanbul, Kasım 1994.

B-6-21

Küçükgüçlü S, Sağıroğlu E, Gökçe Ö, Arkan A, Gökel E, Bora S, Tankut E, Kuvaki-Balkan B, "Karaciğer transplantasyonu", XXVIII.TARK, İstanbul, Kasım 1994.

B-6-22

Günerli A, Özgören A, Gökel E, Mavioğlu Ö, Maltepe F, "Jinekolojik Laposkopi Sırasında Gelişen Yaygın Cilt Altı Amfizemi", XXVIII. TARK, İstanbul, Kasım 1994.

B-6-23

Mavioğlu Ö, A Arkan, F Maltepe, E Gökel, Ü Onat, “Spinal Anestezide Tek Doz Bupivakain Uygulamasının Yüksek riskli Yaşlı Hastalardaki Hemodinamik Etkileri”, 28. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 2-6 Kasım 1994 İstanbul. Kongre kitabı; RA-13, s174.

B-6-24

Özgören A, E Gökel, E Sağıroğlu, “Alt Abdominal Cerrahide Propofol-Alfentanil Anestezisi, İzofluran Anestezisi ile Karşılaştırmalı İncelenmesi”, 28. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 2-6 Kasım 1994, İstanbul, Kongre kitabı; S 98.

B-6-25

Küçükgüçlü S, Gökmen A, Arkan A, Gökel E, Sağıroğlu E, "Erken Mobilizasyon İçin Cerrahi Uygulamanın ARDS'de Prognoza Olumlu Etkisi", XXVII. TARK, Nevşehir, Ekim 1993.

B-6-26

Mavioğlu Ö, Maltepe F, Arkan A, Gökel E, Gökmen N, "Skolyoz Cerrahisinde Wake-Up Testi ile Uyarılmış Potansiyel Monitörizasyonun Birlikte Değerlendirilmesi", XXVII. TARK, Nevşehir, Ekim 1993.

B-6-27

Küçükgüçlü S, Maltepe F, Gökel E, Arkan A, Kuvaki B, Sağıroğlu E, "Ketamin ile 50 Günde 32 Kez Genel Anestezi Uygulaması", XXVI. TARK, İstanbul, Haziran 1992.

B-6-28

Maltepe F, Mavioğlu Ö, Karcı A, Arkan A, Gökel E, Sağıroğlu E, "Nöro-Anestezide Arduan (Pipecuronium Bromür) Uygulaması", XXVI. TARK, İstanbul, Haziran 1992.

C-2

Alanında tanınmış ulusal yayınevince yayımlanan kitap yazarlığı

C-2-1

Erol Gökel, “Anesteziyolojik Yönden Preoperatif Hasta Hazırlığı” Tek yazarlı, Bilimsel Kitap, 244 Sayfa, 1997, ISBN 975-94728-0-5

C-3

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

C-3-1

Prof. Dr. Erol GÖKEL, Prof. Dr. Atalay ARKAN, Prof. Dr. Emel SAĞIROĞLU, Doç. Dr. Ayşe KARCI, Doç. Dr. Fikret MALTEPE, "Continuous Infusion of Fentanyl-Propofol and Alfentanil-Propofol As Anaesthetic Methods in Spinal Surgery and The Wake Up Test", Intravenous Anaesthesia, Edt: Cedric Prys-Roberts, London, (1991), p.180-185.

C-4

Alanında tanınmış ulusal yayınevince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

C-4-1

Erol Gökel, “Anestezi Makinası, Solunum devreleri ve Anestezi Güvenliği”, Editör: Gülay Ok, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi, Sayfa 11-28, 2018.

C-4-2

Erol Gökel, “İleri Hava Yolu Açma Yöntemleri”, Paramedik (Ambulans ve Acil Bakım teknikerleri için), Sayfa 276-287, Editörler; Eyüp Sabri Uçan, Semra Çelikli, Nursun Üstünkarlı-Baruş, Gürkan Ersoy, İzmir, 2000.

C-4-3

Erol Gökel, “Anesteziyolojik Yönden Preoperatif Hasta Hazırlığı”, Editör: Mehmet Tunca, İç Hastalıkları; Pratik Bilgiler, Sayfa 537-559, 1998.

C-4-4

A Arkan, E Gökel, “Spinal Cerrahide Anestezi”, Rıdvan Ege, “Vertebra-Omurga”, Sayfa: 155-162, 1992.

 

ETKİNLİKLER

I-2

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, gibi bilimsel etkinliklerde başkanlık yapmak

I-2-1

TARD Ege Akdeniz Şubesi, “Anestezi ve Yoğun Bakım Uygulamalarında Monitörizasyon: Standart ve Güncel Yaklasımlar-2”, İzmir, Haziran 2013. (Dernek ve Kurs Düzenleme Kurulu Başkanı)

I-2-2

TARD Ege Akdeniz Şubesi, “Kompozit Doku Nakilleri Sempozyumu (Cerrahi, Anestezi ve Yoğun Bakım Yönetimi)”, İzmir, Aralık 2012. (Dernek ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı)

I-2-3

TARD Ege Akdeniz Şubesi, “Anestezi ve Yoğun Bakım Uygulamalarında Monitörizasyon Kursu (Standart ve Güncel Yaklaşımlar)”, İzmir, Nisan 2012. (Dernek ve Kurs Düzenleme Kurulu Başkanı)

I-2-4

Ege Anestezi ve Yoğun bakım Derneği, II. Güz Sempozyumu, “Zor İntübasyon”- “Sepsisin Erken Fazı”, Sabancı Kültür merkezi, 11 Ekim 1997, İZMİR. (Dernek ve Kurs Düzenleme Kurulu Başkanı)

I-5

KONUŞMALAR

I-5

Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

I-5-1

DAK-2002, Almanya Anestezi Kongresi, Erol Gökel, “Venöse Thromboembolie: Symptome und Therapie” (“Venöz Tromboemboli-Semptomları ve Tedavisi”) 22-25 Haziran 2002, Nürnberg, Almanya. (Konuşmacı)

I-6

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

I-6-1

Erol Gökel, “Nöromusküler Monitörizasyon”, 23 Mart 2015, İzmir, MSD ilaç Şirketi “Nöromusküler Blok ve Nöromusküler monitörizasyon” Konulu bilimsel toplantı. (Konuşmacı)

I-6-2

TARK-2013, 47. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Erol Gökel, “Sugammadeks ile Uç Noktalara”, Antalya, Kasım 2013.  (Konuşmacı)

I-6-3

TARD Ege Akdeniz Şubesi, “Anestezi ve Yoğun Bakım Uygulamalarında Monitörizasyon: Standart ve Güncel Yaklasımlar-2”, Erol Gökel, “Nöromusküler Monitörizasyon”; Teorik Sunum ve Pratik Uygulayıcı, İzmir, Haziran 2013. (Konuşmacı ve Eğitici)

I-6-4

TARD Ege Akdeniz Şubesi “Anestezi ve Yoğun Bakım Uygulamalarında Monitörizasyon Kursu (Standart ve Güncel Yaklaşımlar)”, Erol Gökel, “Nöromusküler Monitörizasyon”, Teorik Sunum ve Pratik Uygulayıcı, İzmir, Nisan 2012. (Konuşmacı ve Eğitici)

I-6-5

TARK 2009, Erol Gökel, Geliştirme Kursu, “Anestezide İlaç Etkileşmeleri”, 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Ekim 2009. (Konuşmacı)

I-6-6

TARK 2008, Erol Gökel, “Eski İlaçlar Yeni Yaklaşım, Azot Protoksit”, 42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 29 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya. (Konuşmacı)

I-6-7

TARK-2005, Erol Gökel, “Rezidüel Blok, Anestezide Önemli bir Sorun”, 39. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 23-27 Kasım 2005, Antalya. (Konuşmacı)

I-6-8

TARK 2003, Erol Gökel “Servikal Spinal Hasarlanmada Anestezik yaklaşım”, 37. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 27 Kasım- 01 Aralık, 2003, Antalya. (Konuşmacı)

I-6-9

TARK 2001, Erol Gökel, “Periferik Sinir Blokları, Genel Hasta Seçimi”, XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 2001, Antalya.  (Konuşmacı)

I-6-10

TARK-2000, Erol Gökel, “Hipertansiyon Paneli: Hipertansiyon ve Anestezi”, 34. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29 Ekim, 2000, Kuşadası, Aydın. (Konuşmacı)

I-6-11

Erol Gökel, “Nörolojik ve Nöromusküler Hastalıklı Gebelerde Anestezik Yaklaşım”, Ege Anestezi ve yoğun Bakım derneği, IV. Sempozyumu, Obstetrik Analjezi ve Anestezi, 10-12 Mart 2000, Pamukkale, Denizli. (Konuşmacı)

I-6-12

Erol Gökel, “Kısa Etkili Opiyatlar”, Ege Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, III. Güz Sempozyumu, 17 Ekim 1998, Sabancı Kültür Sarayı, İzmir. (Konuşmacı)

I-6-13

Erol Gökel, “Spinal Cerrahide Anestezi” ARUD (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği), Ortopedik Anestezi Sempozyumu, 26-29 Mart, 1998, Erzurum. (Konuşmacı)

I-6-14

TARK-1997, Erol Gökel, “KOAH ve Anestezi”, 31. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 24-28 Ekim, Bursa, 1997. (Konuşmacı)

I-6-15

Erol Gökel, “Zor Entübasyonun Önceden Tahmini”, Ege Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, II. Güz Sempozyumu “Zor İntübasyon” - “Sepsisin Erken Fazı”., Sabancı Kültür merkezi, 11 Ekim 1997, İzmir. (Konuşmacı)

I-6-16

Erol Gökel, “Ekstremite Travmaları ve Yağ Embolisi Sendromu”, Kış Sempozyumu (Anestezi ve Yoğun Bakım), 7-10 Aralık 1995, Bursa. (Konuşmacı)

 

 

I-3

Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, bilimsel yaz okulu gibi bilimsel etkinliklerde görev almak

I-3-1

ARUD, "Türki Cumhuriyetleri Anestezi Günleri”, Bakü, Azerbaycan, Nisan 2013. (Panel Moderatörlüğü)

I-4

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, bilimsel yaz okulu gibi bilimsel etkinliklerde görev almak

I-4-1

TARK-2020, Antalya, 28-30 Ekim 2020. (Oturum Başkanı)

I-4-2

TARD-Ege Akdeniz Şubesi, İlkbahar Toplantısı “Geriatrik Anestezi” 19 Mayıs 2018, Ege Anemon Otel-İZMİR. (Oturum Başkanı)

I-4-3

TARK 2017, Antalya, Ekim 2017. (Oturum Başkanı)

I-4-4

TARK-2016, İstanbul, Ekim 2016 (Panel Moderatörlüğü)

I-4-5

İzmir Anestezi Günleri, “Anestezi ve Yoğun bakımda Sıvı Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” İzmir Kâtip Çelebi Üniv, Atatürk EAH Toplantı Salonu, 23 Nisan 2016. (Oturum Başkanı)

I-4-6

XXII. Kış Sempozyumu, “Asit Baz Kimyasında Yeni Yaklaşım” oturumu, Bursa, Mart 2016. (Oturum Başkanı)

I-4-7

TARK 2015, Antalya, Aralık 2015. (Transfüzyon ve Hemostaz Komitesi Başkanı: Görevli)

I-4-8

Ege-Akdeniz Şubesi XVI. Sempozyumu, Afyonkarahisar, Ocak 2015. (Panel Moderatörlüğü)

I-4-9

“Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu”, İzmir, Kasım 2014. (Oturum Başkanı)

I-4-10

TARK 2014, Ankara, Ekim 2014. (Panel Moderatörlüğü)

I-4-11

TARK-2012, Oturum: “Ekonomik Krizin Gölgesinde”, Girne, K.K.T.C., Kasım 2012. (Panel Moderatörlüğü)

I-4-12

“Hasta Güvenliğinde Yeni Bir Adım” Paneli, İzmir, Ocak 2012. (Panel Moderatörlüğü)

I-4-13

TARD Ege Akdeniz Şubesi, “Karaciğer ve Kalp Transplantasyonunda Güncel Yaklaşımlar” Sempozyumu, Antalya, 07 Mayıs 2011. (Oturum Başkanı)

I-4-14

TARK 2010, “Obstrüktif Uyku Apnesi”, Antalya, Ekim 2010. (Oturum Başkanı)

I-4-15

TARD Ege Akdeniz Şubesi, VII. Sempozyumu, “Nöroanestezide Güncel Yaklaşımlar ve yenilikler” 03 Mayıs, 2008, Denizli. (Oturum Başkanı)

I-4-16

TARK 2007, Antalya, Ekim 2007. (Panel Moderatörlüğü)

I-4-17

“Anestezi ve Hipertansiyon” Sempozyumu, 21-23 Nisan 2001, Antalya. (Panel Yöneticisi)

I-4-18

Ege Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, II. Güz Sempozyumu “Zor İntübasyon” - “Sepsisin Erken Fazı”, Sabancı Kültür merkezi, 11 Ekim 1997, İzmir. (Panel Moderatörlüğü)

 

VERDİĞİ DERSLER

I-9

Değişim/İş Birliği Programları kapsamında yurtdışı kurumlarda ders vermek

 

KIBRIS DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEK OKULUNDA

ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ VE AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMLARINDA VERDİĞİ DERSLER

I-9-1

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 18-19 Ekim 2018

ANES 121 (3 saat), ANES 221 (3 saat), ANES 223 (2 saat) AMLH-102 (2 saat)

I-9-2

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 09-10 Mart 2018

ANES 122 (3 saat), ANES 104 (3 saat), ANES 227 (3 saat)

I-9-3

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 03-04 Kasım 2017

ANES 121 (3 saat), AMLH 102 (2 saat)

I-9-4

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 06-07 Ekim 2017

ANES 221 (3 saat), ANES 223 (2 saat)

I-9-5

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders vermek üzere, 26-27 Mayıs 2017

ANES 122 (3 saat), ANES 104 (3 saat), ANES 227 (3 saat)

I-9-6

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 17-18 Mart 2017

 ANES 122 (3 saat), ANES 104 (3 saat), ANES 227 (3 saat)

I-9-7

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 30 Eylül-1-Ekim 2016

ANES 101 (3 saat), ANES 201 (3 saat), ANES 203 (2 saat)

I-9-8

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 27-28 Mayıs 2016

ANES 102 (3 saat), ANES 104 (3 saat), AMLH 102 (2 saat)

I-9-9

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 26-27 Şubat 2016

ANES 102 (3 saat), ANES 104 (3 saat), AMLH 102 (2 saat)

I-9-10

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 9-10 Ekim 2015

ANES 101 (3 saat), ANES 201 (3 saat), ANES 203 (2 saat)

I-9-11

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 15-16 Mayıs 2015

ANES 102 (3 saat), ANES 104 (3 saat)

I-9-12

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 13-14 Mart 2015

ANES 102 (3 saat), ANES 104 (3 saat)

I-9-13

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 10-Ocak 2015

ANES 204 (2 saat), ANES 206 (2 saat), ANES 208 (3 saat)

I-9-14

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 21-22 Kasım 2014

ANES 101 (3 saat), ANES102 (3 saat), ANES 203 (2 saat)

I-9-15

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ders verme, 23-24 Mayıs 2014

ANES 102 (3 saat), ANES104 (3 saat)

I-9-16

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ders verme, 2-3 Şubat 2014

ANES 102 (3 saat), ANES 104 (3 saat)

I-9-17

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 27-28 Aralık 2013

ANES 201 (3 saat), ANES 203 (2 saat)

I-9-18

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ders verme, 04-05 Ekim 2013

ANES 101 (3 saat), ANES 203 (2 saat)

I-9-19

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ders verme, 22-23 Şubat 2013

ANES 102 (3 saat), ANES 104 (3 saat), ANES 203 (2 saat)

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE VERDİĞİ DERSLER

I-12

1-Tıp Fakültesi Öğrencilerine (1987-2021)

I-12

2-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine

     A-Anestezi Teknikerliği (1994-2016)

     B-İlk ve Acil Yardım Teknikerliği (1994-1998)

I-12

3-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Öğrencilerine (1994-1998)

 

VERDİĞİ SEMİNERLER

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon veya Başka Bir Anabilim Dalında

 1.  

Rezidüel Blok ve Nöromusküler Monitörizasyon

Prof. Dr. Erol Gökel

06 Mart 2020

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Anestezi Cihazları-2 (Solunum Devreleri)

Prof. Dr. Erol Gökel

Ağustos 2019

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Anestezi Cihazları Temel Bilgiler ve Ventilatör

Prof. Dr. Erol Gökel

Ağustos 2019

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Nöromusküler Blok Yapan İlaçlar

Prof. Dr. Erol Gökel

20 Nisan 2018

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Nöromusküler Kavşak Fizyolojisi

Prof. Dr. Erol Gökel

06 Nisan 2018

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Nöromusküler Blok Yapan İlaçlar

Prof. Dr. Erol Gökel

25 Mart 2016

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Nöromusküler İleti Fizyolojisi

Prof. Dr. Erol Gökel

17 Mart 2016

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Perioperatif Akılcı Kan Yönetimi

Prof. Dr. Erol Gökel

17 Nisan 2015

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Hasta Kan Yönetimi (Patient Blood Management)

Prof. Dr. Erol Gökel

Ocak 2015

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Anestezi Cihazları-2 (Solunum Devreleri)

Prof. Dr. Erol Gökel

21 MART 2014

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Anestezi Cihazları Temel Bilgiler ve Ventilatör

Prof. Dr. Erol Gökel

14 MART 2014

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Nöromusküler Blok Yapan İlaçlar

Prof. Dr. Erol Gökel

Nisan 2011

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Nöromusküler İleti Fizyolojisi

Prof. Dr. Erol Gökel

Nisan 2011

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Göz Operasyonlarında Anestezi

Prof. Dr. Erol Gökel

Ocak 2011

Göz Anabilim Dalı

 1.  

Nöromusküler Hastalıklara Anesteziyolojik Açıdan Bakış

Prof. Dr. Erol Gökel

Haziran 2010

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Perioperatif Kan Transfüzyonu

Prof. Dr. Erol Gökel

Nisan 2009

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Rezidüel Sinir-Kas Bloğu

Prof. Dr. Erol Gökel

Haziran 2008

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Transfüzyon Tedavisi Masif Transfüzyon Yönetimi

Prof. Dr. Erol Gökel

30 Mart 2007

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Nöromusküler Monitörizasyon

Prof. Dr. Erol Gökel

Aralık 2006

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Transfüzyon Risk ve Komplikasyonları

Prof. Dr. Erol Gökel

13 Mayıs 2005

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Transfüzyon Tedavisi

Prof. Dr. Erol Gökel

06 Mayıs 2005

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Travmada Transfüzyon

Prof. Dr. Erol Gökel

Kasım 2004

DEÜTF öğrenci

 1.  

Transfüzyon Risk ve Komplikasyonları

Prof. Dr. Erol Gökel

Mayıs 2004

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Nöromusküler Monitörizasyon

Prof. Dr. Erol GÖKEL

Şubat 2004

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Transfüzyon Tedavisi

Prof. Dr. Erol Gökel

Mayıs 2004

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Nöromusküler Blok Yapan İlaçlar

Prof. Dr. Erol Gökel

Mart 2002

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Nöromusküler İleti Fizyolojisi

Prof. Dr. Erol Gökel

Mart 2002

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Anaflaksi ve Anaflaktoid Reaksiyonlar

Prof. Dr. Erol Gökel

1999

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Pediyatrik Politravma 

Prof. Dr. Erol Gökel

1998

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Kan Transfüzyonu Komplikasyonları

Doç. Dr. Erol Gökel

Ocak 1997

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Yenidoğan’da İlk Yardım ve Resüsitasyon

Doç. Dr. Erol Gökel

1996

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Yağ Embolisi Sendromu 

Doç. Dr. Erol Gökel

Nisan 1996

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Yoğun Bakım ve Anestezide İnfüzyon ve İlaçların Karıştırılabilirliliği (Uyumluluk-Uyumsuzluk)

Doç. Dr. Erol Gökel

Şubat 1996

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Laparoskopik girişimlerde Anestezi

Doç. Dr. Erol Gökel

24 Mayıs 1995

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Yüksek Hava Yolu Basıncının Akciğerler Dışında Diğer Sistemlere Etkileri 

Doç. Dr. Erol Gökel

Mart 1995

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Zor Hava yolu, Zor İntübasyonun Önceden Saptanması 

Doç. Dr. Erol Gökel

Temmuz 1994

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Çocuklarda Solunum ve Solutma 

Doç. Dr. Erol Gökel

Nisan 1994

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Yoğun Bakımda Respiratörler Yeni Solunum Modları 

Doç. Dr. Erol Gökel

Mart 1994

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Mekanik Ventilasyon 

Doç. Dr. Erol Gökel

Şubat 1994

İç Hastalıkları AD

 1.  

Gebelerde Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon

Doç. Dr. Erol Gökel

7 Temmuz 1993

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Yoğun Bakımda Monitörizasyon 

Doç. Dr. Erol Gökel

1992

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Anestezi Cihazları/Solunum Cihazlarına ve donanımlarına bağlı sorunlar 

Doç. Dr. Erol Gökel

1991

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 1.  

Mekanik Ventilasyon ve Respiratörler 

Uzm. Dr. Erol Gökel

1987

Anesteziyoloji ve Rean. AD

 

 

D-7

Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük ya da yayın kurulu üyeliği

D-7-1

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası

D-7-2

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi

Ğ.

ÖDÜLLER

Ğ-2-1

TÜBİTAK, Bilimsel Yayınları Teşvik ödülü (35.000.000,-- TL), “EMLA does Not Permit Pain-Free Retrobulber Injection”, Kuvaki B, Gökmen N, Günenç SF, Kara HC, Üzümlü H, Özden G, Söylev M, Gökel E. ARALIK-2003

 

 

 

MESLEKİ DERNEK ÜYELİKLERİ

1-

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)

2-

Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD)

3-

Alman Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği (1991-2016)

(Deutsche Gesellschaft für Anaesthesiologie und Intesivmedizin) (DGAI)

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi