Öğr. Gör. Damla Korkmaz Dayıcan

Akademik Takvim

Öğr. Gör. Damla Korkmaz Dayıcan
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

 

Lisans

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Celal Bayar Üniversitesi

 

2013-2017

 

Y. Lisans

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

2017-2021

 

Doktora

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Biruni Üniversitesi

 

2021-

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı:

Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Farklı Gevşeme Pozisyonlarının Kas Fonksiyonları Üzerine Etkileri

Danışman: Doç. Dr. Özge ÇELİKER TOSUN

Dereceler:

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Birinciliği (2017)

Kurum

Pozisyon

Yıl

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Öğretim Görevlisi

2023-

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Araştırma Görevlisi

2021-2023

İzmir Ekol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Fizyoterapist

2019-2020

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. (Pelvik Taban Rehabilitasyonu)

Gönüllü Fizyoterapist

2018-2019

Yayınlar

8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

8.1.1. Dayican, D.K., Keser, I., Yavuz, O., Tosun, G., Kurt, S., Tosun, O.C. (2023). Can pelvic floor muscle training positions be selected according to the functional status of pelvic floor muscles?. Nigerian Journal of Clinical Practice, 26(9):1309-1318. DOI: 10.4103/njcp.njcp_53_23

8.1.2. Tosun, O. C., Keser, I., Dayican, D. K., Yavuz, O., Tosun, G., & Kurt, S. (2023). Does multiple-component intensive pelvic floor muscle training decrease muscle fatigue and symptoms in women with urinary incontinence?. International Urogynecology Journal. 1-14. DOI: 10.1007/s00192-023-05499-0

8.1.3. Tosun, O. C., Dayican, D. K., Keser I., Kurt, S., Yildirim, M., & Tosun, G. (2022). Are clinically recommended pelvic floor muscle relaxation positions really efficient for muscle relaxation? International Urogynecology Journal, 1-10. DOI: 10.1007/s00192-022-05119-3

8.1.4. Akinci, B., Dayican, D. K., Deveci, F., Inan, C., Kaya, S., Sahin, O., ... & Onursan, Z. (2022). Feasibility and safety of Qigong training delivered from two different digital platforms in physically inactive adults: A pilot randomized controlled study. European Journal of Integrative Medicine, 54, 102171. DOI: 10.1016/j.eujim.2022.102171

8.1.5. Akinci, B., Dayican, D. K., Gunay, E., Cosar, N., Otun, H. Y., Kilinc, R., ... & Basci, S. (2022). Post-COVID-19 menstrual symptom disorders relating to anxiety and long COVID-19 symptoms. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences, 10 (4), 186–193. DOI: 10.15296/ijwhr.2022.32

      8.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      8.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

8.3.1. Dayican, D.K, Yigit, S., Eksi, B.U., Akinci, B., Calikoglu, B.F., Satman, I. (2023). The association between reproductive hormones and cardiovascular risk and health related physically fitness in women with metabolic syndrome: A pilot study. 6th International Health Sciences and Life Congress, 02-05 March/Online. (Sözel Bildiri).

8.3.2. Dayican, D.K, Ozyurek, B., Ozdincler, A.R. (2023). The Effectiveness of Yoga for Pelvic Floor Dysfunction: A Systematic Review. 6th International Health Sciences and Life Congress, 02-05 March/Online. (Sözel Bildiri).

8.3.3. Aslan, B.N., Dayican, D.K, Kuz, C.N., Ozcan, B.H., Gunes, N.B., Ozdincler, A.R., Molla, T. (2023). Primer dismenoreli kadınlarda kinezyo bantlama veya enterferansiyel akım ile kombine egzersizlerin menstrüel ağrı, menstrüel semptomlar, uyku kalitesi ve stres düzeyi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. 6th International Health Sciences and Life Congress, 02-05 March/Online. (Sözel Bildiri).

8.3.4. Yigit, S., Akinci, B., Eksi, B.U., Dayican, D.K., Calikoglu, B.F., Karagoz, I. Y., Satman, I. (2023). Physical fitness in patients with diabetic dyslipidemia: Diabetes or dyslipidemia to blame?. ESC Preventive Cardiology 2023, 13 April/Malaga, Spain. (Poster Bildiri).

8.3.5. Dayican, D.K., Ozyurek, B., Umut, G.U., Hosbay, Z. (2022). Investigation of the relationship between pelvic floor symptoms of mothers who have children with cerebral palsy and the children's demographic & clinical characteristics. 10th International Congress on Woman and Child Health and Education. 19-20 November/Online. (Sözel Bildiri).

8.3.6. Dayican, D.K., Ozdincler, A. (2022). İnfertilite ve Egzersiz: Literatür Derlemesi. 5th International Health Sciences and Life Congress, 10-12 March/Online. (Sözel Bildiri).

8.3.7. Ozyurek, B., Dayican, D.K. (2022). Dissinerjik defekasyonu olan hastada pelvik taban fizyoterapisinin etkinliği: Olgu sunumu. 5th International Health Sciences and Life Congress, 10-12 March/Online. (Sözel Bildiri).

8.3.8. Yigit, S., Dayican, D.K., Utku, G., Eksi, B.U., Ozyurek, B., Yilmaz, H.E., Akinci, B. (2022). Sağlıklı genç yetı̇şkı̇nlerde demografı̇k özellı̇kler ile rektus femorı̇s kas aktı̇vı̇tesı̇ ve kas performansı arasındakı̇ ilişkinin i̇ncelenmesi. ISHS International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences.11-12 March/Online. (Sözel Bildiri).

8.3.9. Utku, G.U., Dayican, D.K., Eksi, B.U., Yigit, S., Yildirim, A., Demir, G., Ozdincler, A. (2021). Sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin medya okuryazarlığının incelenmesi. Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. 15-17 December/Online. (Sözel Bildiri).

8.3.10. Dayican, D.K., Keser, I., Tosun, O.C, Kurt, S. (2021). Üriner inkontinanslı kadınlarda abdominal ve pelvik taban kas fonksiyonları ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2. Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi. 10-11 November/Online. (Sözel Bildiri).

8.3.11. Keser, I., Dayican, D.K., Tosun, O.C., Kurt, S. (2021). Üriner inkontinanslu olgularda pelvik taban kas fonksiyonunu değerlendirmede digital palpasyon ile transperineal ve intravaginal elektromyografi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2. Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi. 10-11 November/Online. (Sözel Bildiri).

8.3.12. Secer, M.B., Dayican, D.K., Keser, I., Tosun, O.C. (2021). İnkontinanslı kadınlarda inkontinansın tipine göre inkontinans semptom ciddiyeti, pelvik taban kas fonksiyonu, yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırılması. 4th International Health Sciences and Life Congress, 08-10 April/Burdur. (Sözel Bildiri).

8.3.13. Kara, I., Catal, I., Korkmaz, D. (2019). Gebelik döneminde yapılan fiziksel aktivite ve egzersizin uyku kalitesi ile yorgunluk düzeyi üzerine etkileri: Literatür derlemesi. 3rd International Congress on Woman and Child Health and Education, 18-19 April/Trabzon. (Sözel Bildiri).

8.3.14. Tosun, O.C., Catal, I., Korkmaz, D., Kurt, S., Buyuk, A., Tosun, G. (2019). To investigate the effects of multiple components intensified pelvic floor muscle training in women with urinary dysfunction. International Pelvic Pain Society Annual Meeting, 17-20 October/Toronto, Canada. (Sözel Bildiri).

      8.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      8.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      8.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

8.6.1. Eksi, B.U., Dayican, D.K., Yigit, S., Satman, I., Akinci, B. (2022). Metabolik sendrom tanısı alan abdominal obeziteli bireylerde kas kuvveti, fiziksel aktivite ve aerobik kapasitenin incelenmesi. XIX. Metabolik Sendrom Sempozyumu. 29 Eylül-02 Ekim/Bodrum. (Sözel Bildiri).

8.6.2. Dayican, D.K., Kocyigit, A., Kisa, E.P., Kaya, B.K., Akinci, B., Hosbay, Z., Ozdincler, A. (2021). COVID-19 pandemi döneminde son sınıf öğrencilerinin aktif staj uygulamalarının incelenmesi. 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 08-09 Mayıs/Online. (Poster Bildiri).

8.6.3. Korkmaz, D., Catal I., Tosun, O.C., Tosun, G. (2019). Üriner inkontinanslı olgularda abdominal ve pelvik taban kas fonksiyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Pilot çalışma. 17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24-28 Nisan/Antalya. (Sözel Bildiri).

8.6.4. Catal I., Korkmaz, D., Tosun, O.C., Tosun, G. (2019). Üriner inkontinanslı olgularda intravaginal ve transperineal elektromyografi değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Pilot çalışma. 17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24-28 Nisan/Antalya. (Sözel Bildiri).

      8.7. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

      8.7.1. Özdinçler A.R., Dayıcan D.K. Margaret Johnstone Tedavi Yaklaşımı. Nörofizyolojik Temelli Tedavi Yaklaşımları. (Editör: Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler) İstanbul Tıp Kitabevleri, 2023.

      8.7.2. Özdinçler A.R., Dayıcan D.K. İnfertilitede Fiziksel Aktivite ve Egzersiz. Olgularla İnfertilite. (Editör: Doç. Dr. Yeliz Kaya, Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji) İstanbul Tıp Kitabevleri. (Basım Aşamasında)

      8.7.3. Özdinçler A.R., Dayıcan D.K. Egzersiz. Kadın Sağlığında Bütünleşik Uygulamalar ve Bakım Kitabı. (Editör: Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Baltacı, Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol, Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji) İstanbul Tıp Kitabevleri. (Basım Aşamasında)

      8.7.4. Tosun, Ö.Ç., Dayıcan D.K. Jinekolojik Kökenli Pelvik Ağrıda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Çok Yönlü Bakış Temeli ile Pelvik Sağlıkta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. (Editör: Prof. Dr. Türkan Akbayrak). Hipokrat Kitabevi. (Basım Aşamasında)

9.    Projeler

9.1. Ulusal, Proje Görevi: Araştırmacı, Postpartum Dönemde Telerehabilitasyon Yöntemiyle ve Süpervize Olarak Uygulanan Pelvik Taban Kas Eğitiminin Pelvik Taban Kas Fonksiyonu, Pelvik Taban Semptomları ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması, Yürütülen Kuruluş: Biruni Üniversitesi, Destek Alınan Kuruluş: TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü (Yurt İçi).

9.2. Ulusal, Proje Görevi: Danışman, Primer Dismenoreli Kadınlarda Kinezyo Bantlama ile Kombine Egzersizlerin ve Enterferansiyel Akım ile Kombine Egzersizlerin Menstrüel Ağrı, Menstrüel Semptomlar, Uyku Kalitesi ve Stres Düzeyi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Yürütülen Kuruluş: Biruni Üniversitesi, Destek Alınan Kuruluş: TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı (Yurt İçi).

9.3. Ulusal, Proje Görevi: Yardımcı Danışman, Beyaz Yakalı Çalışanlarda İki Farklı Teknolojik Erişim ile Uygulanan Yoga Egzersizlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Yürütülen Kuruluş: Biruni Üniversitesi, Destek Alınan Kuruluş: TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı (Yurt İçi).

10. Eğitimler/Sertifikalar

10.1. Pelvik Taban Eğitimi - Sağlıklı Pelvik Taban Tonusu Nedir? Franklin Method, 3 Aralık 2022, Online.

10.2. Pelvik Taban Disfonksiyonlarında Klinik Vaka Eğitimi, Alime Büyük, 10 Ocak 2021, İstanbul.

10.3. Pelvik Ağrı ve Seksüel Disfonksiyonlarda Pelvik Taban Rehabilitasyonu Kursu, Heather Jeffcoat, 14-15 Kasım 2020, İstanbul.

10.4. APPI Pilates Matwork 1, 23-34 Kasım 2020, İstanbul

10.5. Fizyoterapistler İçin Klinik Yoga Kursu, Sarah Marsh MCSP, 29 Şubat-01 Mart 2020, İstanbul.

10.6. Pre-Postnatal Dönemde Muskuloskeletal Değerlendirme ve Pelvik Taban Fizyoterapisi Kursu, Gerard Greene, 10-11 Ocak 2020, İstanbul.

10.7. Doğumda Solunum ve Gevşeme Teknikleri, Gebelikte Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Kursu, Türkan Akbayrak, 2018, Ankara.

10.8. Kinesio Taping & Rigid Taping Kursu, Erkan Alp, 2017, İzmir.

      11.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Fizyoterapistler Derneği (2018-)

      12.  Ödüller

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Birincilik Ödülü

      13. Burslar

Tübitak 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı Bursiyeri

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi