Dr. Öğr. Üyesi Çiler Yeyğel

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Çiler Yeyğel
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik

Derece  Bölüm/Program Üniversite Yıl 
Lisans Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik Dokuz Eylül Üniversitesi 2006-2011
Y. Lisans  Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2012-2014
Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ege Üniversitesi 2015-2019
Doç. / Prof.      

 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araştırma Görevlisi KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü 2016-2018
Göz Poliklinik ve Ameliyathane Hemşireliği Özel Retina Göz Dal Merkezi Hastanesi 2011-2013

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Tokat M. A., Sancı M., Elmas S., Kulhan N. G., Yeyğel Ç. “Postpartum education and lifestyle changes for preventing type 2 diabetes in Turkish women with previous gestational diabetes: A retrospective study”International Journal of Nursing Practice. 4  Aug  2016  DOI: 10.1111/ijn.12452.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Yeyğel Ç.,Tokat M. A. ”Vajinal Doğumda Verilen Oksitosin İndüksiyonun Emzirmeye Etkisi: Literatür İncelemesi”. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi 2015;12 (3): 170-174.
 2. Tokat M. A., Elmas S., Yeyğel Ç. . Gestasyonel Diyabetin Emzirme Sonuçlarına ve Emzirme Öz–Yeterlilik Algısına Etkisinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2017, 10(4), 193-200.
 3. Elmas S., Yeyğel Ç., Saruhan A. Doğum Öncesi Eğitim Modelleri Eşliğinde Doğal Doğum. Anadolu Hem Sağ Bil Dergisi 2017;20(4):298-302.
 4. Daşıkan Z., Kıratlı D., Elmas Ç. (2019). Maternal Obezite ve Gestasyonel Kilo Alımının Çocuk Sağlığına Etkilerinin İncelenmesi: Sistematik Derleme. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2019;4(3):340-348.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Daşıkan Z., Kıratlı D., Elmas Ç. (2019). Maternal Obezite ve Gestasyonel Kilo Alımının Çocuk Sağlığına Etkilerinin İncelenmesi: Sistematik Derleme. 2. Uluslar arası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Bildiri Kitabı, 27-30 Kasım 2019, İZMİR OP-048.
 2. Yeyğel Ç., Elmas S., Sevil Ü. (2016). Türkiye’de Jinekolojik Ve Obstetrik Olgular Üzerine Müziğin Etkisini Belirlemek Amacıyla Yapılan Yaptığı Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Bildiri Kitabı, 24-25 Mart 2016, KOCAELİ 554-560.
 3. Elmas S., Yeyğel Ç., Sevil Ü. (2016). Müzik Fetal Sağlığı Etkiliyor Mu?. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Bildiri Kitabı, 24-25 Mart 2016, KOCAELİ 547-553.
 4. Aluş Tokat M., Elmas Ç., Elmas S. (2019). Gestasyonel Diabetes Mellituslu Gebelerde Maternal, Obstetrik Özellikler ve Prenatal Stres Arasındaki İlişki. 2. Uluslar arası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 3-6 Ekim 2019, KONYA (520. SS-117).
 5. Elmas, S., Elmas Ç., Kıratlı D., Erdoğan  M., Daşıkan, Z. (2018). Normal Doğum Eyleminde Yapılan Girişimler: Kadınların Deneyim Ve Görüşleri. 1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi. 07-09 Kasım 2018. SS:66.
 6. Elmas Ç., Kıratlı D., Erdoğan  M. (2018). Polikistik Over Sendromunda Kanıta Dayalı Çalışmalar. I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 22-24 Mart 2018. İSTANBUL. (OP-111).
 7. Tokat M. A., Yeyğel Ç., Girgeç S., Okumuş H., Haney M. Ö. (2017).  Preterm Yenidoğanlar Olan Annelere Yönelik Düzenlenmiş Emzirme Özyeterlilik Ölçeğinin (Kısa Şekli) Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. 29 Haziran 2017- 01 Temmuz 2017, AYDIN (SS: 0510).
 8. Elmas S., Yeyğel Ç., Daşıkan Z. (2016). Prekonsepsiyonel Ve İnterkonsepsiyonel Bakımın Önemi. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. 7-8 Ekim, İZMİR (SS:5).
 9. Elmas S., Yeyğel Ç., Sevil Ü. (2016). Müzik Fetal Sağlığı Etkiliyor Mu?. Uluslar arası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi. 24-25 , Mart 2016, KOCAELİ (SS: 22).
 10. Yeyğel Ç.,Elmas S., Sevil Ü. (2016). Türkiye’de Jinekolojik Ve Obstetrik Olgular Üzerine Müziğin Etkisini Belirlemek Amacıyla Yapılan Yaptığı Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi. 24-25, Mart 2016, KOCAELİ (SS: 14).
 11. Yeyğel Ç., Girgeç S., Arbağ E., Okumuş H. (2015). Kamu ve Özel Hastanelerde Yenidoğan Bakım Protokolleri: Kanıta Dayalı Bilgiler İle Karşılaştırılması. Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 5-7 Kasım 2015, İZMİR (SS:20).
 12. Yeyğel Ç.,Tokat M. A. (2014).Oksitosin İndüksiyonu Alan ve Almayan Annelerin Emzirme Sonuçlarının Karşılaştırılması. 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18-19 Aralık 2014, İZMİR (SS:20).
 13. Yeyğel Ç., Girgeç S., Tokat M. A. (2013). Gestasyonel Diyabeti olan ve olmayan Annelerin Emzirme Öz Yeterliliklerinin Karşılaştırılması. 14. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Kongresi, 25-27 Ekim 2013 Bodrum-MUĞLA (SS:27)
 14. Kıratlı D., Erdoğan  M., Elmas Ç. (2018). Genetik Danışmanlık Sürecinde Hemşirenin Rolü. I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 22-24 Mart 2018. İSTANBUL. (PP-040).
 15. Erdoğan  M., Elmas Ç., Kıratlı D. (2018). Obezite ve Yoga. I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi. 22-24 Mart 2018. İSTANBUL. (PP-052).
 16. Yeyğel Ç., Elmas S., Atan Ünsal Ş. (2016). Prenatal Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar. 7-8 Ekim, İZMİR (Poster Sunu, Poster No:81).
 17. Yeyğel Ç., Elmas S., Atan Ünsal Ş. (2016). Güvenli Bağlanmanın Önemi. 7-8 Ekim, İZMİR (Poster Sunu, Poster No:84).
 18. Elmas S., Yeyğel Ç., Sevil Ü. (2016). Aile Planlaması Yöntemlerinde Kanıta Dayalı Uygulamalar. 7-8 Ekim, İZMİR (Poster Sunu, Poster No:81).
 19. Elmas S., Yeyğel Ç., Saruhan A. (2016). Doğum Öncesi Eğitimler Eşliğinde Doğal Doğum. 7- 8 Ekim, İZMİR (Poster Sunu, Poster No:58).
 20. Yeyğel Ç.,Girgeç S., Arbağ E. T. (2015). Özbakım Gücü ve Hemşirelik Gücünün Ürojinekolojik Bir Olgu Üzerine Etkisi. 5. Ege Ürojinekoloji Workshop 29-31 Mayıs 2015, İZMİR (Poster Sunu, Poster No:6).
 21. Girgeç S., Yeyğel Ç., Okumuş H., Korkmaz T., Sancı M. (2015). Bir Jinekolojik Onkoloji Olgusu: Öz Bakım Gücü + Hemşirelik Gücü.12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 5-8 Mart 2015, BURSA (Poster Sunu, Poster No:10)
 22. Yeyğel Ç., Tokat M. A. (2014).Oksitosin İndüksiyonu Emzirme Sonuçlarını Etkiler Mi?.1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014, İZMİR (Poster Sunu, Poster No:12)
 23. Çeçe Ö.,Yeyğel Ç., Girgeç S. (2013) Türkiye’deki Hemşirelerin Doğum Korkusu İle İlgili Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi, 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğal Doğum Kongresi, 24-26 Nisan 2013, İSTANBUL (Poster Sunu, Poster No:40)
 24. Girgeç S., Yeyğel Ç., Mete S. (2013) Doğum Korkusu İle Doğum Şekli Arasındaki İlişki, 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğal Doğum Kongresi, 24-26 Nisan 2013, İSTANBUL (Poster sunu, Poster No: 43)
 25. Tokat M. A., Yeyğel Ç., Girgeç S. (2013) Vajinal Doğumda Yapılan Uygulamaların Emzirme Üzerine Etkisi, 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, 20-22 Haziran 2013, İZMİR (Poster sunu, Poster No: 102)
 26. Mete S., Ertuğrul M., Yeyğel Ç., Girgeç S. (2014) Riskli ve Riskli Olmayan Gebelerde Prenatal Uyumun Belirlenmesi. 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18-19 Aralık 2014, İZMİR (Poster No: 10)

Diğer yayınlar:

Vajinal Doğumda Oksitosin İndüksiyonu Alan Ve Almayan Annelerin Emzirme Sonuçlarının Karşılaştırılması

Çiler Yeyğel Özcan

DOKUZ EYLÜL HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

ciler_yeygel884@hotmail.com

Amaç: Vajinal doğumda oksitosin indüksiyonu alan ve almayan annelerin emzirme sonuçlarının incelenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tipte yapılan çalışma; Sağlık Bakanlığına bağlı bebek dostu hastanede, oksitosin indüksiyonu alan 70, almayan 70 toplam 140 postpartum kadın ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan tanıtıcı bilgi formu, doğum sürecini değerlendirme formu, laktasyon durumu, bebeğin emme davranışı, ilk emzirmeyi değerlendirme formu ve ilk 12 saatte emzirme uygulamalarını değerlendirme formu kullanılmıştır. Veriler iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, ki-kare testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Oksitosin indüksiyonu alan kadınların almayanlara göre; ilk emzirme zamanının daha geç (82.71±42.25; 69.00±41.91, p=0.056), ilk emzirme süresinin daha düşük (sağ meme 9.00±6.40;16.35±3.98, p=0.00, sol meme 6.78±0.55; 14.4±4.54, p=0.00), bebeklerin 1. ve 5.

dakika APGAR skorları daha düşük (1.dk 6.80±0.55; 7.85±0.39, p=0.00, 5.dk 7.41±0.60; 8.60±0.54, p=0.00), bebek memedeyken huzursuz olması daha fazla (%40.0;%4.3, p=0.00), bebeğin anneyi etkili bir şekilde emmesi daha düşük (%15.7; %68.6 , p=0.00), doğumdan sonra ilk emzirme probleminin yaşama durumunun daha fazla olduğu (%95.7;%21.4, p=0.00) ve en çok yaşadıkları problemin laktasyon olmaması olduğu saptanmıştır (%81.4;%18.6, p=0.00). On iki saatin sonunda oksitosin indüksiyonu alan kadınlarda almayanlara göre; emzirme problemi yaşama durumunun daha fazla olduğu (%45.7;%2.9, p=0.00), laktasyon olmaması probleminin ilk emzirme sonuçlarına göre azaldığı, (%21.4; %78.6 p=0.00), tam emzirme oranının da düşük olduğu (%68.6;%85.7 p=0.00) tespit edilmiştir.

Sonuç: Oksitosin indüksiyonu alan kadınlarda ilk emzirme zamanının geciktiği, emzirme problemlerinin daha fazla yaşandığı ve en çok yaşanan problemin laktasyon olmaması olduğu saptanmıştır. Bu nedenle oksitosin indüksiyonu alan bu annelere özel emzirme protokolleri oluşturulmalı, doğumdan sonra özellikle ilk saatlerde emzirme konusunda desteklenmelidir.

Anahtar kelimler: Oksitosin, Oksitosin İndüksiyonu, Vajinal Doğum, Emzirme

Nfertil Kadınlara Değişim Aşamaları Modeli İle Yapılan Bireysel Danışmanlık Girişiminin Kilo Yönetimine Etkisi

Çiler ELMAS

EGE ÜNİVERSİTESİ

ciler_yeygel884@hotmail.com

Amaç: İnfertil kadınlarda Değişim Aşaması Modeli ile yapılan bireysel danışmanlık girişiminin kilo yönetimine etkisini değerlendirmektir.

Yöntem: Danışmanlık ve İzlem Aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşan çalışmanın evreni, 01.01.2018-01.01.2019 tarihleri arasında İzmir Tepecik Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’ne tedavi amacıyla başvuran 600 kadın oluşturmuştur.

Kliniğe 04.01.2019-22.03.2019 tarihleri arasında başvuran 146 infertil kadın belirlenmiştir. Çalışma girişim grubu 51, kontrol grubu 53 olmak üzere araştırma dahil edilme kriterlerine uygun ve çalışmaya katılmaya gönüllü 104 infertil kadın tamamlanmıştır. Girişim grubuna değişim modeli aşamaları modeline dayalı bireysel danışmanlık program uygulanmış, kontrol grubuna rutin izlem yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizi SPSS 22.0 paket programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Girişim grubu infertil kadınların ön izleme göre son izlem antropometrik değerlerinde azalma göstermiş, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0.000).

Çalışmada girişim grubu infertil kadınların ön izleme kıyasla son izlemde günlük süt grubu, sebze ve meyve grubu tüketiminde artış olmuş, et grubu, şeker grubu, yağ grubu, tahıl grubu ve ekmek grubu tüketiminde ve günlük kaloriazalma olmuş, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0.000).

Çalışmadaki girişim grubundaki infertil kadınların ön izlem yürüme fiziksel aktivite puanı, orta şiddetli fiziksel aktivite puanı ve toplam fiziksel aktivite puanı son izlemde belirgin düzeyde artış göstermiş, ön izlem oturma süresi ise son izlemde anlamlı olarak azalmıştır (p=0.000).

Girişim ve kontrol grubu infertil kadınların fiziksel aktivite ve beslenme davranışları ön izlem değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamışken (p>0.05), ara izlem ve son izlemde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0.000).

Sonuç: Kilo yönetimine ilişkin Değişim Aşamaları Modeline dayalı verilen bireysel danışmanlık girişimi infertil kadınlarda fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıklarında sağlıklı davranış değişimine sebep olmuş; antropometrik ölçümlerin olumlu değişimleri, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı, sağlıklı ve yeterli beslenme davranışları kazandırmıştır.

Anahtar Kelimeler; İnfertilite; Değişim Aşamaları Modeli; Bireysel Danışmanlık; Fiziksel Aktivite; Beslenme; Kilo Yönetimi.

 

Sanat ve tasarım etkinlikleri:

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Resim Eğitmenliği Sertifikası

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Gitar Eğitmenliği Sertifikası

Aldığı Sertifikalar:

 1. Fertiliteyi Desteklemede Yaşam Tarzının Yeri Paneli, İnfertilite Hemşireliği Derneği İZMİR, 12 Aralık 2019.
 2. II. Normal Doğumda Sürdürülebilir Uygulamalar Sempozyumu, SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR, 28 Kasım 2019.
 3. Anormal Uterin Kanama ve Vaginit Sempozyumu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İZMİR, 10-11 Ekim 2019
 4. Doğal Doğum Yönetimi ve Koçluğu Eğitici Eğitimi Kursu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İZMİR, 15-16-17 Şubat 2019.
 5. Prof. Dr. Kültegin ÖĞEL, Motivasyonel Görüşme Teknikleri Kursu, 19 Ocak 2018, İSTANBUL
 6. KTO Karatay Üniversitesi Kanser Haftası Etkinliği, 1-7 Nisan 2017, KONYA
 7. KTO Karatay Üniversitesi Kızılay Kan Bağışı Etkinliği, 20-21 Aralık 2016, KONYA
 8. I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7-8 Ekim 2016, İZMİR
 9. Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 5-7 Kasım 2015, İZMİR
 10. 5. Ege Ürojinekoloji Workshop, 29-31 Mayıs 2015, İZMİR
 11. “Değişimin Gücü: Etkili Bakım Etkin Maliyet İçin EFT ve Koçluk Teknikleri” konulu Workshop, 15 Mayıs 2015, İZMİR
 12. 12.Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, 05 – 08 Mart 2015, Uludağ – BURSA
 13. 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18-19 Aralık 2014, İZMİR
 14. 1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014, İZMİR
 15. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan Onaylı Evlilik Öncesi Eğitim Eğitici Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 13- 14 Ocak 2014 İZMİR
 16. 10. Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 21-22 Eylül 2013 İZMİR
 17. Rehber Hemşire Eğitimi Kursu, Hemşirelik Eğitimi Derneği, 31 Ekim 2013 İZMİR
 18. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi, 20- 22 Haziran 2013, İZMİR
 19. Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, Doğuma Hazırlık Eğitiminde Psikodrama ve Dışavurumcu Tekniklerin Yaşantılanması Kursu, 21 Eylül 2012, İZMİR
 20. Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), E.K.G. Eğitimi, 5 Nisan 2013, İZMİR
 21. Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), Acil Tıp Hemşireliği Okulu 2 Programı, 6 Nisan 2013, İZMİR
 22. Kanserli Hastaya ve Hasta Yakınına Yaklaşım ve İletişim Teknikleri, Sorun Çözme Yeteneği ve Yaşam Bağı Geliştirme Kursu, 50 saat teori, 25 saat uygulama 2011, İZMİR
 23. Ege Orman Vakfı Doğa Dostu Sertifikası, 2011, İZMİR

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1. HEMED ( Hemşirelik Eğitimi Derneği ) – 2013
 2. İnfertilite Hemşireler Derneği – 2015

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi