Dr. Öğr. Üyesi Sibel ACAR

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ACAR
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı
Çocuk Diş Hekimi

Doktora
2006
30/Ekim/2013
EGE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PEDODONTİ (DR)
Tez adı: Çölyak hastalığı olan çocukların ağız içi bulgularının incelenmesi ve tükürüklerinin immunolojik ve mikrobiyolojik olarak yönden değerlendirilmesi (2013) Tez Danışmanı:(ERTUĞRUL SABAH)
Lisans
2001
20/Eylül/2006
EGE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ PR.

 

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
02.11.2015-15.11.2021
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER
BÖLÜMÜ/PEDODONTİ ANABİLİM DALI)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2008-2013
EGE ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER
BÖLÜMÜ/PEDODONTİ ANABİLİM DALI)


Yönetilen Tezler

Diş Hekimliği Uzmanlık

2022

 1. EROĞLU EFE SEDANUR, (2022). UYKU BRUKSİZMLİ ÇOCUKLARDA STRES, KRONOTİP, ÇİĞNEME KASLARI VE POSTÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ, Uşak Üniversitesi->Diş Hekimliği Fakültesi->Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı
 2. KAÇMAZ IŞIL, (2022). EBEVEYNLİK STİLLERİ, ÇOCUĞUN DENTAL ANKSİYETE DURUMU VE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI İLİŞKİSİ, Uşak Üniversitesi->Diş Hekimliği Fakültesi->Pedodonti Ana Bilim Dalı

2020

 1. ALKIŞ MERVE, (2020). Uşak bölgesinde yaşayan 8-12 yaş aralığındaki çocuklarda ikinci süt azı hipomineralizasyonu ve büyük azı-keser hipomineralizasyonun birbiriyle ilişkisi, etiyolojisi, görülme sıklığı ve tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi->Diş Hekimliği Fakültesi->Pedodonti Ana Bilim Dalı

İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü
2016
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2016
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/PEDODONTİ ANABİLİM DALI
Bologna Koordinatörü
01.01.2017-15.11.2021
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. EDEN ECE, BULDUR BURAK, DURUK GÜLSÜM, EZBERCİ SİBEL (2021).  Web-based dental trauma database using Eden Baysal dental trauma index: a turkish multicenter study.  European oral research (Online), 55(1), 21-27., Doi: 10.26650/eor.20210077 (Yayın No: 6997600)
 2. EZBERCİ SİBEL (2021).  Celiac Disease from Dentist Perspective.  ES Journal of Pediatrics, 2(1), 1-3. (Yayın No: 6997725)
 3. EZBERCİ SİBEL, YILDIRIM BENGİSU (2021).  Evaluation of the Effectiveness of Distance Learning in Dental Education During COVID-19 Pandemic.  Clinical and Experimental Health Sciences, 11(4), 630-636., Doi: 10.33808/clinexphealthsci.913386 (Yayın No: 7717088)
 4. YİĞİT TUĞBA, EZBERCİ SİBEL (2021).  Evaluation of antibiotic prescribing patterns in paediatric dental patients: Cross-sectional epidemiological study.  balkan journal of dental medicine, 0(25), 122-128., Doi: 10.2478/bjdm-2021-0019 (Yayın No: 7717079)
 5. KOLCU GİRAY,ALKIŞ MERVE,BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ,EZBERCİ SİBEL (2020).  Diş Hekimliği Eğitiminde Eğitim Ortamının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Educational Environment in DentistryEducation).  Smyrna Tıp Dergisi, 2020(1), 40-45. (Yayın No: 6399296)
 6. EZBERCİ SİBEL,AYKUT YETKİNER ARZU,ERSİN NAZAN,ÖNÇAĞ RÜŞTÜ ÖZANT,AYDOĞDU SEMA,ARIKAN ÇİĞDEM (2012).  Oral findings and salivary parameters in children with celiac disease: a preliminary study..  Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, 21(2), 129-33., Doi: 10.1159/000331794 (Yayın No: 4195795)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 1. ALKIŞ MERVE, EZBERCİ SİBEL (2020).  Aktif Elemenli Hareketli Apareylerle Erken Ortodontik Tedavi.  IDU-DENT  2020 INTERNATIONAL DENTISTRY&HEALTH CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6863888)
 2. EDEN ECE,BULDUR BURAK,DURUK GÜLSÜM,EZBERCİ SİBEL (2020).  Web-based dental trauma database using Eden Baysal dental trauma index: A Turkishmulticenter study.  15th EAPD Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6807066)
 3. ÖZGÖÇMEN ESRA,ALKIŞ MERVE,KAÇMAZ IŞIL,SOYTÜRK MERT,EZBERCİ SİBEL,YİĞİT TUĞBA (2019).  Kalsiyum hidroksit- iyodoform içerikli kanal patlarının süt dişlerindeki başarısının retrospektif olarak değerlendirilmesi.  İZDO 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6041171)
 4. ALKIŞ MERVE,EZBERCİ SİBEL (2019).  Uşak Bölgesinde 8-12 yaş çocuklarda Büyükazı-Keser Hipomineralizasyonu Görilme Sıklığı ve Etiyolojisi.  İZDO 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6041078)
 5. ALKIŞ MERVE,EZBERCİ SİBEL (2019).  Çocuklarda görilen çeşitli dental anomaliler ve klinik yaklaşımları.  1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6041303)
 6. ALKIŞ MERVE,EZBERCİ SİBEL (2019).  Uşak İlinde yaşayan ebeveynlerin koruyucu uygulamalarla ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesi.  26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6041285)
 7. ALKIŞ MERVE,EZBERCİ SİBEL (2019).  OLgu Raposu Serisi : 3 Cvek Amputasyonu ve 1 yıllık takip.  TDB 25. Uluslararası Dİşhekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:6041279)
 8. EZBERCİ SİBEL,ALKIŞ MERVE,ÖZGÖÇMEN ESRA (2018).  DİŞ HEKİMLİĞİ PREKLİNİK ÖĞRENCİLERİNİN AVULSİYON TEDAVİSİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.  İZDO 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6041312)
 9. ALKIŞ MERVE,EZBERCİ SİBEL (2018).  Reataşman yapılmış santral dişte reataşman.  İZDO 25. Uluslarası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6367272)
 10. EZBERCİ SİBEL,AZARSIZ Elif (2018).  Relationship between immunological and microbiological structure of saliva according to the caries status in children.  International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25. TPD (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6040891)
 11. ALKIŞ MERVE,EZBERCİ SİBEL (2018).  Rehabilitation of an anterior tooth with complicated crown fracture.  IAPD Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:6367250)
 12. EZBERCİ SİBEL (2018).  Spekülatif Flor Dişler için Yararlı, Sağlık için Zararlı mı?.  1.International Health Science and Life Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4305041)
 13. EZBERCİ SİBEL (2017).  Ebeveynlerin Çocuklarinin Ağiz Ve Diş Sağliği İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.  İZDO 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4196043)
 14. ALKIŞ MERVE,EZBERCİ SİBEL (2017).  Olgu Sunumu: Natal Dişli 4 Yenidoğan.  İZDO 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4196047)
 15. EZBERCİ SİBEL,SABAH ERTUĞRUL (2016).  The Success on treating disabled children on their own area.  28th Annual Meeting on Special Care Dentistry in conjunction with the 23rd iADH Congress (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4195776)
 16. EZBERCİ SİBEL,AYKUT YETKİNER ARZU,EDEN ECE (2015).  The Clinical Performance Of Resin Modified And High Viscosity Glass Ionomer Cements Without Conditioning The Dentine.  47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4195773)
 17. EZBERCİ SİBEL,AYDOĞDU SEMA (2015).  The Possible Etiology of Oral Manifestations of Celiac Disease.  25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4195769)
 18. EZBERCİ SİBEL,AYDOĞDU SEMA,SABAH ERTUĞRUL (2014).  The Effects Of Gluten-Free Diet On The Manifestations Of Celiac Disease.  8Th International Congress of Mediterranean Society of Pediatric Dentistry (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4195752)
 19. EZBERCİ SİBEL,akcalı aliye (2013).  The Prognosis Of An Immature Central Incisor After Consecutive Traumas.  46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4195750)
 20. EZBERCİ SİBEL,SABAH ERTUĞRUL (2011).  The changes of dental health care of a bording school within 3 years..  23rd Congress of International Association of Paediatric Dentistry (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4195690)
 21. KOÇANALI BENGİ,EZBERCİ SİBEL,EDEN ECE (2011).  The comparison of clinical success rate of various root canal filling materials for primary teeth.  7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar And Workshop (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4195686),
 22. SABAH ERTUĞRUL,EZBERCİ SİBEL,KANTAR ELİF (2010).  Access to Dental Services For Diasble Children in Izmir.  20th  iADH Congress (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4196055)
 23. EZBERCİ SİBEL,TOPALOĞLU AK ASLI,KOCA HÜSEYİN,SÜTEKİN EVREN (2010).  Immediate And Delayed Replantation Of Avulsed Teeth.  88th General Session  Exhibition of the International Association for Dental Research (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4195677)
 24. EZBERCİ SİBEL,SABAH ERTUĞRUL (2010).  The treatability of mentally diasbled children in their own environment.  10th Congress of European Academy of Paediatric Dentistry (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4195671)
 25. EZBERCİ SİBEL,ERSİN NAZAN,ÖNÇAĞ RÜŞTÜ ÖZANT,AYDOĞDU SEMA (2009).  The dental findings of coeliac disease in children..  22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4195662)
 26. KOCA HÜSEYİN,SÜTEKİN EVREN,KOCA OLGU,EZBERCİ SİBEL (2008).  Treatment of an Exarticulated Central Incisior: A case report.  9th Congress of European Academy of Paediatric Dentistry (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4195649)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

 1. Diş Hastalıkları ve COVID-19, Bölüm adı:(COVID-19 Pandemisi Normalleşme Sürecinde Çocuk Diş Hekimliği Algoritması) (2020)., EZBERCİ SİBEL,TÜLOĞLU NURAY,AYKUT YETKİNER ARZU,  Türkiye Klinikleri, Editör:Gülnur Emingül, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-401-141-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6724805)
 2. Current Dental Studies, Bölüm adı:(Saliva: As a diagnostic Tool) (2020)., EZBERCİ SİBEL,  Akademisyen Yayınevi, Editör:İlter Uzel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 154, ISBN:978-605-258-904-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6440867)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. EGİL EDİBE,DUMAN CANAN,KARACA SERHAT,EZBERCİ SİBEL,YILMAZ DİLEK ÖZGE,TABAKÇILAR DERYA (2020).  Ebeveynlerin Çocuk Diş Macunu Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi.  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 41(3), 237-241. (Kontrol No: 6722677)
 2. ALKIŞ MERVE,EZBERCİ SİBEL (2020).  Covid-19 Çocuk diş hekimliği açısından Önemi.  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 47, 205-212. (Kontrol No: 6865779)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. EZBERCİ SİBEL (2016).  Süt Molar Dişlerde İnfraokluzyonun Etiyolojisi Ve Görülme Sıklığı.  23. Türk Pedodonti Derneği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4196030)
 2. EZBERCİ SİBEL,ERSİN NAZAN,SABAH ERTUĞRUL (2014).  Çölyak Hastalığının Erken Teşhisinde Çocuk Dişhekimliğinin Önemi.  21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4196024)
 3. EZBERCİ SİBEL,SABAH ERTUĞRUL,ERSİN NAZAN (2012).  Başarısız apeksifikasyon tedavisine alternatif bir yaklaşım: Olgu sunumu.  19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4196020)
 4. EZBERCİ SİBEL,SABAH ERTUĞRUL (2010).  Engelli Çocuklarla Bir Haftasonu.  17.Türk Pedodonti Derneği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4196006)
 5. EZBERCİ SİBEL,SABAH ERTUĞRUL (2010).  Bergama yatılı ilköğretim bölge okulunda ağız diş sağlığı.  13. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4196011)
 6. SABAH ERTUĞRUL,ALPÖZ ALİ RIZA,EZBERCİ SİBEL (2009).  Vaka sunumlu yer tutucular ve erken ortodontik uygulamalar.  12. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4195942)
 7. EZBERCİ SİBEL,SÜTEKİN EVREN,SABAH ERTUĞRUL (2009).  Radiküler Kist: Olgu Sunumu.  11. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4195928)
 8. EZBERCİ SİBEL,SABAH ERTUĞRUL,ERSİN NAZAN,UZEL GÖKHAN (2009).  Ektodermal Displazili iki olgunun oral rehabilitasyonu.  16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4195916)
 9. EZBERCİ SİBEL,ERTUĞRUL FAHİNUR (2008).  Çeşitli kök anomalileri: Üç Olgu Sunumu.  10. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4195897)
 10. TOPALOĞLU AK ASLI,EDEN ECE,EZBERCİ SİBEL (2008).  Süt dentisyonda bilateral füzyon ve infraokluzyon: Vaka raporu.  10. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4195904)
 11. EZBERCİ SİBEL,özdemir yasemin,ALPÖZ ALİ RIZA (2006).  Daimi Ön Diş Çapraz Kapanışlarının Düzeltilmesinde Z Zembereği’nin Kullanımı.  6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4195784)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Pedodonti Derneği (TPD), Üye  , 2019-2021

European Academy Of Pediatric Dentistry (EAPD), Üye  , 2018

International Association for Dental Research (IADR), Üye  , 2011

International Academy Of Pediatric Dentistry (IAPD), Üye  , 2009

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi