Dr. Öğr. Üyesi Müfide Bengü Erden Şahin

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Müfide Bengü Erden Şahin
Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Marmara Üniversitesi 2015
Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Marmara Üniversitesi 2015
Uzmanlık Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ege Üniversitesi 2016-2020

Akademik Unvanlar

Doktora Öğretim Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2021

Projeler

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (TDH-2019-20605)- Araştırmacı

(Tamamlanmış proje)

İdari görevler

Bölüm başkanlığı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2021

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: (Science Citation Index expanded)

Erden Sahin MB, Calis A, Koca H. An unusual case of 177 pieces of mandibular compound odontoma: 10-year follow-up. J Stomatol Oral Maxillofac Surg Volume 121, Issue 5, November 2020, Pages 585-588. https://doi.org/10.1016/J.JORMAS.2020.03.013.

2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: (ULAKBİM)

Erden Sahin B, Efeoğlu N, Dudak E, Efeoğlu C. Safe dental care during COVID-19 pandemic. EÜ Dişhek Fak Derg 2020; COVID ÖZEL: 1-12

Coskun Akar G, Karatay Şibal B, Sarı E, Bayraktar C, Sengun E, Erden Sahin MB, Serefoglu B, Peskersoy C, Dindaroğlu F, Meriç P, Kaval ME, Aykut Yetkıner A, Efeoglu C, Ertuğrul F, Türkün M. Treatment Approaches During Coronavirus (COVID-19) Outbreak: A Literature Review and Tertiary Care Dental Hospital. EÜ Dişhek Fak Derg 2020; COVID ÖZEL: 37-58

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Ozveri KB, Alpoz E, Gunbay S, Erden MB. Sodium Hypochlorite Inadvertently Injects Into Tissue. 23th TDA International Dental Congress,2017

Erden MB, Efeoğlu C, Akar GC, Koca H. Abobotulinumtoxin A Injection In Masticory Myalgia. 24th European Association For Cranio Maxillo Facial Surgery Congress, 2018

Şahin Y, Sezer FB, Erden MB. 8-Year Retrospective Study of Dental Trauma. 25th Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery Congress, 2018 (Sözlü Sunum)

Erden Şahin MB, Çengelli E, Şahin Y, Efeoğlu C.Rehabilitation of Bilateral Upper Lateral Agenesis with Dental Implant and Complications. 25th TDA International Dental Congress, 2019

Erden Şahin MB, Gümüşel G, Şahin Y, Koca H. Complex and Compound Odontoma: Case Series (Six-cases). 25th TDA International Dental Congress, 2019 (Sözlü Sunum)

Erden Şahin MB, Şahin Y, Efeoğlu C. Botulinum toxin injection of the lateral pterygoid muscle in a patient with primary oromandibular Dystonia. 25th TDA International Dental Congress, 2019

Çengelli E, Erden Şahin MB, Efeoğlu C, Koca H. Non-Hodgkin Lymphoma in the jaws: Two Case Reports. 25th TDA International Dental Congress, 2019 (Sözlü Sunum)

Erden Şahin MB, Ünüvar Y. Surgical management of bilateral ectopic mandibular second premolars. 27th TAOMS’20 International Scientific Congress, 2020

Yaman İ, Erden Şahin MB, Ünüvar Y, Şahin Y. Repair of periimplant vertical bone loss with I-PRF and alloplastic bone material: a case report. 27th TAOMS’20 International Scientific Congress, 2020

Ünüvar Y,  Erden Şahin MB, Yaman İ, Çalış A, Koca H. Unicystic ameloblastoma: 14-year follow-up. 27th TAOMS’20 International Scientific Congress, 2020

Erden Şahin MB, Ünüvar Y, Yaman İ, Şahin Y, Koca H. Multiple Odontogenic Keratocyst: A Report of Three Cases. 27th TAOMS’20 International Scientific Congress, 2020

Erden Şahin MB, Boyacıoğlu H, Efeoğlu C. Türkiye’deki Diş Hekimlerinin Oral Kanser Farkındalığının ve Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi. 27. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongresi, 2021 (Sözlü Sunum)

4. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

 Erden Şahin MB. Miyelom Hastasında Ağız, Diş ve Çene Sağlığı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Miyelom Hasta Günü 27 Nisan 2019 (Sözlü sunum)

Aldığı Sertifikalar:

  1. Deney Hayvanları Kullanım sertifikası (Certificate of experimental animal use)- 2017
  2. The use of piezosurgery in autogenous bone augmentation course certificate -2018
  3. The use of microsaw in autogenous bone augmentation course certificate -2018
  4. TME (Temporomandibular eklem) Cerrahisinde Temel Prensipler- 3.  Uygulamalı Kadavra Diseksiyon Kursu -2018
  5. Certificate in medical aesthetics training Botulinum Toxin-A (Level 1-2)-2019
  6. Certificate in medical aesthetics training Dermal Fillers (Level 1)- 2019
  7. İmplanüstü protez kursu -2019
  8. Çene-yüz iskeletine ekstraoral yaklaşımlar kursu-2021
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi