Mission

Mission

Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak, yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, evrensel düşünce ve etik değerlere sahip, Atatürk ilke ve  devrimlerine bağlı, üstün nitelikli ‘diyetisyen’ yetiştirmek.

Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.