Startseite / Universität / Kuratorium

 

1969 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde doğan Dr. Mehmet B. N. Bektur, ilköğrenimini Kayseri ve İzmir’de, ortaöğretimini ise Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1987 yılında yerleştiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenimine devam ederek 1993 yılında lisans eğitimini tamamladı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü Sağlık İşletmeciliği Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 

 

 

Dr. Bektur, meslek hayatına mecburi hizmet yeri olan Afyon’da başladı. Görevine Seferihisar Devlet Hastanesi’nde devam ederken, Buca Çözüm Polikliniğini ve ardından Buca Tıp Merkezini kurarak devletteki görevinden ayrıldı. Sağlık sektöründeki girişimlerine 2010 yılında İzmir Buca’da faaliyete geçirdiği Özel Tınaztepe Hastanesi ile devam etti.

 

Dr. Bektur, Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak İzmir’e uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan öncü kurumlarına, 2017 yılında Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi ve 2019 yılında ise Özel Tınaztepe Galen Hastaneleri’ni ekledi. Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Tınaztepe Sağlık Grubu; çağdaş, etkili, verimli ve etik ilkelere uygun sağlık hizmeti anlayışıyla İzmir’in yanı sıra ülkemizin diğer illerinden ve yurtdışından gelen taleplere de cevap vererek İzmir’e önemli bir kaynak sunmakta ve değer katmaktadır.

 

Sağlık sektöründe yer alan üstün hizmet ve başarılarına ilaveten, geçmişte Başkanlığını yürüttüğü Bucaspor Kulübü’nü tarihinde ilk kez Süper Lige (2010-2011 sezonu) taşıyarak spor alanında da başarılara imza atmıştır.

 

İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliğini yürüten Dr. Mehmet Bektur, İzmir ve Buca’ya kazandırdığı değerlerin ardından,  Tınaztepe Sağlık Grubunun oluşturduğu 20 seneyi aşan bilgi birikimini ve tecrübeyi, nitelikli bilgi kaynağı olarak aktarmak üzere bölgenin ilk ve tek sağlık temalı üniversitesinin kuruluşuna da öncü olmuştur. Bu doğrultuda,  İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmekte olup,  bölgemize araştırma, geliştirme ve uygulama merkezlerini içeren; bilgi ekonomisi, inovasyon ve patent üssü olacak bir ihtisas üniversitesi kazandırma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.

1964 yılında Çorum’da doğan Atilla Dölarslan, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde İktisat alanındaki lisansını tamamladı.

 

Meslek hayatına Hesap Uzmanları Kurulu’nda başlayarak Hesap Uzmanlığı görevini 1985-1989 yıllarında yürüttü. 1989 yılında Çimentaş A.Ş’nde Denetim Kurulu Başkanlığı yapan Dölarslan, 1991 yılında Hürriyet Gazetecilik A.Ş’de Teftiş Kurulu Başkanlığını görevinde bulundu. Hürriyet Ofset Anonim Şirketi’nde Genel Müdür Yardımcılığını 2 yıl süreyle ifa ederek 1994 yılında Sun Bağımsız Denetim Şirketi’nde Bağımsız Denetçi olarak görev aldı.

 

İş hayatında birçok başarıya imza atan Dölarslan, 2014-2016 yılları arasında Tesco Kipa A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. Yöntem YMM ve Bağ. Den. Anonim Şirketi’nin 1996 yılından itibaren ortaklığını yürütmektedir.

1954 yılında Elazığ’da doğan Dr. Öner Kabasakal, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında lisansını tamamladı. Master eğitimini 1983 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve 1988 yılında W. Texas A and M State University’de Ekonomi dalında yaptı. ABD’de University of Connecticut’da Human Resource Development ve Project Management(1984), The University of Colarado Ekonomi Enstitüsü’nde Ekonomi(1988) alanlarında diplomalar alan Kabasakal, doktorasını “Yükseköğretimde Alternatif Finansman Yolları” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi’nde bitirdi.

 

Meslek hayatına Devlet Planlama Teşkilatı’nda başlayarak Uzman Yardımcısı ve Uzman pozisyonlarında görev alarak başta yükseköğretim ve gelir dağılımı olmak üzere sosyal planlama ile ilgili sektörlerde çalıştı.  Başbakan ve Kültür Bakanı Danışmanı(1988-1991), Başbakan Müşaviri(1991-1999/07.2002-10.2002), ve Başbakanlık TİKA Başkanı(1999-2002) görevlerini yürüten Dr. Öner Kabasakal, görevleri sırasında sosyal politika projelerinin hazırlanıp yürütülmesinde bulundu. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Başbakanlık’ta oluşturulan “Türk Dünyası ile İlişkiler” biriminde görev alarak Türk Cumhuriyetleri ile kurulan ilk ilişkilerin içinde yer alarak Büyük Öğrenci Projesi’nin koordinatörlüğünü yerine getirdi. 1999 yılında TİKA Başkanlığı sırasında kurumun Başbakanlığa bağlanması sürecini yürüttü ve teknik yardım kuruluşu olarak yapılandırılmasını sağladı. TİKA’yı proje tipi faaliyetlere yönlendirerek Ahmet Yesevi Külliyesi’nin onarımını tamamladı. Moğolistan Türk Anıtları ve Sultan Sencer gibi projeleri başlattı. TİKA Başkanlığı sırasında OECD Özel Sektörü Geliştirme Merkezi’nin Yürütme Kurulu eşbaşkanlığı görevini de deruhte etti.

 

Dr. Kabasakal, Türkiye-Kazakistan Uluslararası HAY Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi (10.04.2001-2008), OECD, Private Sector Development Centre, Yönetim Kurulu Başkanı (TİKA Görevi sırasında), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili(2003-2008), TOBEV Genel Müdürü ve TOBB ETÜ Kurucusu(2003-2009), Konya Şeker holding Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı(2009-2017), Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi(2013-2017) görevlerinde bulundu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarını yürüterek Üniversite Mütevelli Heyet Başkan Vekili unvanıyla Türkiye’de bir ilk olan yükseköğretimde kredili ve uygulamalı eğitim programının mimarlarından oldu. 7 yıl süreyle Ahmet Yesevi Uluslararası Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Üyesi görevinde bulunarak ülkemizde halen faaliyette bulunan TED, Nuh Naci Yazgan, KTO Karatay, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarını yaptı. 2018 yılında itibaren İzmir Tınaztepe Üniversitesi mütevelli heyet başkan vekilliğini yürütmektedir.

 

Anadolu Üniversitesi(1985-86), Gazi Üniversitesi(1988-90), Başkent Üniversitesi(2018-2019) ‘nde öğretim üyeliği görevlerinde bulunan Öner Kabasakal, Dış Politika, Eğitim Ekonomisi, Sosyal Yardım, Gelir Dağılımı, Bilim Politikaları ile ilgili konularda Türkçe ve İngilizce olarak birçok yayınlanmış makaleleri, basılmış kitapları ve editörlüğü bulunmaktadır:

-Türkiye’de Eğitim –Alternatif Perspektif, TDV Yayını (Ortak yazarlı),1995

-Özel Öğretim Kurumları Araştırması, AR-AŞ, Ankara,1994

-Dönüşüm – Sosyal ve Stratejik Çözümler, Seba Yayınları,1997,Ankara

-Human Capital Theory, Texas,1988

-Negative Income Tax, As an Instrument For a Better Income Redistrubition, Texas,1987

-Dünyada Yüksek Öğretim Sistemleri, DPT,1986

-Eğitim Sektör Raporu, DPT,1984

-Planlı Dönemde İlköğretime Yapılan Yatırımlar ve Kullanımı,1984

-Özel Öğretim Kurumları, DPT, 1983

-Eğitim Ekonomisi, Sağlık, Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım, Gelir Dağılımı, Çevre Ekonomisi, Aile Politikaları, Bilim Politikaları, Dış Politika, Türk Dünyası, Stratejik, Kamu Yönetimi konularında yayınlanmış çok sayıda makale, araştırma ile ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiri ve konferans (1983-2003)

- Aile Yıllığı(Editörlük), 1991

 

Uluslararası düzeyde Türkiye’yi birçok mecrada temsil eden Dr. Öner Kabasakal; Dünya Bankası, OECD ve UNESCO nezdinde Türkiye’yi temsil heyetlerinde üyelik ve başkanlık, Avrupa Komisyonu nezdinde uzman komisyonları üyeliği (1989), Karma Ekonomik Komisyonlarında yedi ülke nezdinde Türk delegasyonu üyeliği (1999-2002), OECD, DAC, Danışma Kurulu Üyeliği, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların yurtdışı görüşmelerinde resmi heyet üyeliği (1991-2002), Avrasya Ülkeleri nezdinde yapılan resmi ziyaretlerde Türk Heyeti Başkanlığı (1999-2002) görevlerinde bulunmuştur.

 

Eğitim ve Meslek hayatında birçok başarıya imza atan Dr. Öner Kabasakal, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Özel Nişanı (2003), Rusya Federasyonu Hükümeti, İnsanlığa Hizmet Ödülü (2002), Kazakistan Bilimler Akademisi Ordinaryüslük Payesi (2001), Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan’a Hizmet Ödülü, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Şükran Belgesi (2000), Türkmenistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Tarih Enstitüsü, Türkmen Tarihine Hizmet Ödüllerini, Türkiye Cumhuriyeti Bursu ile Yurtdışında Master Eğitimi (1986) ve Birleşmiş Milletler Bursu ile Yurtdışında Eğitim (1984) burslarını aldı.

 

Üniversite Sporları Federasyonu, Ahmet Yesevi Vakfı, Türk Dünyası vakfı, Türkiye- Karadağ Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Omicron Delta Opsilon International Honour Society on Economics, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Bilim,Düşünce ve Strateji Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

1962 yılında İzmir’de doğan Dr. Hakan Kocaoğlu, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1991 yılında Ege Üniversitesi’nde Göz Hastalıkları Anabilim dalında yüksek lisans yapan Kocaoğlu, Esansiyel İnfantil Esotropyalarda Anslı Sütür Tekniği üzerine Prof.Dr. Kemal Pamukçu danışmanlığında doktora tezini vermiştir. 

 

Meslek hayatına 1992-1993 yıllarında GATA Göz ABD’de Göz Hastalıkları Uzmanı olarak başlayan Kocaoğlu,1991-1995 yılları arasında İzmir Atatürk Devlet Hastanesi’de, 1995-2001 yılları arasında Van Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. 2001 yılından itibaren İzmir Tınaztepe Hastanesi’nin Göz Hastalıkları Uzmanlığı görevinde yürütmektedir. Aynı zamanda Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu üyesidir.

 

Birçok alanda kitap yayınları yapan Dr. Hakan Kocaoğlu; Treatment of ocular leukemia with local chemoterapy. Turkish Journal of Cancer (1990), İntrakanaliküler kollajen implantların timolol maleat'ın hipotansif etkisi üzerine katkısının araştırılması(1991), Ekstarkapsüler lens ekstraksiyonundan sonra fibrinöz membran oluşumu; Türk Oftalmoloji Gazetesi (1991),Evaluation of the Role of the Anterior Capsulotomy Techniques on Malposition of Bag-fixated Implant Lenses; IXth Congress of Socieats Ophthalmologica Europea (1992), Effect of bimedial rectus recession with a loop on the deviation in essential infantile esotropia; Strabismus (1994), Journal Of Pediatric Ophthalmology(1994) yayınları bulunmaktadır.

 

Göz Hastalıkları alanında bir çok sempozyum, kongre ve toplantıya katılan Dr. Hakan Kocaoğlu, 1988’den bu yana 100’e yakın katarakt, glokom ve şaşılık cerrahisiyle ilgili uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılar iştirak etmiştir. Türk Oftalmoloji Derneği Kongre ve Bölgesel Toplantıları, Ege Oftalmoloji Derneği Toplantılarına katılmıştır. İzmir Kapsüler Cerrahi Yaz Sempozyumu(1990),  Brüksel’de gerçekleşen Societe Ophtalmologie  Europoenne SOE sempozyumu (1991), İzmir 3. Uygulamalı Glokom Cerrahi Sempozyumu (2001), Yunanistan 6. Uluslararası Glokom Sempozyumu (2007), USA American Academiy Ophtalmology (2008-2009-2012) Sempozyumu, İtalya Glokom Sempozyumu(2010), Avusturya ESCRS 36th Congress’e 2018 yılında katılımda bulunmuştur.

 

37.-38.-40.-41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,  21.-22.-33. Türk Oftalmoloji Derneğinin 1987-1988-1999’da Ürgüp ve İzmir’de gerçekleşen kongrelere katılan Kocaoğlu, Van’da Katarakt ve Refraktif  Cerrahide Güncel Yaklaşımlar (1997), Glokom Canlı Cerrahi Günleri’ne (2007-2010) katılımcı olarak iştirak etmiştir. 17. Ulusal Oftalmoloji Kursu Göz Yaralanmaları kursu, 29. TOD  Katarakt Oftalmoloji Kursu, 30. TOD Optik Refraksiyon ve Rehabilitasyon kursu ve 32. TOD Pediatrik Oftalmoloji Kursuna katılmıştır. Dr. Hakan Kocaoğlu, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kütüphane kuruluş çalışmalarını yürütmektedir.

1964 yılında Almanya’da doğan Dr. Tamer Kanoğlu, 1988 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisansını tamamladı. Yüksek lisansını 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB anabilim dalında yaptı.

 

Meslek hayatına Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1988-1993 yılları arasında uzmanlık öğrencisi olarak başlayan Dr. Kanoğlu, 1993-1995 yılları arasında Giresun Şebinkarahisar Hastanesi ve Giresun Devlet Hastanesi’nde KBB uzmanı olarak görev yapmıştır. 1995-97 yılları arasında Celal Bayar Üniversite Tıp Fakültesi KBB Uzmanı, 1997-2006 yıllarında Serbest Hekim ve Kurum Hekimliği görevlerinde bulunmuştur. Bir dönem Buca Tıp Merkezinde Mesul Müdür yardımcılığı yapan Dr. Tamer Kanoğlu, 2006’da bu yana Tınaztepe Buca Hastanesi ve Buca Tıp Merkezinde KBB Uzmanı olarak çalışmaktadır.

 

Burun ve Sinüs Hastalıkları alanı başta olmak üzere uzmanlık alanında pek çok yayını olan Dr. Kanoğlu, çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyuma katılmıştır. Yayınlarının bir kısmı şöyledir:

 

-Kitap Katkı Yazarlığı: Rasyonel İlaç Rehberi, Editör: Uzm. Dr. Eralp BELLİBAŞ, Katkıda Bulunan Yazarlar: Op. Dr. Tamer KANOĞLU, Egem Tıbbi Yayıncılık, 1994.

 

-T. Kanoğlu, İ. Yorulmaz, A. Aktan, H. H. Ünlü, A. V. Yücetürk, Stiloid Proçesin Radyolojik ve Morfolojik Değerlendirilmesi, KBB İhtisas Dergisi, 1999.

 

-Z. A. Aktan, T. Kanoğlu, CavitasTympanica’nın Üst ve Arka Duvarının Cerrahi Anatomisi, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 1998.

 

-T. Kanoğlu, H. H. Ünlü, F. Öztürk, A. V. Yücetürk, S. S. İlker, M. Okumuş, S. Tarhan, İntranasal Endoskopik Dakriyosistorinostomi, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1997, Antalya.

 

-T. Kanoğlu, A. Yanlı, Bir Olgu Nedeniyle Koanal Atreziler, KBB İhtisas Dergisi, 1997.

 

-T. Kanoglu, O. Cura, F. Apaydın, T. Kirazlı, Ü. Uluöz, L'inter et de la capillaroscopie   conjonctivale dans les cas de perte d'audition  subite, XV. Dünya Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahi Kongresi’nde (20-25 Haziran 1993, İstanbul) sunulmuştur. Revue  de Laryngologie, 1994.

 

-A. Afrashi, F. Apaydın, Ü. Uluöz, Y. Ege, T. Kanoğlu, Clinical,  Pathological   and  Sonographic   Evaluation  of Primary  Tumor  and  Neck Metastasis   in Laryngeal     Cancers, XV. Dünya Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahi Kongresi, 20-25 Haziran 1993, İstanbul.

 

-O. Cura, B. Karcı, F. Apaydın, T. Kanoglu, Şarkı Sesi Tınısında Vibrato  ve Araştırılması, Cerrahpasa  Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Xl. Akademik  Haftası, Otolarengolojide   ve Sanat Dallarında Disfoniler  İnternasyonel   Sempozyumu s: 76-77,  8-11 Ekim, İstanbul,  1990.

 

-Ü. Filiz, T. Kanoğlu, A. V. Yücetürk, H. H. Ünlü, Y. DUMAN, Bir Olgu Nedeniyle, Pendred Sendromu.

 

Video-Dokümentasyon Yayınlar: Ö. Günhan, B. Karcı, F. Apaydın, T. Kanoğlu, Etmoidomaksiller malign tümörlerde cerrahi (33 dk.), KBB ve Baş-Boyun Hastalıklarında Uluslararası Uzmanlık Üstü II.  Odyovizüel Sempozyumu 8-10 Mayıs  1992,  İzmir.

 

Ö. Günhan, İ. Övül, B. Karcı, F. Apaydın, T. Kanoğlu, Kafa  İçine Yayılım Gösteren    Etmoidomaksiller      Malign   Tümörlerde Kraniofasiyal Rezeksiyon (33 dk.), KBB  ve  Baş-Boyun   Hastalıklarında     Uluslararası   Uzmanlık Üstü  II.  Odyovizüel    Sempozyumu     8-10  Mayıs  1992,  İzmir.

 

E. Aras, Ö. Günhan, B. Karcı, S. Çötert, F. Apaydın, T. Kanoğlu, Prognathism    ve  Open-Bite    Vakalarında   Cerrahi   Tedavi (24 dk.), KBB  ve  Baş-Boyun   Hastalıklarında     Uluslararası   Uzmanlık Üstü  II.  Odyovizüel    Sempozyumu     8-10  Mayıs  1992,  İzmir.

 

E. Aras, Ö. Günhan, S. Çötert, B. Karcı, F. Apaydın, T. Kanoğlu, KBB’da Tümör Cerrahisi Sonrası Protezleme (21 dk.), KBB  ve  Baş-Boyun   Hastalıklarında     Uluslararası   Uzmanlık Üstü  II.  Odyovizüel    Sempozyumu     8-10  Mayıs  1992,  İzmir.

 

Avrupa Yüz ve Plastik Cerrahi ve Türk Yüz Plastik Cerrahi dernekleri üyesi olan Dr. Tamer Kanoğlu, İzmir Tınaztepe Üniversite Kütüphane kuruluş çalışmalarını aktif olarak yürütmektedir.

1972 yılında Aydın’da doğan Şebnem Bursalı, 1993 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi lisasını tamamladı. 2017 yaz sezonunda Washington Mentora College'de eğitim aldı.

 

Lisans eğitiminin ardından 1993-1994 yılları arasında Reha Muhtar ile Ateş Hattı isimli programda yapım elemanı ve muhabir olarak TRT'de görev yaptı. Daha sonra 1994 yılında Gün Gazetesinde muhabir ve röportaj yazarı pozisyonunda çalışmış olup 1995 yılında Yeni Asır gazetesinin Ankara Temsilciliğini yapmıştır.  1996-2002 yılları arasında ise Takvim gazetesinin Ankara Temsilciği görevini yürüten Bursalı, 2008 yılında Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni olarak görev aldı.

 

Atv'de “İktidar Oyunu” haber programı, Sabah Ankara'da Şebnem Bursalı'nın Oltasına Takılanlar” isimli programın yapımı ve sunumu, Takvim Gazetesi Ankara Temsilciliği ve köşe yazarlığı yapmıştır. 2019 yılında “Off The Record” isimli kitabını Gazeteci Yavuz Donat ile yaptığı söyleşiyi kaleme alarak yayın hayatına kazandırmıştır.

 

Turkuvaz Medya Grubu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanlık görevini sürdüren Şebnem Bursalı, 2017 yılından itibaren ATV’nin Ankara Temsilciliği görevini yürütmektedir.