Prof. Dr. Tamer Akça

Akademik Takvim

Prof. Dr. Tamer Akça
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi
E-Posta:

Lisans- 1989 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık- 1999

Genel Cerrahi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Tez: Cerrahi Tedavi Uygulanan Mide Adenokarsinomalarında Prognozu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.

Doktora- 2013

Tıp Tarihi ve Etik

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Tez: Bergama Asklepieionu’nun tıbbi bakış açısı ile değerlendirilmesi.

Önlisans- 2014

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü 

Yüksek Lisans- 2018

Sanat Tarihi (Tezli)

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Tez: Ara Güler’in sanata ve fotoğrafa bakışı (Sözlü tarih çalışması)

Önlisans- 2022

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Görsel-İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Yüksek Lisans- 2023

Felsefe (Tezli)

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Anabilim Dalı

Tez: Yirmi Dördüncü Yüzyılda Aklın Halleri Star Trek, Ferengiler ve Filozoflar. 

 

SERTİFİKALAR

Mikrocerrahi Kursu; GATA/Ankara, 1999 
Eğiticilerin Eğitimi Kursu; Mersin, 2012
İş Sağlığı ve Güvenliği; Mersin, 2017
Meme Cerrahisi Yeterlilik Belgesi, 2021 

 

DENEYİMLER

Araştırma Gör.

1995- 1999
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Uzman

1999- 2001
3ncü Komando Tugayı 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesi

Y. Doç.

2001 – 2006
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Doç.

2006 – 2012
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Prof.

2012 - 2022
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Prof.

2023-
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

 

İDARİ GÖREVLER

Revir Baştabipliği ve Sağlık Şube Müdürlüğü

1990- 1995
2nci Zırhlı Tugay Komutanlığı- İstanbul

Baştabiplik ve Genel Cerrahi Uzmanlığı

1999- 2001
3ncü Komando Tugayı Seyyar Cerrahi Hastanesi- Siirt

Başhekim Yardımcılığı

2001- 2002
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Eğitim Sorumlusu

2001- 2017
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Müdür Yardımcılığı

2003- 2006

Mersin Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Cerrahi Teknikerliği Program Koordinatörlüğü

2004- 2006

Mersin Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Travma ve Resüsitasyon Kursu Mersin Koordinatörlüğü

2006- 2007
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği  

2006- 2007
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik AD Başkanlığı

2009- 2011
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Performans Hesaplama ve İzleme Komisyonu Başkan Yardımcılığı

2011- 2012
Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

2013- 2016
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

KİTAPLAR

Alanında tanınmış ulusal yayınevince yayımlanan kitap yazarlığı

 1. Aydın S., Akça T. 99 Sayfada Meme Kanseri, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009.
 2. Akça T., Uzel İ. Bergama Asklepieionu: Antik Tıbbın Anıtsal Sağlık Kurumu, Bergama Belediyesi Yayınları, İzmir, 2018.

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

 1. Gamsız Bilgin N, Akça T. “Malpractise and Ethical Violations in Thyroid Surgery”. Thyroid and Parathyroid Diseases - A Case-Based Guide. Eds: Özülker T, Adaş M, Günay S. Switzerland, Springer. S: 137-146. 2018.
 2. Akça T, Kasırga Çelik F. “Ameliyathane Gelenekleri ve Kuralları”. Genel Cerrahi. Eds: Akça T, Karadeniz Çakmak G, Emre AU. Akademisyen Yayınevi. S: 25-34. 2019

Alanında tanınmış ulusal yayınevince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

 1. Akça T., Güllüoğlu B., Aydın S. “Meme Polikliniklerine Başvuruya Neden Olan Yakınmalar ve Tanı Yöntemleri Nelerdir?”, Tanıdan Tedaviye Meme Kanseri Gerçeği: Sormaya Korktuğunuz Sorular ve Yanıtları, Editörler: S. Aydın, T. Akça, S: 1-7, Nobel Kitabevi, Mersin, 2008
 2. Akça T. “Meme Tarama Programı Nedir ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Nasıl Yapılır?”, Tanıdan Tedaviye Meme Kanseri Gerçeği: Sormaya Korktuğunuz Sorular ve Yanıtları. Editörler: S. Aydın, T. Akça, S: 15-22, Nobel Kitabevi, Mersin, 2008  
 3. Akça T. “Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Seçenekleri Nelerdir?”, Tanıdan Tedaviye Meme Kanseri Gerçeği: Sormaya Korktuğunuz Sorular ve Yanıtları. Editörler: S. Aydın, T. Akça. S: 33-39. Nobel Kitabevi, Mersin, 2008
 4. Akça T., Yazıcı A., Aydın S. “Hastanın Tıbbi Öyküsünün (Anamnez) Alınması”, Cerrahi Hastalarda Tanı ve Fizik Muayene, Editörler: S. Aydın, T. Akça, T. Çolak, S: 31-36, Adana Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2008
 5. Akça T. “Meme ve Aksillanın Değerlendirilmesi”, Cerrahi Hastalarda Tanı ve Fizik Muayene, Editörler: S. Aydın, T. Akça, T. Çolak, S: 81-92, Adana Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2008
 6. Ögenler O., Akça T. “Hekimlik Mesleğinde Etik Konular“, Temel Asistan Eğitimi Başvuru Kitabı, Editörler: E. Erdem, F. Otağ, S: 35-41, MEÜ Yayınları, Can Matbaacılık, Mersin, 2011
 7. Akça T., Aydın S. “Mastektomiler”, Tüm Yönleriyle Meme Kanseri, Editörler: S. Aydın, T. Akça, S: 307-318, Adana Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2011   
 8. Kuru A, Taşkın B, Özcan N, Akça T. “ ‘Ölmek’ midir İncitici Olan, Yoksa ‘Amansız Hastalıkla Giriştiği Savaşı Kaybeden Kurban’ Olarak Nitelendirilmek mi? Medyadaki Kanser ve Etiği”, Kanser ve Etik, Editör: N Çobanoğlu,  S: 263-282, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011 (Ulusal Tıbbi Etik Yarışması İkincilik Ödülü) 
 9. Kibarkaya EN, Dursun S, Akça T. “Obez Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı”, Obezite ve Etik, Editör: N Çobanoğlu, S: 47-80, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 2012 (Ulusal Tıbbi Etik Yarışması Üçüncülük Ödülü)
 10. Akça T. “Cerrahi Riskin Değerlendirilmesi İçin Sistemler”. Türk Cerrahi Derneği Cerrahi Kitabı: Temel ve Klinik Cerrahi, (e-kitap: http://www.tcdcerrahi.org/fulltext.php?id=676), Editör: MC Terzi, 2012  
 11. Akça T., Güllüoğlu B, Varhaug JE. “Tiroid Kanserinde İnvazyon ve Metastaz Mekanizmaları”. Tiroit. Editör: A. İşgör, M. Uludağ. S: Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2013.
 12. Akça T. “Yazıyı Yayına Nasıl Yollayalım?”. Tıpta İyi Yazı Yazma Kılavuzu, (e-kitap: https://tiptayazimkilavuzu.org/), Editörler: Prof. Dr. H. Akan, Prof. Dr. B. Güllüoğlu. 2014.
 13. Akça T. “Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarihçesi”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin On Beş Yılı: 1998-2013. Editör: T. Akça. S:17-27. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Mersin, 2014.
 14. Ergün E, Akça T. “MESEKOK Tarihçesi”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin On Beş Yılı: 1998-2013. Editör: T. Akça. S:47-49. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Mersin, 2014.
 15. Akça T. “Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin On Beş Yılı: 1998-2013. Editör: T. Akça. S: 55. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Mersin, 2014. 
 16. Akça T. “Tıp Fakültesi’nin Yeni Amblemi”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin On Beş Yılı: 1998-2013. Editör: T. Akça. S:59-61. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Mersin, 2014.
 17. Akça T. “Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tarihçesi”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin On Beş Yılı: 1998-2013. Editör: T. Akça. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Mersin, 2014.
 18. Akça T, Başterzi Y. “Memenin Doğumsal ve Gelişimsel Anomalileri”. Selim Meme Hastalıkları. Editörler: Cihan Uras, Bahadır Güllüoğu, Fatih Aydoğan. S: 3-13. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2015  
 19. Sert, ÖZ, Akça T. “Kanamalar”. Üniversiteler, Hemşirelik Fakülteleri ve SHMYO’lar için Temel İlk Yardım. Ed. Ayrık C, Çelik A, Altay T, Kutlu C. S: 123-140. Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2017.
 20. Okuyaz S, Akça T. “Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Etik”. Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar. Ed. H. Birbiçer, G. Tezcan Keleş. S: 437-450. Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2018.
 21. Sert ZÖ, Akça T. “Tıp Etiği”. Cerrahi Hemşireliği ve Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği Ders Kitabı. Ed. BN. Aytaçoğlu. S: 5-10. Hipokrat Yayıncılık, Ankara, 2019.
 22. Sert ZÖ, Akça T. “Güvenli Cerrahi ve Mahremiyet”. Cerrahi Hemşireliği ve Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği Ders Kitabı. Ed. BN. Aytaçoğlu. S: 11-14. Hipokrat Yayıncılık, Ankara, 2019.
 23. Akça, T, Uzel İ. “Tıbbi Bakış Açısıyla Bergama Asklepieionu’ndaki Tedavi Uygulamaları.” II. Uluslararası Bergama Sempozyumu: Bergama’nın Üstün Evrensel Değerleri. Ed. B. Türkmen, F. Kurunaz, N. Ermiş, YE. Danışan. S: 170-193. Bergama Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü. İzmir. 2019.

 

ÇEVİRİLER

Alanında makale, kitap bölümü vb. Çevirileri

 1. Akça T. “Cerrahi Tüp ve Drenlerin Uygulanması”, Washington Cerrahi El Kitabı, Editörler: S. Aydın ve ark, S: 131-141, Adana Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2002
 2. Akça T. “Yara  İyileşmesi ve Bakımı”, Washington Cerrahi El Kitabı, Editörler: S. Aydın ve ark. S: 142-154. Adana Nobel Tıp Kitabevi. Adana, 2002.
 3. Akça T. “Özofagus”, Washington Cerrahi El Kitabı, Editörler: S. Aydın ve ark, S: 189-202, Adana Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2002

 

EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER

Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde baş editörlük

 1. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

 

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

 1. Akça T, Karadeniz Çakmak G, Emre AU. Genel Cerrahi. Akademisyen Yayınevi. 2019

 

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü.

 1. S. Aydın, T. Akça. Washington Cerrahi El Kitabı (Çeviri). Adana Nobel Tıp Kitabevi. 2002.
 2. S. Aydın, T. Akça. Tanıdan Tedaviye Meme Kanseri Gerçeği: Sormaya Korktuğunuz Sorular ve Yanıtları. MEÜ Yayınları. 2007.
 3. S. Aydın, T. Akça, T. Çolak. Cerrahi Hastalarda Tanı ve Fizik Muayene. Adana Nobel Tıp Kitabevi. 2008.
 4. S. Aydın, T. Akça. Tüm Yönleriyle Meme Kanseri. Adana Nobel Tıp Kitabevi. 2011.
 5. T. Akça. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin On Beş Yılı: 1998-2013. MEÜ Yayınları. 2014.

 

MAKALELER

SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayımlanan tam makale

 1. Çolak T., Akca T., Kanık A., Aydın S. “Randomized Clinical Trial Comparing Laparoscopic Totally Extraperitoneal Approach with Open Mesh Repair in Inguinal Hernia”, Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 13(3), 191-195 (2003)
 2. Çolak T., Akca T., Dirlik M., Kanık A., Dağ A., Aydın S. “Micronized Flavonoids in Pain Control After Hemorrhoidectomy: A Prospective Randomized Controlled Study”, Surg Today, 33, 828-832 (2003
 3. Çolak T., Ersöz G., Akca T., Kanık A., Aydın S. “Efficacy and Safety of Reuse of Disposable Laparoscopic Instruments in Laparoscopic Cholecystectomy: A Prospective Randomized Study”, Surg Endosc, 18, 727-731 (2004)
 4. Çolak T., Akca T., Kanık A., Yapıcı D., Aydın S. “Total vs. Subtotal Thyroidectomy for the Management of Benign Multinodular Goiter in an Endemic Region”, ANZJ Surg, 74, 974-978 (2004)
 5. Akca T., Çolak T., Kanık A., Yaylak F., Çağlıkülekci M., Aydın S. “The Effect of Preoperative Intravenous Use of Tenoxicam: A Prospective, Double Blind, Placebo Controlled Study”, J Invest Surg, 17(6), 333-338 (2004)
 6. Akca T., Canbaz H., Tataroğlu C., Çağlıkülekçi M., Tamer L., Çolak T., Kanik A., Bilgin O.,  Aydın S. “The Effect Of N-Acetylcysteine On Pulmonary Lipid Peroxidation And Tissue Damage”, J Surg Res  129, 38-45 (2005)
 7. Akca T., Çolak T., Üstünsoy B., Kanik A., Aydın S. “Randomized Clinical Trial Comparing Primary Closure with the Limberg Flap in the Treatment of Primary Sacrococcygeal Pilonidal Disease”, Br J Surg, 92, 1081-1084 (2005)
 8. Demirkan F., Gürbüz O., Tütüncü N., Akca T., Aydın S. “Use of Wise Pattern for Achieving Symmetry in One Stage in Immediate Reconstructions with Deep Inferior Epigastric Artery Perforator Flap”, Ann Plastic Surg, 56(4), 359-363, Discussion 364 (2006) 
 9. Büyükafşar K., Akca T., Tiftik R.N., Fırat S.Ş., Aydın S. “Contribution of Rho-kinase in Human Gallbladder Contractions”, European Journal of Pharmacology, 540, 162-167 (2006)
 10.  Canbaz H., Akca T., Tataroğlu C., Çağlıkülekci M., Dirlik M., Ayaz L., Üstünsoy B., Taşdelen B., Aydın S. “The Effects of Exogenous L-Carnitine on Lipid Peroxidation and Tissue Damage in an Experimental Warm Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury Model”, Cur Therapeutic Res, 68(1), 32-46 (2007)
 11.  Çolak T., Dağ A., Türkmenoğlu Ö., Polat A., Çömelekoğlu Ü., Bağdatoğlu Ö., Polat G., Akca T., Sücüllü İ., Aydın S. “The Effect of Octreotide on Healing of Injured Colonic Anastomosis with Immediate Postoperative Intraperitoneal Administration of 5-Fluorouracil”, Dis Colon Rectum, 50(5), 660-669 (2007)
 12.  Çolak T., Türkmenoğlu Ö., Dağ A., Polat A., Çömelekoğlu Ü., Bağdatoğlu Ö., Polat G., Kanık A., Akca T., Aydın S. “The Effect Of Remote Ischemic Preconditioning On Healing Of Colonic Anastomoses”, J Surg Res, 143(2), 200-205 (2007)
 13.  Canbaz H., Dirlik M., Çolak T., Öcal K., Akca T., Bilgin Ö., Taşdelen B., Aydın S. “Total Thyroidectomy is Safer with Identification of Recurrent Laryngeal Nerve”, J Zhejiang Univ Sci B, 9(6), 482-488 (2008)
 14.  Çolak T., Akca T., Türkmenoğlu Ö., Canbaz H., Üstünsoy B., Kanık A., Aydın S. “Drainage after Total Thyroidectomy or Lobectomy for Benign Thyroidal Disorders”, J Zhejiang Univ Sci B, 9(4), 319-323 (2008)
 15.  Çolak T., Türkmenoğlu Ö., Dağ A., Akca T., Aydın S. “A Randomized Clinical Study Evaluating The Need For Drainage After Limberg Flap For Pilonidal Sinus”, J Surg Res, 158(1), 127-131 (2010)
 16.  Ögenler O, Yapıcı G, Taşdelen B, Akca T. “Mersin İlinde Bir Grup Hekimin Yaşlı Ayrımcılığı Hakkındaki Görüşleri”. Türk Geriatri Dergisi, 15(4),409-415 (2012)
 17. Makay Ö., Özçınar B., Şimşek T., Güngör B.B., Özbaş S., Akca T., Emre A.U., Karadeniz Çakmak G., Akçay M.N., Girgin M., Girgin S., Görgülü S., Karataş A., Özdemir A.İ., Aksakal N., Erel S., Uğurlu M.Ü., Uzunköy A., Kotan M.Ç., İçöz R.G., Kurt Y., Kebudi A, Cantürk N.Z., Erbil Y., Pandev R., Güllüoğlu M.B. “Regional Clinical and Biochemical Differences among Patients with Primary Hyperparathyroidism”, Balkan Medical Journal, 34(1), 28-34, (2017)

 

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar.

 1. Çolak T., Akca T., Dirlik M., Çağlıkülekci M., Seyrek E., Cinel L., Bozdoğan R., Aydın S. “Signet-Ring Cell Carcinoma of the Breast as a Source of Pelvic Floor Metastatic Mass: A Case Report”, Acta Chirurgica Belgica, 2, 224-226 (2005)
  Akca T., Çolak T., Çağlıkülekçi M., Öcal K., Aydın S. “Intestinal Perforation in Wegener's Granulamotosis”, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 11(4), 348-351 (2005)
 2. Akca T., Öcal K., Türkmenoğlu Ö., Bilgin Ö., Aydın S. “A Rare Cause of Intestinal Obstruction: Abdominal Cocoon”, Archives of Surgery, 141(9), 943-944 (2006) Dağ A, Akca T, Ersoz G, Cinel L. “Aspergillosis of thyroid gland managed by thyroidectomy”, Surgical Practice, 17, 171–173 (2013).
 3. Aydoğan F, Mallory MA, Tükenmez M, Sagara Y, Öztürk E, İnce Y, Çelik V, Akca T, Golshan M. “A low cost training phantom model for radio-guided localization techniques in occult breast lesions”. Journal of Surgical Oncology, 112(4), 449-451 (2015)
 4. Berkeşoğlu M, Kara T, Sert ZÖ, Tenekeci G, Akca T. “Phyllodes tumor with osteosarcomatous differentiation should be followed closely: An unusual case.” The Breast Journal, DOI: 10.1111/tbj.13555 2019
 5. Ogenler O, Yapici G, Tasdelen B, Akca T. “The Views of Medical Students on Elder Discrimination.” Iranian Red Crescent Medical Journal, 14(5), 318-19 (2012)

 

ÜAK tarafından kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

 1. Türker M.F., Tok S., Akca T., Kara T., Esen K., Balcı Y., Apaydın F.D. “Solid Meme Lezyonlarının Karakterizasyonunda Ultrason Elastografinin Tanısal Değeri”. Journal of Academic Research in Medicine, 7(2), 74-81, (2017) ESCI
 2. Güler, S.A., Akca T. “Tıbbi Fotoğrafçılık: Tarihsel Süreç ve Temel Kavramlar”. Turkish Journal of Dermatology, 11(3), 98-108, (2017). ESCI
 3. Akca T. “Bir Rahip, ‘Güneş Kral’ XIV. Louis, Antik Mısır Güzelleri ve Molière’in Yolları Ne Zaman Kesişir? Tıp Biliminin Tarihine Alternatif Bir Bakış”, Turkish Journal of Urology, 37(4), 357-363 (2011)

 

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

 1. Çolak T., Akca T., Kanık A., Yaylak F., Dirlik M., Çağlıkülekçi M., Aydın S. “Laparoskopik veya Açık İnguinal Herni Operasyonu Geçiren Hastalarda Yaşam Kalitesinin Kısa Form-36 Kullanılarak Karşılaştırılması“, Klinik Bilimler ve Doktor, 8(6), 717-721 (2002)
 2. Akca T., Çağlıkülekçi M., Çolak T., Yaylak F., Dirlik M., Öcal K., Aydın S. “Open Abdomen Uygulaması İlk Deneyimlerimiz”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17(3), 138-149 (2003)
 3. Akca T., Çolak T., Kanık A., Dağ A., Canbaz H., Aydın S. “Travmatik Olmayan Cerrahi Akut Karın Olgularında Gecikmiş ve Yanlış Tanı: 191 Hastanın Değerlendirmesi”, Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi, 10(6), 638-641 (2004)
 4. Akca T., Çolak T., Dağ A., Dirlik M., Aydın S. “Akut Kolesistitli Hastaların Tedavi Yaklaşımında Klinik Deneyimimiz”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 18(4), 174-179 (2004)
 5. Akca T., Çolak T., Bilgin Ö., Çağlıkülekçi M., Aydın S. “Üçüncü ve Dördüncü Derece Hemoroidlerin Tedavisinde Stapler Kullanımı”, Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi, 11(1), 32-36 (2005)
 6. Akca T., Çolak T., Üstünsoy B., Aydın Ö., Dirlik M., Aydın S. “Şüpheli Sitoloji Saptanan Tiroid Nodüllerine Cerrahi Yaklaşım”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 2(3), 184-188 (2005)
 7. Dirlik M., Çağlıkülekçi M., Canbaz H., Üstünsoy B., Öcal K., Çolak T., Akca T., Aydın S. “Safra Yolu Yaralanması Olan Olgularımızın Analizi”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 21(1), 21-26 (2005)
 8. Akca T., Çolak T., Özer C., Yıldız A., Polat A., Yücel E., Aydın S. “Ele Gelmeyen Meme Lezyonlarının Stereotaksik İşaretleme Eşliğinde Eksizyonel Biyopsisi”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 19(1), 15-19 (2005)
 9. Akca T., Türkmenoğlu Ö., Çolak T., Bilgin Ö., Aydın S. “Akut Barsak Tıkanıklığına Neden Olan Kolorektal Tümörlerde Cerrahi Seçenekler”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 22(1), 21-25 (2006)
 10. Akca T., Dağ A., Çolak T., Çağlıkülekçi M., Dirlik M., Şahan E. “Kolon ve Rektumun Senkronize Tümörleri”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 20(4), 166-171 (2010)
 11. Şentürk N., Dağ A., Öcal K., Helvacı İ., Akca T. “Tiroid Cerrahisinde Nöromönitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi”, Endokrinolojide Diyalog, 8(3), 93-99 (2011)
 12. Gamsız Bilgin N, Ögenler O, Akca T. “Ülkemizde Adli Otopsinin Tarihçesi.” Lokman Hekim Journal, 1 (1): 8-12 (2011)
 13. Akca T, Aydın S. “Çağdaş Tıp Etiği Işığında René Leriche ve ‘Şirurjinin Felsefesi’”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 29: 131-8 (2013)
 14. Seyit H., Dağ A., Akca T., Ceylan Günay E., Sungur MA., Aydın S. “Tamamlayıcı tiroidektomilerde gama dedektör yardımlı ‘radioguided’ cerrahinin rolü.” Endokrinolojide Diyalog 10(1): 7-13 (2013)
 15. Şahan E., Dağ A., Berkeşoğlu M., Sungur MA., Öcak AK, Akca T. “The effect of surgical procedures on short-term and long-term outcomes of the patients in secondary hyperparathyroidism.” Endokrinolojide Diyalog 13(1): 33-39 (2016)
 16. Güler, S.A., Akca T. “Görsel Verilerin Hukuki Güvenilirliği”, Türkiye Klinikleri Adli Tıp Özel Sayısı, 3(3), 171-175, (2017)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

 1. Yazar A., Çolak T., Pata C., Akca T., Altıntaş E., Dağ A. “Safra Taşı Oluşumunda Demir Eksikliği Bir Risk Faktörü müdür?“ Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi“ 9(2),  81-84 (2001)
 2. Çolak T., Akca T., Dirlik M., Kanık A., Çağlıkülekçi M, Aydın S. “İnguinal Herni Onarımında Plug-Mesh Yöntemi İle Mesh Yönteminin Karşılaştırılması: Prospektif, Randomize Klinik Çalışma“, Ankara Cerrahi Dergisi, 4, 85-89 (2002)
 3. Çolak T., Akca T., Apaydın D., Özer C., Dirlik M., Kanık A., Çağlıkülekçi M, Aydın S. “Genel Cerrahide Elektif Operasyon Geçiren Hastalarda Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin Profilaksisinin Etkinliği“, MEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 137-142 (2002)
 4. Çağlıkülekçi M., Akca T., Dirlik M., Ögetman Z., Öcal K., Çolak T., Aydın S. “Kolon ve Rektum Kanser Olgularımızın Analizi ve Tedavi Yaklaşımlarımız“, MEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 373-381 (2002)
 5. Çolak T., Dirlik M., Akca T., Yaylak F., Çağlıkülekçi M., Aydın S. “Total Ekstraperitoneal Prosedür (TEP) ile Açık Mesh Onarımını Karşılaştıran Randomize Klinik Çalışma“, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 9(3), 157-161 (2002)
 6. Dirlik M., Çağlıkülekçi M., Kanık A., Öcal K., Çolak T., Akca T., Türkmenoğlu Ö., Aydın S. “Yaşlı Olgularda Mide Kanseri Tedavisinde D2 Küratif Gastrik Rezeksiyonunun Morbidite, Mortalite ve Sağkalım Üzerine Etkisi“, Ankara Cerrahi Dergisi, 5(2), 48-55 (2003)
 7. Çolak T., Akca T., Kanık A., Dağ A., Dirlik M., Çağlıkülekçi M., Aydın S. “Yaşlı Hastalarda Laparoskopik Kolesistektominin Güvenilirliği ve Etkinliği“, MEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 14-18 (2003)
 8. Öcal K., Çağlıkülekçi M., Dağ A., Canbaz H., Dirlik M., Akca T., Aydın S. “Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisi Sonrası Gelişen Safra Yolu Komplikasyonları ve Prediktif Risk Faktörleri“, Ankara Cerrahi Dergisi, 5(4), 131-137 (2003)
 9. Çağlıkülekçi M., Dirlik M., Çolak T., Öcal K., Akca T., Canbaz H., Aydın S. “Tıkanma Sarılığı ve Bakteriyel Translokasyon“, MEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 231-235 (2003)
 10. Öcal K., Çağlıkülekçi M., Dağ A., Canbaz H., Dirlik M., Akca T., Aydın S. “Preoperatif ERCP Endikasyonunun Konversiyon Kolesistektomide Prediktif Risk Faktörü Olarak Önemi”, Ankara Cerrahi Dergisi, 6(2), 48-53 (2004)
 11. Akca T., Çolak T., Üstünsoy B., Aydın S. “Benign Meme Hastalığı: 3200 Hastanın Demografik Analizi”, Ankara Cerrahi Dergisi, 6(4), 132-138 (2004) 
 12. Çağlıkülekçi M., Canbaz H., Dirlik M., Türkmenoğlu Ö., Öcal K., Çolak T., Akca T., Aydın S. “Periampuller Bölge Yerleşimli Kanser Olgularımızın Analizi ve Tedavi Yaklaşımlarımız”, MEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 4, 339-352 (2004)
 13. Polat A., Hazar B., Çolak T., Akca T., Karabacak T. “Expression of Basic Fibroblastic Growth Factor (bFGF) in Invasive Ductal Carcinoma of Breast and It’s Relation to Angiogenesis and Other Prognostic Parameters”, Aegean Pathology Journal, 2, 131-136 (2005)
 14. Akca T., Güney B., Polat A., Nass Duce M., Yücel E., Aydın S. “Erken Evre İnvaziv Meme Kanserli Olgularda Gama Probla Sentinel Lenf Nodu Biopsisinin Değeri”, Meme Hastalıkları Dergisi, 12(1), 1-8 (2005)
 15. Çolak T., Akca T., Aydın S. “Hemoroidal Hastalık ve Tedavi Modaliteleri”, MEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 153-160 (2003
 16. Akca T., Aslan G., Yıldız Ç., Tezcan S., Otağ F., Emekdaş G. “Çeşitli Antiseptik ve Dezenfektanların Nozokomiyal İnfeksiyon Etkeni Olan Mikroorganizmalara Karşı Etkinliklerinin Araştırılması”, ÇÜ Sağlık Bil Derg, 22(1,2,3), 51-55 (2006)
 17. Akca T, Bilgin N. “Etik ve Yasal Yönleriyle Yanlış Taraf ve Yanlış Organ Cerrahisi”. Türkiye Klinikleri J Surg Nurs, 2(3), 40-52 (2016)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap eleştirisi, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar.

 1. Aydın S., Dirlik M., Akca T. “Dalak Metastazı: Over Karsinomalarının Major Yayılımı”, Göztepe Tıp Dergisi, 14, 54-55 (1999)
 2. Aydın S., Dirlik M., Akca T. “Skar Endometriozisinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Tanısı”, Göztepe Tıp Dergisi, 14, 112-113 (1999) 
 3. Çolak T., Akca T., Türkmenoğlu Ö., Çağlıkülekçi M., Aydın S. “Malign Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu ve Tedavi Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi”, MEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 176-179 (2003
 4. Akca T., Dağ A., Aydın S. “Paratiroid Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 2(4), 245-248 (2005)
 5. Dirlik M., Akca T., Polat A., Nass Duce M., Yücel E., Aydın S. “Nadir Bir Lezyon: Meme Hamartomu”, Meme Hastalıkları Dergisi, 12(2), 55-59 (2005)
 6. Akca T., Dirlik M., Yücel E., Kara E., Aydın S. “Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Morgagni Hernisi: Olgu Sunumu”, Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi, 11(6), 698-700 (2005)
 7. Akca T., Altun U., Apaydın D., Polat A. Aydın S. “Nadir Görülen Bir Lezyon: Erkek Meme Kanseri, Olgu Sunumu”, Meme Sağlığı Dergisi, 2(1), 37-39 (2006)
 8. Dirlik M., Canbaz H., Çağlıkülekçi M, Akca T., Sezgin O., Polat A., Aydın S. “Tip II Koledok Kisti: Olgu Sunumu ve Literatür Tartışması”, Türk HPB Dergisi, 3(4), 174-176 (2007)
 9. Ceylan Günay E., Akca T., Altun U. “A Case with Axillary Lymph Node Visualisation in Tc-99m MIBI Parathyroid Scintigraphy: Avoiding False Positive Interpretation. (Case Report)”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 6(3), 173-175 (2009)
 10. Türkmenoğlu Ö., Akca T., Polat A., Özer C., Bilgin Ö., Aydın S. “Farklı Histolojik Tipte, Senkron, Bilateral Meme Kanseri (Olgu Sunumu)”, Meme Hastalıkları Dergisi, 16(1), 20-24 (2009)
 11. Türkmenoğlu Ö., Dağ A., Akca T., Polat A., Yücel E.,  Aydın S.  “Sclerosant Papillary Lesion: A Trap Lesion in the Differential Diagnosis of Malignancy in a Young Patient Case Report”, Meme Sağlığı Dergisi, 6(4), 156-159 (2010)
 12. Türkmenoğlu Ö, Dağ A, Akca T, Çolak T, Kara T.Karsinoembriyojenik Antijen (CEA) Yüksekliği ile Over Kanserini Taklit Eden Apendiks Mukoseli”, Bakırköy Tıp Dergisi, 7(2), 83-85 (2011)
 13. Dağ A, Yücel E, Kara T, Öcal K, Akca T. “Intracystic Papilloma in Male Breast”, Meme Sağlığı Dergisi, 8(1), 40-42 (2012
 14. Karabacak T., Aydin Ö, Serinsoz E, Bozdogan Arpacı R, Akca T. “Warthin like papillary carcinoma of thyroid.” Endokrinolojide Diyalog 10(2): 101-104 (2013) 
 15. Koç ZP., Özcan Kara PP., Berkeşoğlu M., Akca T. “First experience with a new technique: Portable gamma camera usage for sentinel lymph node identification in a patient with breast cancer.” , Ulusal Cerrahi Dergisi 34: 57-59 (2018)

 

BİLDİRİLER

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

 1. Akca T., Çağlıkülekçi M., Yaylak F., Çolak T., Dirlik M., Öcal K., Aydın S. “Intraabdominal Sepsis: Open Abdomen Treatment With Zipper Mesh and Bogota Bag”, 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, İstanbul, Vol. 8: 314 (suppl.), İstanbul, 2002
 2. Canbaz H., Akca T., Çağlıkülekçi M., Tataroğlu C., Tamer L., Dirlik M., Kanık A., Üstünsoy B., Aydın S. “The Effect of Carnitine on Lipid Peroxidation During Hepatic Ischemia Reperfusion Injury”, 6th Congress of the International Hepato Pancreato Biliary Association, Vol 7: 57 (Suppl.), Heidelberg, 2005 
 3. Akca T, Ülkü C. “Ara Güler'in Sanata ve Fotoğrafa Bakışı", 23. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, 2019

 

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

 1. Akca T., Çağlıkülekçi M., Canbaz H., Tataroğlu C., Tamer L., Çolak T., Kanık A., Bilgin Ö., Aydın S. “The Effect of N-acetylcystein on Pulmonary Lipid Peroxidation and Tissue Damage”, 6th Congress of the International Hepato Pancreato Biliary Association, Heidelberg, Vol 7; 114 (Supplement), Heidelberg, Germany. 2005.
 2. Akca T, Gamsız Bilgin N. “Whose Decision is this or Hippocrates’ Dilemma”, 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, IntJ Legal Med, 126 (Suppl 1), 162 (2012)
 3. Gamsız Bilgin N, Akca T. “Frozen Undeads or Legal Deads”, 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, IntJ Legal Med, 126 (Suppl 1), 162 (2012)
 4. Makay O, Özçınar B, Şimşek T, Arıcı C, Güngör B, Özbaş S, Akca T,… and TURK –ECAG group. “Clinical and Biochemical Changes in Primary Hyperparatyroidism: Regional Comperative Study.”, European Society of Endocrine Surgeons Biennial Scientific Meeting, Cardiff, UK, 15-17 May 2014.

 

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

 1. Akın M.L., Erenoğlu C., Batkın A., Akca T., Başekim Ç. “Ultrasonografi ve Anamnez Laparoskopik Kolesistektominin Zorluk Derecesinin Belirlenmesinde Kullanılabilir mi?”, III. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 23, İstanbul, (1997)
 2. Çolak T., Dirlik M., Akca T., Öcal K., Yaylak F., Çağlıkülekçi M, Aydın S. “Total Ekstraperitoneal Prosedür (TEP) İle Açık Mesh Onarımını Karşılaştıran Randomize Klinik Çalışma”, V. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 40, İstanbul, (2002)
 3. Çolak T., Dağ A., Yazar A., Dirlik M., Pata C., Öcal K., Akca T. “Endemik Benign Nodüler Guatr Hastalarında Tiroksin Süpresyon Tedavisinin Etkinliği: Tiroksin Rutin Olarak Kullanılmalı mı?”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 117, Antalya, (2002) Çolak T., Akca T., Özer C., Apaydın D., Dirlik M., Öcal K., Çağlıkülekçi M, Aydın S. “Genel Cerrahi Hastalarında Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparinlerin Etkinliği”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 154, Antalya, (2002)
 4. Öcal K., Dirlik M., Çolak T., Akca T., Canbaz H., Türkmenoğlu Ö. “Tiroid Hastalıkları Cerrahisinde Mikropapiller Karsinom Sıklığı”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 195, Antalya, (2002) 
 5. Çağlıkülekçi M., Pata C., Cinel L., Dirlik M., Çolak T., Öcal K., Akca T., Aydın S. “Deneysel Tıkanma Sarılığında Kan Nitrik Oksit (NO) Ve Ranal İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentetaz (İnos) Düzeyleri Ve Antitrombin-III (AT-III) Uygulamasının Etkinliği”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 246, Antalya, (2002)
 6. Çolak T., Dağ A., Dirlik M., Öcal K., Akca T., Çağlıkülekçi M, Aydın S. “Benign Meme Hastalığı Olan Postmenopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Meme Kanseri Riskine Etkisi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 357, Antalya, (2002)
 7. Akca T., Çağlıkülekçi M., Çolak T., Yaylak F., Dirlik M., Öcal K., Canbaz H., Aydın S. “Otuz Olguluk Open Abdomen Deneyimimiz”, IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 10, Kayseri, (2003)
 8. Akca T., Çolak T., Çağlıkülekçi M., Yaylak F., Aydın S. “Wegener Granülomatozisi’nde İntestinal Perforasyon”, IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 60, Kayseri, (2003)
 9. Akca T., Çolak T., Üstünsoy B., Dirlik M., Çağlıkülekçi M., Canbaz H., Öcal K., Aydın S. “Benign Meme Hastalığı: 1676 Hastanın Demografik Analizi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 62, Antalya, (2004) 
 10. Çolak T., Akca T., Dağ A., Üstünsoy B., Aydın S. “Benign Multinodüler Guatr Hastalarında Total ile Subtotal Tiroidektominin Karşılaştırılması”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 153, Antalya, (2004)
 11. Akca T., Çağlıkülekçi M., Çolak T., Yaylak F., Dirlik M., Canbaz H., Öcal K., Aydın S. “Kırk Olguluk ‘Open Abdomen’ Deneyimimiz”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 218, Antalya, (2004)
 12. Canbaz H., Türkmenoğlu Ö., Çağlıkülekçi M., Öcal K., Akca T., Dirlik M., Çolak T., Aydın S. “Tanıda Kullanılan Yardımcı Tetkiklerle Gereksiz Apandektomiler Önlenemez mi?”, V. Bölgesel Travma ve Acil Kongresi, Mersin, (2004)
 13. Canbaz H., Bilgin NG., Mert E., Çağlıkülekçi M., Öcal K., Dirlik M., Akca T., Aydın S. “Künt ve Penetran Travmalı Hastaların Analizi”, V. Bölgesel Travma ve Acil Kongresi, Mersin, (2004)
 14. Çolak T., Türkmenoğlu Ö., Dağ A., Bağdatoğlu Ö., Çömelekoğlu Ü., Polat A., Akca T., Aydın S. “Deneysel Rat Modelinde ‘Preconditioning’in İskemik Kolon Anastomozu Üzerine Etkisi”, Çukurova Koloproktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, 186, Adana, (2005) (Sözel Bildiri Üçüncülüğü)
 15. Canbaz H., Akca T., Çağlıkülekçi M., Tamer L., Dirlik M., Üstünsoy B., Aydın S. “Deneysel Hepatik İskemi Reperfüzyon Oluşturulan Ratlarda Karnitin Uygulamasının Lipid Peroksidasyonuna Etkisi”, 7. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, 53, Adana, (2005)
 16. Akca T., Canbaz H., Tataroğlu C., Çağlıkülekçi M., Tamer L., Çolak T., Kanık A., Bilgin Ö., Aydın S. “Deneysel Tıkanma Sarılığı Modelinde N-Asetil Sisteinin Pulmoner Lipid Peroksidasyonu ve Doku Hasarına Etkisi”, 7. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, 56, Adana, (2005) 
 17. Akca T., Çolak T., Dağ A., Dirlik M., Aydın S. “Akut Kolesistitli Hastaların Tedavi Yaklaşımlarında Klinik Deneyimlerimiz”, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, (2005) 
 18. Akca T., Öcal K., Türkmenoğlu Ö., Bilgin Ö., Aydın S. “Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Sebebi: Abdominal Koza: Olgu Sunumu”, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, (2005)
 19. Büyükavşar K., Akca T., Tiftik R.N., Şahan Fırat S., Aydın S. “İnsan Safra Kesesinde Rho-Kinaz Enzim Ekspresyonu ve Kontraktil Aktivitedeki Esaslı Rolü”, 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İzmir, (2005) 
 20. Karabacak T., Aydın Ö., Akca T., Baştürk M., Güçlütürk Ö. “Tiroidin Warthin Tümörü Benzeri Papiller Karsinomunda Sitomorfolojik ve Histomorfolojik Bulgular: Olgu Sunumu”, 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 236, Çeşme, (2006)
 21. Çolak T., Türkmenoğlu Ö., Akca T., Canbaz H., Üstünsoy B., Kanık A., Aydın S.Benign Nedenlerle Total Tiroidektomi veya Lobektomi Yapılan Hastalarda Dren Kullanımı: Prospektif Randomize Çalışma”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, (2008)
 22. Çolak T., Türkmenoğlu Ö., Dağ A., Akca T., Aydın S.Pilonidal Sinus İçin Uygulanan Limberg Flap Prosedürlerinde Dren Gerekliliği”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, (2008)
 23. A. Kuru, B. Taşkın, N. Özcan, T. Akça. “‘Ölmek midir İncitici Olan, Yoksa “Amansız Hastalıkla Giriştiği Savaşı Kaybeden Kurban’ ” Olarak Nitelendirilmek mi? Medyadaki Kanser ve Etiği”. Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi, İstanbul, (2012) 
 24. Makay Ö., Özçınar B., Şimşek T., Arıcı C., … Akca T., … ve TURK-ECAG. “Türkiye’de Primer Hiperparatiroidi Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri Coğrafi Bölgelere Göre Değişiklik Gösteriyor mu?”, VI. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, (2013) 
 25. Şahan E, Dağ A, Berkeşoğlu M, Sungur MA, Öcal K, Akca T. “Sekonder Hiperparatiroidizm İçin Uygulanan Paratirodiektomi Cerrahisinin Uzun Dönem Sonuçları”, XIX. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014.
 26. Bükesoy A., Berkeşoğlu M., Sert ZÖ., Ünsal A., Akca T. “Genel Cerrahi Meme Endokrin Birimi Polikliniğine Başvuran Hastaların memnuniyet Algısı.” XX. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016.

 

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

 1. Dağ A., Çolak T., Akca T., Dirlik M., Çağlıkülekçi M., Aydın S. “Pelvis Tabanı Metastazı ile Tanınan Yüzük Hücreli Meme Karsinomu: Olgu Sunumu”, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 159, Antalya, (2003)
 2. Çolak T., Ersöz G., Akca T., Dağ A., Aydın S. “Laparoskopik Kolesistektomide Disposable Laparoskopik Aletlerin Tekrar Kullanımının Güvenilirliği ve Etkinliği”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 261, Antalya, (2004)
 3. Çağlıkülekçi M., Öcal K., Dağ A., Canbaz H., Dirlik M., Akca T., Aydın S. “Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisi Sonrası Gelişen Safra Yolu Komplikasyonları ve Prediktif Risk Faktörleri”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 347, Antalya, (2004)
 4. Akca T., Çolak T., Dağ A., Dirlik M., Canbaz H., Çağlıkülekçi M., Öcal K., Aydın S. “Nontravmatik Akut Karın Olgularında Gecikmiş ve Yanlış Tanı: 69 Hastanın Değerlendirilmesi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 369, Antalya, (2004)
 5. Çolak T., Dağ A., Türkmenoğlu Ö., Polat A., Çömelekoğlu Ü., Bağdatoğlu Ö., Akca T., Aydın S. “Kolon Anastomoz İyileşmesi Üzerine Ocreotide’in Etkisi: Deneysel Çalışma”, Çukurova Koloproktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, 204, Adana, (2005)
 6. Dirlik M., Akca T., Polat A., Nass Duce M., Yücel E., Aydın S. “Nadir Bir Lezyon: Meme Hamartomu”, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 235, İstanbul, (2005)
 7. Akca T., Çolak T., Özer C., Yıldız A., Polat A., Yücel E., Aydın S. “Ele Gelmeyen Meme Lezyonlarının Stereotaksik İşaretleme Eşliğinde Eksizyonel Biyopsisi”, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 314, İstanbul, (2005)
 8. Çolak T., Akca T., Türkmenoğlu Ö., Çağlıkülkeçi M., Aydın S. “Malign Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu ve Tedavi Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi: Olgu Sunumu”, V. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji MSE Kursu, 269, Bursa, (2005)
 9. Akca T., Dağ A., Aydın S. “Paratiroid Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi”, V. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji MSE Kursu, 269, Bursa, (2005)
 10. Dirlik M., Çağlıkülekçi M., Canbaz H., Üstünsoy B., Öcal K., Çolak T., Akca T., Aydın S. “Safra Yolu Yaralanması Olgularımızın Analizi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 251, Antalya, (2006)
 11. Canbaz H., Dirlik M., Öcal K., Akca T., Çolak T., Bilgin Ö., Kanık A., Aydın S. “Reküren Laringeal Sinir Trasesinin Ortaya Konmasının Total Tiroidektomi/Lobektomi Sonrası Gelişen Komplikasyonlara Etkisi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 305, Antalya, (2006)
 12. Aydın Ö., Akca T., Kara E. “Is It Really Possible to Differantiate the Parathyroid Lesions from Thyroid Lesions Easily on Fine Neddle Aspiration Specimens?”, I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 157, Antalya, (2006). (En İyi Poster Üçüncülüğü)
 13. Türkmenoğlu Ö., Akca T., Polat A., Özer C., Bilgin Ö., Aydın S. “Farklı Histolojik Tipte, Senkron, Bilateral Meme Kanseri (Olgu Sunumu)” (E-Poster), İstanbul Meme Kanseri Konferansı, 109, İstanbul, (2006)
 14. Akca T., Güney B., Polat A., Nass Duce M., Yücel E., Aydın S. “Erken Evre İnvaziv Meme Kanserli Olgularda Gama Probla Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Değeri” (E-Poster), İstanbul Meme Kanseri Konferansı, 106, İstanbul, (2006)
 15. Gülhan S., Esen K., Nass Duce M., Kara S., Bacaksızlar F., Karabacak T., Akca T. “Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri”, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 164, Antalya, (2007)
 16. Akca T., Dağ A., Çolak T., Çağlıkülekçi M., Dirlik M., Şahan E., Aydın S. “Kolon ve Rektumun Senkronize Tümörleri”, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, (2010)
 17.  Kadıoğlu S, Akca T, Kadıoğlu F. “Anlatan: Cemil Topuzlu, Yazan: Sabin Alaçam: ’80 yıllık Hatıralarım’ın İlk Versiyonları”, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık, 924, İstanbul, (2010)
 18.  Berkeşoğlu M., Ünsal A., Akca T. “Üçüncü Trimester Gebelikte Primer Hiperparatiroidizme Cerrahi Yaklaşım: İki Olgu Sunumu”, VII. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, P-082, Antalya, (2015)
 19.  Berkeşoğlu M., Sert ZÖ., Tenekeci G., Kara T., Akca T. “Memede Heterolog Sarkomatöz Komponentli Malign Filloides Tümörü: Nadir Bir Olgu Sunumu.”, XX. Ulusal Cerrahi Kongresi, PS-1180, Antalya, (2016)

 

TEZ YÖNETİMİ

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık tezleri

 1. Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı ‘Radioguided’ Cerrahinin Rolü. Dr. Hakan Seyit. 2011.
 2. Sekonder Hiperparatiroidizmde Yapilan Paratiroidektominin Uzun Dönem Takipleri. Dr. Ethem Şahan. 2013
 3. Genel Cerrahi Meme Endokrin Birimi Polikliniğine Başvuran Hastaların Memnuniyet Algısı. Dr. Ali Bükesoy. 2015.

 

ALANINDA ULUSAL BİLİMSEL NİTELİKLİ ÖDÜL ALMAK

 1. Çolak T., Türkmenoğlu Ö., Dağ A., Bağdatoğlu Ö., Çömelekoğlu Ü., Polat A., Akça T., Aydın S. “Deneysel Rat Modelinde ‘Preconditioning’in İskemik Kolon Anastomozu Üzerine Etkisi” Çukurova Koloproktoloji Ve Stoma-Terapi Sempozyumu, Adana, 186, 2005 (Eser No: C2.2.15, Sözel Bildiri Üçüncülüğü)
 2. Aydın Ö., Akça T., Kara E. “Is It Really Possible to Differantiate the Parathyroid Lesions from Thyroid Lesions Easily on Fine Neddle Aspiration Specimens?” I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, 2006. (Eser No: C2.4.12., Poster Üçüncülük Ödülü)
 3. Kuru A., Taşkın B., Özcan N., Akça T.  “Ölmek” midir İncitici Olan, Yoksa “Amansız Hastalıkla Giriştiği Savaşı Kaybeden Kurban” Olarak Nitelendirilmek mi?: Medyadaki Kanser ve Etiği. 2. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması, Ankara, 29 Nisan 2011 (Eser No: A2.3.11, İkincilik Ödülü)
 4. Kibarkaya EN, Dursun S., Akça T. “Obez Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı”. 3. Ulusal Tıbbi Etik Yarışması, Ankara, 23 Mayıs 2012 (Eser No: A2.3.12, Üçüncülük Ödülü)

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, gibi bilimsel etkinliklerde başkanlık yapmak.

 1. VII. Lokman Hekim Günleri. Mersin. 11-14 Mayıs 2011.
 2. XX. Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya. 13-17 Nisan 2016.

 

Ulusal sempozyum, kongre, çaliştay, bilimsel yaz okulu gibi bilimsel etkinliklerde görev almak

 1. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Mersin. 23-26 Eylül 2004
 2. VIII. Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. Mersin. 3-6 Mayıs 2007
 3. III. Ulusal Fıtık Kongresi. Antalya. 12-15 Ekim 2011.
 4. VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri. Gaziantep. 22-25 Mayıs 2013.
 5. VI. Tıp Etiği ve Tip Hukuku Sempozyumu. Van. 23-26 Eylül 2014.
 6. VIII. Cerrahi Araştırma Kongresi. Konya. 12-14 Kasım 2015.
 7. XIV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Antalya. 19-22 Ekim 2017
 8. Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi: Biyoetik: Dünü, Bugünü Yarını. Mersin. 9-12 Mayıs 2018.
 9. Yanıklarda İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu. Erzurum. 17 Haziran 2008.
 10. IV. Geleneksel Psikiyatri Günleri. Mersin. 12 Nisan 2012
 11. Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi 2012-­2013 Eğitim Toplantısı. Yayın Etiği. 2013.
 12. Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi 2012-­2013 Eğitim Toplantısı. Yazardan Editöre: Bir Makalenin Yolculuğu. 2013.
 13. VI. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. Antalya. 25 Nisan 2013
 14.  Çukurova Endokrin Cerrahi Paneli. Mersin. 18 Aralık 2013.
 15.  II. Sanat Tarihi Günleri Fotoğraf Buluşması. Mesin. 17 Şubat 2017.
 16.  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Misafir Konuşmacı. Mersin. Mayıs 2017.
 17.  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Misafir Konuşmacı. Mersin. 26 Ekim 2017.
 18.  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Misafir Konuşmacı. Mersin. 17 Mayıs 2018.

 

Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

 1. 3rd Turkish-Bulgarian Breast and Endocrine Surgery Club Meeting. İğneada. 07 Eylül 2013.
 2. II. Uluslararası Bergama Sempozyumu. Bergama. 9 Mayıs 2013.
 3. 14th Bulgarian Surgical Society National Surgery Congress. Sofya. 25 Ekim 2014.
 4. 3rd International University Museums Association Conference. Edirne. 19-21 Nisan 2016.
 5. Uluslararası Gülnar 110 Yaşında Sempozyumu. Gülnar. 20-30 Ağustos 2016.
 6. Girne Amerikan Üniversitesi 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri. Girne. 14 Mart 2018.

 

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

 1. Travma ve Resusitasyon Kursu. Mersin. 20-23 Şubat 2007
 2. Travma ve Resusitasyon Kursu. Mersin. 08-11 Mayıs 2007.
 3. Travma ve Resusitasyon Kursu. Mersin. 11-14 Eylül 2007.
 4. XVII. Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara. 26 Mayıs 2010.
 5. V. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. Antalya. 25 Nisan 2011.
 6. III. Ulusal Fıtık Kongresi. Antalya. 12 Ekim 2011.
 7. III. Ulusal Fıtık Kongresi. Antalya. 13 Ekim 2011.
 8. XIII. Cerrahi Hemşireliği Kongresi. İzmir. 23 Mayıs 2012.
 9. XIII. Cerrahi Hemşireliği Kongresi. İzmir. 25 Mayıs 2012.
 10.  XI. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Antalya. 15 Kasım 2012.
 11.  VI. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. Antalya. 27 Nisan 2013.
 12.  XI. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu. Mersin.  4-5 Ekim 2013.
 13.  I. Meme Kanseri Halkı Bilgilendirme Kongresi. Kocaeli. 20 Kasım 2013.
 14.  XIII. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Antalya. 06 Kasım 2014.
 15.  VII. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. Antalya. 23-26 Nisan 2015.
 16.  IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri. Malatya. 10-13 Haziran 2015.
 17.  MAYMET- Namık Kemal Üniversitesi Ortak Toplantısı. Tekirdağ. 10 Ekim 2015.
 18.  XIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Antalya. 21-25 Ekim 2015.
 19.  XIV. Medikal Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Antalya. 05 Kasım 2015.
 20.  Çukurova Endokrinoloji Paneli. Mersin. 20 Kasım 2015.
 21.  Ameliyathanede Fotoğraf Çekimi ve Spesmen Fotoğraflama Kursu. Kocaeli. 18 Mayıs 2016
 22.  VI. KOÜTBAT Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi. Kocaeli. 12-14 Mayıs 2017.
 23.  Mersin Tiroit Okulu. Mersin. 16 Eylül 2017.
 24.  Arkeoloji Seminerleri. Mersin. 13 Ekim 2017.
 25.  IX. Cerrahi Araştırma Kursu. Kocaeli. 10-12 Kasım 2017.
 26.  Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun 80. Yılını Kutlama Toplantısı. Bergama. 27-28 Nisan 2018.
 27.  Uluslararası katılımlı 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya. 09-13 Ekim 2019.
 28.  Uluslararası katılımlı 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya. 09-13 Ekim 2019.
 29.  X. Cerrahi Araştırma Kongresi. Malatya. 13-14 Aralık 2019.
 30.  Çukurova Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Kursu. Adana. 20 Aralık 2019.
 31.  XXII. Ulusal Cerrahi ve 17. Cerrahi Hemşirelik Kongresi. Popüler kültür ütopyasından bilime; Startrek evreninde tıbbi ve cerrahi uygulamalar. Antalya. 3 Nisan 2020.
 32.  X. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. Çevrimiçi Kongre. 26 - 28 Mart 2021.
 33.  Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi & 6th International Senaturk May Day. Çevrimiçi Kongre. 28-30 Mayıs 2021.

 

Toplumsal hizmet etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb.)

 1. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Hastaları Destek Grubu Toplantıları. 2005.
 2. MESEKOK Toplantısı. 2005.
 3. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Çalışma Grubu Bilgilendirme Toplantıları. 2006.
 4. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Çalışma Grubu Bilgilendirme Toplantıları. 2006.
 5. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Çalışma Grubu Bilgilendirme Toplantıları. 2007.
 6. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Çalışma Grubu Bilgilendirme Toplantıları. 2007.
 7. Mersin Üniversitesi Üniversite Yaşamına Giriş Dersleri. Mersin. 24 Kasım 2008; 10:30
 8. Mersin Üniversitesi Üniversite Yaşamına Giriş Dersleri. Mersin. 24 Kasım 2008; 13:00
 9. Mersin Üniversitesi Üniversite Yaşamına Giriş Dersleri. Tarsus. 24 Kasım 2008; 15:30
 10. MESEKOK Toplantısı. Mersin. 2010.
 11. MESEKOK Toplantısı. Mersin. 2010.
 12. Mersin Üniversitesi Üniversite Yaşamına Giriş Dersleri. Mersin. 20 Ekim 2010.
 13. Mersin Üniversitesi Üniversite Yaşamına Giriş Dersleri. Mersin. 27 Ekim 2010.
 14. Mersin Üniversitesi Üniversite Yaşamına Giriş Dersleri. Mersin. 20 Aralık 2010.
 15. MEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans. Mersin. 27 Aralık 2010.
 16. Mersin Üniversitesi Üniversite Yaşamına Giriş Dersleri. Mersin. 26 Ekim 2011.
 17. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim. Mersin. 27 Ekim 2017
 18. Tarsus Belediyesi Hizmet İçi Eğitim. Tarsus. 08 Aralık 2017
 19. Mersin Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi Bilgilendirme Konferansı. 3 Mayıs 2018.

 

Değişim/işbirliği programları kapsamında yurtdışı kurumlarda ders vermek

Girne Amerikan Üniversitesi  Tıp Tarihi Dersleri (14.11.2019-17.01.2020)

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi