• Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans

Hemşirelikte tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayıcı, sorgulayıcı, kanıt temelli bilgiyi kullanan, karar verme ve yönetim becerileri gelişmiş, denetleyici, yenilikçi, geliştirici özelliklere sahip, kaliteli hemşirelik bakımı sunmak için gerekli bilgi ve beceri ile donanımlı, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, problem çözebilme becerileri gelişmiş uzman hemşireler yetiştirmektir.

Tezli Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi

Tezli yüksek lisans programı en az 4 yarıyıl, en çok 6 yarıyılda tamamlanır.Program en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.