• Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans

Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans

Program hakkında genel bilgi

Bologna süreci kapsamında Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması öngörülmüştür. Bu düzenlemeler yapılmadan önce paydaşlarımız olan mezunlar ve öğrenci görüşleri, Türkiye Diyetisyenler Derneği ile diğer üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin de görüşleri alınarak ihtiyaç analizi yapılmıştır. Program yeterliliklerini de karşılayacak şekilde yapılan yeniliklerle, öğrencilerimize farklı bakış açıları katmak ve öğrencilere ilgi duydukları konulara göre farklı anabilim dallarından da dersler alarak ilgi duydukları alanda tez yapmadan daha kısa sürede uzmanlıklarını almaları için olanak sağlanmıştır. Paydaş görüşleri doğrultusunda ve öğrenci merkezli olarak yapılan bu çalışmalar, temel alan yeterlilikleri de dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda mesleki konularda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmak amacıyla Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması öngörülmüştür.

Kazanılan derece

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Kayıt Kabul Şartları

Lisans eğitimi veren 4 yıllık sadece Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olmak,

ALES ve Dil puan koşulu aranmamaktadır.

Öğrenim Süresi

Tezsiz yüksek lisans programı en az 2 yarıyıl, en çok 4 yarıyılda tamamlanır. Program en az 60 AKTS kredisinden oluşur.

Mezunların mesleki profili

Her meslekte olduğu gibi diyetisyenlik alanında da branşlaşmanın gün geçtikçe önemi artmaktadır. Bu doğrultuda alanında uzman diyetisyenlerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik tezsiz yüksek lisans ile uzmanlıklarını belgelemeleri sağlanmaktadır.

Öğretim programının yapısı

Temel ilke olarak İleri Beslenme -1 ve İleri Beslenme - 2 derslerinin alınması zorunludur. Birinci yarıyıl en az 4 seçmeli ders; İkinci yarı yıl Dönem Projesi ve en az 2 seçmeli ders alıp başarılı olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. İlgi duyulan anabilim dalının yüksek lisans dersleri alınmalıdır. Derslerin tamamlanmasından sonra Dönem Projesi yapılması gereklidir.

Mezuniyet koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Eğitim türü

Tam zamanlı, 1. Öğretim