• Optiker

Optiker

Optiker

Temel optik aletler hakkında yeterli ve güncel bilgiye sahip olabilmek

Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmek.

Gözlük, kontak lens ve düşük görme cihazları gibi temel görme cihazları hakkında yeterli ve güncel bilgilere sahip olabilmek

Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanması ile kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmek.

Mesleki etik değerlere sahip olmak

Sosyal ve kültürel anlamda bireysel farkındalık bilincine sahip olabilmek

Çevre sağlığı, halk sağlığı ve iş güvenliği konularının önemini kavrayabilmek

Mesleki işletmelerin idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilme.

Optiker

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Optisyenlik programı mezunları, özel sektördeki optisyenlik kuruluşlarında çalışabilirler.

Özel sektördeki optisyenlik kuruluşlarında mesul müdürlük yapabilirler.

Optisyenlik işletmesi açma hakkına sahip olurlar.

Kamu göz kliniklerinde optisyen olarak çalışabilirler.

Özel göz kliniklerinde optisyen olarak çalışabilirler.