• Medizinische Labortechniken

Medizinische Labortechniken

Medizinische Labortechniken

İnsanda sistemlerin normal yapı-fonksiyonlarıyla ilgili temel bilgilere sahip olabilmek

Bilgilerini doku-hücre düzeyinde analiz edip hastalıklarla ilişkilendirebilmek

Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanabilmek, kontrollerini ve bakımlarını yapabilmek

Tıbbi laboratuvar testleri için uygun örnekleri hastalardan alabilmek ve uygun koşullarda örnek transferini gerçekleştirebilmek

Örnek hazırlık işlemlerini yapabilmek

Dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygulayabilmek

Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygulayabilmek, analiz çözeltilerini hazırlayabilmek

Tıbbi laboratuvarlarda test sürecindeki hata kaynaklarını ortaya çıkarabilmek ve gerekli çözümler üretebilmek

Bilişim teknolojilerini kullanabilmek ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirebilmek

Tıbbi laboratuvarlar kalite yönetim sistemlerini tanımlayabilmek, kalite kontrol süreçlerini yürütebilmek, bu uygulamalarda istatistiksel yöntemleri kullanabilmek

Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygulayabilmek, kişisel güvenlik önlemlerini alabilmek ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturabilmek

Mesleki etik değerlere sahip olmak

Sosyal ve kültürel anlamda bireysel farkındalık bilincine sahip olabilmek

Medizinische Labortechniken

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Kamu hastanelerindeki klinik laboratuvarlarda tekniker olarak çalışabilirler.

Özel hastanelerindeki klinik laboratuvarlarda tekniker olarak çalışabilirler.

Kamu ve özel sektörde hastane dışı sağlık birimlerindeki klinik laboratuvarlarda tekniker olarak çalışabilirler.

Halk sağlığı merkezlerindeki klinik laboratuvarlarda tekniker olarak çalışabilirler.