Mission

Mission

Evrensel kültürel değerler ışığında, toplumu ve mesleğine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, etik değerlere saygılı, erdemli, çalışkan, yeniliklere ve gelişimlere açık, bilimsel çalışmaları takip eden, multidisipliner çalışmalar yürütebilen, kanıta dayalı uygulamaları ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, fizyoterapi ve rehabilitasyon bilimine ve toplum sağlığına katkıda bulunacak fizyoterapistler yetiştirmektir.