Doç. Dr. Volkan Çakır

Akademik Takvim

Doç. Dr. Volkan Çakır
Tıp Fakültesi
Radyoloji

İzmir Tınaztepe Ünivesitesi, Tıp Fakültesi, Doçent Doktor, 2020

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D- Yardımcı Doçent 2014-2019

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D - Girişimsel Radyoloji 2009-2011

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D, Radyoloji Uzmanlığı, 2006-2011

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Tıp Doktorluğu 1997-2004

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Galen Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü  (2019- Devam etmekte)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D, Girişimsel Radyoloji Bölümü     (2014-2019)

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü        (2011-2014)

İstanbul Dr.Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2005

Projelerde Yaptığı Görevler:

Takayasu Arteritli Hastalarda Adipositokin ve Ghrelin Düzeylerinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi,Yönetici, 20092010) 

Takayasu arteritinde dolaşımdaki vasküler endotelyal growth faktör  VEGF  düzeyi  dolaşan endotel ve endotel öncü hücre sayısının hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi, Yönetici, 2009-2010)

Arteriyel tıkanma nedenli inme olgularında mekanik trombektomi, Uzman, 2008-2009)

İdari Görevler:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bölüm Sorumlusu (2011- 2019)

Çalışma Grupları:

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2017- 2019)

Avrupa Radyoloji Derneği, Türkiye Ulusal Radyoloji Asistanları Temsilcisi  (2008-2011)

Türkiye Radyoloji Asistanları Çalışma grubu (2008-2010)

Yayınlar:

Uluslararası Yayınlar:

 1. Cakir V, Gulcu A, Capar A, Kucuk B, Gencpinar T, Karabay O, Goktay A. Yigit. “Use of Percutaneous Aspiration Thrombectomy vs. Anticoagulation Therapy to Treat Acute Iliofemoral Venous Thrombosis: 1-year Follow-up Results of a Randomised Clinical Trial.” Cardiovascular Interventional Radiology. (Clinical Investigation, Submitted: 05-Nov2013, Accepted: 12-May-2014)
 2. Volkan Cakir, Cengiz Tavusbay, Omur Balli, Erdinc Kamer, Emrah Akay, Haldun Kar, Ugur Ozgurbuz,Emir Capkinoglu, Kemal Atahan, Mehmet Haciyanli. “Ultrasound-Guided Percutaneous Puncture,Aspiration, Injection And Reaspiration (PAIR) For Treatment Of Hepatic Hydatid Cysts: A Preliminary Report Of Universıty Hospital.” Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 1361
 3. Dogan Serkan,Piskin Ozden,Solmaz Dilek,Akar Servet,Gulcu Aytac,Yuksel Faize,Çakır Volkan,Sari Ismail,Akkoc Nurullah,Onen Fatos .  Markers of endothelial damage and repair in Takayasu arteritis: Are they associated with disease activity?.  Rheumatology International, (2014); 34(8), 1129-1138.,
 4. Senturk C, Cakir V, Yorukoglu K, Yilmaz O, Goktay AY. “Looking for the ideal particle: an experimental embolization study.” Cardiovasc Intervent Radiol. 2010 Apr;33(2):336-45.
 5. Kazım Ergüneş, Serkan Yazman, Ufuk Yetkin, Volkan Çakır, Ali Gürbüz. “Axillary Artery Transection After Shoulder Dislocation.” Annals of Vascular Surgery. 2013:7.
 6. Cakir V, Gunal I, Balkan Y, Kilicoglu G, Ilhan F, Veziroglu A,"The accuracy of references in Turkish journals in orthopedics and traumatology", Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2003; 37(4)
 7. Kamer Erdinç,Cengiz Fevzi,ÇAKIR VOLKAN,balli ömür,Acar Turan,Peskersoy Mustafa,Hacıyanlı Mehmet Percutaneous cholecystostomy for delayed laparoscopic cholecystectomy in patients with acute cholecystitis: analysis of a single-centre experience and literature review.  Gastroenterology Review, (2017) ;12(4)
 8. İnci Mehmet Fatih,Kalayci Tugce Ozlem,Tan Sinan,Karasu Sebnem,Albayrak Eda,Çakır Volkan,Ocal Irfan,Ozkan Fuat (Diagnostic value of strain elastography for differentiation between renal cell carcinoma and transitional cell carcinoma of kidney.  Abdominal Radiology, 2016);  41(6), 1152-1159
 9. Ün Sıtkı,Çakır Volkan,kara cengiz,türk hakan,Köse Osman,balli ömür,Yılmaz Yüksel . Risk factors for hemorrhage requiring embolization after percutaneous nephrolithotomy.  Canadian Urological Association Journal, (2015);  9(910), 594-598.
 10. Karatas Ayse,Çakır Volkan,Sevin Ertan,balli ömür,Feran Hamit . Angiographic assessment of variants of basal vein of Rosenthal in idiopathic subarachnoid hemorrhage.  Neurologia i Neurochirurgia Polska, (2015); 49(4), 207-211.
 11. Kalaycı Tugce Ozlem,Çakır Volkan,Kestellı Mert,Apaydin Melda . Measure the Vascular Flow Volume rather than Vascular Stenosis and Pressure Gradient.  Heart, Lung and Circulation, (2015);  24(6), 617-620.
 12. 12.Ün Sitki,Çakır Volkan,Köse Osman,Türk Hakan,Yılmaz Yüksel. Colon perforation during percutaneous nephrolithotomy and fistula closure with Spongostan following conservative therapy.  Canadian Urological Association Journal, (2015);  9(5-6), 313-315.
 13. Ömür Ballı, Volkan Çakır, Mehmet Coşkun, Rıdvan Pekçevik, M.Serkan Gür. Implementation of the EXOSEAL Vascular Closure Device in the Transpopliteal Arterial Approach. Journal of Vascular and Interventional Radiology Volume 29, Issue 8, August 2018, 1180-1186.
 14. Kar H, Çakır V ,Tanyeli HF, Çelik SC, Akgül Ö . Spontaneous True Gastroduodenal Artery Aneurysm Rupture after an Inguinal Hernia Operation. Chirurgia 2018, 113(2):261-265.
 15. Osman Nuri Dilek, Oğuzhan Özşay , Ömür Ballı , Selda Gücek Hacıyanlı , Volkan Çakır , Emine Özlem Gür, Mehmet Hacıyanlı. Treatment of High-Output Thoracic Chylous Fistula with Transabdominal Embolization of Cisterna Chyli: A Case Report and Review of the Literature. Eur J Ther 2019; 25(2): 142-5
 16. Omur Balli, Gulden Balli, Volkan Cakir, Serkan Gur, Ridvan Pekcevik, Cengiz Tavusbay, Okan Akhan. Percutaneous Treatment of Giant Cystic Echinococcosis in Liver: Catheterization Technique in Patients with CE1 and CE3a. CardioVascular and Interventional Radiology. August 2019, Volume 42, Issue 8, pp 1153–1159.
 17. Akay E, Işık O, Engin AY, Çakır V.  Stage 1 hybrid palliation of hypoplastic left heart syndrome: an initial experience in pulmonary trunk approach, procedural modifications, and   complication management. Turk J Med Sci. 2019 Sep24;49(5).  
 18. Ballı Ömür,Çakır Volkan. Perforation as a cause of failure in the conservative treatment of acute cholecystitis: Is   percutaneous cholecystostomy a sufficient treatment?.  International Journal of Radiology and Diagnostic Imaging. 2019, 2(2),10-15.
 19. Volkan Çakır, Ömür Ballı. Arterial Embolization in Large Uterine Fibroids: A 4-Year Single Center Experience. International Journal of Scientific Research and Management. 2019. 10(7), 268-274.

Ulusal Yayınlar:

 1. Çakır Volkan,Öztürk Mehmet Halil.  Akut İskemik İnme Hastasına Multidisipliner Yaklaşım ve Organizasyon.  Türkiye Klinikleri Radyoloji Özel Dergisi, (2017);10(1), 100-104. 
 2. Güvendi Ece,Aşkın Ayhan,Aysin İdil,Sarıkaya Neşe,Koçyiit Hikmet,Çakır Volkan,Gelal Mustafa Fazıl . Spınal Dural Arterıovenous Fıstula:  A Rare Cause Of Progressıve Paraparesıs.  Türk Geriatri Dergisi, (2016); 19(1), 58-62. 
 3. Akyüz Muhammet,Karakaş Nihan,Yetkin Ufuk,Dere Özcan,Akgül Özgün,Çakır Volkan,Tarcan Ercüment,Gurbuz Ali Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız.  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, (2012); (50),90-93.
 4. Özaksoy Dinç,Metin Manisalı,Çakır Volkan . Kalça Eklemi Patolojilerinde Manyetik Rezonans Görüntüleme.  Türkiye Klinikleri Radyoloji Özel Dergisi, (2011);4(1), 45-55.
 5. Özaksoy Dinç,Metin Manisalı,Çakır Volkan .  Metabolik Kemik Hastalıklarında Radyolojik Bulgular.  Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji Özel Dergisi, 2010;3(2), 14-24.
 6. Turan Acar, Volkan Çakır, Nihan Acar, Kemal Atahan, Mehmet Hacıyanlı. Chronic visceral ischemia: An unusual cause of abdominal pain. Turkish J Surgery. 2018; 34(2): 158–161.
 7. Volkan ÇAKIR, Ahmet Yiğit GÖKTAY. Vena Kava Süperior ve İnferior Girişimleri. Türkiye Klinikleri; 2018. p.55-9.
 8. Volkan Çakır, Ömür Ballı.  Perkutan Akciğer Biyopsilerinde Gelişen İyatrojenik Pnömotoraksın Bilgisayarlı Tomografi (BT) Eşliğinde Perkutan Kateterizasyon İle Tedavisi. Ege Klin Tıp Derg 2019;57 (2):106-110.
 9. Ömür Ballı, Volkan Çakır. Akut Taşlı Kolesistiti Olan Yaşlı Hastalarda Perkütan Kolesistostomi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2019;72(1):82-86

Meslek İçi Eğitimler:

 • GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DİPLOMASI, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği ve Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından belirlenen yeterlilik kriterlerinin sağlanması sonucu alınmıştır. 03.01.2018  
 • Klinikum Stuttgart, Katharinen Hospital Clinic for Diagnostic and İnterventional Neuroradiology  ,  “Serebral anevrizma ve Akut inme (stroke) tedavisi – Visiting Fellow” , 2014 (Stuttgart, Almanya)
 • Serebral Anevrizma Endovasküler tedavisi: Embolizasyon Kursu, 2013 (Hamburg, Almanya)
 • Karotis Stentleme Kursu, Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (CIRSE), 2010 ( İstanbul, Türkiye) 
 • Varis Tedavisinde Endovenöz Lazer Ablasyon Kursu, 2010 (Adana, Türkiye)
 • Periferik Vasküler Girişimsel Tedaviler Kursu, Avrupa Girişimsel Radyoloji Okulu (ESIR), 2009 (Hamburg, Almanya) 

Ödüller:

 • The Editors’xx Medal 2015, Best Medical Research, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe(CIRSE), ALMANYA, 

Ulusal Toplantı Sunumları :

 • Malign Hipertansiyon Tedavisinde Renal Denervasyon Tekniği ve Fizyopatoloji, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2014 
 • Serebral Anevrizma Embolizasyonu- Vaka sunumu, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2015
 • Akut Derin Ven Trombozunda Endovasküler Tedavi, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2017
 • Perkutan Pnömotoraks Tedavisi, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2018
 • Serebral Anevrizma Tedavisi, Olgu Sunumu- Türk Nöroradyoloji Derneği Toplantısı, 2019

Ulusal/Uluslararası Toplantı Bildirileri

 • Cingöz İlker Deniz,Sayın Murat,Çakır Volkan,Atar Murat,Kızmazoğlu Ceren,Yüceer Nurullah (2017).  Hybrid Treatment of Arteriovenous Malformation.  XVI. WORLD CONGRESS OF NEUROSURGERY 
 • Pekçevik Rıdvan,Çakır Volkan,Balli Ömür,Gür Mehmet Serkan (2017).  Komplike kist hidatikte alternatif bir çözüm tedaviye dirençli kistobiliyer fistüllerde,fistül ve kist kavitesinin embolizasyonu.  12. Girişimsel Radyoloji Kongresi
 • Gür Mehmet Serkan,Balli Ömür,Çakır Volkan,Pekçevik Rıdvan (2017).  Hemodiyaliz fistül efferent ven tıkanıklıklarının ultrasonografi kılavuzluğunda seldingeriğne ile perkütan intralüminal rekanalizasyonu (us-sir).  12.Girişimsel Radyoloji Kongresi                       
 • Çakır Volkan,Balli Ömür,Gür Mehmet Serkan,Pekçevik Rıdvan (2017).  Akut İskemik İnme Tedavisinde Mekanik trombektomi ile Birlikte Uygulanan Distal Aspirasyon Trombektominin Rolü.  12. Girişimsel Radyoloji Kongresi 
 • Balli Ömür,Gür Mehmet Serkan,Çakır Volkan,Pekçevik Rıdvan (2017).  Hemodiyaliz fistül girişimlerinde hemostazın sağlanmasında mini-turnike yöntemininkullanılması.  12. Girişimsel Radyoloji Kongresi

Poster Sunum:

30’dan fazla kongre ve toplantı poster sunumu mevcuttur.

Kitap/Kitap Bölümü:

 • Üriner Sistem ve Prostat bezi - Diagnostic Ultrasound: Carol Rumack ( 2011) – Kitap Bölümü
 • Periton - Tanısal Ultrasonografi (2013)- Kitap Bölümü
 • Dijital Substraksiyon Anjiyografi Fiziği - Pratik Radyoloji Fiziği (2019) – Kitap Bölümü
 • Nörogirişimsel Radyoloji, Girişimsel Radyoloji Soru Kitabı (2018)
 • Periferik Vasküler Girişimsel Radyoloji, Girişimsel Radyoloji Soru Kitabı (2018)

Dergi Hakemliği:

 • Cardiovascular and Interventional Radiology (CVIR), (2013 - ……)

Tez Danışmanlığı:

Akut İskemik İnme Tedavisinde mekanik trombektomi ile birlikte uygulanan aspirasyon trombektominin tedavideki etkinliği ve klinik sonuçların değerlendirilmesi, Gökay KARACA, 605049, 2019

İntrakraniyal anevrizmaların endovasküler tedavisi sonrası komplikasyonlar ve bilgisayarlı tomografik anjiyografinin takipteki rolü, Rukiye Özden DEMİR,

Mesleki İlgi Alanları:

 • Nörovasküler Girişimsel Tedaviler ( Serebral anevrizma/AVM embolizasyonu, Karotis stentleme, Tümör embolizasyonu, Akut inme tedavisi)
 • Periferik Vasküler Girişimler( Arteryel ve venöz girişimler, Myom/Varikosel embolizasyonu, Bacak varisi tedavisi...)
 • Girişimsel Onkoloji ( Solid organ tümör tedavileri, TAKE, TARE, RF ablasyonlar)

Yürütülen Projeler:

 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Stroke Merkezi Projesi : Akut inme(stroke) ile başvuran hastaların endovasküler mekanik trombektomi ve intraarteryel tromboliz ile tedavilerinin yapılması için Sağlık Bakanlığı ile proje geliştirilmiş ve buna yönelik altyapı oluşturulmuş ve tedavilere başlanmıştır.
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü, Eğitim Programları: Yönetim kurulunda da görev almış olduğum Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD)’nin eğitim programı doğrultusunda, uzmanlık sonrası ve asistanlık süresince, Girişimsel Radyoloji alanında tanı ve tedaviye yönelik eğitimler verilmiştir.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi