Dr. Öğr. Üyesi Serap Özen

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Serap Özen
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji

Mersin Üniversitesi

2012

Y. Lisans

Tıbbi Mikrobiyoloji

Çukurova Üniversitesi

2016

Doktora

Tıbbi Mikrobiyoloji

Çukurova Üniversitesi

2021

Lisans

Sağlık Yönetimi

Anadolu Üniversitesi (AÖF)

-

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: Human papillomavirus genotiplerinin pyrosequencing metodu ile tespiti (2016)

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Fügen YARKIN

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı: Çocuklarda toplum kökenli ve nozokomiyal respıratory syncytıal virus ve diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarının araştırılması (2021)

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Fügen YARKIN

Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı):

İngilizce –

YÖKDİL 2023 İlkbahar (76,25)

YDS 2023 İlkbahar (72,25)

Sayfa içeriği güncellenmektedir.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. S. ÖZEN, M. ÇİMENTEPE, M. A. VARDAR, D. GÜMÜRDÜLÜ & F. YARKIN Anormal Servikal Sitolojili Kadınlarda Human Papillomavirüs Genotiplerinin Prevalansı FLORA (2018) Cilt: 23 Sayı: 4 Sayfa: 186-192
 2. F. BAŞARI, S. ÖZEN, M. ÇİMENTEPE, M. MERAL ÖCAL, G. ÖZTÜRK, M. A. VARDAR, F. YARKIN & F. KÖKSAL HPV Pozitif ve HPV Negatif Kadınlarda Chlamydia trachomatis ve Ureaplasma urealyticum Koinfeksiyonlarının Araştırılması FLORA (2019) Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa: 190-198
 3. SÖKMEN H., ÖZTÜRK G., ÇİMENTEPE M., ÖZEN S., ALANTAKE HW, BAYRAM İ, YARKIN F. BK Virus Infections and Hemorrhagic Cystitis in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. New Microbiologica, (2023) 46, 2, 141-145, 2023, ISSN 1121-7138

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 1. S. ÖZEN, B. ŞEFLEK, N. N. KOÇU, M. A. VARDAR, D. GÜMÜRDÜLÜ & F. YARKIN Human Papillomavirus Genotiplerinin Pyrosequencing Metodu Ile Tespiti Konferans Adı: 1st International Mediterranean Science And Engineering Congress (imsec 2016) Yer: ADANA, TÜRKİYE Basım Tarihi: 28 Ekim 2016
 2. S. ÖZEN, M. ÇİMENTEPE, M. A. VARDAR, D. GÜMÜRDÜLÜ & F. YARKIN Anormal Servikal Sitolojili Kadınlarda Human Papillomavirus Genotiplerinin Prevelans Konferans Adı: 2nd International Mediterranean Science And Engineering Congress (IMSEC 2017) Yer: ADANA, TÜRKİYE Basım Tarihi: 27 Ekim 2017
 3. M. ÇİMENTEPE, F. BAŞARI, S. ÖZEN, M. MERAL ÖCAL, G. ÖZTÜRK, M. A. VARDAR, F. YARKIN & F. KÖKSAL HPV Pozitif ve HPV Negatif Kadınlarda Chlamydia Trachomatis ve Ureaplasma Urealyticum Enfeksiyonlarının Araştırılması Konferans Adı: 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Yer: ADANA, TÜRKİYE Basım Tarihi: 27 Ekim 2017

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. S. ÖZEN, M. ÇİMENTEPE, B. ŞEFLEK, M. A. VARDAR, D. GÜMÜRDÜLÜ & F. YARKIN Human Papillomavirus Genotiplerinin Pyrosequencing Metodu ile Tespiti Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi (2017) Cilt: 19 Sayı: 4 Sayfa: 159-164

     E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. YARKIN F., ŞEFLEK B., ÖZEN S., SAPMAZ E., GÜMÜRDÜLÜ D., KÖKSAL F. Gebe Kadınlarda Parvovirus B19 Enfeksiyonu ve Fetusa Etkisinin Araştırılması Konferans Adı: 1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu Yer ve tarih: 25-28 Şubat 2016/ANKARA
 2. ÇAĞLI Ç., ALTINTAŞ DU., ÖZEN S., ÖZTÜRK G., YARKIN F., DOĞRUEL D., YILMAZ HL. Çocuk Acil Polikliniğine Wheezingle Başvuran Okul Öncesi Çocuklarda Etiyoloji. Konferans Adı: Xxvı. Ulusal Alerji  ve Klinik İmmünoloji Kongresi Yer ve Tarih: 09-13 Kasım 2019 ANTALYA

Burslar:

 1. Kurum: TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Alan: "2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı" Bursiyeri Tarih: Ekim 2015-Ağustos 2016
 2. Kurum: Yükseköğrenim Kurumu Alan: 100/2000 YÖK Doktora Bursiyeri Tarih: 20.03.2017- 20.03.2021

      Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC)

      Ödüller:

 1. 1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu Poster Birinciliği

        Ödül Konusu: Gebe Kadınlarda Parvovirus B19 Enfeksiyonu ve Fetusa Etkisinin Araştırılması Ödül Alınan Kurum: Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Tarih: 28 Şubat 2016

      Katıldığı Kurslar ve Aldığı Sertifikalar:

 1. Kurum: Anatolia Genworks Konu: PCR Teknikleri Yer ve Tarih: Çukurova Üniversitesi Tıbbi Viroloji Laboratuvarı / 8 Mart 2016
 2. Kurum: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Konu: Hücre Kültürü Uygulamaları Yer ve Tarih: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / 25 Ekim 2016
 3. Kurum: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Konu: 2. Çukurova Ebelik Sempozyumu Yer ve Tarih: Çukurova Üniversitesi / 14 Mayıs 2018
 4. Kurum: Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)- Konu: Tıbbi Laboratuvarlarda Olgularla Risk Değerlendirmesi- Yer ve Tarih: Adana Şehir Hastanesi / 30 Kasım 2018
 5. Kurum: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Çukurova Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Konu: Mikrobiyolojide Uygulamalı Moleküler Tanı Yöntemleri Kursu Yer ve Tarih: Çukurova Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 6-24 Haziran 2022
 6. Kurum: Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Konu: Eğiticinin Eğitimi Yer ve Tarih: Online / Eylül 2023
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi