Prof. Dr. Nuran Ekerbiçer

Akademik Takvim

Prof. Dr. Nuran Ekerbiçer
Tıp Fakültesi
Fizyoloji

PROFESÖR 2020-  İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABLİM DALI)
PROFESÖR 2016-2020 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI)
DOÇENT 2008-2016 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI)
YARDIMCI DOÇENT 2001-2008 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI)
UZMAN 2000-2001 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI)
YARDIMCI DOÇENT 1997-2000 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

Görev Kurum Yıl
Pratisyen Hekim Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi / Amasya 1987-1989
Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi / Adana 1989-1995
Uzman Doktor Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi / Adana 1995-1997
Anabilim Dalı Başkanı  Tıp Fakültesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Düzce 1997-2000
Uzman Doktor Tıp Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi / Manisa 2000
Öğretim üyesi Tıp Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi / Manisa 2000-2008
Tıbbi Fizyoloji Profesörü Tıp Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi / Manisa 2016-2020
Tıbbi Fizyoloji Profesörü Tıp Fakültesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi / İzmir 2020- halen

 

İdari ve Eğitsel Görevler
Anabilim Dalı Başkanı  Abant İzzet Baysal Ü. Tıp Fak. Fizyoloji AbD.  1997 - 2000
Dönem I Koordinatör Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003 – 2005
Dönem II Koordinatör Yrd. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005-2009
Beceri Uygulamalarından Sorumlu Öğretim Üyesi Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009- 2014
İzmir 2 No'lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği İzmir Atatürk Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009-2010
Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011- 2014
Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi 2011- 2014
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi 2011-2014
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2020
Dönem II Koordinatörü Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2020
Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018- 2020
ÇEP Uyum Komisyonu Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2020
Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2020

Görev Alınan Projeler

 1. Sıçanlarda Anneden Ayrılma Stresinin Empati Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:TOZDUMAN BUŞRA, Yürütücü:EKERBİÇER NURAN, ,Araştırmacı:M. İBRHİM TUĞLU, Araştırmacı:MERVE TEMEL, ,2018-2020 (ULUSAL)
 2. Bir sentetik kannabinoid olan JWH 018 in sıçanlarda hemodinami ve davranış üzerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ÇAVUŞOĞLU TUĞBA,Araştırmacı:DEMET MEHMET MURAT,Yürütücü:EKERBİÇER NURAN,Araştırmacı:ŞEN GİZEM,Araştırmacı:TOZDUMAN BUŞRA,Araştırmacı:KUTLU NECİP, , 14/10/2015 - 15/12/2017 (ULUSAL)
 3. Streptozotosin ile indüklenen diyabetik sıçan modelinde hipokampus ve korteks bölgelerinde farklı sinyal yolaklarına ait genlerin incelenmesi ve nörodejenerasyon ile ilişkilendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:SOYÖZ MUSTAFA,Araştırmacı:EKERBİÇER NURAN,Araştırmacı:ŞİMŞEK FATMA,Yürütücü:ÖZ OYAR ESER,Araştırmacı:AZAK BURCU, , 24/03/2015 - 20/10/2017 (ULUSAL) 
 4. Kronik Kan Hastalıklarında Görülen Eritrosit Osmotik Frajilitesi Değişiklikleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:YILDIZ RAZİYE,Araştırmacı:KAPLAN AYŞE,Araştırmacı:AŞÇI DERYA,Yürütücü:EKERBİÇER NURAN,Araştırmacı:GÜVENÇ YEŞİM, , 17/06/2015 - 28/12/2017 (ULUSAL) 
 5. Buspiron un Yüksek Yağ İçerikli Diyet Ve Düşük Doz Streptozotosinle Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Etkinliğinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ULMAN CEVVAL, Araştırmacı:ÖLMEZ ERCÜMENT, Yürütücü:ÇAVUŞOĞLU TUĞBA, Araştırmacı:DARIVERENLİ ERTAN, Araştırmacı:VURAL KAMİL, Araştırmacı:EKERBİÇER NURAN, , 01/03/2016 - 16/11/2017 (ULUSAL) 
 6. Diyabetik Sıçanlarda Statin Uygulamasının Hemoreolojik Parametrelere ve Diyabetik Nefropati Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, EKERBİÇER NURAN, 15/08/2012 - 15/08/2014 (ULUSAL) 
 7. Streptozotosin İle İndüklenen Diyabetik Sıçan Modelinde Beyin Sapı Ve Serebellum Bölgelerinin Apoptotik Genler Açısından İncelenmesi Ve Nörodejenerasyon İleİlişkilendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, EKERBİÇER NURAN, 20/07/2014 - 27/10/2016 (ULUSAL) 
 8. Agmatinin İmmatür Sıçanda Oluşturulan Travmatik Beyin Hasarına Etkileri,  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, EKERBİÇER NURAN, 20/01/2011 - 22/08/2014 (ULUSAL) 
 9. İzmir Bozyaka Eğitim  Ve Araştirma Hastanesi Acil Servisine  Hipertansiyon Nedeniyle Başvuran  Hastalarin Genel Özellikleri Ve Risk Faktörleri, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, EKERBİÇER NURAN, 15/02/2012 - 25/10/2012 (ULUSAL) 
 10. Sıçan modelinde deksametazonun total kan volümü ve dokular üzerine akut etkilerinin immunohistokimyasal yöntemle değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, EKERBİÇER NURAN, 25/08/2008 - 04/03/2012 (ULUSAL) 
 11. İnsanlarda seks steroid hormon ve eser element düzeylerinin el tercihi  nonverbal zeka  parmak vuru  görsel ve işitsel reaksiyon zamanı  mental rotasyon  motor beceri ve serebral lateralizasyon üzerine belli zamansal periyotta etkisine fizyolojik yaklaşım, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, EKERBİÇER NURAN, 20/05/2004 - 20/12/2006 (ULUSAL) 
 12. Öğrenme Ve Antidepresan Tedavinin Nörogenez Üzerine Etkisinin İmmunohistokimyasal Yöntemle Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, EKERBİÇER NURAN, 26/06/2008 - 25/03/2010 (ULUSAL) 
 13. Plazma Hacim Genişleticilerin Sıçanda Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması İçin Bir Model, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, EKERBİÇER NURAN, 19/02/2004 - 30/10/2006 (ULUSAL) 
 14. Kalp atım volümü ölçümü için yeni bir Kardiografi metodu ve sayısal analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, EKERBİÇER NURAN, 17/06/2002- 23/11/2005 (ULUSAL) 
 15. Plazma Hacmini Genişleten Solüsyonların Hipovolemide Kardiyovasküler Parametrelere ve Total Kan Volümü Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, EKERBİÇER NURAN, 21/09/2004- 27/12/2006 (ULUSAL) 
 16. Siklik AMP  DBcAMP  nin arter tansiyonu üzerine refleks etkileşimleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, EKERBİÇER NURAN, 28/11/2003 - 28/12/2006 (ULUSAL) 
 17. Adenozinin iskemi ve reperfüzyon aritmileri üzerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, EKERBİÇER NURAN, 20/05/2004 - 31/08/2005 (ULUSAL) 
 18. Sıçanlarda Epinefrin İle Önkoşullamanın İskemi Reperfüzyon Aritmileri Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, EKERBİÇER NURAN, 19/02/1999- 24/08/2000 (ULUSAL) 

SCI ve SCI-EXPANDED TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN ORJİNAL ARAŞTIRMA MAKALELERİ

 1. Kutlu, N.,N. Ekerbicer, Z. Ari, B.S. Uyanik, T. Zeren ve U. Tan, “Testosterone and nonverbal intelligence in right-handed men with successful and unsuccessful educational levels”, Int J Neurosci,111, 1-9 (2001).
 2. Kutlu, N., H.S. Vatansever, T.O. Bayazit, N. Ekerbicer ve U Tan, “Blood brain barrier in right- and left-pawed female rats assessed by a new staining method”, Int J Neurosci, 112, 1037-46 (2002).
 3. Ekerbicer, N., S. Inan, F.Tarakci, S. Cilaker ve M. Ozbek, “Histophysiological effects of fluid resuscitation on heart, lung and brain tissues in rats with hypovolemia,”Acta Histochem, 108, 373-83 (2006).
 4. Zeren, T., M. Özbek, N. Ekerbicer, G.Ç. Yalçın ve K.G. Akdeniz, “Sensitively Recorded Breathing Signals of Rats and Their Nonlinear Dynamics”,  J Biochem Biophys Methods, 70, 573-7 (2007).
 5. Zeren, T., S. Inan, H. S. Vatansever, N.  Ekerbicer ve S. Sayhan, “Significance of tyrosine kinase activity on malign transformation of ovarian tumors: A comparison between EGF-R and TGF-alpha”, Acta Histochem; 110, 256-63 (2008).  
 6. Ekerbicer, N., F. Tarakci, T. Barut ve S. Inan, “Immunolocalization of VEGF, VEGFR-1 and VEGFR-2 in lung tissues after acute hemorrhage in rats”, Acta histochem; 110, 285-293 (2008).
 7. Ekerbicer, N., S. Inan, F. Tarakci ve T. Zeren, “The effects of DBcAMP on the expression of eNOS, iNOS and TGF-beta in rat heart tissue”, Biotech Histochem; 84, 47-54 (2009).
 8. Zeybek, ND., S Inan, N. Ekerbicer, HS. Vatansever, J. Karakaya ve SF. Muftuoglu, “The effects of Gemcitabine and Vinorelbine on inducible nitric oxide synthase (iNOS) and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) distribution of MCF-7 breast cancer cells”, Acta Histochem; 113, 62-7 (2009).
 9. Gürpınar, T., N. Ekerbiçer, N. Uysal, T. Barut, F. Tarakçı ve MI Tuğlu, “The Histologic Evaluation of Atorvastatin and Melatonin Treatment on Oxidative Stress and Apoptosis of Diabetic Rat Pancreas”, Kafkas Univ Vet Fak Derg; 16, 547-552 (2010).
 10. Bozdogan, O., E. Gonca ve N. Ekerbicer, “Effects of adenosine A1 receptor agonist CCPA and antagonist DPCPX on ischemia/reperfusion-induced arrhythmias in rats” Turk J Med Sci; 40, 249-256 (2010).
 11. Gürpınar, T.,N. Ekerbiçer, N. Harzadın, T. Barut, F. Tarakçı ve M. Tuglu, “Statin treatment reduces oxidative stress-associated apoptosis of sciatic nerve in diabetes mellitus” Biotech Histochem; 86(6): 373–378 (2011).
 12. Ozbek, M., HF. Özel, N. Ekerbiçer ve T. Zeren, “A physical model of the thermodilution method: influences of the variations of experimental setup on the accuracy of flow rate estimation”, Biomed Tech (Berl); ( 2011). [Epub ahead of print]
 13. N Ekerbiçer, S Inan, F Tarakçı, T Barut, T G ü rpınar, M Ozbek. “Effects of acute treatment with dexamethasone on hemodynamic and histopathological changes in rats”. Biotechnic & Histochemistry, Early Online: 1–11. DOI:10.3109/10520295.2012.672651 (2012).
 14. Aksu I, Baykara B, Kiray M, Gurpinar T, Sisman AR, Ekerbicer N, Tas A, Gokdemir-Yazar O, Uysal N. Serum IGF-1 levels correlate negatively to liver damage in diabetic rats.Biotech Histochem. 88(3-4):194-201 (2013).
 15. N Ekerbicer, T Gurpinar, F Tarakci, E Turkoz, S İnan. Effects of high doses of dexamethasone      on hemodynamic and immunohistochemical characteristics of acute paraquat intoxication in rat kidneys. Biotech Histochem, Early Online: 1–10.DOI: 10.3109/10520295.2015.1109141 (2015).
 16. Derya Selcan Salmanoğlu, Tugba Gurpinar, Kamil Vural, Nuran   Ekerbicer, Ertan Darıverenli, Ahmet Var. Melatonin and l-carnitine improves endothelial dysfunction and oxidative stress in type 2 diabetic rats. Redox Biol. 8:199-204. DOI: 10.1016/j.redox.2015.11.007  (2016).
 17. Ekerbicer N, Gurpinar T, Sisman AR, Guvendi G, Camsari UM, Uysal N. Statins reduce            testicular and ocular VEGF: A potential compromise to microcirculation. Microvasc Res. 2018;119:60-63. DOI: 10.1016/j.mvr.2018.04.006 (2018).
 18. Derya Asci, Nuran Ekerbicer, Yesim Guvenc Demiragci, Raziye Yilmaz. Oxidative Stress Investigation in Anemia. Journal of Health, Medicine and Nursing journal, DOI: 10.7176/JHMN/75-03 (2020)
 19. Tugba Gurpinar Çavuşoğlu, Ertan Darıverenli, Kamil Vural, Nuran Ekerbicer, Cevval Ulman, Ercüment Ölmez and Nazan Uysal. An anxiolytic drug buspirone ameliorates hyperglycemia and endothelial dysfunction in type 2 diabetic rat model.  Turkish Journal of Biochemistry, DOI: https://doi.org/10.1515/tjb-2019-0224  (2020)

SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANMAYAN ULUSLAR ARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN; TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, OLGU SUNUSU VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALELER

 1. Bozdogan, O., N. Ekerbicer, E. Suveren ve S.P. Bikmaz, “Effects of adrenaline pretreatment on the arrhythmias observed following ischemia and reperfusion in conscious and anesthetized rats”, Exp Clin Cardiol, 7, 20-24 (2002).
 2. Tugba Gurpınar, Nuran Ekerbicer, Nazan Uysal, Turgay Barut, Figen Tarakcı and M. Ibrahim Tuglu. The Effects of the Melatonin Treatment on the Oxidative Stress and Apoptosis in Diabetic Eye and Brain, The Scientific World Journal, Article ID 498489, 5 pages, doi:10.1100/2012/498489 (2012).

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

 1. Zeren, T., M. Özbek, N. Ekerbicer ve K.G. Akdeniz, "An Observation on the Rat Pneumocardiogram with Nonlinear Structure", 13th Balkan Biochemical and Biophysical Days, Turkish Journal of Biochemistry; 28(3) p: 194, Kuşadası, 12-15 October 2003.
 2. Zeren, T., S. Inan, S. Vatansever, N. Ekerbicer ve S. Sayhan, “Neoplastic Significance of Growth Factors in Ovarian Tumors”, 4th Asian-Pasific International Congress of Anatomists, Kuşadası, 07 – 10 September 2005.
 3. Ekerbicer, N., S. Inan, F. Tarakci ve S. Cilaker, “The Histo-Physiological Effects of Intraarterial DBcAMP On Heart Tissue in Left Vagotomized Rats”, 4th Asian-Pasific International Congress of Anatomists, Kuşadası, 07 – 10 September 2005.
 4. Ekerbicer, N., S. Inan, F. Tarakci, T. Zeren, “The effects of DBcAMP on the distributions of TGF-b and VEGF on heart tissues of rats”, 5th International Congress of Pathophysiology, Chinese Journal of Pathophysiology; 22 (13) p:240 (Supp), Beijing, China, June 28-July 1 2006.
 5. Ekerbicer, N., T. Gurpinar, N. Uysal Harzadin, T. Barutcu, F. Tarakci ve I. Tuglu, “The effects of Atorvastatin and Melatonin Treatment on Vascular Histology in Streptozotocin Induced Diabetic Rats”, XV. Congress of Balkan Clinical Laboratory Federation, Balkan Journal of Clinical Laboratory, XIV, 07, 1;p:126-7, Antalya, 04-07 September, 2007.
 6. Gurpinar, T., N. Ekerbicer veF. Tarakci, “The importance of Therapeutic Drug Monitoring”, XV. Congress of Balkan Clinical Laboratory Federation, Balkan Journal of Clinical Laboratory, Balkan Journal of Clinical Laboratory, XIV, 07, 1;p:144, Antalya, 04-07 September, 2007.
 7. The effects of  Gemcitabine and Vinorelbine on Inducible Nitric Oxide Synthase (iNOS) and Endothelial Nitric Oxide Synthase (eNOS) Distribution of MCF-7 Breast Cancer Cell Line. ND. Zeybek, S. İnan, N. Ekerbiçer, S. Vatansever, J. Karakaya, SF. Muftuoglu.  (ichc 2008),Gdansk, Poland.
 8. Sevinc Inan, Nuran Ekerbicer, Mahmud Mustafa Ozkut, Kenan Ozcelik, Duygu Baykal and Lutfiye Kanit. "The Evaluation of Immunohistochemical Effects of Antidepresant Therapy and Learning on Neurogenesis",  17th International Microscopy Congress, Brazil, 09/20/2010.
 9. Zeren, T.,Ekerbiçer N, “”, 6th International Workshop on Biological Effects of elektromagnetic fields, Bodrum, 10-14 October 2010.
 10. Caglar Mehmet, Ekerbicer Nuran. Inan Sevinc, Esra Nal Emine, Tarakcı Figen, Özbek Mustafa. “THE EFFECTS OF RESUSCITATION WITH HYDROXYETHYL STARCH ON LIVER TISSUE AFTER ACUTE HEMORRHAGE IN RATS“ . 4th International Congress of Molecular Medicine June 27-30, 2011 Yeditepe University, Istanbul, Turkey İn vivo İnternational Journal of Experimental and Clinical Pathophysiology and Drug Research. Abstracts of the 4th International Congress of Molecular Medicine. P.131,
 11. Ekerbiçer Nuran, Gurpinar Tugba, Tarakci Figen, Turkoz Elgin, Inan Sevinc. “HEMODYNAMICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL EFFECTS OF DEXAMETHASONE TREATMENT ON ACUTE PARAQUAT INTOXICATION IN RAT BRAIN” . 4th International Congress of Molecular Medicine June 27-30, 2011 Yeditepe University, İstanbul.  İnvivo İnternational Journal of Experimental and Clinical Pathophysiology and Drug Research. Abstracts of the 4th International Congress of Molecular Medicine. P.149,
 12. Caglar Mehmet, Inan Sevinc, Esra Nal Emine, Ekerbicer Nuran. “HISTO-PHYSIOLOGICAL CHANGES OBSERVED IN THE SMALL INTESTINE WITH HYPOVOLEMIA”. Turkish-FEPS Physiology Congress, 3-7 September 2011, İstanbul. Acta Physiologica 2011; Volume 203, Supplement 686: PC200
 13. Ekerbiçer Nuran, Gurpinar Tugba, Tarakci Figen, Turkoz Elgin, Inan Sevinc.  “EFFECTS OF HIGH DOSES OF DEXAMETHASONE ON HEMODYNAMIC AND IMMUNOHISTOCHEMICAL PARAMETERS IN ACUTE PARAQUAT INTOXICATION”. Turkish-FEPS Physiology Congress, 3-7 September 2011, İstanbul. Acta Physiologica 2011; Volume 203, 686: PC198
 14. Tamer ZEREN, G. Ç. YALÇIN, M. ÖZBEK, N.KUTLU, N. EKERBİÇER, K.G. AKDENİZ.Nonlinear Analysis of Cardiorespiratory Signals of rats using Lyapunov Exponents. 28 th International Physics Congress, 6-9 september 2011
 15. Nazan Uysal, Mehmet Ates, Ali Riza Sisman, Muge Kiray, Ilkay Aksu, Basak Baykara, Ayfer Dayi, Tugba Gurpinar, Nuran Ekerbicer.  The Effects of Atorvastatın on Diabetes Induced Anxiety . PANAM, Brasil, 2-6 August  2014.
 16. Nuran Ekerbiçer, Mehmet Sunay Yavuz, Tugba Gurpinar. Oxidative Stress and Antioxidants in Physiological Functions and Diseases. PANAM, Brasil, 2-6 August  2014.
 17. Nuran Ekerbiçer, Tuğba Çavuşoğlu, Beste Ölçgen, Melike Özgül, Sevinç İnan. The Effects of Dexamethasone on the Paraquat-Induced Acute Lung Injury in Rat Model.Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress,September 2015, Çanakkale. Acta Physiologica2015;Volume 215, Issue Supplement S704: P. 13
 18. ) Nuran Ekerbiçer, V. Sevinç İnan, Caner Çetinkaya, Ali Rıza Şişman, İlkay Aksu, Nazan Uysal Harzadın. The Effect of Atorvastatin on the Decrease of IGF-1 Level at Diabetic Rats' KidneyTurkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress,September 2015, Çanakkale. Acta Physiologica 2015;Volume 215, Issue Supplement S704:P. 107
 19. AKTAŞ YILDIZ, EKERBİÇER NURAN, ÖZYURT BEYHAN CENGİZ, ERGİN ERCAN (2016).    İşçilerde Solunum Fonksiyon Testi.  I. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ, 3(2), 353-354. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3301605)
 20. Salmanoglu Derya S, Çavuşoğlu Tuğba, Vural Kamil, Ekerbiçer Nuran, Darıverenli Ertan, Var Ahmet. “The effects of melatonin and L-carnitine on lipid profile and oxidative stress in type 2 diabetic rats”, I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2016, Manisa
 21. Salmanoglu Derya Selcen, Gurpinar Tugba, Vural Kamil, Ekerbiçer Nuran, Darıverenli Ertan, Var Ahmet. “Melatonin and L-Carnitine Ameliorates Endothelial Dysfunction in Type 2 Diabetic Rats”. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2016, Manisa
 22. Ekerbiçer Nuran, Çavuşoğlu Tuğba, Kıray Müge, Şişman Ali Rıza, Ateş Mehmet, Güvendi Güven, Uysal Harzadın Nazan. “Statin has no ameloriating effect of the apoptosis and testicular damage in diabetic animals”. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2016, Manisa
 23.  AKTAŞ YILDIZ, EKERBİÇER NURAN, ÖZYURT BEYHAN CENGİZ, ERGİN ERCAN (2016).  Assessment of respiratory function test parameters for workers and officers who work in various business lines.  Acta Physiologica, 218, 26-91., Doi: 10.1111/apha.12779 (Yayın No: 3091598)
 24. AKIN UFUK, ŞEN GİZEM, YAVUZ MEHMET SUNAY, ÇAVUŞOĞLU TUĞBA, EKERBİÇER NURAN (2017).  Evaluation of Hemodynamıc Instabılıty in a Forensic Case.  Turkish Society of Physiological Sciences, 221(S714), 49-125., Doi: 10.1111/apha.12969
 25. PAZARLAR AZAK BURCU, ÖZ OYAR ESER, EKERBİÇER NURAN, SOYÖZ MUSTAFA, OKTAR GÜRSEL LEVENT, ŞİMŞEK FATMA, köken ebru, bilister cansu (2017).  Dysregulated Insulin Signalling Associated Neurodegeneration is Mediated by Interations of Smac/DIABLO and XIAP Molecules in Different Brain Regions.  Life Sciences Symposium: Frontiers in Metabolism (From system physiology to precision (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3864941)
 26. ŞEN GİZEM, TOZDUMAN BUŞRA, TUĞLU MEHMET İBRAHİM, DEMET MEHMET MURAT, KUTLU NECİP, ÇAVUŞOĞLU TUĞBA, EKERBİÇER NURAN (2017).  Effects of JWH-018, A New Synthetic Cannabinoid on Hemodynamics, Histopathology and Behavior of Rats.  Turkish Society of Physiological Sciences 43rd National Physiology Congress, 221(S714), 49-125., Doi: 10.1111/apha.12969 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3668607)
 27. SOYLU DERYA, EKERBİÇER NURAN, GÜVENÇ YEŞİM (2017).  Determination of Erythrocyte Osmotic Fragility in Anemia of Iron Deficiency.  2nd INTERNATIONAL GRADUATE EDUCATION CONGRESS, 4(2), 520-521. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3599829)
 28. EKERBİÇER NURAN (2017).  An important risk factor in Diabetes: blood fluidity.  2nd INTERNATIONAL GRADUATE EDUCATION CONGRESS, 4(2), 648 (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3677865)
 29. EKERBİÇER NURAN,RAHMAN SÜHEYLA,ELBİ HÜSEYİN (2017).  The Assessment of the Opinions of Term VI Medicine Faculty Students About Physiology Education.  2nd INTERNATIONAL GRADUATE EDUCATION CONGRESS, 4(2), 971 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3599975)
 30. Sen, GizemTozduman, BusraEkerbicer, Nuran; et al. “Damage Mechanisms in Rat Brain for JWH-018 from New Synthetic Cannabinoids” ACTA PHYSIOLOGICA   Volume: 225   Special Issue: SI   Supplement: 716   Pages: 36-36   Meeting Abstract: PC017  Published: DEC 2018
 31. Sen, GizemEkerbicer, NuranTozduman, Busra; et al. “The Effect of Chronic Administration of the Synthetic Cannabinoids, a Psychoactive Agent on Some Physiological Parameters in Rats” ACTA PHYSIOLOGICA   Volume: 225   Special Issue: SI   Supplement: 716   Pages: 36-36   Meeting Abstract: PC018  Published: DEC 2018
 32. Cevval Ulman, Suheyla Rahman, Nuran Ekerbiçer. “ANALYSIS OF A FREE-CHOICE ELECTIVE COURSE ‘WHAT WILL HAPPEN WHEN YOU GRADUATE FROM MEDICAL SCHOOL?” FEBS, 2018, İzmir.
 33. Derya Aşçı, Nuran Ekerbiçer, Yeşim Güvenç Demirağcı, Raziye Yıldız, "ANEMİLERDE OKSİDATİF STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ" The International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences.  Ankara/Turkey on 1-3 March 2019.

Yayımlanmamış poster, sözlü sunum ile gösterim

 1. Mahmut Akıllı, G.Çiğdem Yalçın,  K.Gediz Akdeniz, Tamer Zeren, Nuran Ekerbiçer ve Mustafa Özbek. Turkish Nonlinear Science Working Group.  IX. International Symposium on “Disorder Systems: Theory and Its Applications”. 20-27 August 2009.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN; TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, OLGU SUNUSU VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALELER

 1. Ekerbiçer, N., İ.H. Dündar, S. Binokay, ve A.Kendirci, “Antisperm Antikoru Pozitif İnfertil          Çiftlerde HLA Antijenleri”, GATA Dergisi, 38, 484-490 (1996).
 2.  Ekerbiçer,  N., ve İ.H. Dündar, “İnfertilitede Antisperm Antikor Pozitifliği Oranının Araştırılması”, GATA Dergisi, 39, 26-30 (1997).
 3.  Bozdoğan, Ö., N. Ekerbiçer, E. Suveren, ve P.S. Bıkmaz, “Sıçanlarda Epinefrin İle Önkoşullamanın İskemi-Reperfüzyon Aritmileri Üzerine Etkisi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 1-9 (2000).
 4.  Ekerbiçer, N., ve M. Özbek, “Lokal Kardiyovasküler Kontrol Mekanizmaları”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22, 227-232 (2002).
 5.  Kayıkçıoğlu, Ö., M. Özbek, M. Apa, O. Bayazıt, ve N. Ekerbiçer., “Tavşan Gözlerinde Schiotz    ve Perkins Tonometrik Ölçüm Doğruluğunun Değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Gazetesi,     33, 265-268 (2003).
 6.  Ekerbiçer, N., ve N. Kutlu, “Adenozin ve Kardiyak Korunum”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri   Dergisi24, 357-371 (2004).

ULUSAL DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN; TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, OLGU SUNUSU VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALELER

 1. Ekerbiçer, N., ve İ.H. Dündar., “İnfertilitede Antisperm Antikorların Oluşum Mekanizmaları”, Ç.Ü. Tıp Fak. Arşiv Dergisi, 6, 11-20 (1997).
 2. Ekerbiçer N., ve İ.H. Dündar., “İnfertilitede Antisperm Antikorlarının Rolü”, Sendrom, 9,       63-68 (1997).
 3. Ekerbiçer, N., “İnfertilitede İmmünolojik Faktörler”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi,9,      44-47 (1997).
 4. Ekerbiçer, N., “Erkek İnfertilitesi”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 11, 104-8 (1999).
 5. Ekerbiçer, N., “İnfertilitenin İmmünolojik Mekanizmaları”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 12, 99-103 (2000).
 6. Ekerbiçer, N., Ö. Bozdoğan., ve P.S. Bıkmaz., “Ön Şartlandırılmış Kalpte Enerji Metabolizmasının Rolü, Mitokondrilerin Muhtemel Katkısı”,  Sendrom Aylık Aktüel  Tıp Dergisi, 13, 84-90 (2001).
 7. Zeren T., ve N. Ekerbiçer., “Tirozin Kinaz İnhibisyonu ve Kemoterapi”,  Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi16, 45-49 (2004).
 8. Zeren, T., ve N. Ekerbiçer., “Fizik ve Biyolojik Bilimlerin Buluştuğu Bir Denklem: “Bernoulli”,  Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 18,61-3 (2006). 
 9. Ekerbiçer, N., ve Y. Zeyfeoğlu., “Ani ölümlerin fizyopatolojisi”, Türkiye Klinikleri    Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 2, 79-86 (2006).
 10. Nuran Ekerbiçer, Tamer Zeren, Tuğba Gürpınar, ‘Cennetin Sütü, Opium?’ Areios Tıp Eczacılık ve Halk Sağlığı Dergisi; 3, 6-8 (2010)
 11. Nuran Ekerbiçer, Tamer Zeren, Tuğba Gürpınar, ‘Deneysel Fizyolojinin Kurucusu: Dr. Claude Bernard’ Areios Tıp Eczacılık ve Halk Sağlığı Dergisi; 3, 33-36 (2010).

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. Ekerbiçer, N., A. Kendirci, G. Loğoğlu, ve Ş. Erdoğan, “İnfertilitede Antisperm Antikor Pozitifliği Oranı ve Erkekteki Fertilite Parametresiyle ilişkisi”, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 19. Ulusal Kongresi, Antalya, 9-13 Kasım 1993.
 2. Süleymanova, D., N. Tanrıverdi, S. Güneşer, Z. Yurdakul, S. Çetiner, N. Ekerbiçer, F.T. Özgünen, ve D. Altıntaş, “Kronik Bronşitli Çocukta 9. Kromozomun Perisentrik İnversiyonu”, XII Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 11 Mayıs 1994.
 3. Kendirci, A., S. Binokay, N. Ekerbiçer, A. Boğa, T. Özgünen, “Kronik Hiperoksinin (%80) Sıçan Sperm Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması”, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20. Ulusal Kongresi, İzmir, 25-29 Ekim 1994.
 4. Binokay, S., A. Kendirci, İ.H. Dündar, N. Ekerbiçer, M. Küçükoğlu, ve T.Özgünen, “Kronik Hiperoksinin (%80) Sıçan Üreme Hormonları Üzerine Etkisinin  Araştırılması” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20. Ulusal Kongresi, İzmir, 25-29 Ekim 1994.
 5. Ekerbiçer, N., S. Binokay, A. Kendirci, İ.H. Dündar, ve T. Özgünen, “Kronik Hiperoksinin (%80) Sıçan İmmunglobulinleri ve Kompleman Düzeylerine Etkisi”, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20. Ulusal Kongresi, İzmir, 25-29 Ekim 1994.
 6. Ekerbiçer, N., İ.H. Dündar, S. Binokay, ve A.Kendirci, “İnfertil Çiftlerin ASA Pozitifliği ve HLA Doku Tiplendirmesi Yönünden Değerlendirilmesi”, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongresi, Ankara, 24-28 Eylül 1995.
 7. Ekerbiçer, N., N. Özpoyraz, S. Binokay, A. Kendirci, T. Özgünen, V.F. Belli, ve İ.H. Dündar, “Manik Nöbetleri Olan Hastalarda Humoral ve Hücresel İmmun Yanıtın Araştırılması”, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, Bursa, 8-12 Eylül 1996.
 8. Bozdoğan, Ö., N. Ekerbiçer, E. Suveren, ve S.P. Bıkmaz, “Epinefrin İle Yapılan Ön Şartlanmanın İskemi Reperfüzyon Aritmileri Üzerine Etkisi”, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, 4-8 Eylül 2000.
 9. Özbek, M., T. Zeren, N. Ekerbiçer, M. Pehlivan, A. Akay, T. Varol, ve T. O. Bayazıt, “Sıçanlarda toraks duvarında deneysel olarak oluşturulan pnömotoraks yardımıyla kalp ve akciğer hacim değişikliklerinin pletismografik kaydı”, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 27. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, 8-12 Ekim 2001.
 10. Kutlu, N., O. Bayazıt, S. Vatansever, N. Ekerbiçer, ve K.  Vural, “Sağlak ve Solak Erkek Sıçanların Kan Beyin Bariyerinin Asimetrik Yıkılışının Yeni Yöntemle Saptanması”, 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, İzmir, 24-27 Eylül 2002.
 11. Özbek, M., N. Ekerbiçer, M. Pehlivan, A. Akay, A.G. Karakurt, ve T.Zeren, "Anestezi Altında Spontan Solunum Yapan Sıçanlarda Pmömokardiografi", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29. Ulusal Kongresi, Ankara, 1-5 Eylül 2003.
 12. Zeren, T., M. Özbek, N. Ekerbiçer, ve K.G. Akdeniz, "Pnömokardiogramda Gözlenen Düzensiz Dinamik Yapıların İncelenmesi", 15. Ulusal Biyofizik Kongresi, Denizli, 8-12 Ekim 2003.
 13. Zeren, T., ve N. Ekerbiçer, “Fizik ve Biyolojik Bilimlerin Buluştuğu Denklem: ‘Bernoulli”, Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu II. Ulusal Sempozyumu,  Assos, 18-20 Haziran 2004.
 14. Zeren, T., M. Özbek, N Ekerbiçer, G.Ç. Yalçın, ve K.G. Akdeniz, “Sıçanlarda Pnömokardiyografik Kompleks Sinyallerin Çekicilerinin Özellikleri”, XVI. Ulusal Biyofizik Kongresi, Ankara, 19-21 Eylül 2004.
 15. Ekerbiçer, N., F. Tarakçı, M. Özbek, ve H.F. Özel, “Sıçanlarda intraarteriyel DBcAMP injeksiyonunun kan basıncı üzerine doza ve zamana bağlı etkisi”, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Genel Tıp Dergisi; 14(ek), p:56, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya, 31 Ağustos-3 Eylül 2004.
 16. Özel, H.F., M. Özbek, N. Ekerbiçer, ve T. Zeren, “Sayısal Termodilüsyon Modelinde Enjeksiyon Sıcaklığı ve Hacmine Bağlı Kardiyak Output Sonuçları”, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Genel Tıp Dergisi; 14(ek), p:78, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya, 31 Ağustos-3 Eylül 2004.
 17. Ekerbiçer, N., F. Tarakçı, M. Özbek, G. Karakurt, ve T. Zeren, “Sıçanlarda Plazma Volüm Genişleticilerinin İnfüzyonuna Bağlı Hematokrit ve Kan Basıncı Değişikliklerinin İzlenmesi” 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Genel Tıp Dergisi; 14(ek), p:81, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya, 31 Ağustos-3 Eylül 2004.
 18. Tarakcı, F., N. Ekerbicer, M. Ozbek, ve H.F. Ozel, “Effect of intra-arterial injection of DBcAMP on blood pressure and heart rate in left vagotomized rats”, 4th National Congress of Neuroscience, Neuroanatomy; 4(Supp.1), p:35, Mersin, March 29-April 2, 2005.
 19. Ekerbicer, N., F. Tarakcı, M. Ozbek, ve T. Zeren,  “Effects Of Albumın, Dextran-70 And Gelatın Infusıons On Total Blood Volume Of Rats”,1. Ulusal Moleküler Tıp Kongresi,. Advances in Molecular Medicine; 1 (Suppl), p:456, İstanbul, 16-19 Nisan 2005.
 20. Zeren, T., S. İnan, S. Vatansever, N. Ekerbiçer, ve S. Sayhan, “Expression of Epidermal Growth Factor Receptor in Epithelial Ovarıan Tumors”, 1. Ulusal Moleküler Tıp Kongresi, Advances in Molecular Medicine; 1 (Suppl), p:417, İstanbul, 16-19 Nisan 2005.
 21. Zeren, T., ve N. Ekerbiçer, “Bernouilli” Ailesi ve Kardiyofizyolojide Önemli Bir Denklem”, IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa, 10–13 Mayıs 2005.
 22.  Zeren, T., S. İnan, S. Vatansever, N. Ekerbiçer, ve S. Sayhan,Over Tümörlerinde Büyüme Faktörlerinin Dağılımı ve Apoptozis ile İlişkisi”, 17. Ulusal BiyofizikKongresi, İzmir, 07–09 Eylül 2005.
 23. Ekerbiçer, N., F.Tarakçı, H.F. Özel, M. Özbek, ve T. Zeren, “Farklı Viskoziteli Plazma Hacim Genişleticilerin Sıçanlarda İn-Vivo Etkileri”, XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gaziantep, 27 – 30 Eylül 2005.
 24. Ekerbiçer, N., S. İnan, F. Tarakçı, M. Özbek, ve S. Cilaker, “Farklı Sıvı Resusitasyonlarının Hipovolemik Sıçan Akciğer Dokusundaki Etkileri”, XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gaziantep, 27 – 30 Eylül 2005.
 25. Zeren, T., S. İnan, S. Vatansever, N. Ekerbiçer, ve S. Sayhan, “Bcl-2: Bax  Protein Oranının Farklı Özellikteki Over Tümörlerindeki Değişimi”, 18. Ulusal BiyofizikKongresi, Beypazarı, 06 – 09 Eylül 2006.
 26. Ekerbiçer, N., F. Tarakçı, E. Çöllü, T. Gürpınar, H.F. Özel, ve M. Özbek, “Sıçanlara Akut Uygulanan Dekzametazonun Total Kan Volümüne Etkisi”, XXXII. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Denizli, 18-22 Eylül 2006.
 27. Bozdoğan, Ö., E. Gonca, N. Ekerbiçer, ve R.M. Nebigil, “Adenozin’in İskemi ve Reperfüzyon ile Uyarılan Aritmiler Üzerine Etkisi”, XXXII. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Denizli, 18-22 Eylül 2006.
 28. Zeren, T., ve N. Ekerbiçer, “Hemodinamikte 4. Kuvvet Yasası: Poiseuille Denklemi”, Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu III. Ulusal Sempozyumu, Kocaeli, 20 - 22 Kasım 2006.
 29. Kutlu, N., N. Ekerbicer, F. Taneli, E. Cullu, C. Ulman, Z. Ari, ve N. Ozlen, “Physiologic approach to the effect of gender hormones to verbal skills, visual and hearing reaction time and mental rotation”, 6th National Congress of Neuroscience, Neuroanatomy; 6 (Suppl.1), p:24, Safranbolu-Karabuk, April 09-13, 2007.
 30. Zeren T.G.Ç. Yalçın, N. Ekerbiçer, M. Özbek, ve Akdeniz G, “Duyarlı Solunum Sinyallerinde Bir Doğrusalsızlık Analizi: Lyapunov Üsteli”, 19. Ulusal BiyofizikKongresi, Konya, 05 – 07 Eylül 2007.
 31. Ekerbiçer, N., T. Gürpınar, N. Uysal Harzadın, T. Barutçu, F. Tarakçı, ve İ. Tuğlu,Diyabetik Sıçanda Melatonin Uygulamasının Göz ve Beyin Dokusuna Etkisi”, XXXIII. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kıbrıs, 15-19 Ekim 2007.
 32. Ekerbiçer, N., S. İnan, F. Tarakçı, T. Barut, T. Gürpınar, ve M. Özbek, “Deksametazon’un, Sıçanda Akut Hemodinamik Ve Histopatolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi”,  XXXIII. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kıbrıs, 15-19 Ekim 2007.
 33. Ekerbiçer, N., T. Gürpınar, N. Uysal Harzadın, T. Barutçu, F. Tarakçı, ve İ. Tuğlu,  “Atorvastatin  Ve  Melatonin’in Diyabetik Sıçanda Oksidatif Stres Ve Apoptosis’e  Etkisi”,XXXIII. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kıbrıs, 15-19 Ekim 2007.
 34. Yüksek Doz Deksametazonun, Sıçanda Akut Hemodinamik Ve Hipokampus Üzerine Etkilerinin İmmunohistokimyasal Yöntemle Değerlendirilmesi. Nuran Ekerbiçer, Sevinç İnan, Figen Tarakçı, Turgay Barut, Tuğba Gürpınar. Türk Fizyolojik Bilimler Deneği, 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erzurum, 6-10 Ekim 2008.
 35. Diyabetik Sıçanda Statin Uygulamasının Siyatik Sinir Üzerine Etkisi. N. Ekerbiçer, T. Gürpınar, İ. Tuğlu, T. Barut, F. Tarakçı, N. Uysal Harzadın. Türk Fizyolojik Bilimler Deneği, 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erzurum, 6-10 Ekim 2008.
 36. Gürpınar T, Ekerbiçer N, Tarakçı F. Opium “cennetin sütü”; IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Antakya, 27-30 Mayıs 2009
 37. Ekerbiçer N, Zeren T, Gürpınar T. Deneysel Fizyolojinin Kurucusu: Dr Claude Bernard; IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Antakya, 27-30 Mayıs 2009
 38. Mehmet Çağlar, Figen Tarakçı, Nuran Ekerbiçer, Mustafa Özbek. Plazma Volüm Genişleticileri İle Yapılan İsovolemik Resusitasyon Süresince Total Kan Volümü İzlenmesi İçin Bir Sıçan Modeli. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, 30 Eylül – 2 Ekim 2009
 39. Nuran EKERBİÇER, Sevinç İNAN, Figen TARAKÇI, Kenan ÖZÇELİK, Tuğba GÜRPINAR. Akut Akciğer Hasarı Oluşturulmuş Sıçan Modelinde Deksametazonun Etkisi, 36. Uusal Fizyoloji Kongresi, Edirne, 14-17 Eylül 2010
 40. Fatma Karaca, Sevinç İnan, Elgin Türköz Uluer, Nuran Ekerbiçer.  Deksametazonun sıçan beyin, akciğer ve böbrek dokularında aquaporin, siklooksijenaz ve vasküler hücre adezyon molekülü dağılımları üzerine etkilerinin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi. TEMD 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Kemer 25-28 Ekim 2011, p171
 41. Burçin Ceyla Çavdarlı, Nuran Ekerbiçer, İlkay Aksu, Gülçin Evirgen, Caner Çetinkaya, Sevinç İnan. Deneysel Diyabet Modelinde Kısa Süreli Statin Uygulamasının Böbrek Dokusu Üzerine Etkisi, 38. Uusal Fizyoloji Kongresi, Trabzon, 25-29 Eylül 2012
 42. Esin Yartım Uçmak, Nuran Ekerbiçer, Süheyla Rahman, Necip Kutlu, Mustafa Özbek. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine Hipertansiyon Nedeniyle Başvuran Hastaların Genel Özellikleri Ve Risk Faktörleri, 38. Uusal Fizyoloji Kongresi, Trabzon, 25-29 Eylül 2012
 43. Ulusal Yeterlikler ve ÇEP ve dahi sonrası TEAD’ların yeri işlevi. 6. KIŞ      OKULU,Antalya,30 ocak-        3 şubat 2013.
 44. Diyabetik Sıçanlarda Statin Uygulamasının Hemoreolojik Parametrelere Etkisi. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara,10 – 14 Eylül 2013.
 45. Diyabet Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Statin Uygulamasının Apoptozis Üzerine Etkisi. Nuran Ekerbiçer, Nazan Uysal Harzadın, Burçin Ceyla Çavdarlı, Gülçin Evirgen, Sevinç İnan. 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi. 2 – 6 Eylül 2014. Kayseri Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi.
 46. Diyabet İle Böbrekte Görülen IGF-1 Seviyesindeki Azalmaya Atorvastatin’in Etkisi. Nuran Ekerbiçer, V. Sevinç İnan, Caner Çetinkaya, Ali Rıza Şişman, İlkay Aksu, Nazan Uysal Harzadın.  41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. 9 – 13 Eylül 2015. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.
 47. Sıçan Modelinde Paraquatla İndüklenmiş Akut Akciğer Hasarı Üzerinde Deksametason’un Etkileri. Nuran Ekerbiçer, Tuğba Çavuşoğlu, Beste Ölçgen, Melike Özgül, Sevinç İnan. 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. 9 – 13 Eylül 2015. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.
 48. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi V. Eğitim Becerileri KursuÖğretim Üyesi Geri Bildirimi Sonuçları, IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 21-23 Mart 2016. İzmir
 49. Tıp Fakültesinde Parazitoloji Eğitimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 21-23 Mart 2016. İzmir
 50. Tıp Fakültesinde Fizyoloji Eğitimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi,          IX.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 21-23 Mart 2016. İzmir

Diğer yayınlar

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: “Antisperm Antikoru Pozitif İnterfil Çiftlerde HLA Doku Tiplendirmesi ile Supresör T ve Natural Killer Hücre Oranlarının Araştırılması”,Tıpta Uzmanlık Tezi Danışmanı:Prof. Dr. İ. Hakkı Dündar (1995)

Ulusal hakemli olmayan dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Ekerbiçer, N., ve İ.H. Dündar., “İnfertilitede Antisperm Antikorların Oluşum Mekanizmaları”, Ç.Ü. Tıp Fak. Arşiv Dergisi, 6, 11-20 (1997).
 2. Ekerbiçer N., ve İ.H. Dündar., “İnfertilitede Antisperm Antikorlarının Rolü”, Sendrom, 9,       63-68 (1997).
 3. Ekerbiçer, N., “İnfertilitede İmmünolojik Faktörler”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi,9,      44-47 (1997).
 4. Ekerbiçer, N., “Erkek İnfertilitesi”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 11, 104-8 (1999).
 5. Bozdoğan, Ö., N. Ekerbiçer, E. Suveren, ve P.S. Bıkmaz, “Sıçanlarda Epinefrin İle Önkoşullamanın İskemi-Reperfüzyon Aritmileri Üzerine Etkisi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 1-9 (2000).
 6. Ekerbiçer, N., “İnfertilitenin İmmünolojik Mekanizmaları”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 12, 99-103 (2000).
 7. Ekerbiçer, N., Ö. Bozdoğan., ve P.S. Bıkmaz., “Ön Şartlandırılmış Kalpte Enerji Metabolizmasının Rolü, Mitokondrilerin Muhtemel Katkısı”,  Sendrom Aylık Aktüel  Tıp Dergisi, 13, 84-90 (2001).
 8. Zeren T., ve N. Ekerbiçer., “Tirozin Kinaz İnhibisyonu ve Kemoterapi”,  Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi16, 45-49 (2004).
 9. Zeren, T., ve N. Ekerbiçer., “Fizik ve Biyolojik Bilimlerin Buluştuğu Bir Denklem: “Bernoulli”,  Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 18,61-3 (2006). 
 10. Ekerbiçer, N., ve Y. Zeyfeoğlu., “Ani ölümlerin fizyopatolojisi”, Türkiye Klinikleri    Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 2, 79-86 (2006).
 11. Nuran Ekerbiçer, Tamer Zeren, Tuğba Gürpınar, ‘Cennetin Sütü, Opium?’ Areios Tıp Eczacılık ve Halk Sağlığı Dergisi; 3, 6-8 (2010)
 12. Nuran Ekerbiçer, Tamer Zeren, Tuğba Gürpınar, ‘Deneysel Fizyolojinin Kurucusu: Dr. Claude Bernard’ Areios Tıp Eczacılık ve Halk Sağlığı Dergisi; 3, 33-36 (2010).

Yönetilen Tezler

 1. TARAKÇI FİGEN, (2005) “Siklik AMP (DBcAMP)'nin arter tansiyonu üzerine refleks etkileşimleri”, Celal Bayar Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Fizyoloji Anabilim Dalı
 2. Mehmet ÇAĞLAR, (2009) “Plazma Hacim Genişleticilerin Sıçanda Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması İçin Bir Model", CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZYOLOJİ (YL)
 3. Burcu AZAK, (2018) “Streptozotosin ile indüklenen diyabetik sıçan modelinde hipokampus ve korteks bölgelerinde farklı sinyal yolaklarına ait genlerin incelenmesi ve nörodejenerasyon ile ilişkilendirilmesi”, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZYOLOJİ (YL) (MANİSA CELAL BAYAR ÜNİV. ORTAK)
 4. Gizem ŞEN, (2018) “Bir sentetik kannabinoid olan JWH-018’in sıçanlarda hemodinami ve davranış üzerine etkisi”, MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZYOLOJİ (YL)
 5. Derya AŞCI,(2019) "Kronik Kan Hastalıklarında Görülen Eritrosit Osmotik Frajilitesi Değişiklikleri”, MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZYOLOJİ (YL)
 6. Zeliha Türkmentepe, (2020) “Bir Üniversite Hastanesine Başvuran 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Emzirme Konusundaki Bilgi, Uygulama Ve Öz Yeterlilik Düzeylerinin Saptanması”, MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZYOLOJİ (YL)
 7. Hamit Baş, “Romatoid Artritli Hastaların Tedavisinde Ev Egzersizleri ve Fizyoterapist Eşliğinde Yapılan Egzersizlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması” MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZYOLOJİ (YL tezi, devam ediyor)
 8. Buşra TOZDUMAN, "Sıçanlarda Anneden Ayrılma Stresinin Empati Üzerine Etkisi" MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZYOLOJİ (Doktora tezi, devam ediyor)

Alanında kitap yada bölüm yazarlığı

 1. Prof. Dr. Nuran Ekerbiçer, (2020) Trombositler, Hemostaz ve Pıhtılaşma Mekanizmaları, Ünite IV, Bölüm 19. Sayfa 281- 295. “İnsan Fizyolojisi”. Kitap Editörü Erdal Ağar, İstanbul: İstanbul Tıp Kitapevleri.
 2. Ekerbiçer, N., M. Özbek, N. Kutlu, D.E. Ulay, A.G. Karakurt, F. Tarakçı, (2004) “Fizyoloji Laboratuar Kitabı”, C.B.Ü Tıp Fakültesi Yayınları, Manisa.

Alanında kitap çevirisi

 1. Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji, Bölüm adı:(Bölüm 27. Glomerular Filtration, Renal Blood Flow, and Their Control) (2017)., EKERBİÇER NURAN,  Güneş Tıp Kitapevleri, Editör:Prof. Dr. Berrak Ç. Yeğen, Prof.Dr. İnci Alican ve Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu, Basım sayısı:13, Sayfa Sayısı 1142, ISBN:978-975-277-662-3, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No:2953001)
 2. Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi, Bölüm adı:(Bir Dolaşım Sıvısı Olarak Kan ve Lenf Akımının Dinamikleri) (2018)., EKERBİÇER NURAN, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör:Ümmühan İşoğlu ALKAÇ, M. Numan ERMUTLU, Basım sayısı:25, Sayfa Sayısı 750, ISBN:978-605-335-424-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4665118)
 3. Linda S. Costanzo Fizyoloji, Bölüm adı:(Bölüm 6. Böbrek Fizyolojisi) (2018)., OKUDAN NİLSEL, UZUNER KUBİLAY, EKERBİÇER NURAN, BELVİRANLI MUAZ,  Hipokrat Yayınevi, Çeviri Editörü: Prpf. Dr. Levent Öztürk, Basım sayısı:6, Sayfa Sayısı 516, ISBN:978-605-9160-70-4, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4625126)
 4. Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi, Bölüm adı:(Erkek Üreme Sistemi Fonksiyonu) (2018)., CANPOLAT SİNAN,AĞAR ERDAL,AYYILDIZ MUSTAFA,AYAR AHMET,ÖZTÜRK LEVENT,YEGEN BERRAK,KELLE MUSTAFA,DOLU NAZAN,KILIÇ ERTUĞRUL,ERMUTLU MEHMET NUMAN,KOYLU ERSİN OĞUZ,KABADERE SELDA,USLU ATİLLA,SÜYEN GÜLDAL,KUTLU SELİM,KANIT LÜTFİYE,KAHVECİ NEVZAT,YILMAZ BAYRAM,GEMİCİ BAŞOL BURCU,AYDOĞAN SAMİ,ÖZTÜRK GÜLER,DOĞAN AYŞE,BALTACI ABDULKERİM KASIM,KÜÇÜKATAY VURAL,YÜCESİR İLKER,ALİCAN YAŞAR İNCİ,METİN GÖKHAN,EDREMİTLİOĞLU MUSTAFA,KURDAK SANLI SADİ,YAPIŞLAR HANDE,EKERBİÇER NURAN,KÜÇÜKATAY ZEKİYE MELEK,TUNCER MELTEM,ERKASAP NİLÜFER,BAYRAKTAROĞLU ZÜBEYİR,ŞAHİN EMİNE GÜLDEREN,AYDOĞDU NURETTİN,DURSUN NURCAN,POLAT ALAADİN,  Nobel Tıp Kitabevleri, Editör:Ümmühan İşoğlu Alkaç, Numan Ermutlu, Basım sayısı:25, ISBN:978-0-07-182510-8, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4571591)

ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Türk Tabipler Birliği 1989 -…
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği  1990 - …
Türkiye Beyin Araştırmaları Ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS,NeuroscienceSociety  of Turkey) 2000 – …
Federation of EuropeanPhysiologicalSocieties 2005 – …
International Union of PhysiologicalSciences 2005 - …
EuropeanSocietyfor Mathematical andTheoreticalBiology (ESMTB) 2004 – 2010
Nöroendokrinoloji Derneği 2011-…
Hücre Ölümü Araştırma Derneği 2012-…
Türkiye Klinikleri Danışma Kurulu Üyeliği 2015-…
Ege Tıp Dergisi-Ege Journal of Medicine Danışma Kurulu Üyeliği 2016-…
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (CBU-SBED) Danışma Kurulu Üyeliği 2017-…
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği 2018-…

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay gibi etkinliklerde görev almak

 1. Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TUBAS), Dünya Beyin Haftası Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, 10-16 Mart 2003, Manisa.
 2. Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TUBAS), Dünya Beyin Haftası Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, 15-19 Mart 2004, Manisa.
 3. Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TUBAS), Dünya Beyin Haftası Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, 14-20 Mart 2005, Manisa.
 4. Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TUBAS), Dünya Beyin Haftası Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, 13-17 Mart 2006, Manisa.
 5. Düzensiz Sistemler: Teori ve Uygulamalar Çalışma Grubu VI. Ulusal Simpozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 29 Ağustos-05 Eylül 2006, Karaburun.
 6. Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TUBAS), Dünya Beyin Haftası Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, 12-18 Mart 2007, Manisa.
 7. Düzensiz Sistemler: Teori ve Uygulamalar Çalışma Grubu VII. Ulusal Simpozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 21-27 Ağustos 2007, Karaburun.
 8. Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TUBAS), Dünya Beyin Haftası Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, 16-19 Mart 2008, Manisa
 9. Düzensiz Sistemler: Teori ve Uygulamalar Çalışma Grubu VII. Ulusal Simpozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 01-09 Eylül 2008, Karaburun.
 10. Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TUBAS), Dünya Beyin Haftası Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, 18-24 Mayıs 2009, Manisa.
 11. “Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi” Çalışma Grubu IV. Ulusal Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 4-6 Aralık 2009, Manisa.
 12. “Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi” Çalışma Grubu IV. Ulusal Sempozyumu Oturum Başkanlığı, 5 Aralık 2009, Manisa.
 13. “Disorder Systems: Theory and Its Applications”, IX International Symposium, Local Organization Committee, 20-27 August 2009, İzmir-Turkey.
 14. İzmir 2 No’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği. 2009-2010. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir.
 15. “Disorder Systems: Theory and Its Applications”, IX International Symposium, Local Organization Committee, 24-31 August 2010, İzmir-Turkey.
 16. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Oturum Başkanlığı, Serbest Bildiriler: 17 Eylül 2010, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 17. Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TUBAS), Dünya Beyin Haftası Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, 14-19 Mart 2011, Manisa.
 18. Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TUBAS), Dünya Beyin Haftası Etkinliklerine Konferansla katılım , “Her Yönüyle Beyin”, 14-19 Mart 2011, Manisa.
 19. “Disorder Systems: Theory and Its Applications”, IX International Symposium, Local Organization Committee, 23-29 August 2011, İzmir-Turkey.
 20. Celal Bayar Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİTEM)’in Danışma Kurulu Üyeliği, 17.04.2012, Manisa.

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay gibi etkinliklerde konuşmacı veya panelist olmak

 1. Tıp Eğitimi 5. Kış Okulu: Ucu Açık Oturum: “Mesleki Süreçte Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Araçlarına Eleştirel Bakış”. Konuşmacı, 2012, Adana.
 2. Ulusal Yeterlikler ve ÇEP ve dahi sonrası. TEAD’ların Yeri İşlevi Çalıştayı. Özlem Çoşkun, Ömer Tontuş, Berna Musal, İrem  Budakoğlu, Nazan Karaoğlu, Hilal Batı,  Esin Kulaç, H.İbrahim Durak, Erol Gürpınar, Özlem Mıdık, Nadi Bakırcı, Sevgi Tımbıl, Serdar Özdemir, Melis Nacar, Zeynep Baykan, Serpil Velipaşoğlu, Süheyla Rahman, Nuran Ekerbiçer. 6. Kış Okulu 30 Ocak- 3 Şubat 2013 Antalya.
 3. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Mezuniyet Öncesi Tıpta Fizyoloji Öğrenim Hedefleri, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğimi Komisyonu, Mart 2013, Antalya.
 4. TFBD 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi Poster ve Sözlü Sunum Değerlendirme Jürisi, 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 5. TFBD Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, “Akademik yükseltmelerle ilgili mevcut durumun örnekler üzerinden tartışılması”, 1 Mart 2014, Antalya.
 6. TFBD 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi “Halka Açık Panel”, 2014, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 7. TFBD 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi “Oturum Başkanlığı”, Spor Bilimleri ve Egzersiz Fizyolojisi. 2015, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 8. Dönem I, II, III Öğrencilerine verilecek Beceri Eğitimi için Öğretim Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı: “Beceri Eğitimi Değerlendirme” Eğitici Eğitimi. 08.11.2012, Manisa.
 9. Dönem I, II, III Öğrencilerine verilecek Beceri Eğitimi için Öğretim Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı: “Beceri Eğitimi Değerlendirme” Eğitici Eğitimi. 13.11.2012, Manisa.
 10. CBÜ. Tıp Fakültesi 2014-2015 İntörn Seminerleri: Hipoksi Fizyopatolojisi, 26 şubat 2015, Manisa.
 11. TFBD 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi Bildiri Hakemliği, 2019, Kuşadası.
 12. TFBD 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi Oturum Başkanlığı, 2019, Kuşadası.
 13.  “Davranış, deney hayvanı modelleri ile değerlendirilebilir mi? Can the behavior be assessed by experimental animal models?” (Panelist). Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Iıı. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi 3rd Internatıonal Graduate Educatıon Congress, 11-13 Mayıs 2018/11-13 May 2018

Kurs ve Workshop Katılımları

 1. EIA ve RIA Tekniklerinin Hayvancılıkta Kullanılması Kursu: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü, 18-12 Aralık 1989, Ankara.
 2. Experimental Research Workshop: Erciyes University Medical Faculty, Manchester University School of Biological Sciences, 19-20 May 1999, Kayseri.
 3. V.Deney Hayvanları Kursu: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 21-23 Şubat 2001, İzmir.
 4. Hücre Kültürü Teknolojisinde Temel Prensipler ve Yapay Organlar Kursu: E.Ü Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi-EBİLTEM, 24-26 Kasım 2004, İzmir.
 5. Temel Hücre Kültürü Tekniklerinin Tanımlanması ve Pratik Uygulaması Kursu: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 28-30 Ocak 2005, Ankara.
 6. Ölçme Değerlendirme Kursu: Ege Üniversitesi-Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, 26-28 Mayıs 2005, İzmir.
 7. Proteomik Kursu: Türk Moleküler Tıp Derneği, 19 Nisan 2005, İstanbul.
 8. Kök  Hücre Kursu: Türk Moleküler Tıp Derneği, 19 Nisan 2005, İstanbul.
 9. Biyoistatistik Kursu: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, 27 Eylül 2005, Gaziantep.
 10. Temel Hücre Kültürleri ve Moleküler Uygulamaları Kursu: Ege Üniversitesi, EBİLTEM,  18-23 Haziran 2006, İzmir.
 11. Fizyolojide Moleküler Teknikler Kursu: XXXII. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-22 Eylül 2006, Denizli.
 12. Apoptozis, Hastalıklarla İlişkisi ve Güncel Belirleme Yöntemleri Kursu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Tıp Fakültesi, 7-8 Aralık 2006, İzmir.
 13. Elektrofizyoloji Laboratuvar Uygulamaları Kursu:  Ege University Faculty of Medicine, Ege University Center for Brain Research Labs, 26 June 2007, Izmir.
 14. “Acil Tıp Kursu”, VII. Ege Yöresi Dahili Tıp Günleri Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, 01 Nisan 2008, İzmir.
 15. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü “Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu” , 20-21 Nisan 2009, İzmir.
 16. VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, “Eğitim Becerileri Kursu”, 15 Ekim 2009, İzmir.
 17. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi “Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlilikler Eğitimi” , 21 Nisan 2011, Manisa.
 18. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü “Klinik Araştırma Eğitim Programı” , 26 Kasım 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 19. TÜBİTAK, “Bilgilendirme ve Eğitim Semineri” 20/12/2011, Manisa.
 20. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı “Eğitici Eğitimi Kursu” , 16-26 Ocak 2012, Manisa.
 21. Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN) Uygulama ve Araştırma Merkezi “Klinik Araştırmalar Etik Kurul Değerlendirme Kursu” , 19-20 Aralık 2013, İzmir.
 22. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası”, 19-28 Eylül 2014, Manisa.
 23. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi tarafından organize edilen “Probleme Dayalı Öğrenim” Eğitici Eğitimi Programı, 18 Kasım 2014, Manisa.
 24. Elginkan Vakfı Eğitim Seminerleri, “Etkili Sunuş Teknikleri” , 07.01.2016, ÜEMTEM, Manisa.
 25. Elginkan Vakfı Eğitim Seminerleri, “İletişim Becerileri”, 07.01.2016, ÜEMTEM, Manisa.
 26. Elginkan VakfıEğitim Seminerleri, “Sözsüz İletişim (Beden Dili)”, 11.02.2016, ÜEMTEM, Manisa.
 27. DANIŞMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI: ORPHEUS YAKLAŞIMI. MCBÜ. 4 NİSAN 2019 / MANİSA
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi