Prof. Dr. Mustafa Aslan

Akademik Takvim

Prof. Dr. Mustafa Aslan
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fen fak. Biyoloji bölümü

Ege

1988

Y. Lisans

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Istanbul

1997

Doktora

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Istanbul

2007

Doç. Dr

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Istanbul

2011

Prof. Dr

Sağlık Bilimeri Fakültesi

Düzce Üniversitesi

2017

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Hazırladığımız Antijenlerle Kontrollü Olarak Ifa Ve Elisa Deneyleriyle Toplumumuzda Tokzoplazmozun Yaygınlık Oranının Araştırılması, İstanbul,  1997. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZTÜRK

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: Primer Ve Alevlenmeli Jüvenil İdyopatik Artritin Etiyopatogenezinde Rol Oynayan Enfeksiyon Etkenleri Ve Prokalsitonin Düzeyi İle İlişkisi, İstanbul, 2007. Danışman: Prof. Dr. Bekir KOCAZEYBEK

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Biyolog

İstanbul  Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1992-1997

Msc. Biyolog

İstanbul  Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1997-2007

Doktor

İstanbul  Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2007-2010

Doçent

İstanbul  Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2011 -2017

Profesör

Düzce Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi

2017 - 2021

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1-“Batı Nil virüsü ve şizofreni arasındaki etiyopatogenez ilişkisinin araştırılması’’ İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No: 1386/04092009  (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ)

2-“İnsan kist hidatik olgularında antijenik patern tespiti ve Echinococcus granulosus’un moleküler genetik karekterizasyonu’’ İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No:2893/23102009(YARDIMCI ARAŞTIRMACI)

3-Şizofrenin etyopatogenezinde latent toksoplasmozun rolü İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No:1300/20072007(YARDIMCI ARAŞTIRMACI)

4-“Primer ve alevlenmeli jüvenil idyopatik artritin etyopatogenezinde rol oynayan efeksiyon etkenleri ve prokalsitonin düzeyi ile ilişkisi’’ Proje No: T859/02062006  (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ)

5-“Haemophilus influenzae Tip b (Hib) aşısı ile aşılanmış ve aşılanmamış çocuklarda Hib taşıyıcılığının ve Hib antikorlarının karşılaştırılması’’ İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No: 146/20082003 (YARDIMCI ARAŞTIRMACI)

6-“Yabancı ülkelerden ithal edilen pahalı ELİSA ve immünfloresan antijenlerinin yerli olanaklarla ucuz olarak elde edilmesi’’ İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No:  520/080592 (YARDIMCI ARAŞTIRMACI)

7-Erişkin Atipik Pnömoni Olgularında Etken Virüslerin Tayini: Microarray Temelli CLART®PneumoVir Testinin Değerlendirilmesi’’ İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu.Proje No:20462/06062013  (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ)

 

İdari Görevler:

Biyolog

İstanbul  Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1992-1997

 

Msc. Biyolog

İstanbul  Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1997-2007

Doktor

İstanbul  Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2007-2010

Doçent

İstanbul  Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2011 -2017

Profesör

Düzce Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

2017 - 2021

Profesör

Düzce Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

2017 - 2021

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

A1.H.Çakan,  E.Polat, B.Kocazeybek, P.Öcal, İ.Çepni, M.Aslan, F.Salihoğlu, K.Altaş. Assesment of Antibiotic Susceptibility of Ureaplasma urealyticum from Prostitutes Outpatient Clinic Patients Using the E-test and Agar Dilution Method. Chemotherapy 2003;49: 39-43.     ATIF:16

 

A2.S.Sarıbaş, B.Kocazeybek, M.Aslan, S.Altun,  Y.Seyhun,  Y.A.Öner and N.Memişoğlu. Do procalcitonin and C-reactive protein levels have a place in the diagnosis and follow-up of Helicobacter pylori infections? Journal of Medical Microbiology2004,53,639-644. ATIF:31

 

A3. S.Altun, Ö.Kasapçopur, M.Aslan,  S.Karaarslan, V.Köksal, S.Sarıbaş, S.Ergin, N.Arısoy, B.Kocazeybek. Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae infection and juvenile idiopathic arthritis? J Med Microbiol. 2004 Aug;53(Pt 8):787-90. ATIF:28

 

A4.Ö.Kasapçopur, S.Altun, M.Aslan,  S.Karaarslan, A.Kamburoğlu-Göksel, S.Sarıbaş, N.Arısoy, B.Kocazeybek. Diagnostic accuracy of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in juvenil idiopathic arthritis. Ann Rheum Dis. 2004 Dec;63(12):1687-1689. ATIF:99

 

A5.Y.Erzin, S.Altun, A.Dobrucalı, M.Aslan, S.Erdamar, S.Yurdakul, B.Kocazeybek. Comparison of two different stool antigen tests for the primary diagnosis of Helicobacter pylori infection in turkish patients with dyspepsia. Helicobacter. 2004 Dec;9(6):657-662. ATIF:45

 

A6. R.Çalışkan,  S.Masatlıoglu, M.Aslan, S.Altun, S.Sarıbaş, S.Ergin, E.Uckan, V.Köksal, V.Öz, K.Altaş, İ.Fresko, B.Kocazeybek .The relationship between arthritis and human parvovirus B19 infection.Rheumatol Int. 2005 Nov;26(1):7-11. ATIF:45

 

A7. G.Aygün, M.Yılmaz, H.Yaşar, M.Aslan,  E.Polat, K.Midilli, R.Öztürk, K.Altaş. Parasites in nosocomial diarrhea: are they underestimared? Journal of Hospital Infection 2005, 60,283-285. ATIF:32

 

A8. Y.Erzin, S.Altun , A.Dobrucalı , M.Aslan , S.Erdamar, S.Yurdakul , B.Kocazeybek. Evaluation of two enzyme immunoassays for detecting Helicobacter pylori in stool specimens of dyspeptic patients after eradication therapy. J Med Microbiol. 2005 Sep;54(Pt 9):863-6. ATIF:43

 

A9. Y.Erzin, V.Köksal, S.Altun, A.Dobrucalı, M.Aslan, S.Erdamar, S.Yurdakul, B.Kocazeybek. Prevalence of Helicobacter pylori vacA, cagA, cagE, iceA, babA2 genotypes and correlation with clinical outcome in Turkish patients with dyspepsia. Helicobacter. 2006 Dec;11(6):574-80. ATIF183

 

A10. Y.Erzin, S.Altun, A.Dobrucalı, M.Aslan, S.Erdamar, S.Yurdakul, M.Tuncer, B.Kocazeybek. Analysis of serum antibody profile against H pylori VacA and CagA antigens in Turkish patients with duodenal ulcer. World J Gastroenterol. 2006 Nov 14;12(42):6869-6873. ATIF21

 

A11.Alturfan AA, Zengin E, Dariyerli N, Alturfan EE, Gumustas MK, Aytac E, Aslan M, Balkis N, Aksu A, Yigit G, Uslu E, Kokoglu E. Investigation of zinc and copper levels in methimazole-induced hypothyroidism: relation with the oxidant-antioxidant status. Folia Biol (Praha). 2007;53(5):183-8. ATIF:36

A12. Y.Erzin, V.Köksal , S.Altun , A.Dobrucalı , M.Aslan , S.Erdamar, S.Goksel, S.Yurdakul , B.Kocazeybek . Role of host interleukin 1beta gene (IL-1B) and interleukin 1 receptor antagonist gene (IL-1RN) polymorphisms in clinical outcomes in Helicobacter pylori-positive Turkish patients with dyspepsia.J Gastroenterol. 2008;43(9):705-710. ATIF:45

 

A13. A.Arvas, E.Gür,  H.Bahar, M.M.Torun,  M.Demirci, M.Aslan, B.Kocazeybek. Haemophilus influenzae type b antibodies in vaccinated and non-vaccinated children. Pediatrics International.2008;50(4): 469 – 473. ATIF:18

 

A14. B.Kocazeybek , Y.A.Öner , R.Türksoy, C.Babür, H.Çakan, N.Sahip, A.Ünal, A.Özaslan, S.Kılıç, S.Sarıbaş, M.Aslan, A.Taylan, S.Koç, S.Yurdakul , H.B.Üner, V.Öz, C.Ertekin, Ö.Küçükbasmacı, M.M.Torun. Higher prevalence of toxoplasmosis in victims of traffic accidents suggest increased risk of traffic accident in Toxoplasma-infected inhabitants of Istanbul and its suburbs. Forensic Sci Int. 2009 May 30;187(1-3):103-108. ATIF:115

 

A15. B.Kocazeybek , B.Karatoka, A.Altıntaş, M.Aslan, S.Sarıbaş, J.Ağaoğlu, S.Ergin, V.Köksal, S.Yurdakul and S.Saib. Infection and genotype relationship in multiple sclerosis: Do Chlamydophila pneumoniae and human herpes virus-6 infections together with APO E alleles have a role in the etiopathogenesis of multiple sclerosis? African Journal of Microbiology Research Vol. 3 (9), pp. 565-571, September 2009.

 

A16. H.Çakan, M.Y.İşcan, V.Öz, M.Aslan, T.M.Karayel, İ.Çakır, H.B.Üner. Coping with visceral leishmaniasis in Turkey. Saudi Med J. 2009 Nov;30(11):1480-1482. ATIF:1

 

A17. E.Polat, M.Aslan, H.Çakan, S.Sarıbaş, T.İpek and B.Kocazeybek. The effects of albendazole and povidone ıodine for hydatid cysts protoscoleces, ın-vitro and –vivo. African Journal of Microbiology Research Vol. 3(11) pp. 743-746, November, 2009. ATIF19

 

A18.M.Aslan, S.Sarıbaş,  E.Polat, H.Çakan, P.Yüksel, K.Zengin, S.Arıkan, Y.A.Öner, M.M.Torun  and B.Kocazeybek . Can cystıc echınococcosıs trıgger autoımmunıty? African Journal of Microbiology Research Vol. 3(11) pp. 787-790, November, 2009 ATIF 2

 

A19.M.Aslan, Ö.Kasapçopur, H.Yaşar,  E.Polat, S.Sarıbaş, H.Çakan, S.Yurdakul, M.M.Torun, N.Arısoy, B.Kocazeybek. Do infections trigger juvenile idiopathic arthritis? Rheumatol Int. 2011 Feb;31(2):215-20. ATIF:67

 

A20.H.Çakan, S.Sarıbaş, V.Öz,  E.Polat, M.Aslan  and B.Kocazeybek. Patients with suspected visceral leishmaniasis in İstanbul. African Journal of Microbiology Research Vol. 4(1) pp. 103-109, January, 2010. ATIF:9

 

A21. E.Polat, V.Turhan, M.Aslan, B.Müsellim, Y.Önem, B.Ertuğrul.First report of three culture confirmed human lyme cases in Turkey Mikrobiyol Bul 2010; 44: 133-139. ATIF:31

 

A22.P.Yüksel, N.Alpay, C.Babür, R.Bayar, S.Sarıbaş, A.R.Karaköse, C.Aksoy, M.Aslan, S.Mehmetali, S.Kılıç, İ.Balcıoğlu, Ö.Hamanca, S.Yurdakul, Ö.Küçükbasmacı, Y.A.Öner, M.M.Torun, B.Kocazeybek. The role of latent toxoplasmosis in the aetiopathogenesis of schizophrenia – the risk factor or an indication of a contact with cat?. FOLIA PARASITOLOGICA 57[2]: 121–128, 2010. ATIF:48

 

A23. S.Ergin, S.Saribas, P.Yuksel, K.Zengin, K.Midilli, G. Adas, S.Arikan, M. Aslan, H.Uysal, R.Caliskan, A.Oner, O.Kucukbasmaci, A.Kaygusuz, M.M.Torun, B. Kocazeybek. Genotypic characterisation of Echinococcus granulosus isolated from human in Turkey. African Journal of Microbiology Research Vol. 4 (7), pp. 551-555, 2010. ATIF: 65

 

A24. Kosan E, Kocazeybek B, Altunay H, Aymelek M, Alan E, Saribas S, Aslan M, Yenen OS, Yuksel P, Birinci I, Kirali K, Aksoy A. Can the nucleic acid amplification test (NAT) be an alternative to the serologic tests? A prospective study, the results of 18,200 blood donors from the Turkish Red Crescent. Transfus Apher Sci. 2010 Dec;43(3):269-72.  ATIF:17

 

A25. Altunay H, Kosan E, Birinci I, Aksoy A, Kirali K, Saribas S, Aslan M, Yuksel P, Alan E, Yenen OS, Kocazeybek B. Are isolated anti-HBc blood donors in high risk group? The detection of HBV DNA in isolated anti-HBc cases with nucleic acid amplification test (NAT) based on transcription-mediated amplification (TMA) and HBV discrimination. Transfus Apher Sci. 2010 Dec;43(3):265-8. ATIF:31

 

A26. Ziver T, Yuksel P, Ipek G, Yekeler I, Bayramoglu Z, Tireli E, Saribas S, Aslan M, Yalvac SD, Ozdomanic I, Torlak Z, Dirican A, Torun MM, Kocazeybek B. Aneurysm and Helicobacter pylori relationship: the seropositivity of CagA, VacA and other antigens of Helicobacter pylori in abdominal and ascending aortic aneurysms. New Microbiol. 2010 Jul;33(3):233-42.  ATIF:10

 

A27. Aslan M, Yüksel P, Polat E, Cakan H, Ergin S, Öner YA, Zengin K, Arıkan S, Saribas S, Torun MM, Kocazeybek B. The diagnostic value of Western blot method in patients with cystic echinococcosis. New Microbiol. 2011 Apr;34(2):173-7.    ATIF:30

 

A28. Aslan M, Kocazeybek B, Turan N, Karakose AR, Altan E, Yuksel P, Saribas S, Cakan H, Caliskan R, Torun MM, Balcioglu I, Alpay N, Yilmaz H. Investigation of schizophrenic patients from Istanbul, Turkey for the presence of West Nile virus. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2012 Mar;262(2):173-7. ATIF:9  

 

A29. Karakose A. R. Yuksel P, Turan N, Ziver T, Saribaş S, Nihat Alpay, Balcioglu I, Aslan M, Helps C. R, Yilmaz H and Kocazeybek B. Does borna disease virus (BDV) have a role in the etiopathogenesis of schizophrenia? AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH 2011,(5):9, 1062-1069. ATIF:10

 

A30. Aytac MBKasapcopur OAslan MErener-Ercan TCullu-Cokugras FArisoy N. Hepatitis B vaccination in juvenile systemic lupus erythematosus. Clin Exp Rheumatol. 2011 Sep-Oct;29(5):882-6. ATIF:34

 

A31. Yuksel P, Caliskan R, Ergin S, Aslan M, Celik DG, Saribas S, Ziver T, Yalciner A, Kocazeybek B. New approaches to in vitro diagnosis of hepatitis C infection a reason for post transfusion hepatitis: Diagnostic value of determination of hepatitis C virus core antigen.Transfus Apher Sci  2011, 45(3):

247-50. ATIF:16

 

A32. Celik DGYuksel PAslan MSaribas SBaltali NDAbdelkareem AZiver TNazlican OGencer SCelikkol EBahar HKocazeybek B. The importance of transmission time in HIV infections and an epidemiological prospective follow-up study for 1year in the Marmara Region of Turkey.Transfus Apher Sci. 2012 Aug;47(1):3-7 ATIF:1

 

A33. Aslan M, Celik DG, Yuksel P, Saribas S, Cakan H, Bahar H, Abdelkareem A, Ziver T, Yakar H, Kocazeybek B.The diagnostic role of indirect fluorescence antibody in cystic echinococcus and the role of western blot in following-up patients with cystic echinococcus after surgery. African Journal of Microbiology Research 2012, 6(35), 6432-6437. ATIF:2

 

A34. Polat E, Cakan H, Aslan M, Sirekbasan S, Kutlubay Z, Ipek T, Ozbilgin A.Detection of anti-leishmanial effect of the Lucilia sericata larval secretions in vitro and in vivo on Leishmania tropica: First work.Exp Parasitol. 2012 Oct;132(2):129-34. ATIF:41

 

A35. Izmirli S, Celik DG, Yuksel P, Saribas S, Aslan M, Ergin S, Bahar H, Sen S, Cakal B, Oner A, Kocazeybek B.The detection of occult HBV infection in patients with HBsAg negative pattern by real-time PCR method.Transfus Apher Sci. Volume 47, Issue 3 , Pages 283-287, December 2012 ATIF:17

 

 

 

A36. Kocazeybek B, Yuksel P, Celik D G, Balci A, Abdelkareem A, Ergin S, Koksal V, Barıs I, AslanM, Saribas S, Caliskan R, Cakan H, Ziver T, Kaygusuz A,  Yekeler I,  and Tokman H. B. Relationship between a neurysm and microorganism: Is Helicobacter pylori a primer agent or has an affinity to the tissue? Afr. J.Microbiol. Res. Vol.7(17),pp.1723-1728,23April,2013 ATIF:3

 

A37. E.T Erener, Aslan M, Vural M, Erginoz E,  Kocazeybek B, Ercan G, Turkgeldi L. W, Perk Y. Tetanus and diphtheria immunity among term and preterm infant-mother pairs in Turkey, a country where maternal and neonatal tetanus have recently been eliminated. Eur J Pediatr . 2015 Mar;174(3):339-44. ATIF:10

 

A38. Tokman HB, Aslan M, Ortaköylü G, Algıngil RÇ, Yüksel P, Karakullukçu A, Kalaycı F, Sarıbaş S, Çakan H, Demir T,Kocazeybek BS. Microorganisms in Respiratory Tract of Patients Diagnosed with Atypical Pneumonia: Results of a Research Based on the Use of Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) DNA Microarray Method and Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Clin Lab. 2014;60(6):1027-34. ATIF 9

 

A39. Allahverdiyev AM, Bagirova M, Caliskan R, Tokman HB, Aliyeva H, Unal G, Oztel ON, Abamor ES, Toptas H, Yuksel P, Kalayci F,  Aslan M, Erzin Y, Bal K, Kocazeybek BS. Isolation and diagnosis of Helicobacter pylori by a new method: Microcapillary culture World J Gastroenterol 2015 March 7; 21(9): 2622-2628 | ATIF:32

 

A40. Pilanci OErgin SSirekbasan SErsin IHabip ZYuksel PKuvat NAslan MDinc OSaribas SKocazeybek B.Serum Neopterin and Procalcitonin Levels in Relationship with Pediatric Burn Wound Infections. Acta Microbiol Immunol Hung. 2016 Mar;63(1):47-56. ATIF:3

ATIF: 1301

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.B.Kocazeybek, B.Sönmez, O.Bayındır, A.Ordu, A.Ayyıldız, M.Aslan, C.Demiroğlu. The Epidemiologic and Microbiologic Comparison of Surgical Wound Infections Wich Were Diagnosed in One Cardiac Surgery Center in 1997 and 1998. 49 th International Congress of The European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden-Germany, June 24-27, 2000. 108 pp.

 

B2.B.Kocazeybek, B.Sönmez, O.Bayındır, A.Ordu, A.Ayyıldız, M.Aslan, C.Demiroğlu. The Evaluation of Wound Infections in Microbiology After Cardiac Surgery. 49th International Congress of The European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden-Germany, June 24-27, 2000. 107 pp (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D10)

 

 B3.B.Kocazeybek, A.Ordu, A.Ayyıldız, M.Aslan. The Correlation Between The Antibody Response and The Doze of Hepatitis B Vaccine in People Who Are Solely HBc Antibody Positive. 3. European Congress of Chemotherapy, Madrid, Spain, 7-10 May 2000. T293.  (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D7)

 

 

B4.B.Kocazeybek, M.Aslan, B.Sönmez, C.Demiroğlu, A.Ordu, A.Ayyıldız. The Standardization Problem in Air Cleaning Measurement of Operation Rooms in Surgical Centers: A Study With Three Centers. 3. European Congress of Chemotherapy, Madrid, Spain, 7-10 May 2000. T294. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D8)

 

B5.B.Kocazeybek, S.Sarıbaş,  Y.Seyhun, S.Altun, M.Aslan, N.Memişoğlu. Determination of the levels of procalcitonin and C-reactive protein in the diognosis of H. Pylori infections and the value of these markers in the post-treatment follow-up of H. pylori eradication.Clinical Microbiology and Infection, 13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow, UK. 10-13 may 2003. P940.(Geliştirilerek Yayına çevrilmiştir.A2)

 

 

B6.M.Başkurt, B.Kocazeybek, B.Okçun, S.Altun, S.Sarıbaş, M.Aslan, S.Küçükoğlu , H.Yüksel .The comparasion of 154 infective endocarditis cases for etiology, prognosis and treatment between two time periods (1992-2001 and 1978-1992).Clinical Microbiology and Infection,13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow, UK. 10-13 may 2003. P878

 

B7. E. Hakko, G. Aygun, H.Yasar, M.Yılmaz, E.Polat, K.Midilli, M.Aslan, A.Mert, R.Ozturk, K.Altas. Parasites in nosocomial diarrhea: Are they underestimated? 13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow, UK. 10-13 may 2003.P344 (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.A7)

 

B8.S.Altun, Ö.Kasapçopur, M.Aslan,  S.Karaarslan, V.Köksal, S.Sarıbaş, N.Arısoy, B.Kocazeybek. Is there any relationship between Chlamydophilia pneumoniae infection and juvenile idiopthic arthritis? Clinical Microbiology and Infection, 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic 1-4 May 2004. R2319 (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.A3)

 

B9.M.Aslan, K.Güven, G.M.Sağlam, S.Altun, S.Sarıbaş, B.Müsellim, B.Gemicioğlu, B.Kocazeybek. Seroprevalence of Chlamydophilia pneumoniae infection in patients with chronic stable asthma. Clinical Microbiology and Infection,14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic 1-4 May 2004. P447

 

B10.B.Kocazeybek, R.Çalışkan, S.Masatlıoğlu, M.Aslan, S.Altun, S.Sarıbaş, S.Ergin, E.Uçkan, V.Köksal, K.Altaş, İ.Fresko. The relationship between arthritis and parvovirus B19 İnfection. Clinical Microbiology and Infection, Clinical Microbiology and Infection 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic 1-4 May 2004. P1241   (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.A6)

 

B11.S.Altun, Ö.Kasapçopur, M.Aslan, S.Karaaslan, A.Kamburoğlu-Göksel, S.Sarıbaş, N.Arısoy, B.Kocazeybek. Diagnostic accuracy of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in juvenile idiopathic arthritis. Clinical Microbiology and Infection 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic 1-4 May 2004. P2153  (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.A4)

 

B12.B.Kocazeybek, S.Altun, Ö.Kasapçopur, M.Aslan, G.Ercan, Y.Taştan,  Y.Seyhun, S.Sarıbaş, N.Arısoy. Procalcitonin level measurement in juvenile idiopathic arthritis. Clinical Microbiology and Infection. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic 1-4 May 2004. R2154 

 

B13.B.Kocazeybek, S.Altun, Ö.Kasapçopur, M.Aslan, G.Ercan, Y.Taştan,  Y.Seyhun, S.Sarıbaş, N.Arısoy. The role of interleukin-16in juvenile idiopathic arthritis:proinflammatory or antiinflammatory. Clinical Microbiology and Infection.  14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic 1-4 May 2004. R2099.

 

B14.B.Kocazeybek, Y.Erzin, S.Altun, A.Dobrucalı, M.Aslan, S.Erdamar, S.Yurdakul. A.Comparison of two different stool antigen tests for the primary diagnosis of Helicobacter pylori infection in Turkish dyspeptic patients. Clinical Microbiology and Infection. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases,Copenhagen,Denmark.2-5 April 2005. p52. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.A5 )

 

B15.B.Kocazeybek, Y.Erzin, S.Altun, A.Dobrucalı, M.Aslan, S.Erdamar, S.Yurdakul. A.Evaluation of ELİSA serology for the primary diagnosis of Helicobacter pylori infection in Turkish dyspeptic patients: a prospective study from a developing country Clinical Microbiology and Infection.  15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases,Copenhagen,Denmark.2-5 April2005.p51. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D27)

 

B-16. B.Kocazeybek, Y.Erzin, S.Altun, S.Sarıbaş, A.Dobrucalı, M.Aslan, S.Erdamar, A.Dirican. Evulation of two diffrent enzyme immunassays for detection of Helicobacter pylori in stool specimens of Turkish dyspeptic patients after eradication therapy. Clinical Microbiology and Infection.  15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases,Copenhagen,Denmark.2-5 April2005. p53. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.A8)

 

B17.S.Sarıbaş, S.Temurhan, V.Öz, M.Aslan, R.Çalışkan, H.Çakan, B.Karatoka, H.Bahar, B.Kocazeybek. Comparison of Western blot test with FTA-ABS test as confirmatory tests in syphilis cases: a cross-sectional study in Turkish population country. Clinical Microbiology and Infection.15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen,Denmark, 2-5 April 2005. R2103.

 

B18.S.Sarıbaş, V.Öz, S.Temurhan, G.Karhan,  Y.Seyhun, S.Altun, M.Aslan,  B.Kocazeybek. Procalcitonin and the diagnosis of early syphilis. Clinical Microbiology and Infection. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen,Denmark 2-5 April 2005.s 700, R2104. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D22)

 

B19.B.Kocazeybek, Y.Erzin, S.Altun, A.Dobrucalı, M.Aslan, S.Erdamar, S.Yurdakul. Serum antibody profile against Helicobacter pylori VACa and CAGa genes in Turkish patients with duodenal ulcer. Clinical Microbiology and Infection.15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen,Denmark 2-5 April 2005.p145. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.A10)

 

B20.B.Kocazeybek,  B.Karatoka,  M.Aslan, S.Sarıbaş,  AltıntasA,  S.Ergin,  V.Köksal,  S.Yurdakul, Saib S. The role of Chlamydophila pneumoniae and human herpes virus 6 in aetiopathogenesis of multiple sclerosis and the relation of multiple sclerosis with apolipoprotein E genotypes, Clinical Microbiology and Infection. 17th ECCMID  European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 31 March-3 April 2007, p1734. Münih, Germany. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.A14)

 

B21.H.Çakan, V.Öz, M.Aslan, M.Karayel, İ.Çakır, H.B.Üner, Y.İşcan. Visceral Leishmaniasis in Turkey: Sociocultural Issues in Forensic Epidemiology, American academy of forensic sciences Annual Scientific Meeting 18-23 February 2008. s252-253. Washington, DC. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.A15)

 

 

 

 

 

B22.B.Kocazeybek, Y.A.Öner, R.Türksoy, C.Babür, H.Çakan, N.Sahip, A.Ünal, A.Özalan, S.Kılıc, M.Aslan, A.Taylan, S.Sarıbaş, S.Koç, V.Öz, Ö.Küçükbasmacı, S.Yurdakul, H.B.Üner, C.Ertekin. Latent Toxoplasmosis Frequency Found in Subjects involved in Traffic Accidents: A Retrospective Case-Control Study in Turkey (in the City of İstanbul and its Suburbs). International society for İnfectious Diseases,13th ICID Kuala Lumpur, Malaysia- 19-22 june, 2008. s114-115. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.A13)

 

B23. B.Kocazeybek, M.Aslan, O. Kasapcopur, H.Yasar, E.Polat, H.Çakan, S.Sarıbaş, Ö.Küçükbasmacı. Infection factors which have arole in the aetiopathogenesis of primary and exacerbation juvenile idiopathic arthritis and the realitionship of infection factors with procalcitonin levels. International society for İnfectious Diseases,13th ICID Kuala Lumpur, Malaysia- 19-22 june, 2008.

 

B24.M.Aslan, B.Kocazeybek, N.Turan, H.Yılmaz, A.R.Karaköse, P.Yüksel, S.Sarıbaş, H.Çakan, M.Bunning, R.Çalışkan, M.M.Torun. Detection of antibodies to West Nile virus in people with schizophrenia using recombinant prM and E proteins produced by COS-1 cells. ESCMID,19th. ECCMID Helsinki, Finland 16-19 May 2009. (P1930)

 

B25.E.Koşan, B.Kocazeybek, H.Altunay, M.Aymelek, E.Alan, S.Sarıbaş, M.Aslan, O.S.Yenen, P.Yüksel, İ.Birinci, K.Kırali, A.Aksoy. Can the nucleic acid amplification test be an alternative to the serologic tests? A prospective study results of 18,200 blood donors from Turkish Red Crescent.ESCMID,19th.ECCMID Helsinki,Finland 16-19 May 2009. (R2192)

 

B26.K.Midilli, M.Aslan, S.Ergin, P.Yüksel, S.Sarıbaş, E.Koşan, H.Altunay, Ö.Küçükbasmacı, A.Kaygusuz, M.M.Torun, R.Çalışkan, B.Kocazeybek. Molecular analysis of ‘’ a’’ determinant region of the S gene of HBV from healty subjects with occult HBV infection in İstanbul. ESCMID, 19th. ECCMID Helsinki, Finland 16-19 May 2009. (P2014)

 

B27.B.Kocazeybek, E.Koşan, H.Altunay, M.Aslan, O.S.Yenen, S.Sarıbaş, P.Yüksel, İ.Birinci, K.Kırali, A.Aksoy.  Are isolated anti-Hbc blood donors in a high- risk group? The detection of HBV DNA in isolated anti-Hbc cases with NAT nucleic acid amplification test based on transcription-mediated amplification. ESCMID,19th. ECCMID Helsinki, Finland 16-19 May 2009. (P2006)

 

 B28. P.Yuksel, B. Kocaz-eybek, N.Alpay, C.Babür, R.Bayar, A.R.Karaköse,  C.Aksoy, M.Aslan, S.Mehmetali, S.Kılıç, İ.Balcıoğlu, Ö.Hamanca, Ö.Küçükbasmacı, Y.A.Öner, Estabilishing the role of latent Toksoplasmosis in the Ethiopathogenesis of Schizophrenia.13th ICID- Kuala Lumpur,

Malaysia – June 19 – 22, 2008.

 

B29.S.Ergin, S.Sarıbaş, P.Yüksel, K.Zengin, K.Midilli, G.Adaş, S.Arıkan, M.Aslan, H.Uysal, R.Çalışkan, Y.A.Öner, Ö.Küçükbasmacı, A.Kaygusuz, M.M.Torun, B.Kocazeybek Genotypic analysis of human Echinococcus granulosus strain in Turkey. ESCMID, 19th. ECCMID Helsinki, Finland 16-19 May 2009. (P1058)

 

B30.P.Yüksel, M.Aslan, B.Kocazeybek, G.M.Sağlam, E.Polat, H.Çakan, K.Zengin, S.Arıkan, G.Adaş, S.Sarıbaş, H.Uysal, Y.A.Öner, R.Çalışkan, M.M.Torun. The prognostic and diagnostic value of Western Blot test in cystic echinococcus. ESCMID, 19th. ECCMID Helsinki, Finland 16-19 May 2009. (P1007)

 

B31.P.Yüksel, R.Çalışkan, S.Ergin, M.Aslan, S.Sarıbaş, A.Yalçıner, M.M.Torun, B.Kocazeybek. New Approaches in the in-vitro diagnosis of hepatitis C infections: The diagnostic performance of new hepatitis C virus core antigen test. Journal of Clinical Virology, 12th ESCV 27-30 september 2009. p18. İstanbul Türkiye.

 

B32. E. Polat, H.Çakan, S.Sirekbasan, M.Aslan, Z.Kutlubay, T.İpek, A.Özbilgin. Detection of anti- leishmanial effect of Lucilia sericata larval secretion on Leishmania tropica Parasites: İnvitro and in vivo studies. 7th International Symposium on Phlebotomine Sandflies 25 – 30 April 2011 Kuşadası Turkey.

 

B33. P.Yuksel, T.Ziver, S. İzmirli, M.Aslan, S.Sarıbaş, Z.Güngördü, H.Yakar, B.Kocazeybek. Confirmatory test results in Anti- HIV Positive patients: Evaluation of five year data. 1st European Conference of Microbiology and Immunology Budapest, Hungary 12-14 May 2011.

 

 

B34. T. Ziver, P.Yuksel, M.Aslan, S.Sarıbas, S.İzmirli, Z. Güngördü, B. Kocazeybek.Avidity tests in the diagnosis of Toxoplasma gondii, Cytomegalovirus and Rubella infections: Evulation of results between January 2008 and December 2009. 1st European Conference of Microbiology and Immunology Budapest, Hungary 12-14 May 2011.

 

B35. D G. Çelik, B. Kocazeybek, P.Yüksel, N D Baltalı, A Abdelkareem M. Aslan, S.Sarıbaş, T.Ziver, Ö. Nazlıcan, S. Gencer, E.Çelikol. The detection of new HIV infections by determination of transmission time ; Prospective follow-up study for one year in Marmara region (primarly Istanbul) of Turkey. 1st European Conference of Microbiology and Immunology Budapest, Hungary 12-14 May 2011.

 

 

B36. B. Kocazeybek, P.Yüksel, DG.Çelik, A. Bakır, A. Abdelkareem, S. Ergin, V. Köksal, P.Yuksel, M. Aslan, S.Sarıbaş, T.Ziver, A.Kaygusuz, İ.Yekeler. Relationship between Aneurysm and microorganism: Is Helicobacter pylori a primer agent or has an affinity to the tissue? 1st European Conference of Microbiology and Immunology Budapest, Hungary 12-14 May 2011.

 

B37. Çakan H, S.sarıbaş, Aslan. M, çelik. DG, Yüksel. P, Abdulkareem. A, Ziver. T, Yakar. H, Kocazeybek. B. The importance of indirect fluorescent antibody(IFA) test in diagnosis of Cystic Echinococcosis and the role of Western Blot (WB) test in following-up the cases. 1st European Conference of Microbiology and Immunology Budapest, Hungary 12-14 May 2011.

 

B38. DG.Çelik, S.İzmirli, Z. Güngördü, T. Ziver, P.Yuksel, M.Aslan, S.Sarıbas, B. Kocazeybek.Seroprevalence of Hepatitis Delta infection: Retrospective based seroepidemiologic assessment. 1st European Conference of Microbiology and Immunology Budapest, Hungary 12-14 May 2011.

 

B39. Sarıbas S, Çakan H, Aslan. M,  Kocazeybek. B, Turan N, Karaköse AR, Uyunmaz G, Altan E, Yüksel P, Çalışkan R, Torun MM, Balcıoglu. İ, Alpay. N, Yılmaz. H. Investigation of Schizophrenic patients from Istanbul Turkeyu for the presence of West Nile Virus. 1st European Conference of Microbiology and Immunology Budapest, Hungary 12-14 May 2011.

 

B40. S. Ergin, O. Pilancı, , S.Sirekbasan, I. Ersin, P.Yuksel, N. Kuvat, M. Aslan, O. Dinç, Z. Habip, B. Kocazeybek. The values of neopterin and procalcitonin in pediatric burn wound infections. 16th International Congress on Infections Diseases (ICID). Cape Town, South Africa –2 – 5  April 2014

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Adli Mikrobiyoloji (2011). ASLAN Mustafa, NOBEL. ÇEVİRİ EDİTÖRÜ: ANĞ ÖZDEM ÇEVİRMENLER; ASLAN Mustafa,  ÇAKAN Hüseyin, KOCAZEYBEK Bekir, KÜÇÜKER ANĞ Mine, ÖZ Vecdet, POLAT Erdal, SARIBAŞ Suat.BASIM SAYISI: 1, sayfa sayısı: 425, ISBN:978-975-420-818-4. Türkçe (Bilimsel kitap)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

D1.A.Yücel, B.Çalışır, E.Polat, M.Aslan, A.C.Ünver. İstanbul’un 6 ilçesinde ilkokul çocuklarında bitlenme sorununun araştırılması. T.Parazitol. Derg. 18(4):1994, 492-497. ATIF:18

 

D2.B.Çalışır, A.Yücel, E.Polat, A.C.Ünver, M.Aslan. Pediküloz (Pediculosis) tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçların etkilerinin invitro incelenmesi. T.Parazitol.Derg.19(2).1995, 262-266.

 

D3.K.Altaş,  E.Polat, A.C.Ünver, M.Aslan, R.Ergin.  Hidatik kist protoskolekslerinin ve çengellerinin delafield’in hematoksilin boyası ve (formalin + sirke asidi + jansiyen moru) solüsyonu ile boyanması. T.Parazitol. Derg. 21 (3) :1997, 253-255.

 

D4.R.Öztürk, K.Midilli, G.Aygün, C.Eroğlu, S.Yurdakul, M.Aslan, Ö.Kocabeyoğlu, K.Altaş, M.Samastı. Yabancı Ülkelerden İthal Edilen Pahalı ELISA ve İmmünfloresan Antijenlerinin Yerli Olanaklarla Ucuz Olarak Elde Edilmesi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi.4 (4): 1999, 299-310. ATIF:2

 

D5.A.Mert, R.Öztürk, S.Sipahi, İ.Fresko, M.Aslan, V.Hamuryudan, S.Yurdakul, A.Dirican, H.Yazıcı.  Behçet sendromun da antimikobakteriyal antikorlar. İnfeksiyon dergisi (Turkish Journal of infection ) 1999; 13(4) 527-529.

 

D6. E.Polat, R.İsenkul, M.Aslan, Z.Kutlubay, H.Özdemir, G.M.Sağlam, H.Bilgehan, H.Şengül, M.Demir, G.Güney, N.E.Aksın, K.Altaş, E.Aydemir .  Silivri İlçesi ve Köylerindeki İlköğretim Okullarında Bitlenme Durumu. T.Parazitol. Derg. 24(4): 2000, s 373-375. ATIF:14

 

D7.B.Kocazeybek, A.Ordu, A.Ayyıldız, M.Aslan. Hepatit B İnfeksiyonu Geçiren Doğal İmmün Olgularda HBV-DNA Varlığının Araştırılması. Viral Hepatit Derg 2000 (1):30-32.

 

D8.B.Kocazeybek, A.Ordu, A.Ayyıldız, M.Aslan, B.Sönmez, C.Demiroğlu. Cerrahi merkezlerinde ameliyathane hava temizliği ölçümlerinde farklı yöntemlerin irdelenmesi. Hastane infeksiyonları dergisi 2000: 3 (4) 164-170. ATIF:3

 

D9.B.Kocazeybek, A.Ordu, A.Ayyıldız, M.Aslan, O.Bayındır, B.Sönmez. Yoğun bakım ünitelerindeki hastalardan izole edilen mayalarTürk Mikrobiyol Cem Derg.30:38-40 2000. ATIF:3

 

D10.B.Kocazeybek, B.Sönmez, O.Bayındır, A.Ordu, A.Ayyıldız, M.Aslan, C.Demiroğlu. Kardiyak Cerrahiden Sonra Yara İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. ANKEM Derg 14(1): 55-59, 2000.

 

D11.B.Kocazeybek, A.Ordu, A.Ayyıldız, M.Aslan. Tek başına anti HBc pozitifliği olan kişilerde hepatit b aşısı dozu ile antikor yanıtı arasındaki ilişki. Viral hepatit derg. 2000 (2) 63-66. ATIF:2

 

D12.K.Midilli, B.Kocazeybek, M.Aslan, A.Özkaya, S.Köksal, R.Öztürk, A.Yücel.  Dışkı ve Çevre Örneklerinden İzole Edilmiş Aeromonas Suşlarının Antimikrobiklere Duyarlılıkları ve İndüklenebilir Beta-Laktamaz Araştırılması. ANKEM Derg 14(4): 542-46, 2000.

 

D13.S.Telaku, M.Aslan, Y.Bağdatlı, Y.Ülger, G.Doğusoy, S.Erdamar, H.Uzunismail . H.pylori İnfeksiyonu Tanısında Fekal Antijen Testinin (HpSA)Değeri. Cerrahpaşa Tıp Fak.  Endoskopi Derg. 12(4):109-114 2001.

 

D14. E.Polat, M.Aslan, R.İsenkul, G.Aygün, N.Aksın , İ.Çepni, K.Altaş.  Gebe kadınlarda Toksoplasma gondii IgM ve IgG antikorlarının ELİSA yöntemi ile araştırılması. T.Parazitol. Derg. 26 (4) : 350-351 2002. ATIF:22

 

D15.G.Aygün, M.Aslan, H.Yaşar, K.Altaş.  Hastanede yatarken gelişen ishal olgularında Clostridium difficile toksin A+B araştırılması. Ankem derg 16 (No. 1) : 82-84 2002. ATIF:5

 

D16.M.Aslan, G.Aygün,  E.Polat, Y.Bağdatlı. Genital sistem yakınmalarıyla başvuran erkek hastalarda Chlamydia trachomatis sıklığı. İnfeksiyon dergisi  (Turkish Journal of infection ) 2002; 16 (1) : 23-25. ATIF:3

 

D17.M.Aslan, E.Polat, G.Aygün, G.M.Sağlam, B.Kocazeybek, K.Altaş. Kistik Ekinokokkozis Şüpheli Serum Örneklerinde IHA, ELISA IgG ve Kendi Hazırladığımız ELISA IgG Test Sonuçlarının Karşılaştırılması. T.Parazitol. Derg. 27 (2) : 122-124 2003. ATIF:12

 

D18. E.Polat, M.Aslan, G.Aygün, R.İsenkul, G.M.Sağlam, A.Karataş, E.Aksın, K.Altaş.  Çiftçilik yapan insanlarda kistik ekinokokkozis IgG antikorlarının yaygınlığının ELISA ile araştırılması. T.Parazitol. Derg.27 (1): 21-23 2003. ATIF:4

 

D19. E.Polat, G.Aygün, M.Aslan, E.Aksın, A.Yıldırım,  K.Altaş. Bir Kala-Azar olgusu T.Parazitol. Derg.27 (1): 4-5 2003.

 

D20.G.Aygün, M.Aslan, H.Yaşar, K.Altaş.  Antibiyotikle ilişkili ishal olgularında Clostridium difficile toksin a+b araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2003 33:39 - 41. ATIF:13

 

D21. E.Polat, G.Aygün, R.Ergin, M.Aslan, Z.Kutlubay,  K.Altaş, E.Aydemir.  Akne Vulgaris patogenezinde Demodex folliculorum ve propionibacterium acnes’in rolü. T.Parazitol. Derg.27 (2): 148-151 2003. ATIF:8

 

D22.V.Öz, S.Sarıbaş, S.Temurhan, G.Karahan,  Y.Seyhun, S.Altun, M.Aslan, B.Kocazeybek.  Prokalsitonin ve erken sifiliz tanısı. İnfeksiyon dergisi (Turkish Journal of Infection) 2004; 18 (4):421-427.

 

D23.Z.S.Elibol, F.Kadakal, C.Bes, M.A. Özgül, B.Küçük, M.Aslan, V.Yılmaz. Stabil Astımlı Olgularda Chlamydia pneumoniae Seroprevalansının Atopi ve Solunum Fonksiyonlarıyla İlişkisi. Solunum Hastalıkları 2004; 15: 69-75.

 

D24.S.Kişioğlu, S.Sarıbaş, M.Aslan, A.Karataş, S.Altun, G.Aygün, Y.Bağdatlı, K.Bal, K.Altaş, B.Kocazeybek. Helicobacter pylori infeksiyonlarının serolojik tanısında Western blot yönteminin değeri, İnfeksiyon Dergisi 2004; 18(4):467-472.

 

25.S.Altun, R.Çalıskan, Y.A.Öner, M.Aslan, S.Sarıbaş, E.Artinyan, S.Masatlıoğlu, İ.Fresko, B.Kocazeybek. A New marker in Rheumatoid Arthritis-Autoimmunity Relation: Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody. Turkish Journal of Immunology 2004, cilt 9(11)  21-26.

 

D26.S.Temurhan, S.Sarıbaş, V.Öz, M.Aslan, H.Çakan, R.Çalışkan, B.Karatoka, H.Bahar, B.Kocazebek. Sifiliz Serolojisinde Treponema Pallidum Antijenleri: İstanbul Populasyonundan Kesitsel bir Çalışma, İnfeksiyon Dergisi 2005;19 (2):197-204.

 

D27.Y.Erzin, M.Aslan, A.Doburcalı, S.Altun, S.Erdamar, S.Yurdakul, B.Kocazeybek. Dispepetik hastalarda Anti- Helicobacter pylori IgG ELISA kitinin Helicobacter pylori infeksiyonunun birincil tanısındaki etkinliğinin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (3): 129-133. ATIF:5

 

D28.Y.Erzin, A.F.Çelik, B.Karatoka,  M.Aslan, B.Kocazeybek. Plazma Goblet Hücre Ve Ekzokrin Pankreas Antikor Sıklığının Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit Ayırımındaki Klinik Değeri. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2008; 39(1):27-32. ATIF:1

 

D29. Tevhide Ziver, Pelin Yuksel, Mustafa Aslan, Suat Sarıbaş, Sena İzmirli, Zeynep Gungordu, Bekir Kocazeybek Toxoplasma gondii, Sitomegalovirus ve Rubella İnfeksiyonlarının Tanısında Avidite Testleri: Ocak 2008-Aralık 2009 Tarihleri Arasındaki Sonucların Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 2010; 23(3): 105-9. ATIF:9

 

D30. Pelin Yüksel, Tevhide Ziver, Sena İzmirli, Mustafa Aslan, Suat Sarıbaş, Zeynep Güngördü, Hakan Yakar, Bekir Kocazeybek. Anti-HIV-Pozitif Hastalarda Doğrulama Testi Sonuçları: Beş Yıllık Verilerin İrdelenmesi Confi rmatory Test Results in Anti-HIV-Positive Patients: Evaluation of Five-Year Data. Klimik Dergisi 2010; 23(2): 51-4 ATIF:7

 

D31. Pelin Yuksel, Deniz Gozde Celik, Zeynep Güngördü, Tevhide Ziver, Sena İzmirli, Hakan Yakar, Suat Sarıbaş, Mustafa Aslan, Bekir Kocazeybek. Dışkı Örneklerinde ELISA Yontemiyle Entamoeba histolytica Lektin Antijeninin Gosterilmesi: Üç Yıllık Veriler. Klimik Dergisi 2011; 24(3): 150-3 ATIF:9

 

D32. Pelin Yüksel, Deniz Gözde Çelik, Zeynep Güngördü, Tevhide Ziver, Sena İzmirli, Hakan Yakar, Suat Sarıbaş, Mustafa Aslan, Bekir Kocazeybek. Çocukluk Yaş Grubu Gastroenteritlerinde Rotavirus Antijen Pozitifliğinin Değerlendirilmesi.Evaluation of Rotavirus Antigen Positivity in Childhood Gastroenteritis. Klimik Dergisi 2011; 24(1): 48-51 ATIF:24

 

D33. Tevhide ZİVER, Pelin YÜKSEL, Zeynep GÜNGÖRDÜ, Sena İZMİRLİ, Deniz Gözde ÇELİK, Ali ABDELKAREEM, Suat SARIBAŞ, Hakan YAKAR, Mustafa ASLAN, Bekir Sami KOCAZEYBEK. Sifiliz enfeksiyonlarının tanısında kullanılan Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA) test sonuçlarının 2005-2010 yılları arasındaki değerlendirilmesi Evaluation of the Rapid Plasma Reagin (RPR) and Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) test results, which used in diagnosis of syphilisinfections between 2005-2010. Turk Hij Den Biyol Derg: 2011; 68 (1): 1 – 7. ATIF:7

 

D34. Emir Sultan Baryaman, Mustafa Aslan, Neşe Saltoğlu, Hakan Yakar, Bekir Kocazeybek, Mustafa Samastı. Esnaf ve Belediye Çalışanlarında Hepatit B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması. Viral Hepatit Dergisi 2011; 17(1): 16-21

 

 

D35. Serhat Sirekbasan, Deniz Gözde Çelik, Ali Abdelkareem, Pelin Yüksel, Mustafa Aslan, Suat

Sarıbaş, Bekir Kocazeybek. Epstein-Barr Virusu İnfeksiyonu Tanısında EBV IgM/IgG ve Monospot Testlerinin İrdelenmesi. Klimik Dergisi 2012; 25(3): 107-10. ATIF:6

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.M.Aslan. Hazırladığımız antijenlerle kontrollü olarak IFA ve ELİSA deneyleriyle toplumumuzda Tokzoplazmozun yaygınlık oranının araştırılması.8-12 Eylül 1997. p52,s96. 10. ulusal parazitoloji kongresi.  Ankara, Türkiye.          

 

E2.K.Midilli, B.Kocazeybek, A.Özkaya, S.Köksal, M.Aslan, R.Öztürk, A.Yücel.  Klinik ve Çevre Örneklerinden İzole Edilmiş Aeromonas Kökenlerinin Antimikrobiklere İn-vitro Duyarlılıkları. 13. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Manavgat-Antalya, Türkiye. 1-5 Haziran 1998.p64,s139. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D12)

 

E3. B.Kocazeybek, A.Ordu, A.Ayyıldız, M.Aslan. Hepatit B İnfeksiyonu Geçiren Doğal İmmün Olgularda HBV-DNA Varlığının Araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kemoterapi Derneği, 4. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, Eresin Otel-İstanbul, Türkiye. 17-19 Mayıs 1999.s210

 

E4. E.Polat, M.Aslan,  R.İsenkul, G.M.Sağlam, H.Özdemir, K.Altaş.  Silivri bölgesinde hamile kadınlarda Toxoplasma gondii IgG ve IgM antikorlarının ELISA yöntemi ile saptanması 11.ulusal parazitoloji kongresi 6-10 Eylül 1999,s140 Sivas, Türkiye.

 

E5. E.Polat, R.İsenkul, M.Aslan, Z.Kutlubay, H.Özdemir, M.G.Sağlam, H.Bilgehan, H.Şengül, M.Demir, G.Güney, N.E.Aksın, K.Altaş, T.D.Akıncı, E.H.Aydemir. Silivri ilçesi merkezköylerindeki ilköğretim okullarında bit enfestasyonunun durumu. 11.ulusal parazitoloji kongresi 6-10 Eylül 1999,s145 Sivas, Türkiye.

 

E6.T.Celkan, H.Apak, A.Özkan, G.Tezel, L.Yüksel, İ.Yıldız, N.Akçakaya, M.Aslan, Y.Bağdatlı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi pediatrik hematoloji-onkoloji bilim dalında parvovirüs enfeksiyonu sıklığı. II. ulusal pediatrik hematoloji kongresi 4-6 Ekim 1999. s119 ANTALYA, Türkiye.

 

E7.M.Aslan, G.Aygün, Y.Bağdatlı. Kadın-Doğum kliniğinde gebelik nedeniyle takip edilen hastalarda sitomegalovirus araştırılması. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 8-13 Ekim 2000. p14-11 s396, Aksu-Antalya, Türkiye.

 

E8.M.Aslan, G.Aygün, Y.Bağdatlı. Çeşitli kliniklerden başvuran hastalarda Herpes simplex tip2 seropozitifliği. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 8-13 Ekim 2000. p14-12 s396, Aksu-Antalya, Türkiye.

 

E9.M.Aslan, G.Aygün,  E.Polat, Y.Bağdatlı. Genital Sistem Yakınmalarıyla Başvuran Erkek Hastalarda Chlamydia trachomatis sıklığı. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 8-13 Ekim 2000. p06-01 s360 Antalya, Türkiye. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D16)

 

E10.G.Aygün, Ş.Öngören, M.Aslan. Hematolojik Malignite Nedeniyle İzlenen hastalarda varıcella zoster virüsü seroprevalansı.4.Febril nötropeni simpozyumu 22-25Şubat 2001. p 01 s113 Antalya, Türkiye.

 

E11.S.Telaku, M.Aslan, Y.Bağdatlı, Y.Ülger, G.Doğusay, S.Erdamar, H.Uzunismail.                                                                                 Helicobacter pylori tanısında fekal antijen testinin değeri.18.ulusal gastroenteroloji haftası 25-30Ekim 2001.S-B/4 s13. Antalya, Türkiye. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D13)

 

E12.G.Aygün, M.Aslan, H.Yaşar, K.Altaş. Nozokomiyal ishal ve antibiyotiğe bağlı ishal olgularında Clostridium difficille toksin A+B araştırılması. X.Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi. 15-19 EKİM 2001.p10/71 Adana, Türkiye. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D15)

 

E13.M.Aslan, G.Aygün, B.Kocazeybek, K.Altaş. HBV infeksiyonu nedeniyle izlenen hastalarda HDV bulunma oranları. X.Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi15-19 EKİM 2001. p23/03 Adana, Türkiye.

 

E14.H.Çakan, B.Kocazeybek, M.Aslan. E.COLİ 0157:H7’nin çiğ köftelerde araştırılması. X.Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi15-19 EKİM 2001.p12/12. Adana, Türkiye.

 

E15.G.Aygün,M.Aslan,B.Kocazeybek,K.Altaş.HAV Seropozitifliği değişiyor mu? Hastanemize başvuran hastalarda HAV seropozitifliği oranları.X.Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi. 15-19 EKİM 2001.p23/08. Adana, Türkiye. 

 

E16.M.Aslan,  E.Polat, G.M.Sağlam, B.Kocazeybek, K.Altaş.  Kist hidatik şüpheli serum örneklerinde IHA ELISA IgG ve home made ELISA test sonuçlarının karşılaştırılması. 12.ulusal parazitoloji kongresi 24-28 Eylül 2001, s08 s68, Elazığ, Türkiye. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D17)

 

E17. E.Polat, M.Aslan, R.İsenkul, E.Aksın, K.Altaş. Çiftçilik yapan 30 yaş üzeri insanlarda hidatik kist IgG antikorlarının yaygınlığının ELISA ile belirlenmesi. 12.ulusal parazitoloji kongresi 24-28 Eylül 2001 p9 s121 Elazığ, Türkiye. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D18)

 

E18. E.Polat, M.Aslan, R.İsenkul, N.Aksın, İ.Çepni, K.Altaş. Gebe kadınlarda Toxoplasma gondii IgM ve IgG antikorlarının ELISA yöntemi ile araştırılması. 12.ulusal parazitoloji kongresi 24-28 Eylül 2001 p51 s164, Elazığ, Türkiye. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D14)

 

E19.S.Kişioğlu, B.Kocazeybek, Y.Bağdatlı, G.Aygün, A.Karataş, S.Sarıbaş, M.Aslan, K.Bal. Helicobacter pylori infeksiyonunun serolojik tanısında Western-blot yönteminin değeri. Klimik XI. Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları 30 mart - 03 nisan 2003 p03/04 s293 İstanbul, Türkiye. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D24)

 

E20.S.Altun, B.Kocazeybek, R.Çalışkan, N.Yücel, S.Sarıbaş, M.Aslan, G.M.Sağlam, İ.Fresko. Romatoid artrid tanısı almış hastalarda anti-cyclıc citrullınated peptide antikor testinin tanısal değeri. KlimikXI. Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları 30 mart-03 nisan 2003 p15/18 s368 İstanbul, Türkiye. (Geliştirilerek yayına çevrilmiştir.D25)

 

E21. S.Altun, Ö. Kasapçopur, M.Aslan, Ş.Karaaslan, S.Sarıbaş, K.Altaş, N. Arısoy, B.Kocazeybek. Jüvenil İdiyopatik Artritli Çocuklarda Anti Cyclic Citrullinated Peptid Antikor Pozitifliği. XVII. Ulusal İmmünoloji Kongresi 8-11 Ekim 2003s 204. Kuşadası, Türkiye.

 

E22. E.Polat, M.Aslan, R.Çalışkan, A.Palanduz, K.Altaş, G.Schoenian. İstanbul’da Belirlediğimiz İç Organlar Leyişmanyazı ve Amphoterisin B İle Tedavisi. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 8-12 Eylül 2003 SB3-01 Konya, Türkiye.

 

E23.M.Aslan, M.Demirci, G.M.Sağlam, B.Kocazeybek, K.Altaş. Kadın Doğum Polikliniğinden Başvuran gebelerde Toxoplasma gondii IgM ve IgG Antikorlarının Araştırılması.13.UlusalParazitoloji Kongresi.8-12 Eylül2003p052 s258Konya, Türkiye.

 

E24.M.Aslan, V.Bilgiç, G.M.Sağlam, M.Demirci, B.Kocazeybek, K.Altaş. 1998 - 2003 Yılları Arasında Brusella Ön tanılı Hastalarda Wright ve Rose Bengal Testleri ile Brusella Antikorlarının Araştırılması. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 8-12 Eylül 2003 p119 s325 Konya, Türkiye.

 

E25.M.Aslan,  G.M.Sağlam, M.Demirci, B.Kocazeybek, K.Altaş. Kistik Echinococcosis Ön Tanılı Hastalarda 1996- 2002 Yılları Arasında IHA Yöntemiyle Echinococcus granulosus Antikorlarının Varlığının Araştırılması.13. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 8-12 Eylül 2003 p077 s283 Konya, Türkiye.

 

E26.M.Aslan, M.Demirci, G.M.Sağlam, S.Sarıbaş, B.Kocazeybek, K.Altaş. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Polikliniğinden Anabilim Dalımıza Başvuran Hastalarda Parvovirus B19 IgM, IgG Antikorlarının Dağılımı. I.Ulusal Viroloji Kongresi 21-25 Eylül 2003 s326 Kuşadası İzmir, Türkiye.

 

E27.M.Aslan, G.M.Sağlam, M.Demirci,  S.Sarıbaş, B.Kocazeybek, K.Altaş. Hematoloji Kliniğinden Başvuran Hastalarda Varicella Zoster Virüsü (VZV) Seroprevalansının Araştırılması. I.UlusalViroloji Kongresi 21-25 Eylül 2003 s331Kuşadası İzmir, Türkiye.

 

E28.M.Aslan, G.M.Sağlam, M.Demirci,  S.Sarıbaş, B.Kocazeybek, K.Altaş. İmmün Sistemi Baskılanmış Çocuklarda EBV Antikorlarının Araştırılması. I.Ulusal Viroloji Kongresi 21-25 Eylül 2003 s335 Kuşadası İzmir, Türkiye.

 

E29.M.Aslan, G.M.Sağlam, M.Demirci,  S.Sarıbaş, B.Kocazeybek, K.Altaş. Kadın Doğum Polikliniğinden Başvuran Gebelerde Rubella IgM ve IgG Antikorlarının Araştırılması. I.Ulusal Viroloji Kongresi 21-25 Eylül 2003 s340 Kuşadası İzmir, Türkiye.

 

E30.G.M.Sağlam, S.Altun, M.Aslan, A.Sıdan, S.Sarıbaş, K.Altaş, B.Kocazeybek. Gastrointestinal Sistem Şikayetleriyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Otoimmün Ünitesine Gönderilen 128 Serumda Anti-Gliadin Ve Anti-Endomisyum Sonuçlarının İncelenmesi. XVII. Ulusal İmmünoloji Kongresi 8-11 Ekim 2003 p31 s248 Kuşadası İzmir, Türkiye.

 

E31.G.M.Sağlam, S.Altun, M.Aslan, A.Sıdan, S.Sarıbaş, K.Altaş, B.Kocazeybek. Otoimmün Patoloji Şüphesi İle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Otoimmün Laboratuarına Gönderilen 174 Klinik Örneğin Değerlendirilmesi. XVII. Ulusal İmmünoloji Kongresi 8-11 Ekim 2003 s249 Kuşadası İzmir, Türkiye.

 

E32. E.Polat, H.Çakan, M.Aslan, H.Yakar. Visseral Leishmaniasis Şüpheli 26 vaka. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi 18-25 Eylül 2005 SB 09-2 s168 İzmir, Türkiye.

 

E33. M.Aslan, Z. Güngör, P.Yüksel, H.Yakar, B.Kocazeybek. 2007 – 2010 yılları arasında İstanbul’da kistik Ekinokokkozun durumu. 5. Ulusal Hidatidoloji Kongresi 22-25 Eylül 2010 Antakya.

 

E34. M.Aslan, P.Yüksel, E.Polat, H.Çakan, S.Ergin, Y.A.Öner, K.Zengin, S.Arıkan, S.Sarıbaş, m.M. Torun, B.Kocazeybek. Kist Hidatik  hastalarında Western Blot yönteminin tanısal değeri. 5. Ulusal Hidatidoloji Kongresi 22-25 Eylül 2010 Antakya.

 

E35.Mustafa ASLAN. Larva Salgıları ve Etki Mekanizmaları. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi  4-10 Eylül 2011 Kars 

 

E36. Sena İzmirli, Deniz Gözde Çelik, Pelin Yüksel, Mustafa aslan, Sümeyye Şen, Bülent çakal, Ali Öner, Bekir Kocazeybek. Okült HBV enfeksiyon varlığının HBsAg negatif farklı paternlerde Real-Time PCR yöntemiyle saptanması. I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 – 16 Kasım 2011 Antalya.

 

E37. Ali Abdelkareem, Serhat Sirekbasan, Pelin Yüksel, Deniz Gözde Çelik, Reyhan Çalışkan, Suat Sarıbaş, Mustafa Aslan, Bekir Kocazeybek. Bruselloz tanısında direk aglitünasyon (Wright) ve Rose – Bengal test sonuçları: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Seroloji Laboratuarından 6 yıllık retrospektif değerlendirme. I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 – 16 Kasım 2011 Antalya.

E38. Serhat Sirekbasan, Ali Abdelkareem, Pelin Yüksel, Deniz Gözde Çelik, Reyhan Çalışkan, Suat Sarıbaş, Mustafa Aslan, Bekir Kocazeybek. İnfeksiyöz Mononükleoz şüpheli olgularda EBV’ye yönelik serolojik testlerin sonuçları: 6 yıllık retrospektif değerlendirme. I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 – 16 Kasım 2011 Antalya.

 

G. Diğer yayınlar:

G1. Bulent Koca, Ozgur Kasapcopur, Mustafa Aslan, Ayla Kamburoglu-Goksel, Tugba Erener-Ercan, Bekir Kocazeybek, Nil Arisoy, Benan Duzgun. Pneumococcal Vaccination in Juvenile Idiopathic

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 

2-Türkiye Parazitoloji Derneği

3- İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla savaş Derneği

4- Türkiye Hidatidoloji Derneği

 

Ödüller:     İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden 2005 yılında başarılı araştırıcı belgesi

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2019-2020

Güz

  Mikrobiyoloji - Parazitoloji

  6

  4

  120

 

 

 

 

Bahar

  Bulaşıcı hastalıklar

  4

 

  120

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021

Güz

  Mikrobiyoloji - Parazitoloji

  6

  4

  120

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi