Dr. Öğr. Üyesi Merve Temel Özden

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Merve Temel Özden
Tıp Fakültesi
Fizyoloji
E-Posta:

Derece  Bölüm/Program Üniversite  Yıl 
Lisans  Biyoloji bölümü /Fen Fakültesi, Pedagojik Formasyon Eğitimi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2012
Y. Lisans  Histoloji-Embriyoloji Bölümü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi  2013-2015
Doktora  Fizyoloji Bölümü Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi 2018-2022

Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı):  İngilizce

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Oosit İn Vitro Maturasyonunda PACAP ve Reseptörlerinin Etkisi / Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:   Farelerde Kimyasal Olarak Oluşturulan Kalp Hipertrofisinin Histolojik Ve Elektrokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi / Prof. Dr. Mustafa ÖZBEK 70, 2017 YÖKDİL

Sayfa içeriği güncellenmektedir.

A. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. M. Kemal ÖZBİLGİN, Tuna ONAL, Cemil OZCAN, Merve TEMEL, Caner AKTAS, Manuchehr Salehi GAREVERAN, Elgin TURKOZ ULUER, Sevinc  INAN, Cengiz KURTMAN The Effects Of Cyclooxygenase On The Ürothelium Of The Urinary Bladder Of Mice Submitted To Pelvic Radiation, 2016 Apr;38(2):103-10. (SCI-E)
2. M. Kemal ÖZBİLGİN, Caner AKTAS, Merve TEMEL, Tuna ONAL,  Elgin TURKOZ ULUER, H. Seda VATANSEVER, Cengiz KURTMAN POMC Expression Of The Urothelium Of The Urinary Bladder Of Mıce Submitted To Pelvic Radiation, https://doi.org/10.1177/1721727X15624698, 2016 (SCI-E)
3. Mustafa ÖZTATLICI, Mahmut Kemal ÖZBİLGİN,  Vissun Sevinç İNAN,  Merve TEMEL  Hafize Seda VATANSEVER The Effects of Ovarian Vitrification on Mitochondrial Fusion (MFN-1, MFN2 and OPA-1), Fission (DNM-1), Mitophagy (PARKIN, PINK-1) and Transport (MIRO-1, MILTON) Proteins. https://doi.org/10.34087/cbusbed.830175, 2020


B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. M. Temel, M. K. Özbilgin, C. Kurtman, E. T. Uluer, T. Önal, H. Seda Vatansever.  Radyoterapinin Mesane ve Rektum Dokularındaki POMC Ekspresyonu Üzerine Etkisi. Kapadokya IV. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, III. Uluslararası Kök Hücre Öğrenci Kongresi Kapadokya,  28 Şubat-2 Mart 2014 (Özet Bildiri/Poster).
2.  T. Önal, K. Özbilgin, M. Kıvanç, T. Önder, M. Temel, S. Vatansever. Fare Embriyonik Kök Hücrelerinde ve İndüklenebilir Kök Hücrelerinde RHAMM’ın Önemi. Kapadokya  IV. Ulusal  Hücresel Tedavi ve  Rejeneratif  Tıp Kongresi, III. Uluslararası Kök Hücre Öğrenci Kongresi Kapadokya,  28 Şubat-2 Mart 2014. (Özet Bildiri/Poster).
3. T. Onal, M. Ozgul, M. Temel, M. Celik, E.T. Uluer, K. Ozbilgin, S. Inan. İnvaziv MDAMB-231 Meme kanseri hücre hattında PTEN-PI3K-AKT Yolağı’nın Rolü. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kocaeli, 07.03.2014. (Özet Bildiri/Poster).
4. T. Onal, M. Ozgul, M. Temel, M. Celik, E.T. Uluer, K. Ozbilgin, S. Inan. The importance of PTEN-PI3K-AKT signaling pathway on invasive breast cancer cell line MDA-MB-231. 18th International Microscopy Congress, September 7-12, Prague, Czech Republic, 2014. (Özet Bildiri/Poster).
5. S. Inan, M. Temel, T. Onal, M. Oztatlici, S.F. Cam, E.T. Uluer, K. Ozbilgin. The importance of rapamycin usage on CD44 and RHAMM expressions on breast cancer cell lines. 18th International Microscopy Congress, September 7-12, Prague, Czech Republic, 2014. (Özet Bildiri/Poster).
6. T. Onal, M. Temel, M. Ozgul, E. Turkoz Uluer, S. Inan, K. Ozbilgin. The importance of PACAP receptors in the rapamycin-treated lung cancer cell line. 9th International Conference of Anticancer Research, October 6-10, Porto Carras, Sithonia, Greece, 2014. (Özet Bildiri/Poster).
7. KILIÇASLAN SÖNMEZ Pınar, TEMEL Merve, AYDEMIR Işıl, SAYGILI Suna, ÖZKUT Mahmud Mustafa, SAL Dila Hatun, FIRAT Fatma, ABULIMITI Rehime, TUĞLU Mehmet İbrahim (2015). Dizini Ile Kök Hücreden Farklılaştırılmış Sinir Hücrelerinde Lokal Anestetik Toksik Etkisinin Karşılaştırılması. 22nd National Electron Microscopy Congress EMK 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4794754)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. K. Bayram, M. İbrahim Tuğlu, K.Vural, I. Aydemir, M. Temel. Yüksek Yağlı Diyet Uygulanmış  Sıçanlarda Alıç  Uygulamasının Kalp  ve  Karaciğer Dokularında  Oluşan Oksidatif  Stresle  İlgili  Biyokimyasal ve  Histolojik  Etkileri,  Projen Var mı? Manisa 28-29 Mart 2013.
2. M. Kemal Özbilgin, M. Temel, E. T. Uluer, T. Önal, C. Aktaş, C. Kurtman. İyonize Radyasyonun Hiyaluronan Bağlayıcı Proteinler CD44 ve RHAMM üzerine  Etkisi, Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, Belek/Antalya 13-16 Mart 2014 (Özet Bildiri/Poster).
3. M. Temel, T. Önal, E.T. Uluer, C. Kurtman, S. İnan, M.K. Özbilgin. MCF-7 VE MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücre Hatlarında CD44 VE RHAMM Aktivasyonunun Değerlendirilmesi. XII Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27-30 Mayıs, Ankara, 2014. (Özet Bildiri/Poster).
4. C. Kurtman, T. Önal, M. Temel, S. İnan,  E.T. Uluer, M. K. Özbilgin.  Non-small Akciğer Kanser Hücre Hattı Hücrelerinde (A-427) Timik Stromal Lenfopoetin Ekspresyonunun ve Hücre İçi Sinyal Yolaklarının (JAK1,JAK2 VE STAT5) İncelenmesi,10.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, Antalya 6-9 Kasım 2014. (Özet Bildiri/Poster).
5. M. K. Özbilgin, T. Önal, C. Aktaş, M. Temel, S. İnan, E. T Uluer, C. Kurtman. Radyoterapinin Siklooksijenaz Enzimi Üzerinden Mesane Epitelinde Etkisi. 10.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, Antalya 6-9 Kasım 2014. (Özet Bildiri/Poster).
6. C. Keçeciler, M. Temel, M. Asal, M. Şahinler. Doku Mühendisliği Uygulamalarında Hidrojelin Yeri. 1. Temel Kök Hücre Eğitim Semineri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. (Özet Bildiri/Poster).
7. M. Temel, T. Önal, M. Öztatlıcı, M. Bilgin,  S.Vatansever, S. İnan,  K. Özbilgin Oosit İn Vitro Maturasyonunda Pacap (Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide)’İn Ve Reseptörlerinin Etkisi 22. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK 2015) İstanbul, 2-4 Eylül 2015, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
8. Gizem ŞEN, Büşra TOZDUMAN, Nuran EKERBİÇER, Fatih ÇÖLLÜ, Merve TEMEL, Mehmet Murat DEMET, Necip KUTLU, Tuğba GÜRPINAR ÇAVUŞOĞLU, Mehmet İbrahim TUĞLU, Yeni Sentetik Kannabinoidlerden Jwh-018'in Siçan Beyninde Oluşan Hasarda Etki Mekanizmaları, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 01 – 04 Kasım 2018 Antalya. (Özet Bildiri/Poster).
9. Gizem ŞEN, Nuran EKERBİÇER, Büşra TOZDUMAN, Merve TEMEL Psikoaktif maddelerden sentetik kannabinoidlerin kronik uygulamasının sıçanlarda bazı fizyolojik Parametrelere Etkisi , Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 01 – 04 Kasım 2018 Antalya. (Özet Bildiri/Poster).
10. Hasan Fehmi ÖZEL, Mustafa ÖZBEK, Merve TEMEL, H. Seda VATANSEVER, Farelerde β-adrenerjik Uyarının Oluşturduğu Miyokart Hasarında H3 Reseptörlerinin Olası Rolü Üzerine Elektrokardiyografik ve Histolojik Değerlendirmeler, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

Katıldığı kongre, kurs, seminer ve Aldığı Sertifikalar: 
1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Kemirgenler (Fare, Hamster, Kobay, Sıçan, Tavsan) kategorisinde Deney Hayvanı Kullanımı, Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Arastırma Merkezi 06-17 Haziran 2022.
2. TÜBİTAK 2237-A Tıp Fakültesi Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Laboratuvar Hayvanlarında İleri Düzey Deneysel Araştırmalar (31 Mayıs-3 Haziran 2021).
3. TÜBİTAK 2237-A Deney Hayvanlarında Sterotaksik Uygulamalar Kursu (21-24 Ekim 2020).
4. TÜBİTAK 2237-B Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Projeleri Hazırlama ve Yönetme Kursu (9-11 Temmuz 2021).
5. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi 31 Ekim – 03 Kasım 2019 Kuşadası-Aydın.
6. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 01 – 04 Kasım 2018 Antalya.
7. Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, 1. Onkolojide Araştırma Uygulamaları Kursu-Hazırlık, 01 Nisan 2015.
8. TEMD 2014-2015 Yılı 8. Bilimsel Toplantısı- Kanser Kök Hücresi 15.05.2015, Celal Bayar Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 2015.
9. Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK 2015) Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2- 4 Eylül 2015.
10. II. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Çalıştayı; Kanser ve Kanser Kök Hücre Kontrolü 8-10 Ekim 2015.
11. Türkçe Bilim Dili Çalıştayı (Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD,  20 Kasım 2015. 
12. GABİMAK-45  (Gamet Biyolojisi Makale Klubü) 14. Toplantısı Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyolojisi AD 2015.
13. Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Bilimlerde Proje Hazırlama ve Yürütme Çalıştayı 22-23 Ocak 2015.
14. EGEKÖK, Temel Kök Hücre Eğitim Semineri, 25 ocak 2014.
15. Celal Bayar Üniversitesi Uluslar Arası Katılımlı Kök Hücre Çalıştayı; Klinik Kullanım için Kök Hücre, 10-12 Eylül 2014. 
16. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Çalıştayı, 28-29 Kasım 2014.
17. EACR-Sponsored 2 nd Anticancer Agents Congress &5th Multidisciplinary Cancer Research Congress 23rd-27th of April 2014 Kervansaray Bodrum Resort BODRUM-TURKEY.
18. EBİLTET Tarafından EBİLTEM-TTO, 6. Geleneksel Bilim ve Teknoloji Sempozyumu; Nörodejeneratif Hastalıklar ve Moleküler Mekanizması 29 Mart 2014.
19. XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 27-30 MAYIS 2014, THED2014.
20. Celal Bayar Üniversitesi Uluslar Arası Katılımlı Kök Hücre Çalıştayı; Klinik Kullanım için Kök Hücre, 10-12 Eylül 2014.
21. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Çalıştayı, 28-29 Kasım 2014.
22. 18.E.O.G (Ege Onkoloji Günleri ) Onkolojide Nano Tıp Uygulamaları Kursu, 7 Kasım 2013.
23. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvar Güvenliği Uygulamalı Eğitim Programı Eğitimi 07.05.2013.
24. Celal Bayar Üniversitesi I.Ulusal Tıp Öğrencileri Proje Yarışması, 28-29 Mart 2013 
25. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.Ulusal Sağlık Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Kongresi  ve Kök Hücre Öğrenci Sempozyumu  06-07 Nisan 2013 
26. 11.Ulusal Sinirbilim Kongresi 28 Nisan-1 Mayıs 2013/Ege üniversitesi Tıp Fakültesi,İzmir, 
27. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim Klübü VIII. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 3-5 Mayıs 2013 1.Basamakta Göğüs Hastalıkları
28. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi “Sağlıkta İnovasyon: Üniversiteden Sanayiye” Çalıştayı 16-17 Mayıs 2013
29. 18.E.O.G. International Symposium on Cancer Nanomedicine  November 2013
30. 18.E.O.G (Ege Onkoloji Günleri ) Onkolojide Nano Tıp Uygulamaları Kursu ,7 Kasım 2013
31. GABİMAK-35-II, Gamet biyolojisi Makale Klubü 13.Buluşması, 30 kasım 2013 
32. 4. Kök Hücre Sempozyumu, 20 Aralık 2013, İstanbul.
 
Projelerde Yaptığı Görevler:
Proje Adı : Primer ve Metastatik Kanser Hücre Hatlarında Hücreler Arası Oluşturulan Nanotüp Tünelleme Yapılarının Saptanması
Proje no; 113S465, 1002 projesi, Tübitak Projesi bursiyeri, Araştırmacı 
Proje Adı : Oosit İn Vitro Maturasyonunda PACAP(Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide) Ve Reseptörlerinin Etkisi, Tez projesi, BAP Projesi, Araştırmacı
Proje Adı: Oosit Vitrifikasyonda Mitokondrial Füzyon (Mfn-1, Mfn-2 ve OPA-1), Fisyon (Drp-1), Mitofaji (Parkin, Pink1) ve Transport (MIRO, MILTON, SNPH) Proteinlerinin Rolü, Araştırmacı, BAP Projesi
Proje adı : Farelerde -Adrenerjik Stimülasyon İle Oluşturulan Miyokardiyal Hasarın Elektrokardiyografik Ve Enflamatuar Parametreler İle Değerlendirilmesi, BAP Projesi, Araştırmacı
Proje adı : Farelerde Kimyasal Olarak Oluşturulan Kalp Hipertrofisinin Histolojik Ve Elektrokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi. BAP Projesi, Araştırmacı (Doktora tezi)

İdari Görevler: 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türkiye Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD)
Ödüller: Poster sunumu 3.lük ödülü, the 3. Uluslar Arası Kök Hücre Öğrenci Kongresi.
 
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi