Dr.Öğr.Üyesi Onur Öztürk

Akademik Kadro

Akademik Takvim

Dr.Öğr.Üyesi Onur Öztürk
Tıp Fakültesi
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans  Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004-2010 
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011-2016

Doktora Tezi/S. Yeterlilik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı:

Ratlarda Sekonder Venöz İskemiye Maruz Bırakılmış Süperfisyel Epigastrik Arter Flebi Modelinde Rivaroksabanın Flep sağkalımına Etkiler

Danışman: Ramazan Erkin Ünlü

Uzmanlık Tezi

Ratlarda sekonder venöz iskemiye maruz bırakılmış süperfisyel epigastrik arter flebi modelinde rivaroksabanın flep sağkalımına etkileri

Görev Unvanı  Görev Yeri Yıl
Pratisyen Hekim Marmara Adası Entegre İlçe Devlet Hastanesi Marmara Adası, Balıkesir Eylül 2011 Ocak 2012
Asistanlık Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 2011-2016
Uzman Hekim Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, İzmir 2016- Halen

Yurtdışı Deneyimi

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SCI-E kapsamında)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SCI-E kapsamında)

 1.  Bulam H, Öztürk MO, Ünlü RE. An easy and applicable method for stripping and smoothing the tendon ends: Sterile wooden tongue depressor. J Hand Sur Am 2014;39(2):400 DOI: 10.1016/j.jhsa.2013.12.018
 2. Bulam H, Öztürk O, Ünlü RE, Uslu AB, Yılancı S, Bali YY, İğde M. Treatment of migration and extrusion of the gold weight eyelid implant with fascia lata sandwich graft technique. J Craniofac Surg 2015;26(1):e10-2 DOI: 10.1097/SCS.0000000000001221
 3. Altun S, Ünlü RE, Öztürk MO, Arpacı E. Vertical scar reduction mammaplasty. Plast Reconstr Surg 2016;137(3):635e DOI: 10.1097/01.prs.0000480024.43197
 4. Yıldırım AR, İğde M, Öztürk MO, Ergani HM, Ünlü RE. Delayed bipedicled flap: An alternative and new method for reconstruction of distal leg defect after gunshot trauma: A case report and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2017;23(6):515-20 DOI: 10.5505/tjtes.2017.90016

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SCI-E kapsamı dışında):

 1.  Öztürk MO, Ünü RE, İğde M, Yıldırım AR, Tapan M. Surgical treatment of migraine headaches; a review of surgical technique, clinical, anatomical and radiological studies. Turk J Plast Surg 2016;24(4):179-84. DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.2087
 2. İğde M, Köksal A, Ünlü RE, Öztürk MO, Uslu AB, Sıngın S, Koçer B. Our clinical experience in reconstructive surgery of anterior chest wall defects with thoracic surgery department. Gazi Medical Journal 2015;26(4A):222-4. DOI: http://dx.doi.org/10.12996/gmj.2015.68
 3. Köksal A, İğde M, Ünlü RE, Uslu AB, Öztürk MO, Sıngın S. Reconstruction of hand tissue defects with reverse radial forearm flap. Gazi Medical Journal 2016;27(1):11-4. B4. İğde M, Öztürk MO, Yaşar B, Bulam MH, Ergani HM, Ünlü RE. Antithrombotic effect of epigallocatechin gallate on the patency of arterial microvascular anastomoses. Arch Plast Surg 2019;46:214-20. DOI: https://doi.org/10.5999/aps.2018.00157

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1.  Öztürk MO. The effect of rivaroxaban usage on flap viability on superficial epigastric artery flap model with secondary venous ischemia in rats. 4th Congress of Asian Pacific Federation of Socities for Reconstructive Microsurgery and 8th National Congress of the Turkish Society for Reconstructive Microsurgery, 09-13 May 2018, Antalya, Turkey.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1.  Yıldırım AR, İğde M, Tapan M, Öztürk MO, Yaşar B, Ünlü RE. Littler Flap: A reliable option in soft tissue defects of different fingers. Cumhuriyet Medical Journal 2016 Dec;38(4):332-339 DOI: 10.7197/cmj.v38i4.5000180330

. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

 1.  Demiroğlu Ç, Öztürk MO, Düzgün S, Bali YY, Keskin D, Deveci M, Yıldırım AR, İğde M. Temporal kasta intramuskuler miksoma: Olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye (PP-063).
 2. Öztürk MO, İğde M, Keskin D, Deveci M, Hasçiçek NC, Köksal A, Yıldırım AR. Köpek ısırığından sonra bilateral nazolabial flep ile parsiyel burun rekonstrüksiyonu:Vaka sunumu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye (PP-094).
 3. Düzgün S, Keskin D, Deveci M, Ünlü RE, Demiroğlu Ç, Bali YY, Öztürk MO, Köksal A, Yıldırım AR, Hasçiçek NC, İğde M. Üst dudakta kondroid siringoma, olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye (PP-125).
 4. Köksal A, İğde M, Demiroğlu Ç, Keskin D, Bali YY, Öztürk MO, Yıldırım AR, Deveci M. Göğüs ön duvarında nekrotizan fasiit: Olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye (PP-174).
 5. Erbaş VE, Hasçiçek NC, Öztürk MO, Demiroğlu Ç, Keskin D, Köksal A, Yıldırım AR, Deveci M. Yüksek basınçlı su ile izole ekstansör tendon yaralanması: Vaka Sunumu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye (PP-236).
 6. Düzgün S, Keskin D, Deveci M, Demiroğlu Ç, Bali YY, Öztürk MO, Köksal A, Hasçiçek NC, Yıldırım AR, İğde M. Asimetrik yüzde unilateral aksesuar mental foramen. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye (PP-287).
 7. Keskin D, Demiroğlu Ç, Bali YY, Köksal A, Öztürk MO, Yıldırım AR, Hasçiçek NC, Deveci M. İnverte meme ucu, traksiyon sütur tekniği. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye (PP-336).
 8. Hasçiçek NC, İğde M, Erten G, Bulam MH, Demiroğlu Ç, Köksal A, Öztürk MO, Yıldırım AR, yılancı S. Redüksiyon mammoplasti patolojilerinin meme kanseri erken tanı ve tedavisinde yeri. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (S050)
 9. Yılancı S, Pekdemir İ, Bali YY, Düzgün S, İğde M, Hasçiçek C, Öztürk MO, Köksal A, Yıldırım AR, Ünlü RE. Burun tip defektlerinde rintala flebi modifikasyonu kullanılması. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P065).
 10. Öztürk MO, İğde M, Bulam HM, Demiroğlu Ç, Hasçiçek NC, Köksal A, Yıldırım AR, Yılancı S, Ünlü RE. Fasyal paralizi rekonstrüksiyonunda karşılaştığımız zorlu bir lagoftalmus vakasında geç dönem gelişen ptozis: Olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P082).
 11. Köksal A, Düzgün S, Öztürk MO, İğde M, Yıldırım AR, Hasçiçek NC, Yılancı S, Demiroğlu Ç, Ünlü RE. Elektrik yanığına bağlı trakea ekspoze boyun ön duvar defektine pektoralis majör kas deri flebi ile rekonstrüksiyon olgusu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P091).
 12.  Köksal A, Düzgün S, İğde M, Yıldırım AR, Öztürk MO, Hasçiçek NC, Yılancı S, Demiroğlu Ç, Ünlü RE. Submental alandan submandibular alana uzanan lipom olgusu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P108).
 13. Hasçiçek NC, Düzgün S, İğde M, Öztürk MO, Köksal A, Yıldırım AR, Yılancı S, Demiroğlu Ç. Alt dudak defektlerinin rekonstrüksiyonunda modifiye lateral insizyon. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P159).
 14. Düzgün S, Köksal A, Demiroğlu Ç, Yılancı S, Yıldırım AR, Öztürk MO, Hasçiçek NC, İğde M, Ünlü RE. Opere yarık dudak deformitelerine klinik yaklaşımlarımız. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P200).
 15. Yıldırım AR, Demiroğlu Ç, Düzgün S, Yılancı S, Öztürk MO, Köksal A, Hasçiçek NC, İğde M, Ünlü RE. Köstebek tabancasıyla gelişen el yaralanmaları. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P267).
 16. Ünlü RE, Yıldırım AR, Tapan M, Sıngın S, Uslu AB, Öztürk MO, Köksal A, Düzgün S, İğde M. Parmak defektlerinde heterodijital nörovasküler ada flebi ile rekonstrüksiyon deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P275).
 17. Öztürk MO, İğde M, Demiroğlu Ç, Düzgün S, Ünlü RE, Yıldırım AR, Köksal A, Hasçiçek NC, Yılancı S. Üst ekstremite PIP eklem patolojilerinde eksternal dinamik fiksasyon uygulamalarında klinik tecrübelerimiz ve fizik tedavi protokolümüz. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P291).
 18.  Ünlü RE, Hasçiçek NC, Yıldırım AR, Uslu AB, Tapan M, Sıngın S, Öztürk MO, Bali YY, Keskin D, Pekdemir İ. Lederhose hastalığı: Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P298).
 19. İğde M, Öztürk MO, Düzgün S, Yılancı S, Hasçiçek NC, Yıldırım AR, Köksal A, Demiroğlu Ç, Ünlü RE. Hemifasyal mikrozomili bir olguda fasyal rekonstrüksiyon ve mandibular osteodistraksiyon: Olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P334).
 20. Demiroğlu Ç, Ünlü RE, Hasçiçek NC, Keskin D, Köksal A, Öztürk MO, Yıldırım AR, Düzgün S, İğde M. Orbita taban rekonstrüksiyonunda kullanılan otogreftlerin ve alloplastik materyallerin postoperatif sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P335).
 21.  Keskin D, Öztürk MO, Düzgün S, Pekdemir İ, Sıngın S, Bali YY, Tapan M, Uslu AB, Ünlü RE. Orbita fraktürlerinde ektropiyona profilaktik “Modifiye simple kantopeksi” uygulanması. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P353).
 22.  Yıldırım AR, Düzgün S, Yılancı S, Öztürk MO, Köksal A, Hasçiçek NC, Demiroğlu Ç, İğde M. Temporal bölgedeki kemik defektinin hidroksiapatit kemik çimentosu ile rekonstruksiyonu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 28-31 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (P355).
 23. Öztürk MO, Yılancı S, Hasçiçek NC, Yıldırım AR, Köksal A, Yaşar B, İğde M, Bulam MH, Ünlü RE. Turnike paralizisi vaka sunumu: Üst ekstremite cerrahisi sırasında gelişebilen korkutucu bir komplikasyon ve yönetimi. VI. Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, 24-27 Nisan 2014, Antalya, Türkiye.
 24.  Ergani HM, İğde M, Ünlü RE, Öztürk MO, Köksal A, Pekdemir İ, Öztürk B, Tapan M. Revizyon diz protezi ekspozisyonunu nasıl tedavi ediyoruz? Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (P20).
 25.  Bulam H, Öztürk MO, Ünlü E, Uslu A, Yılancı S, Balı YY, İğde M. Komplike olmuş üst göz kapağı altım implant uygulamasının fasya lata greft kullanılarak tedavisi. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (P58).
 26. Yılancı S, keskin D, Balı YY, Sıngın S, Tapan M, Öztürk MO, Ünlü RE. Cezalandırma amaçlı burun ampütasyonlarında Hint yaklaşımının gözden geçirilmesi ve klinik tecrübelerimiz. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (P127).
 27. İğde M, Öztürk MO, Yılancı S, Balı YY, Ünlü RE. Non melanom malign deri tümörleri sonrası oluşan skalp ve alın defektlerinin rekonstrüksiyonu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (P128).
 28. Yıldırım AR, Öztürk MO, Köksal A, Bulam H, Hasçiçek NC, Yılancı S. Ossifiye Fibromiksoid tümör: Olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (P222). 
 29. Öztürk MO, Köksal A, Pekdemir İ, Bali YY, Yılancı S, İğde M, Tapan M, Sıngın S. Plastik cerrahide küçük, kolay, hayat kurtarıcı manevralar. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (P275).
 30. Bulam H, Öztürk MO, Ünlü RE. Tendon uçlarının hazırlanmasını kolaylaştıran basit ve etkin bir yöntem. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (P288).
 31. Hasçiçek NC, Bulam MH, İğde M, Öztürk MO, Yıldırım AR, Balı YY. Degloving yaralanmalarında paraumblikal flebin enjektör ile tüp haline getirilmesi ve adaptasyonu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (P331).
 32. İğde M, Ünlü RE, Bulam MH, Ergani HM, Yaşar B, Öztürk MO. Radyal ön kol flebi ile farklı defektlerin rekonstrüksiyon sonuçları. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (P340).
 33. Öztürk MO, Köksal A, Yıldırım AR, Yaşar B, yılancı S, İğde M. Bilateral temporomandibular eklem ankilozu: Pediatrik vaka sunumu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (P424).
 34. Köksal A, Öztürk MO, Balı YY, Yılancı S, Hasçiçek NC, İğde M, Eryazgan MA. Göğüs ön duvarı defektlerinde göğüs cerrahisi ile birlikte rekosntruksiyon deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (P469).
 35. Yaşar B, Tapan M, Öztürk MO, Ergani HM, İğde M, Ünlü RE. Nörofibromatozis olgularında kansız bir cerrahi mümkün mü? Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 27-30 Ekim 2016, Antalya, Türkiye (S003).
 36. Uslu AB, Ünlü RE, Yıldırım AR, Tapan M, Öztürk MO, İğde M. Yüzeyel paratiroidektomide kolay diseksiyon için ipuçları. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 27-30 Ekim 2016, Antalya, Türkiye (P057).
 37. Yıldırım AR, Tapan M, Öztürk MO, Ergani HM, İğde M, Ünlü RE. Gecikmeli bipediküllü flep: Ateşli silah yaralanması sonrası bacak distalindeki defektlerin rekonstrüksiyonu için alternatif ve yeni metod: Olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 27-30 Ekim 2016, Antalya, Türkiye (P296).
 38. Tapan M, Yıldırım AR, Öztürk MO, Uslu AB, Yaşar B, İğde M, Ünlü RE. SGAP flep ile tecrübelerimiz. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 27-30 Ekim 2016, Antalya, Türkiye (P309).
 39. Kaplan A, Yaşar B, Öztürk MO, Öksüz ÖY, Ergani HM. İnsan ısırığına bağlı Mallet Finger-Periost reaksiyonu. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 27-30 Ekim 2016, Antalya, Türkiye (P310).
 40. Yıldırım AR, Öksüz ÖY, Öztürk MO, Uslu AB, İğde M, Ünlü RE. Aksiller hidradenitis suppurativanın cerrahi tedavisinde torakodorsal arter perforatör flebinin kullanımı. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, 27-30 Ekim 2016, Antalya, Türkiye (P402).

İndeksli Yayınlarını Kaynak Olarak Gösteren Yayınlar (Atıflar)

İlgili Yayın: Bulam H, Öztürk O, Ünlü RE, Uslu AB, Yılancı S, Bali YY, İğde M. Treatment of migration and extrusion of the gold weight eyelid implant with fascia lata sandwich graft technique. J Craniofac Surg 2015;26(1):e10-2 (A2)

 1. Caceres YN, Mieres M, Romero ACC, Monzon LC. Implante de pesa oro palpebral en el tratamiento del lagoftalmo paralitico. Revista Cubana de Oftalmologia 2018;31(2)1-7

İlgili Yayın: Öztürk MO, Ünü RE, İğde M, Yıldırım AR, Tapan M. Surgical treatment of migraine headaches; a review of surgical technique, clinical, anatomical and radiological studies. Turk J Plast Surg 2016;24(4):179-84. (B1)

 1. Yağmur M, Sevinçer GM, Kandeğer A, Duygu Ç. Cerrahi tedavi arayışı olan migren hastalarında anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri 2019;22:169-74.

İlgili Yayın: Yıldırım AR, İğde M, Tapan M, Öztürk MO, Yaşar B, Ünlü RE. Lİttler Flap: A reliable option in soft tissue defects of different fingers. Cumhuriyet Medical Journal 2016 Dec;38(4):332-339 (D1)

 1. Bashir MM, Sohail M, Shami MBtraumatic wounds of the upper extremity: Coverage strategies. Hand Clin 2018;34:61-74.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği 

İngilizce Seviyesi

 • 04.10.2009 tarihli Üniversiteler Arası Dil Sınavı(ÜDS) Sonucu: 88.750
 • 09.07.2017 tarihli Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı Sonucu: 90

Hakemlik

 • Turkish Journal of Medical Sciences-hakem Kurulu Üyeliği
 • Turkish Journal of Medical Sciences-hakem Kurulu Üyeliği

Bilimsel Toplantılar ve Kurslar

Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar

 1. 13th European Federation of Societies for Microsurgery Congress, 21-24 April 2016 Antalya, Turkey.
 2. BREASTANBUL 2nd International İstanbul Breast Cancer Conference, 10-12 November 2016, İstanbul, Turkey.
 3. Dudak Damak Yarıkları Derneği 4. Uluslararası Kongresi, 21-24 Eylül 2017, Çeşme, İzmir, Türkiye
 4. Dünya Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Sempozyumu, 10 Mayıs 2018, Antalya, Turkiye.
 5. 4. Asya Pasifik Rekonstrüktif Mikrocerrahi Dernekleri Federasyonu Kongresi ve 8. Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Ulusal Kongresi, 09-13 Mayıs 2018, Antalya, Türkiye.

Uluslararası Kurumlarca Verilen Sertifikalar

 1. BREASTANBUL Breast Cancer Conference Plastic and Reconstructive Surgery Course, 10th November 2016, İstanbul, Turkey.
 2. BREASTANBUL Breast Cancer Conference Breast Surgery International (BSI) Course on Quality and Professionalism for Mastery of Breast Surgery, 10th November 2016, İstanbul, Türkiye.
 3. Preservation Rhinoplasty Course November 29 – December 01 2018, İstanbul, Turkey.

 Ulusal Kongre ve Sempozyumlar

 1. Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş VII. Ege Yöresi Dahili Tıp Günleri Kongresi, 1-5 Nisan 2008, İzmir, Türkiye.
 2. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mayıs 2012, Gaziantep, Türkiye.
 3. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye.
 4. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Ankara Tabip Odası tarafından 13 Aralık 2014 XX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Ankara, Türkiye.
 5. TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015, Ankara, Türkiye.
 6. TPRECD 39.Ulusal Kurultayı, 11-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye.
 7. Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği 12. Ulusal Yara Kongresi, 14-17 Aralık 2017, Antalya, Türkiye.
 8. Cilt Rejuvenasyonunda Multidisipliner Yaklaşımlar Toplantısı, 6 Mart 2018, İzmir, Türkiye.
 9. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği VI. Mikrocerrahi Deneyim Paylaşım Programı, 4-8 Mart 2019, İzmir, Türkiye.
 10. TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, 17-21 Ekim 2018, Antalya, Türkiye.
 11. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun, Türkiye.
 12. TPRECD Ege Bölge Toplantısı, Yüz ve Kulak Rekonstruksiyonu, 29-30 Kasım 2019, İzmir, Türkiye.

Uluslararası Kurumlarca Verilen Sertifikalar

 1. Ege Bilimsel Araştırma Topluluğu Ulusal Nörobiyoloji Yaz Okulu: Sinir Sisteminin Yüksek Fonksiyonları, 20-24 Ağustos 2007, İzmir, Türkiye.
 2. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü konulu hizmet içi eğitim kursu, 30 Kasım 2011, Ankara, Türkiye.
 3. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı Facial Rejuvenation Kursu, 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye.
 4. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı Aesthetic Breast Surgery Kursu, 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye.
 5. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı Flep Diseksiyon Video Kursu, 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye.
 6. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 22. Temel Mikrocerrahi Kursu, 18-22 Kasım 2014, Düzce, Türkiye
 7. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği IX. Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu, 3-4 Nisan 2015, Ankara, Türkiye.
 8. TPRECD 37. Ulusal Kurultayı Estetik Meme Cerrahisi Kursu, 4-7 Kasım 2015, Ankara, Türkiye.
 9. TPRECD 37. Ulusal Kurultayı Meme Onarımı Kursu, 4-7 Kasım 2015, Ankara, Türkiye.
 10. TPRECD IX. Plastik Cerrahi Asistan Okulu, 15-19 Nisan 2016, Antalya, Türkiye.
 11. TPRECD 2. Yüz Estetiği Kursu, 5-7 Mayıs 2016, Ankara, Türkiye.
 12. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı Minimal İnvaziv Teknikler Kursu, 11-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye.
 13. Cilt Rejuvenasyonunda Multidisipliner Yaklaşımlar Toplantısı, 6 Mart 2018, İzmir, Türkiye.
 14. TPRECD XI. Rinoplasti ve IV. Yüz Estetiği Kursu, 7-10 Haziran 2018, İzmir, Türkiye.
 15. TPRECD XI. Rinoplasti ve IV. Yüz Estetiği Kursu Taze Kadavrada Rinoplasti, Yüz Germe, Saç Ekimi Kursları, 7-10 Haziran 2018, İzmir,Türkiye.
 16. TPRECD 40. Ulusal Kurultayı Flep Video Kursu, 17-21 Ekim 2018, Antalya, Türkiye.
 17. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı Estetik Yüz Cerrahisi Kursu Kursu, 26-30 Ekim 2019, Samsun, Türkiye.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi